Advertisement
Advertisement

More Related Content

Advertisement

More from Paul Blok(20)

Advertisement

HvA - werkconferentie De Nieuwe Landkaart van het Communicatie- en Mediavakgebied

 1. paulblok.com   Wat betekent het begrip ‘Creative Business’ voor ons? Paul Blok Vondel CS Amsterdam 12-12-2017
 2. paulblok.com   Agenda Eerste onderwerp Tweede onderwerp Derde onderwerp OVER DEZE SESSIE TRENDS ONZEKERHEDEN SCENARIO’S ‘CREATIVE BUSINESS’ IN 2023 CONCLUSIE
 3. paulblok.com   Agenda Eerste onderwerp Tweede onderwerp Derde onderwerp OVER DEZE SESSIE TRENDS ONZEKERHEDEN SCENARIO’S ‘CREATIVE BUSINESS’ IN 2023 CONCLUSIE
 4. paulblok.com  
 5. paulblok.com   Give meaning Issue Tech, media & behaviour Problem Understanding what’s going on Main concern What does this mean for our industry? Dit doet Paul Buiten Binnen Change management Issue Gravity of existing organization Problem Make ambitions come true Main concern How do we execute our strategy? Develop strategies Issue Antiquated organization Problem Finding a compatible strategy Main concern How can we adapt?
 6. paulblok.com   Give meaning Issue Tech, media & behaviour Problem Understanding what’s going on Main concern What does this mean for our industry? Dit doet Paul Buiten Binnen Change management Issue Gravity of existing organization Problem Make ambitions come true Main concern How do we execute our strategy? Develop strategies Issue Antiquated organization Problem Finding a compatible strategy Main concern How can we adapt?
 7. paulblok.com   Potental Programma De Wereld van Morgen Trendvizier trendpresentatie Thuiswinkel.org Shopping Tomorrow
 8. paulblok.com   Trendvizier 2018
 9. paulblok.com   Een onderdeel Eerste onderwerp Tweede onderwerp Derde onderwerp Brilliant strategy But can you ant strategy But can you execute? Brilliant strategy But can you execute? Brilliant strategy But can you execute?
 10. paulblok.com   Een onderdeel Eerste onderwerp Tweede onderwerp Derde onderwerp Brilliant strategy But can you execute? Wat betekent het begrip ‘Creative Business’ voor ons in 2023?
 11. paulblok.com  
 12. paulblok.com   Agenda Eerste onderwerp Tweede onderwerp Derde onderwerp OVER DEZE SESSIE TRENDS ONZEKERHEDEN SCENARIO’S ‘CREATIVE BUSINESS’ IN 2023 CONCLUSIE
 13. paulblok.com   Twee perspectieven op het verkennen van de toekomst: Trends Ontwikkelingen die al zichtbaar zijn en die met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid doorzetten. ! ? Onzekerheden Ontwikkelingen in de omgeving waarvan de richting nog niet vaststaat.
 14. paulblok.com   Twee perspectieven op het verkennen van de toekomst: Trends Ontwikkelingen die al zichtbaar zijn en die met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid doorzetten. ! Onzekerheden Ontwikkelingen in de omgeving waarvan de richting nog niet vaststaat. ?  
