Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Hormoni i endokrini sistem

3,192 views

Published on

Prezentacija za učenike sedmog razreda osnovne škole, koristi se kao dodatna literatura prilikom učenja i kao dopuna udžbeniku.

Published in: Education
 • Dating for everyone is here: ♥♥♥ http://bit.ly/2u6xbL5 ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating direct: ❶❶❶ http://bit.ly/2u6xbL5 ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Hormoni i endokrini sistem

 1. 1. Hormoni i endokriniHormoni i endokrini sistemsistem • Uloge i pozicija • Građa • Način funkcionisanja • Povezanost sa ostatkom tela
 2. 2. egzokrineegzokrine endokrineendokrine - Izlučuju svoje produkte Izvodnim kanalima na Površinu tela ili telesne šupljine -Znojne -Lojne -Mlečne žlezde - Imaju bogatu mrežu Krvnih sudova i kapilara i svoje produkte hormone luče u krv, a krvotokom dospevaju do skoro svih ćelija i tkiva - Hipofiza - Epifiza - Štitasta žlezda - Paratiroidna - Endokrini pankreas - Nadbubrežna - Polne žlezde : semenik (testis) i ovarium (jajnik)
 3. 3. 1) Odredi poziciju endokrinih žlezda u organizmu 2) Definiši ulogu žlezda sa unutrašnjim lučenjem Endokrini sistem pomoću svojih produkata – hormona utiče na metaboličke procese u organizmu. 3) Kakvo dejstvo imaju hormoni? - Hormoni su hemijske supstance koje stvaraju endokrine žlezde i izlučuju se direktno u krvotok i imaju specifično dejstvo na ciljna tkiva ili organe - - utiču na rast, razvoj i sekreciju i imaju metaboličku ulogu
 4. 4. Podsećanje:Podsećanje: • Uloga nervnog sistema ? • - I reguliše rad pojedinih tkiva i organa; prima i sprovodi nadražaj od receptora do cns, obrađuje informacije i vrši motornu funkciju • - II – NS utiče i na humoralnu (krvnu) regulaciju tako što utiče direktno na lučenje hormona • Nervno – humoralna regulacija
 5. 5. Veza:Veza: • Nervni Endokrini sistem sistem Nervni impuls (električni ) hormon = hemijski signal
 6. 6. HipofizaHipofiza • Prednji, srednji i zadnji režanj - Hormon rasta - Stimulirajući hormoni drugih žlezda - Tireotropni (TSH) - Adrenokortikotropni (ACTH - Gonadotropni (FSH, LH) - prolaktin
 7. 7. Štitna žlezdaŠtitna žlezda • Rast kostiju, metabolizam Ca i vitamina D • Razvoj mozga • Brzina metabolizma • jod
 8. 8. Nadbubrežna žlezdaNadbubrežna žlezda • Luči hormone za balans soli i vode • Adrenalin – mobilizacija glikogena • Razvoj polnih karakteristika i rad polnih žlezda
 9. 9. Endokrini pankreasEndokrini pankreas • Insulin Regulacija nivoa glukoze u krvi • Smanjuje c glukoze u krvi i olakšava transport glukoze u jetri i iskorišćavanje u ćelijama
 10. 10. Polne žlezde i polniPolne žlezde i polni hormonihormoni • Postoje dve vrste polnih žlezda: • ženske - jajnici (ovarijumi) • muške - semenici (testisi). • Polni hormoni Luče dve vrste hormona: • androgene (muški polni hormoni) • estrogene (ženski polni hormoni)
 11. 11. • Reproduktivna i endokrina funkcija polnih žlezda • Testisi – muške hormone: testosteron, androstendion • Ovarijumi – ženske hormone: estrogen, progesteron • Reproduktivna funkcija • : stvaranje i sazrevanje polnih ćelija, spermatozoida u testisima i jajne ćelije u jajnicima - ovarijumima
 12. 12. • Ubrzan rad srca – brži transport glukoze i kiseonika – porast nivoa u krvi – brža reakcija organizma
 13. 13. FeromoniFeromoni - Hemijske materije - Komunikacija - Utiču na ponašanje jedinki iste vrste, uloga u privlačenju partnera, prepoznavanju

×