Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kpi12

286 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Kpi12

  1. 1. Masarykova univerzita v Brně Filozofická fakulta Ústav české literatury a knihovnictví Kabinet informačních studií a knihovnictví MONITORING SOCIÁLNÍCH MEDIÍ Seminární práceAutor: Dušan SchnellyUČO: 375893Typ studia: prezenčníRočník: druhýPočet znaků: 18 200 Brno 5. 1. 2013 1
  2. 2. ArgumentaceTuto práci jsem původně vypracovával pro předmět Psaní odborných textů (původně bylasamozřejmě mnohem obsáhlejší). Téma Monitoring sociálních médií jsem si vybral, protožejsem se kdysi někde dočetl o tom, jak jsou sociální sítě zlatým dolem pro různé firmy. Takžejsem se začal zajímat o způsoby tohoto monitorování a to, jak si vybrat správné a hlavněužitečné sítě, které pomohou k většímu prodeji. 2
  3. 3. ANOTACEPráce se zabývá problematikou monitoringu sociálních médií.V dnešní době, je internet čím dál víc zahlcován nejrůznějšími sociálními sítěmi, blogy,zpravodajskými servery. Proto je důležité vhodně zvolit způsob, jakým tyto média pokrýt azanalyzovat je tak, aby výsledky byly kvalitní a dali se využít v prospěch firmy.Klíčová slova: Internet, sociální média, sociální sítě, monitoring, nástroje 3
  4. 4. ÚVODJednou z nejdůležitějších a nejcennějších věcí v dnešní době, jsou informace. Když chce býtčlověk (společnost, firma) úspěšný, musí je mít. S nástupem sociálních medií, se otevřelivelké možnosti a vidina obrovského množství, potenciálně kvalitních a využitelnýchinformací nastartovala, řekněme hon po těchto informacích. Společnosti, pro které jesamozřejmě důležitý marketing si uvědomili, že sociální sítě a jiná média, jsou levnýmpomocníkem k dosažení úspěchu. Levná reklama a včasné reakce na požadavky zákazníkůumožní rychlejší růst a vývoj správným směrem. Ovšem jak docílit toho, aby oslovili tusprávnou cílovou skupinu? Kam umístit správnou reklamu? Internet je v dnešní době zahlcensociálními kanály. Jak si tedy vybrat ty správné? Právě kvůli tomu došlo k monitorovánítěchto médií a jejich analyzování. Časová osa, naznačující rychlý vývoj internetu v posledních deseti letech. 4
  5. 5. PROČ MONITOROVAT SOCIÁLNÍ SÍTĚSociální sítě ovlivňují obrovskou část populace. Proto bylo jen otázkou, kdy toho využijífirmy a začnou tyto sítě monitorovat. Proč ale vlastně monitorovat? 1) Obchodníci mají na sociálních sítích své obhájce. Facebook, Twitter, blogy. Důležité je odpovídat na jejich reakce. 2) Zcela zdarma zde firmy zjistí, co jejich zákazníci chtějí a jaké mají potřeby. Tím se dá docílit útěku od konkurence. 3) Dají se zde získat nový zákazníci. Lidé zde diskutují jak o produktech tak službách a zvažují jejich koupi. Pak už jen stačí, aby firma ve správný čas podala lákavé informace o svých produktech a zákazníka získala. 4) Přes sociální sítě se zákazníkům dá poskytnout podpora při řešení problému a tím si zvýšit svou reputaci. 5) Se čtvrtým bodem souvisí i to, že zákaznická podpora se dá řešit zcela zdarma a není třeba budovat nákladné zákaznické linky.1NástrojeFirmy začínají investovat své peníze do monitorování, měření a analýzy sociálních medií. Toodstartovalo vývoj spousty nástrojů, které online reputaci firem, na základě sociálních mediívyhodnocují. Kromě výše zmíněných, které jsou pro český trh zdarma, je možné samozřejměvyužít i placené nástroje. Jsou to například Alterian, BuzzMetrics, Sysomos a spousty dalších.Nástroje jsou propracované, obsahují řadu funkcí, umí zkoumat obrovské množství médií asociálních sítí. Problém s těmito zahraničními produkty je však takový, že nejsou moc vhodnépro český trh. Nezvládají skloňování nebo diakritiku. Chybí v nich vyhledávání na lokálníchzdrojích (například lide.cz, neprohledávají diskuze pod českými servery, atd.). Proto sepodíváme na české nástroje, které se orientují na sociální sítě a ostatní média, která jsouvyužívána uživateli na našem území.1 http://www.buzzboot.cz/proc-monitorovat-socialni-site/. 5
