Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kampanjoimaan sosiaalisen mediaan / Kepa 1.3.2010

1,255 views

Published on

Sosiaalisen median perusasioita järjestöille. Kehitysyhteistyön palvelukeskuksen koulutus 1.3.2010.

Published in: Technology, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kampanjoimaan sosiaalisen mediaan / Kepa 1.3.2010

 1. 1. Kampanjoimaan sosiaaliseen mediaan <ul><li>Kepa 1.3.2010 </li></ul><ul><li>Perttu Iso-Markku </li></ul><ul><li>maailma.net </li></ul>
 2. 2. “ Sosiaalinen media kuvaa vuorovaikutteista mediaympäristöä, jossa kaikki osallistujat samanaikaisesti vastaanottavat, käsittelevät ja tuottavat informaatiota muiden käytettäväksi.” Jere Majava, HY: &quot;Mitä on sosiaalinen media?&quot;
 3. 10. Sosiaalinen media vs. perinteinen media <ul><li>monologista monisuuntaiseen viestintään </li></ul><ul><li>passiivisesta informaation kuluttamisesta aktiiviseen informaation tuottamiseen, levittämiseen, kommentointiin </li></ul><ul><li>reaaliaikaisuus </li></ul>
 4. 11. Sosiaalinen media vs. perinteinen media <ul><li>perinteisten tiedotusvälineiden vallan rapautuminen </li></ul><ul><li>persoonallinen vs. persoonaton viestintä </li></ul><ul><li>henkilökohtaisen ja julkisen liudentuminen </li></ul><ul><li>vakavuuden ja keveyden, asian ja viihteen sekoittuminen </li></ul>
 5. 12. Viestinnän näkökulmasta sosiaalinen media ei ole vain valikoima uusia työkaluja, vaan uudenlaista asennoitumista vaativa viestintäympäristö.
 6. 13. Viestintä sosiaalisessa mediassa <ul><li>kuuntele, kysy </li></ul><ul><li>osallistu, vuorovaikuta </li></ul><ul><li>höllennä kontrollia </li></ul><ul><li>ole avoin ja rehellinen </li></ul><ul><li>toimi pitkällä tähtäimellä </li></ul>
 7. 14. Järjestöt ja sosiaalinen media
 8. 19. Miksi sosiaaliseen mediaan? <ul><li>uusia kohderyhmiä viestinnälle ja kampanjoinnille: erityisesti aktiiviset internetin / uuden median käyttäjät </li></ul><ul><li>alle 35v., mutta enenevästi myös vanhemmat </li></ul><ul><li>kustannustehokkuus (mutta ei ilmaisuus) </li></ul><ul><li>perinteisen järjestötyön hiipuminen, kevytaktivismin etsiminen verkosta </li></ul>
 9. 20. Miksi sosiaaliseen mediaan? <ul><li>toiminnan kehittäminen vuorovaikutuksessa verkkoaktiivisten ihmisten kanssa </li></ul><ul><li>kampanjan tulokset helposti seurattavissa ja mitattavissa </li></ul><ul><li>brändäys: “mukana ajassa” </li></ul>
 10. 21. Text “ Netin über-kulutuksesta eivät enää vastaakaan rasvatukkaiset nörttimiehet, vaan tänä päivänä supersuurkuluttajia ovat trenditietoiset 18–26-vuotiaat naiset. Myös netin käyttötavoissa naiset ovat ottaneet kanavan haltuunsa. Heidät löytää useammin sosiaalisista verkostoista kuten facebookista tai kotisivujen ja blogien takaa.” M&M, Sami Salmenkivi 22.8.2008
 11. 22. Järjestö sosiaaliseen mediaan <ul><li>esivalmistelut </li></ul><ul><ul><li>mikä on tavoite? </li></ul></ul><ul><ul><li>mikä on kohderyhmä? </li></ul></ul><ul><ul><li>miten paljon resursseja on käytössä? </li></ul></ul><ul><ul><li>onko osaavia työntekijöitä / aktiiveja? </li></ul></ul>