 15. paulblok.com   Innovatieversnelling
 16. paulblok.com   De verwachtingenconsument
 17. paulblok.com   Het idee van platforms, waar vraag en aanbod bij elkaar komen, is van alle tijden. Markten bieden al eeuwenlang een plek waar kooplui hun waar kunnen aanbieden aan klanten. Nu zijn er supermarkten en warenhuizen die vierkante meters bieden waar vraag en aanbod bij elkaar worden gebracht. Zo zijn er altijd al platforms geweest die het contact tussen de aanbiedende en de vragende partij faciliteren. Dat aloude principe ontwikkelt zich tegenwoordig flink, want op internet heeft de ontwikkeling van platforms de laatste jaren een enorme vlucht genomen. De klassieker onder de online platforms in Nederland is Marktplaats.nl. Iedereen, zowel particulieren als bedrijven, kunnen hun spullen aanbieden en iedereen heeft als koper toegang. Marktplaats.nl faciliteert slechts. Toch gaat het platformdenken verder dan fysieke producten. Platforms, als facilitators van vraag en aanbod, doemen in velerlei branches op. Facebook: hét communicatiekanaal voor contacten en nieuws ‘s Werelds populairste mediabedrijf creëert zelf geen content. Facebook is sterk doordat gebruikers content produceren, plaatsen en delen. Facebook verdient daar aan. Herstel: Facebook verdient daar onvoorstelbaar dik aan! Met miljarden gebruikers ter wereld is het in een aantal jaren uitgegroeid tot hét venster naar de wereld, zowel voor contacten als voor nieuws. En o ja, ook bijvoorbeeld Whatsapp en Instagram zijn in handen van dit bedrijf. Behalve dat Facebook een platform is waar gebruikers contacten kunnen onderhouden en nieuws tot zich kunnen nemen is het ook in een andere zin een platform. Al die gebruikers zijn namelijk bereikbaar voor adverteerders. Daar komen de grote verdiensten in beeld. 32 De platformeconomie 33
 18. paulblok.com   Het internet der dingen
 19. paulblok.com   1. Reactieve AI: de meest basale vorm van kunstmatige intelligentie, gericht op een specifieke taak. AI reageert op signalen uit de buitenwereld, maar bouwt geen geheugen op en kan dus niet steeds beter reageren op impulsen. Denk aan de schaak- en go-computers IBM Deep Blue en Google Alpha Go. 2. AI met beperkt geheugen: het systeem gebruikt ervaringen om de geprogrammeerde basisregels te verrijken. Zo kan het steeds beter beslissingen nemen. Denk aan zelfrijdende auto’s, chatbots en digitale assistenten. Dit is waar de meeste AI- toepassingen anno 2018 staan. 3. AI met begrip voor de mens: dit zou wel eens de volgende stap kunnen zijn. Systemen die menselijke gedachten en emoties, gevoelens en verwachtingen begrijpen. 4. Zelfbewuste AI: bovenop begrip voor de mens krijgen de systemen nu ook zelfbewustzijn. En ze kunnen bijvoorbeeld emoties en gevoelens gaan voorspellen. De toekomst van werk en onderwijs Zo komen we bij robots als vervanger van mensen. Er is veel discussie over het verlies van banen door de inzet van robots. Discussies en angst komen vaak op als nieuwe technologieën opkomen: “Je hoort vaak zeggen, mensen, waar moet dat heen? Straks doen computers al het werk alleen.” Uit Koos Werkeloos, Het Klein Orkest, 1983. Er zitten twee kanten aan en de meningen en verwachtingen op lange termijn lopen uiteen. Aan de ene kant nemen robots, of eigenlijk technologie en automatisering in het algemeen, inderdaad werk van mensen over. Deels omdat het repetitief werk gaat, bijvoorbeeld in distributiecentra en in fabriekshallen. Deels omdat mensen er niet goed, sterk of snel genoeg voor zijn, bijvoorbeeld precisiechirurgie en programmatic advertising. Dus ja, er verdwijnt werk. En in sommige robotgestuurde fabrieken komen zelfs zelden of nooit mensen. En sommige algoritmen doen wat vroeger denkwerk voor mensen was. Me and my robot 56 57
 20. paulblok.com   Mixed reality
 21. paulblok.com   Digitalere marketing
