Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ZAGAĐIVANJE ZEMLJIŠTA
Zemljište <ul><li>je jedan od osnovnih delova svakog kopnenog ekosisitema.njegova osnova osobina je plodnost. To je sposob...
Oblici zagadjivanja zemljišta <ul><li>u osnovi razlikujemo sledeće oblike zagađivanja zemljišta: </li></ul><ul><li>- pojav...
Izvori zagadjivanja <ul><li>Poljoprivreda </li></ul><ul><li>Deponije otpada </li></ul><ul><li>Kisele kiše </li></ul><ul><...
Poljoprivreda <ul><li>Zemljište može biti zagađeno na mnogo načina. Jedan od najčešćih izvora zagađivanja je poljoprivred...
Deponije otpada <ul><li>Direktni izvor zagađivanja zemljišta su i smetlišta i deponija. Sa njih se spiraju otrovi,koji se ...
Kisele kiše <ul><li>Kisele kiše su još jedan značajan izvor zagadjivanja zemljišta. One i sušenja mnogih šuma zagađuju ze...
Industrija <ul><li>Od tipa industrije, zavisi koje će se zagađujuće materije naći u zemljištu. Oko cementara se zemljiste ...
Posledice zagađivanja zemljišta <ul><li>Sušenje šuma </li></ul><ul><li>N emogućnost obnove biljnog pokrivača </li></ul><u...
POSLEDICE <ul><li>N a zemljištima koj e su usled kiselih kiša danas postala kisela , veoma je teško obnoviti prirodne šu...
POSLEDICE <ul><li>Štetu zagađivanja zemljišta ne trpe samo priroda,  životinje i biljke već i sam čovek.  Sve te biljke ...
Mere zaštite <ul><li>Osnovne mere zaštite podrazumevaju smanjenje upotrebe zagađujućih materija u poljoprivredi i uopšte s...
M ere zaštite <ul><li>Pod najvećim rizikom su građani Beograda, Pančeva, Novog Sada,Smedereva, Bora i Šapca, to su gradovi...
ZAKLJUČAK <ul><li>Korišćenjem cegera umesto PVC kesa uspećemo da smanjimo posledice daljeg zagađivanja Srbije i cele plane...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Zagadjenje zemljista