 12. 23. Järjestö sosiaaliseen mediaan <ul><li>nurkanvaltaus </li></ul><ul><ul><li>sopivan alustan / alustojen valinta </li></ul></ul><ul><ul><li>strategia, sitoutuminen pitkäjänteiseen toimintaan valituilla alustoilla </li></ul></ul><ul><ul><li>järjestön sisäinen politiikka sosiaalisen median käyttöön </li></ul></ul>
 13. 24. Järjestö sosiaaliseen mediaan <ul><li>ajan tasalla pysyminen: sosiaalisen median kentän kehitys, käytettävät välineet </li></ul><ul><li>realismi: tulokset eivät tule olemaan nopeita ja hämmästyttäviä </li></ul><ul><li>seuranta: mitattavat tulokset </li></ul><ul><li>yhteys “tosimaailmaan”: johtaako verkkoaktiivisuus konkreettiseen toimintaan? </li></ul>
 14. 25. Järjesto sosiaaliseen mediaan <ul><li>sos. median tehokasta hyödyntämistä varten on ymmärrettävä, miten ihmiset toimivat verkostoitumispalveluissa </li></ul><ul><ul><li>miten verkostoidutaan </li></ul></ul><ul><ul><li>minkälaisia linkkejä klikataan </li></ul></ul><ul><ul><li>minkälaista sisältöä lähetetään eteenpäin </li></ul></ul>
 15. 26. Tuloksena järjestöllä tai kampanjalla on mukanaan jatkuvasti kehittyvä, kiinnostunut verkkoyhteisö, jonka kanssa vuorovaikutetaan aktiivisesti ja joka on tärkeä resurssi viestinnässä, kampanjoinnissa ja toiminnan kehittämisessä.
 16. 27. Sosiaalisen median välineet
 17. 28. Facebook <ul><li>merkittävin social networking -alusta tällä hetkellä </li></ul><ul><li>Suomessa “aikuinen” profiili verrattuna teinien suosimaan irc-galleriaan </li></ul><ul><li>vahvin ikäryhmä 20-35-vuotiaat, vanhemmat ja nuoremmat tulossa </li></ul><ul><li>helppo aloituspiste tuoda järjestöä sosiaaliseen mediaan </li></ul>
 18. 33. Järjestö Facebookissa <ul><li>sivu vai ryhmä? </li></ul><ul><ul><li>sivu: suora näkyminen kannattajien uutisvirrassa </li></ul></ul><ul><ul><li>ryhmä: tilaisuuksien luominen ryhmälle, viestien lähettäminen ryhmän jäsenille </li></ul></ul><ul><li>aktiiveille ryhmä, kaikille kannattajille ja kiinnostuneille sivu? </li></ul>
 19. 34. Järjestö Facebookissa <ul><li>Facebookin muu hyödyntäminen </li></ul><ul><ul><li>mainonta (klikkauspohjainen maksu) esim. omalle sivulle, tilaisuudelle </li></ul></ul><ul><ul><li>oma applikaatio (työlästä / kallista) </li></ul></ul><ul><ul><li>valmiiden applikaatioiden käyttö (esim. causes, testit) </li></ul></ul>
 20. 35. Järjestö Facebookissa <ul><li>pitäisikö kampanjalle luoda facebook-hahmo vai hoitaako sivu tämän asian? </li></ul><ul><li>facebook-sivulle selkeä url osoitteesta facebook.com/username </li></ul><ul><ul><li>(esimerkiksi facebook.com/maailmanet) </li></ul></ul>
 21. 40. Twitter <ul><li>mikroblogialusta </li></ul><ul><li>perusfilosofia: Twitter = avoin, Facebook = suljettu </li></ul><ul><li>140 merkin sosiaalista viestintää </li></ul><ul><li>Yhdysvalloissa: aikuisten suosima, nuoriso Facebookissa </li></ul>
 22. 41. Twitter <ul><li>Suomessa ei vielä isoa läpimurtoa, onko tulossa? </li></ul><ul><li>Suomessa käyttäjinä nyt erityisesti poliitikot, järjestöt </li></ul><ul><li>sopii hyvin asiantuntijakäyttöön: ihmiset seuraavat twitterissä kirjoittajia, joilla on mielenkiintoista sanottavaa </li></ul>
 23. 43. “ retweet” eli Bootsy_Collinsin tweetin uudeleenlähetys “ hashtag” eli avainsana viestien suodattamista varten @-merkillä viitataan toiseen käyttäjään linkki ulkopuoliselle nettisivulle