 22. paulblok.com   Algoritme Rekenregels, wiskundige formules of statistische processen die worden gebruikt om data te analyseren en te verwerken. Voorbeelden algoritmes waar we dagelijks mee te maken hebben zijn het Google algoritme op basis waarvan bepaald wordt of welke zoekresultaten in welke volgorde worden getoond en Edgerank, het Facebookalgoritme waarmee bepaald wordt welke post er in je tijdlijn te zien zijn. Data viz Data visualisatie is vaak de oplossing om grote hoeveelheden data weer te geven op een manier dat mensen er betekenis aan kunnen toekennen. Staafgrafieken, taartdiagrammen, bubble charts, kaarten, sun bursts. Het is de kunst om niet voor mooi te kiezen, maar voor inzichtelijk. Analytics Data verzamelen heeft weinig zin als er geen betekenis uit wordt gehaald. Het analyseren van data kan op een aantal niveaus. Descriptive analystics gaat over het verleden: wat gebeurde er? Diagnostic analytics gaat over het verklaren daarvan: waarom gebeurde het? Predictive analytics gaat over het voorspellen: wat gaat er gebeuren? Prescriptive analytics gaat over het sturen: hoe kunnen we zorgen dat het gebeurt? Kansen en valkuilen “The purpose of computing is insight, not numbers” aldus Richard Hamming, wiskundige en computerpionier in 1962. Voor bedrijven kan big data grote economische waarde hebben. Betere analyses, beter inzicht in processen, beter begrip van klantgedrag, betere beslissingen. Er wordt geschat dat datagedreven bedrijven gemiddeld vijf tot zes procent beter presteren. Big data, big impact 86 87
 23. paulblok.com   Vloeibare organisaties 102 103
 24. paulblok.com   Agenda Eerste onderwerp Tweede onderwerp Derde onderwerp OVER DEZE SESSIE TRENDS ONZEKERHEDEN SCENARIO’S ‘CREATIVE BUSINESS’ IN 2023 CONCLUSIE
 25. paulblok.com   Twee perspectieven op het verkennen van de toekomst: Trends Ontwikkelingen die al zichtbaar zijn en die met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid doorzetten. ? Onzekerheden Ontwikkelingen in de omgeving waarvan de richting nog niet vaststaat. !  
 26. paulblok.com  
 27. paulblok.com   MICRO de interne omgeving; eigen organisatie visie missie strategie middelen competenties processen producten diensten MESO de markt; transactionele omgeving afnemers concurrenten strategische partners leveranciers distributiekanalen wet- en regelgeving vraag en aanbod substituten toetreders MACRO de leefwereld; contextuele omgeving demografisch economisch sociaal-cultureel technologisch ecologisch politiek wetenschappelijk maatschappelijk geografisch media
 28. paulblok.com   Agenda Eerste onderwerp Tweede onderwerp Derde onderwerp OVER DEZE SESSIE TRENDS ONZEKERHEDEN SCENARIO’S ‘CREATIVE BUSINESS’ IN 2023 CONCLUSIE
 29. paulblok.com   vroeger   nu   2020   wij  straks  wij  nu  
 30. paulblok.com   vroeger   nu   2020   wij  straks  wij  nu   wat  we  weten  van  onze  context  
 31. paulblok.com   vroeger   nu   2020   waarschijnlijke  toekomst:   forecas(ng   (voorspellend)  
 32. paulblok.com   vroeger   nu   2020   wenselijke  toekomst:   backcas(ng   (norma?ef)    
 33. paulblok.com   vroeger   nu   2020   mogelijke  toekomst:   scenario’s   (verkennend)  
 34. paulblok.com   vroeger   nu   2020   mogelijke  toekomst:   scenario’s   (verkennend)   ü  mogelijke beelden van de toekomst ü  kwalitatieve beelden (evt. met kwantitatieve onderbouwing) ü  levensechte verhalen over de toekomst ü  gefocust op onzekerheden ü  ‘doorradicalisering’ van huidige ontwikkelingen en beleid ü  instrumenten voor het voeren van een strategisch debat
 35. paulblok.com   activiteit omgeving luierenactief bergen strand duikvakan+e   eiland   autotour   klimmen   VOORBEELD DOELSCENARIO
 36. paulblok.com   weer drukte rotweertopweer lekker rustig te druk VOORBEELD OMGEVINGSSCENARIO hutje  mutje  op  het  strand   botsend  in  het  zwembad   improviseren  puur  genieten  
 37. paulblok.com  
 38. paulblok.com   Waarheen  gaan  Nederlanders  over  vijf  jaar  in  de  zomervakan?e?  