  6. 6. NÁSTROJE SLOUŽÍCÍ K MONITORINGUBuzzboot Obrázek 1: Logo nástroje Buzzboot2Nástroj, který byl jako první uvedený na český trh. Buzzboot monitoruje vybrané blogy,Twitter, YouTube a Facebook. Na sociálních sítích, z důvodu ochrany osobních údajů, jezpracováván obsah neuzamčených profilů jednotlivých uživatelů.Blogy Buzzboot rozpoznává podle daných HTML kódů, které jsou typické pro blogovacísystémy.Nalezené výsledky jsou zobrazovány chronologicky, formou hledaných statusů, popisků uvideí z YouTube (možnost rychlého přesunu na původní umístění), tweetů a ukázek z blogů.Jednotlivé příspěvky lze jednoduše filtrovat. Podle tématu, zdroje, sentimentu nebo časovéhoobdobí. Výsledná data mohou být exportována do XLS nebo CSV.JAK ZAČÍTUž tedy víme, jaké mají společnosti možnosti, co se týče výběru nástrojů sloužícíchk monitoringu sociálních médií. Každopádně by asi nebylo úplně nejchytřejší si hned zaplatitdrahý program (specialisty, kteří se budou o program starat), a po pár měsících napříkladzjistit, že analýza k ničemu nevedla a akorát ulehčila jejich peněžence. Co by tedy mělopředcházet tomu, než se firma začne zapojovat do sociálních sítí na základě drahých analýz?Jelikož se komunikace na sociálních sítích v dnešní době blíží spíše konverzaci, není těžké sizcela bezplatně udělat obrázek o tom, kdo se o Vás baví (jací jsou vaši zákazníci). Jestli máspolečnost například Facebookovou stránku, není od věci začít právě tam. Je však důležité,aby správa této stránky nebyla zanedbaná a aby postupem času nedošla například k úplnému„opuštění“ této stránky. Komunikace nesmí být jednostranná. Je nutné včas reagovat nadotazy zákazníků a být jim aktivním partnerem. Facebook umožňuje zasílání upozornění, o2 Zdroj vyobrazení: Buzzboot [online]. c2008-2011 [cit. 2012-05-22]. Dostupné z WWW:<http://buzzboot.cz/>. 6
  7. 7. změnách na Vašich stránkách, na email. Tím pádem není vůbec pracné docílit včasnýchreakcí na zákazníky a nenechat tak stránku zaniknout.Další varianta „levného“ monitoringu se jmenuje Google. Když začnou firmy provozovategosurfing3, můžou si rychle a zdarma zjistit, jak zvýšit kvalitu svých služeb. Google, kterývyhledává ve zpravodajských serverech, blozích, nebo v různých diskuzích, tohle na základědobře zvolených hledaných slov umožní. Těmi slovy můžou být například „reference“,„doporučit“ nebo třeba „zkušenost“. Pomocí nástroje Google Alerts, pak může být firmainformována například na email, o nových výskytech těchto slov ve spojitosti se svýmjménem.3 Hledání vlastního jména 7
  8. 8. POUŽITÁ LITERATURAELDANZ, Petr. Základy analýzy a monitoringu sociálních sítí: Celostní PR a mýty. [online].[cit. 2012-05-21]. Dostupné z: http://www.lupa.cz/clanky/zaklady-analyzy-a-monitoringu-socialnich-siti-celostni-pr-a-myty - Autor se zabývá v několika obsáhlých článcích právě problematikou monitoringuBARTOŠEK, M. Krátce z historie Internetu. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 1995,roč. V, č. 3. - Článek podrobně přibližuje vývoj internetu, který byl samozřejmě tím, co vedlo k celé problematice, kterou jsem se zabývalBuzzboot [online]. 2008 [cit. 2013-01-05]. Dostupné z: http://www.buzzboot.cz/ - Z webové stránky buzzboot jsem čerpal informace, týkající se jejich monitorovacího nástroje 8

×