 24. 44. Twitterin käyttö <ul><li>persoonana vai järjestönä? </li></ul><ul><li>lentävät ajatukset, kiinnostavat linkit, yhteys blogiin, retweetit, osallistuminen asiasanojen alla käytävään keskusteluun </li></ul><ul><li>tweettaus (visertely? livertely?) taajaan, monta päivitystä päivässä on ok </li></ul><ul><ul><li>myös tapahtumien, seminaarien live-kommentointi </li></ul></ul><ul><li>seurantaan kiinnostavat kontaktit (voisinko retweetata?) </li></ul>
 25. 47. IRC-Galleria <ul><li>tyypillisesti nuoriso alle 20v., nykyään tosin iso osa näistä (myös) facebookissa </li></ul><ul><li>“tavoitamme 74% 15-24-vuotiaista” </li></ul><ul><li>kampanjointi ja yhteisöjen rakentaminen hankalaa </li></ul><ul><li>maksullisella mainonnalla näyttäviä kampanjoita </li></ul>
 26. 49. Järjestöblogi <ul><li>Facebookin ohella helpoin tapa ryhtyä viestimään sosiaalisesti </li></ul><ul><li>persoonallisempaa otetta viestintään, ajankohtaisten asioiden kommentointia, asiantuntijuutta </li></ul><ul><li>blogataanko persoonana vai järjestönä? </li></ul><ul><li>blogin kirjoitustapa usein vähemmän virallinen kuin normiviestinnän </li></ul>
 27. 52. Blogaamaan <ul><li>valmiita alustoja löytyy: esim. wordpress, blogger, vuodatus.net </li></ul><ul><li>ulkoasun ja toimintojen viilaaminen vaatii usein erityisosaamista </li></ul><ul><li>hyvä yhdistelmä esimerkiksi Twitterin kanssa - Twitteriin pienemmät ajatukset ja linkit uusiin blogikirjoituksiin </li></ul><ul><li>silti: parempi lyhyt kirjoitus usein kuin seikkaperäinen harvakseltaan </li></ul>
 28. 53. Muuta sos. mediaa <ul><li>sosiaalinen verkostoituminen </li></ul><ul><ul><li>MySpace (Suomessa painottunut musiikkiskeneen) </li></ul></ul><ul><ul><li>LinkedIn (ammatillinen verkostoituminen) </li></ul></ul><ul><li>mikrobloggaus </li></ul><ul><ul><li>Qaiku (suomalainen asiantuntijaverkosto) </li></ul></ul><ul><ul><li>Google Buzz (mukana sijainti) </li></ul></ul>
 29. 54. Muuta sos. mediaa <ul><li>kuvat ja videot </li></ul><ul><ul><li>YouTube ja muut videopalvelut </li></ul></ul><ul><ul><li>Flickr (valokuvat) </li></ul></ul><ul><li>linkkien jako (social bookmarking) </li></ul><ul><ul><li>del.icio.us, Digg, Stubleupon... </li></ul></ul>
 30. 55. Muuta sos. mediaa <ul><li>virtuaalimaailmat </li></ul><ul><ul><li>Habbo (lapset, teinit) </li></ul></ul><ul><ul><li>Second Life </li></ul></ul><ul><li>työvälineet (esim. Ning) </li></ul><ul><li>keskustelufoorumit </li></ul><ul><ul><li>monille elämänaloille löytyy oma fooruminsa </li></ul></ul>
 31. 56. Hyödyllisiä apuvälineitä <ul><li>bit.ly = pitkien urlien lyhentäjä </li></ul><ul><li>hyödyllinen erityisesti Twitterissä, jossa merkkimäärä rajattu pieneksi </li></ul><ul><li>tallentaa tiedon siitä, kuinka monta kertaa linkkiä on klikattu </li></ul>
 32. 58. Hyödyllisiä apuvälineitä <ul><li>Twibbon = Twitterin kylkiäinen </li></ul><ul><li>kampanja- tai järjestötunnuksen lisääminen Twitter-kuvaan </li></ul><ul><li>helppo tapa osoittaa kannatusta järjestölle, kampanjalle... </li></ul><ul><li>Facebookissa vastaava esim. Stickers </li></ul>
