Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ISTORIJAT RAZVOJA RAČUNARA
U razvoju računara bitna su 4 momenta <ul><li>pamćenje rezulata, </li></ul><ul><li>mehanizacija procesa računanja, </li></...
Abakus <ul><li>jedno od prvih pomagala koje je služilo za pamćenje rezultata </li></ul><ul><li>Abakus pomaže u računanju, ...
Paskalina <ul><li>otac prve računske mašine koja je mogla da sabira i oduzima unesene brojeve bio je Blez Paskal ( Blais...
Ko je još uticao na razvoj računara? <ul><li>Lajbnic je 1671. izumeo računsku mašinu za sabiranje i množenje, sa koračnim...
Elektromehanički računari <ul><li>1925. na MIT-u Vanevr Buš konstruisao je prvi analogni računar, imao je električni mot...
Enigma <ul><li>Nema čki uređaj za kriptovanje i dekriptovanje. </li></ul>
Prva generacija <ul><li>1944. god. napravljen je Mark I – prvi računar opšte namene.  Korišćen je na Harvardu 15 godin...
Prva generacija <ul><li>Krajem 1945. i početkom 1946. god. napravljen je Electronic Numerical Integrator and Computer ( E...
Prva generacija <ul><li>1951. god. napravljen je UNIVAC (Universal Automatic Computer) . </li></ul><ul><li>Karakteristik...
Druga generacija <ul><li>Pojava tranzistora: </li></ul><ul><ul><li>smanjenje dimenzija </li></ul></ul><ul><ul><li>smanjenj...
Treća generacija <ul><li>Pojava integrisanih kola: </li></ul><ul><ul><li>smanjenje dimenzija </li></ul></ul><ul><ul><li>sm...
Četvrta generacija <ul><li>Pojava VLSI (Very Large Scale Integration) kola: </li></ul><ul><ul><li>milioni komponenti u int...
Četvrta generacija <ul><li>80286 procesor </li></ul><ul><ul><li>16 bita </li></ul></ul><ul><ul><li>16 MB RAM </li></ul></u...
Četvrta generacija <ul><li>PENTIUM procesor (ime ne prati seriju 80xxx zbog prava AMD-a na mikrokod): </li></ul><ul><ul>...
Peta generacija <ul><li>Izraziti paralelizam. </li></ul><ul><li>Primena veštačke inteligencije. </li></ul><ul><li>Virtueln...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Istorijat razvoja računara