 39. paulblok.com  
 40. paulblok.com  
 41. paulblok.com   Wat betekent het begrip ‘Creative Business’ voor ons in 2023?
 42. paulblok.com   ............................. .......................... veel vraag naar CB-ersweinig vraag naar CB-ers ambachtscreativiteit voorop robo, AI en automatisering voorop Wat betekent het begrip ‘Creative Business’ voor ons in 2023?
 43. paulblok.com   veel vraag naar CB-ersweinig vraag naar CB-ers ambachtscreativiteit voorop robo, AI en automatisering voorop Wat betekent het begrip ‘Creative Business’ voor ons in 2023? vraag naar CB-ers basisvoorcreativiteit
 44. paulblok.com   veel vraag naar CB-ersweinig vraag naar CB-ers ambachtscreativiteit voorop robo, AI en automatisering voorop Wat betekent het begrip ‘Creative Business’ voor ons in 2023? vraag naar CB-ers basisvoorcreativiteit titel kenmerken boksa belang/rol CB visualisatie titel kenmerken boksa belang/rol CB visualisatie titel kenmerken boksa belang/rol CB visualisatie titel kenmerken boksa belang/rol CB visualisatie
 45. paulblok.com   vraag naar CB-ers basisvoorcreativiteit veel vraag naar CB-ersweinig vraag naar CB-ers ambachtscreativiteit voorop robo, AI en automatisering voorop Wat betekent het begrip ‘Creative Business’ voor ons in 2023? titel alleen perfect is goed genoeg kenmerken creativiteit is ambacht; weinig werk boksa top of the bill, steeds beter willen worden belang/rol CB zelfontplooiende toppers visualisatie titel gewoon lekker aan de slag kenmerken creativiteit is ambacht; veel werk beschikbaar boksa mooie verhalen maken, basic productieskills, belang/rol CB veel creatieve mensen, capaciteit visualisatie titel tijd voor iets anders kenmerken creativiteit is tech driven; weinig werk boksa wendbaar en weerbaar belang/rol CB zoek niches en kweek aanpassingsvermogen visualisatie titel tech is de nieuwe creativiteit kenmerken creativiteit is tech driven; veel werk beschikbaar boksa programmeren, tech is leuk belang/rol CB veel tech vaardige mensen, capaciteit visualisatie
 46. paulblok.com   Wees creatief!
 47. paulblok.com   arbeidsverhoudingenzzp loondienst economiegoed slecht medewerkersverwachtinghard skills soft skills vraag naar CO/CD-ersaanbod (te) groot vraag (te) groot kanaalvoorkeurmulti/cross/omni digital only design & creativiteitspecialistenwerk iedereen kan het dominante devicesals in 2018 AR, VR, voice, ... vraag naar CO/CD-ersaanbod (te) groot vraag (te) groot MESO de markt; transactionele omgeving afnemers concurrenten strategische partners leveranciers distributiekanalen wet- en regelgeving vraag en aanbod substituten toetreders MACRO de leefwereld; contextuele omgeving demografisch economisch sociaal-cultureel technologisch ecologisch politiek wetenschappelijk maatschappelijk geografisch media bv: bv: Wat betekent het begrip ‘Creative Business’ voor ons in 2023?
 48. paulblok.com   Agenda Eerste onderwerp Tweede onderwerp Derde onderwerp OVER DEZE SESSIE TRENDS ONZEKERHEDEN SCENARIO’S ‘CREATIVE BUSINESS’ IN 2023 CONCLUSIE
 49. paulblok.com   Wat betekent het begrip ‘Creative Business’ voor ons? Paul Blok Vondel CS Amsterdam 12-12-2017
Advertisement