 33. 59. Hyödyllisiä apuvälineitä <ul><li>sosiaalisia media ristiin kytkevät applikaatiot </li></ul><ul><ul><li>“laiskan päivittäjän” apuvälineitä: sama viesti kerralla useampaan paikkaan </li></ul></ul><ul><ul><li>toteutukset vaihtelevat eri alustoilla </li></ul></ul>
 34. 62. Kampanjointi sosiaalisessa mediassa
 35. 63. “ Sosiaalisen median hyödyntämiseen ei tarvita mainostoimistoa - kysykää vain neuvoa siltä oman toimistonne 23-vuotiaalta.” “ Saadaksesi suuren ja hyvän järjestelmän, aloita pienestä ja hyvästä järjestelmästä.” Clay Shirky: “ NGOs and Social Media”
 36. 64. Kampanjan perusasiat <ul><li>kampanjalle selkeä tavoite (tapahtuma, nimikirjoitusten keruu, sähköpostin lähettäminen päättäjille, rahan keruu...) </li></ul><ul><li>kampanjalla selkeä aikaraja </li></ul><ul><li>miten sosiaalinen media kytkeytyy kampanjaan ja asetettuihin tavoitteisiin </li></ul>
 37. 65. Integraatio <ul><li>sosiaalinen media kiinteäksi osaksi kampanjoita </li></ul><ul><li>perinteisen viestinnän, verkkoviestinnän ja sosiaalisen median tuettava toisiaan </li></ul><ul><li>vuorovaikutteisuuden ja eri alustoiden integroiminen kampanjan nettisivuille </li></ul><ul><li>esimerkiksi uudet tweetit ja blogikirjoitukset kampanjasivulle, suorat linkit sosiaalisiin verkostoihin </li></ul>
 38. 69. Kampanja vs. järjestöviestintä <ul><li>luodaanko kampanjalle omat yhteisöt vai onko kampanjaviestintä osa järjestön perusviestintää? </li></ul><ul><li>olemassaolevien verkostojen hyödyntäminen vai uusien luominen? </li></ul><ul><li>iso kampanja, monta toimijaa - syytä luoda omat yhteisöt? </li></ul><ul><li>mitä verkostoille tapahtuu kampanjan jälkeen? </li></ul>
 39. 70. “Friendraising” <ul><li>mistä osallistuva yleisö ja verkkoaktiiviporukka kampanjalle? </li></ul><ul><li>realistiset odotukset, maltti </li></ul><ul><li>verkkoyhteisöön liittymisen helppous, linkin tarjoaminen monissa yhteyksissä: sivuilla, uutiskirjessä, sähköpostissa </li></ul><ul><li>henkilökohtaisten verkostojen hyödyntäminen </li></ul><ul><li>palkitseminen </li></ul>
 40. 75. Sanansaattajien löytäminen <ul><li>“e-fluentials”: verkon mielipidevaikuttajat </li></ul><ul><li>vertaisviestintä tehokasta </li></ul><ul><li>kampanjaan tai järjestön toimialaan liittyvien blogien ja keskustelufoorumien innostaminen mukaan </li></ul>
 41. 76. Sanansaattajien löytäminen <ul><li>materiaalin tarjoaminen helposti leviävässä ja levitettävässä muodossa: tiiviys, visuaalisuus, härnäävyys, hupi </li></ul><ul><li>miten viestinviejiä palkitaan? sosiaalinen pääoma usein riittävä palkka </li></ul><ul><ul><li>hyvien linkkien välittäjät saavat arvostusta (ja Facebook-peukkuja) </li></ul></ul>
 42. 77. Kommunikointi yhteisön kanssa <ul><li>streaming - informaatiota virtana ja reaaliaikaisesti, ei rykäyksinä </li></ul><ul><li>visuaalisuus tärkeää, myös hupi </li></ul><ul><li>kysymyksiin ja kritiikkiin vastaaminen, ongelmien ratkaiseminen </li></ul><ul><li>kiitokset faneille, sanansaattajille </li></ul><ul><li>kysymykset, palautteen pyytäminen </li></ul>
 43. 78. Mitä päivitetään? <ul><li>uudet blogikirjoitukset </li></ul><ul><li>lentävät ajatukset </li></ul><ul><li>(tärkeät) uutiset </li></ul><ul><li>tapahtumat </li></ul><ul><li>kiinnostavat linkit </li></ul><ul><li>vastaukset kysyville </li></ul>