61,644 views

Published on

Published in: Education

Zagadjenje zemljista

 1. 1. ZAGAĐIVANJE ZEMLJIŠTA
 2. 2. Zemljište <ul><li>je jedan od osnovnih delova svakog kopnenog ekosisitema.njegova osnova osobina je plodnost. To je sposobnost zemljišta da snabdeva biljke vodom, mineralnim supstancama i kiseonikom. Osobine zemljišta odredjuju koliko ce organske materije biljke proizvesti u procesu fotosinteze. Osim toga,zemljište je i stanište za mnogobrojne vrste organizama. </li></ul>
 3. 3. Oblici zagadjivanja zemljišta <ul><li>u osnovi razlikujemo sledeće oblike zagađivanja zemljišta: </li></ul><ul><li>- pojava značajnih koncentracija novih otrovnih materija, </li></ul><ul><li>- značajno povećanje koncentracije pojedinih elemenata, kao što su različiti fosfati i nitrati, </li></ul><ul><li>- pojava patogenih organizama, bakterija i virusa usled kontakta sa fekalnim vodama, </li></ul><ul><li>- pojava radioktivnog materijala koju u zemljište dolazi ili iz podzemnih voda ili putem atmosferskih padavina. </li></ul>
 4. 4. Izvori zagadjivanja <ul><li>Poljoprivreda </li></ul><ul><li>Deponije otpada </li></ul><ul><li>Kisele kiše </li></ul><ul><li>Industrija </li></ul><ul><li>S aobraćaj </li></ul>
 5. 5. Poljoprivreda <ul><li>Zemljište može biti zagađeno na mnogo načina. Jedan od najčešćih izvora zagađivanja je poljoprivreda. Poljoprivredna zemljišta se zagađuju direktnim hemijskim tretmanom radi suzbijanja korova i drugih štetočina. Prekomernim đubrenjem poljoprivredno zemljište se zagađuje različitim neorganskim jedinjenjima. </li></ul>
 6. 6. Deponije otpada <ul><li>Direktni izvor zagađivanja zemljišta su i smetlišta i deponija. Sa njih se spiraju otrovi,koji se jednim delom zadržavaju u zemljištu,a jednim delom odlaze u podzemne vode.na ovim mestima se se intenzivno raspadaju i organske materije,pri čemu se oslobađaju materiju koje zagadjuje zemljište.Osim toga,u procesu raspadaju i oslobađadju se i mnogi gasovi koji zagadjuju atmosferu. </li></ul>
 7. 7. Kisele kiše <ul><li>Kisele kiše su još jedan značajan izvor zagadjivanja zemljišta. One i sušenja mnogih šuma zagađuju zemljišta na velikim prostranstvima.Osim kiselih kiša,iz vazduha dolaze druge materij e koje na manjim ili većim povšinama zagađuje zemljišta.Na primer,prašina,čađ i druge čestice koje se izbacuju kroz dimnjake različitih fabrika ili automobila talože se na okolnim zemljištima i dovode do zagađivanja. </li></ul>
 8. 8. Industrija <ul><li>Od tipa industrije, zavisi koje će se zagađujuće materije naći u zemljištu. Oko cementara se zemljiste zagađuju prasinom, oko topionica olovom, bakrom, arsenom,sumporom ili silicijumom, oko industrije đubriva, nitratima i fosfatima. Zemljišta mogu biti zagađena vodom . </li></ul>
 9. 9. Posledice zagađivanja zemljišta <ul><li>Sušenje šuma </li></ul><ul><li>N emogućnost obnove biljnog pokrivača </li></ul><ul><li>Z agađivanje hrane </li></ul><ul><li>Z agađivanje vode </li></ul>
 10. 10. POSLEDICE <ul><li>N a zemljištima koj e su usled kiselih kiša danas postala kisela , veoma je teško obnoviti prirodne šume ili formirati poljoprivredne površine. N a zemljištima u kojim su se nataložili otrovni teški metali,gotovo da nema uslova za život . </li></ul>
 11. 11. POSLEDICE <ul><li>Štetu zagađivanja zemljišta ne trpe samo priroda, životinje i biljke već i sam čovek. Sve te biljke i životinje završavaju na našim pijacama i u prodavnicama,a na kraju na našim trpezama. Tako otrove koje smo rasejali po prirodi sami jedemo, od njih se razbol j evamo pa često i umiremo. Podzemne vode koje stižu su otrovi , koje smo u baci li u zemljište , nalaze put do naših bunara.Te vode pijemo i sami se trujemo. </li></ul>
 12. 12. Mere zaštite <ul><li>Osnovne mere zaštite podrazumevaju smanjenje upotrebe zagađujućih materija u poljoprivredi i uopšte smanjenje i zagadjenje vazduha i vode ; </li></ul><ul><li>Praćenje stanja </li></ul><ul><li>Eliminacija uzroka </li></ul><ul><li>Redukcija zagadjenih materija </li></ul><ul><li>Sanitarna polja za deponije </li></ul><ul><li>Hemijske mere </li></ul><ul><li>Biološke mere </li></ul>
 13. 13. M ere zaštite <ul><li>Pod najvećim rizikom su građani Beograda, Pančeva, Novog Sada,Smedereva, Bora i Šapca, to su gradovi gde se nalaze fabrike sa najopasnijim otrovom. </li></ul><ul><li>Krajni rok je 2015 . godina, do kada fabrike moraju da primenjuju najnoviju tehniku za prečišćavanje voda, vazduha i zaštitu zemljišta. Cementare su prve koje će primeniti ovu tehniku. </li></ul>
 14. 14. ZAKLJUČAK <ul><li>Korišćenjem cegera umesto PVC kesa uspećemo da smanjimo posledice daljeg zagađivanja Srbije i cele planete. </li></ul><ul><li>ALI PRE SVEGA TREBA DA PROMEN I MO SVOJE LOŠE NAVIKE!!! </li></ul>

×