15,998 views

Published on

Lekcija o istorijatu razvoja računara za 1. razred gimnazije

Istorijat razvoja računara

 1. 1. ISTORIJAT RAZVOJA RAČUNARA
 2. 2. U razvoju računara bitna su 4 momenta <ul><li>pamćenje rezulata, </li></ul><ul><li>mehanizacija procesa računanja, </li></ul><ul><li>odvajanje unošenja podataka i automatizacija procesa računanja, </li></ul><ul><li>opštije korišćenje mašine primenom programa. </li></ul>
 3. 3. Abakus <ul><li>jedno od prvih pomagala koje je služilo za pamćenje rezultata </li></ul><ul><li>Abakus pomaže u računanju, ali korisnik učestvuje u svim detaljima operacije. </li></ul>
 4. 4. Paskalina <ul><li>otac prve računske mašine koja je mogla da sabira i oduzima unesene brojeve bio je Blez Paskal ( Blaise Pascal ) </li></ul><ul><li>u svojoj 19. godini konstruisao je mašinu za računanje Paskalinu </li></ul>
 5. 5. Ko je još uticao na razvoj računara? <ul><li>Lajbnic je 1671. izumeo računsku mašinu za sabiranje i množenje, sa koračnim zupčanikom za unos brojeva. </li></ul><ul><li>Čarls Bebidž je 1834. godine završio planove svoje analitičke mašine , prethodnice savremenih računara. </li></ul><ul><li>Ada Bajron se zainteresovala za projekat analitičke mašine, predložila je plan za izračunavanje Bernulijevih brojeva korišćenjem ove mašine, ovaj plan smatra se prvim programom za računar, a Ada prvim programerom. </li></ul>
 6. 6. Elektromehanički računari <ul><li>1925. na MIT-u Vanevr Buš konstruisao je prvi analogni računar, imao je električni motor, ali je bio mehanička mašina. Kompletiran je 1942. i korišćen je u vojne svrhe. </li></ul><ul><li>Konrad Cuze je u Nemačkoj od 1934. do 1941. konstruisao 4 računske mašine – Z1 (mehaničku), Z2(elektromehaničku), Z3 (elektromehaničku programibilnu) i Z4 (poboljšana Z3). </li></ul><ul><li>Alan M. Tjuring je 1936. konstruisao Tjuringovu mašinu (može da izračuna svaku funkciju čija se vrednost može izračunati). 1941. je projektovao računar Colossus koji je napravio M.X.A. Nojman u Mančesteru 1944. (Colossus Mark II) </li></ul>
 7. 7. Enigma <ul><li>Nema čki uređaj za kriptovanje i dekriptovanje. </li></ul>
 8. 8. Prva generacija <ul><li>1944. god. napravljen je Mark I – prvi računar opšte namene. Korišćen je na Harvardu 15 godina. </li></ul><ul><ul><li>150000 raznih komponenti </li></ul></ul><ul><ul><li>5 tona </li></ul></ul>
 9. 9. Prva generacija <ul><li>Krajem 1945. i početkom 1946. god. napravljen je Electronic Numerical Integrator and Computer ( ENIAC ) . Zauzimao je prostor od 10x20 m2 i težio je 30 tona. Sastojao se iz 1 7 000 elektronskih cevi, 70000 otpornika, 10000 kondenzatora i 6000 prekidača. Trošio je 160 kW. </li></ul>
 10. 10. Prva generacija <ul><li>1951. god. napravljen je UNIVAC (Universal Automatic Computer) . </li></ul><ul><li>Karakteristike: </li></ul><ul><ul><li>programi smešteni u memoriju (1000 memorijskih ćelija), </li></ul></ul><ul><ul><li>uređaj spoljne memorije na magnetnoj traci, </li></ul></ul><ul><ul><li>ulazno/izlazni uređaji (tastatura, bušene kartice, štampač) </li></ul></ul><ul><ul><li>54000 elektronskih cevi </li></ul></ul>
 11. 11. Druga generacija <ul><li>Pojava tranzistora: </li></ul><ul><ul><li>smanjenje dimenzija </li></ul></ul><ul><ul><li>smanjenje potrošnje el. energije </li></ul></ul><ul><ul><li>povećanje brzine </li></ul></ul><ul><li>Tipičan predstavnik – IBM 1401 </li></ul><ul><ul><li>4 KB memorije </li></ul></ul><ul><ul><li>u l az - prekida či </li></ul></ul>
 12. 12. Treća generacija <ul><li>Pojava integrisanih kola: </li></ul><ul><ul><li>smanjenje dimenzija </li></ul></ul><ul><ul><li>smanjenje potrošnje </li></ul></ul><ul><ul><li>ubrzanje rada </li></ul></ul><ul><li>Tipičan predstavnik – IBM System/360 </li></ul><ul><ul><li>tastatura, diskovi </li></ul></ul><ul><ul><li>8-bitna memorija, magnetna jezgra, do 6 MB </li></ul></ul>
 13. 13. Četvrta generacija <ul><li>Pojava VLSI (Very Large Scale Integration) kola: </li></ul><ul><ul><li>milioni komponenti u integrisanim kolima </li></ul></ul><ul><ul><li>mikroprocesor izdvojen u jednom integrisanom kolu (inženjer Ted Hoff) - Intel 4004 </li></ul></ul><ul><ul><li>smanjenje dimenzija, potrošnje </li></ul></ul><ul><ul><li>ubrzanje </li></ul></ul><ul><li>Tipičan predstavnik – IBM PC računar: </li></ul><ul><ul><li>8086 mikroprocesor </li></ul></ul><ul><ul><li>64 KB memorije (max 640 KB) </li></ul></ul><ul><ul><li>360 KB flopi disk </li></ul></ul><ul><ul><li>10 MB hard disk </li></ul></ul>
 14. 14. Četvrta generacija <ul><li>80286 procesor </li></ul><ul><ul><li>16 bita </li></ul></ul><ul><ul><li>16 MB RAM </li></ul></ul><ul><ul><li>6 MHz – 12,5 MHz </li></ul></ul><ul><ul><li>134000 tranzistora </li></ul></ul><ul><li>80386 procesor </li></ul><ul><ul><li>32 bita </li></ul></ul><ul><ul><li>16 MHz – 40 MHz </li></ul></ul><ul><ul><li>4 GB RAM </li></ul></ul><ul><ul><li>275000 tranzistora </li></ul></ul><ul><li>80486 procesor </li></ul><ul><ul><li>32 bita </li></ul></ul><ul><ul><li>25 MHz – 100 MHz </li></ul></ul><ul><ul><li>4 GB RAM </li></ul></ul><ul><ul><li>1,2 miliona tranzistora </li></ul></ul>
 15. 15. Četvrta generacija <ul><li>PENTIUM procesor (ime ne prati seriju 80xxx zbog prava AMD-a na mikrokod): </li></ul><ul><ul><li>P1 </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>3,1 miliona tranzistora </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>60 MHz – 166 MHz </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>P2 </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>7,5 miliona tranzistora </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>233 – 333 MHz </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>P3 </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>9,5 miliona tranzistora </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>650 MHz – 1,4 GHz </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>P4 </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>55 miliona – 2 milijarde tranzistora! </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>1,4 GHZ – 4 GHz </li></ul></ul></ul>
 16. 16. Peta generacija <ul><li>Izraziti paralelizam. </li></ul><ul><li>Primena veštačke inteligencije. </li></ul><ul><li>Virtuelna realnost. </li></ul><ul><li>Intenzivan razvoj računarskih mreža. </li></ul>

×