 44. 79. Milloin päivitetään? <ul><li>ei monta asiaa kerralla, vaan asiat heti kun tulevat ajankohtaisiksi </li></ul><ul><li>kuinka tiivistä viestintää kampanjan yhteisö jaksaa seurata? </li></ul><ul><li>verkkopalvelujen käyttörytmi: iltapäivällä kolmen jälkeen ja illalla (n. 19-22) eniten käyttäjiä paikalla </li></ul>
 45. 80. Koeteltuja kampanjakikkoja <ul><li>profiilikuvan vaihto tiettynä päivänä: esim. Iranin konflikti ja vihreä väri, Burman munkit ja punainen, vaalit ja ehdokasnumero... </li></ul><ul><li>kampanjatunnuksen lisääminen profiilikuvaan, esim. Twibbonia hyödyntäen </li></ul><ul><li>nimen vaihtaminen, esim. ‘Perttu Hussein Iso-Markku’ islamofobian vastaisessa kampanjassa </li></ul>
 46. 81. Koeteltuja kampanjakikkoja <ul><li>kampanjakikkoihin kyllästytään nopeasti, pitäisi pyrkiä keksimään uutta tai kierrättämään kikkoja uusiin yhteyksiin </li></ul><ul><li>esimerkiksi “kopioi tämä viesti omaan tilapäivitykseesi” -kampanjat aiheuttavat vastareaktota </li></ul>
 47. 82. Mitä tulevaisuudessa?
 48. 83. Huhut sähköpostin kuolemasta ovat vahvasti liioiteltuja.
 49. 84. Miten viestimme 2012? <ul><li>sosiaalinen media ei ole muoti-ilmiö, vaan siitä muodostuu sosiaalisen olemisen perustapa </li></ul><ul><li>muut kommunikaatiovälineet pysyvät, mutta niiden käyttötavat muuttuvat: sähköposti, puhelin, paperiposti... </li></ul><ul><li>mobiilipäätelaitteiden yleistyminen, kytkeytyminen sos. mediaan (esim. Google Buzz) </li></ul>
 50. 85. Taskumedia <ul><li>sosiaalinen media päätelaitteissa </li></ul><ul><li>reaaliaikaisuus </li></ul><ul><li>paikkatiedon yhdistäminen viesteihin </li></ul>
 51. 86. Mahdollisia uusia välineitä <ul><li>twitterin ja blogin välillä iso aukko: miten kommunikoidaan jotakin 140 merkin ja seikkaperäisen tekstin väliltä? </li></ul><ul><ul><li>lifestreaming : tekstiä, kuvaa, videota </li></ul></ul><ul><ul><li>potentiaaliset alustat: esim. posterous, tumblr </li></ul></ul><ul><li>järjestöiltä vaaditaan kentän jatkuvaa seuraamista </li></ul>
 52. 89. Esityksen lähteet <ul><li>Jere Majava: &quot;Mitä on sosiaalinen media?&quot;, http://wiki.helsinki.fi/pages/viewpage.action?pageId=540688 4 </li></ul><ul><li>Satu Seppänen: “Järjestöt virittelevät sosiaalisen median verkkoja”, http://global.finland.fi/public/default.aspx?contentId=168598&nodeId=80 </li></ul><ul><li>Sami Salmenkivi: &quot;Naiset valtaan!&quot; Markkinointi&Mainonta 22.8.2008, http://www.marmai.fi/blogit/samindigiboxi/article120260.ece </li></ul><ul><li>Tarkkaamo: &quot;Twitter-opas vasta-alkajille&quot;, http://jml.kapsi.fi/jussi/2009/08/07/twitter-opas-vasta-alkajille/ </li></ul><ul><li>Mari Tikkanen, m4id: &quot;Sosiaalinen media kehitysyhteistyössä&quot;. Esitys Kepan kansainvälisyyskasvatusaamiaisella 6.8., http://www.kansainvalisyyskasvatus.net/blogi/2009_10_12_sosiaalinen_media_-_mahdollisuuksien_maailma </li></ul><ul><li>David Barnard, Matthew de Gale: “NGOs and Social Media - Challenges and Opportunities”, http://www.ngopulse.org/article/ngos-and-social-media-challenges-and-opportunities </li></ul>
 53. 90. Yhteys: Perttu Iso-Markku [email_address] p. 046 850 9181 www.maailma.net facebook.com/maailmanet twitter.com/maailmanet

×