Strategiset suunnittelupelit - Pekka Hytinkoski

O
Otavan OpistoOtavan Opisto
- Huipulle ja yhteiskuntaan
   Strategiset suunnittelupelit


                Verkko-opetuskoordinaattori,
                  tohtorivalmennettava
                   Pekka Hytinkoski
                   Helsingin yliopisto
                   Ruralia-instituutti
                pekka.hytinkoski@helsinki.fi
Ruralia-instituutti / Pekka Hytinkoski / Strategiset
suunnittelupelit                     www.helsinki.fi/ruralia  8.6.2012  1
Homo Ludens – leikkivä ja
         pelaava ihminen
• Frans Mäyrä tutkimusjoukkoineen (esim. 2009)
 korostaa pelaamisen luonnetta toimintana, joka on
 osa ihmiskunnan luonnetta (Homo Ludens).
• Pelit, leikki ja yhteinen toiminta ovat osa
 ihmisyyttä ja digitaalinen pelaaminen on osa tätä
 jatkumoa.
• Pelaaminen (lue: leikkiminen, tekeminen,
 kokeileminen ja kokeminen) on mielekäs tapa oppia
 – meille kaikille.Ruralia-instituutti / Pekka Hytinkoski / Strategiset
suunnittelupelit                    www.helsinki.fi/ruralia  06.06.12  2
Digitaaliset pelit I

• Tietokone- ja konsolipelit ovat suosittuja sekä
 lasten, nuorten että nyt myös aikuisten
 keskuudessa. Esimerkiksi 80-luvulla pelanneet
 lapset ja nuoret ovat tänä päivänä aikuisia, mikä
 näkyy kauppojen kassoilla ja verkkokaupoissa.
• Amerikassa keskimääräinen pelaaja on 37-vuotias
 ja keskimääräinen pelinostaja on iältään 41-vuotias
• Amerikkalaisista pelaajista naisia on 42 %


The report, 2011 Essential Facts About the Computer
 and Video Game Industry (ESA 2011)
Ruralia-instituutti / Pekka Hytinkoski / Strategiset
suunnittelupelit                    www.helsinki.fi/ruralia  8.6.2012  3
Digitaaliset pelit II

• Urheilupelit
• Ajopelit
• Räiskintäpelit
• Toimintapelit
• Seikkailupelit
• Simulaatiot
• Strategiapelit
• Managerointipelit
• Pulmapelit
• Hyötypelit/oppimispelit yms.
Ruralia-instituutti / Pekka Hytinkoski / Strategiset
suunnittelupelit                    www.helsinki.fi/ruralia  8.6.2012  4
Managerointi- ja strategiset
suunnittelupelit
• Will Wright julkaisi vuonna 1989 SimCity-pelin,
 joka sekä aloitti menestyksekkään SimCity-
 pelisarjan (yli 18 miljoonaa myytyä peliä), loi
 käsitteen Sim-pelit (Sims, SimEarth, SimGolf,
 SimFarm, Spore jne.) että rohkaisi muita tulevia
 strategiapelien suunnittelijoita (Sid Meier:
 Civilization-pelisarjat; Peter Molyneux:
 Populous-, Black and White-, Dungeon Keeper
 -pelisarjat; Settlers-pelisarja, Age of Empires –
 pelisarja, ”Tycoon-pelit” – esim. Railroad
 Tycoon pelisarja, Football manager-pelisarja,
 Minecraft yms.
Ruralia-instituutti / Pekka Hytinkoski / Strategiset
suunnittelupelit                    www.helsinki.fi/ruralia  8.6.2012  5
Strategiset suunnittelupelit I

• Oma määritelmä: Strateginen suunnittelupeli tarjoaa
 erilaisia skenaarioita, joissa pelaaja joutuu
 vähintään selviämään ja parhaimmillaan menestyy
 muokkaamalla ympäristöään erilaisten käytössään
 olevien työkalujen ja resurssien avulla.
• Keskeiset ominaisuudet: kiinnostava teema/tavoite,
 toimiva pelimekanismi, vuorovaikutteisuus,
 pelaaja(t) vs. tekoäly, editorit/muokattavuus ja
 uudelleenpelattavuus.
• eXplore, eXpand, eXploit (ja eXterminate)


Osasto / Henkilön nimi / Esityksen nimi  www.helsinki.fi/ruralia  06.06.12  6
Strategiset suunnittelupelit II

• Strategisten suunnittelupelien tietomäärä on monesti valtava ja
 sitä annostellaan pelaajalle sekä ”peruskaavioilla” että
 tarvittaessa myös lukuisilla hienosäädön mahdollistavilla raportti-
 ikkunoilla ja ”liukusäätimillä”. Kehittynyt prosessoriteho
 mahdollistaa myös realistisen tai kuvaavan grafiikan
 hyödyntämisen.
• On mielenkiintoista tarkastella, millaisia skenaarioita, muuttujia ja
 työvälineitä pelit tarjoavat pelaajille.
• Myös pelien käsikirjoitus ja erilaiset juonenkäänteet/tarinat
 kiinnostavat – kuinka tekijät ovat pystyneet tasapainottamaan
 viihteellisyyden, tekoälyn ja riittävän erilaiset kokeellisetkin
 skenaariot?
      Ruralia-instituutti / Pekka Hytinkoski / Strategiset
      suunnittelupelit                    www.helsinki.fi/ruralia  8.6.2012  7
Tee-se-itse I

• Modauksella tarkoitetaan pelien epävirallista
 korjaamista, muokkaamista, täydentämistä tai
 ”restaurointia”.
• Osa julkaistuista peleistä pitää sisällään pelieditorin
 – pelaajia kannustetaan tekemään peliin omia
 laajennuksiaan ja pistämään ne jakoon.
• Osa pelaajista tekee suosikkipeleihinsä
 korjaavia/täydentäviä epävirallisia päivityksiä (eivät
 muokkaa ohjelmakoodia).Ruralia-instituutti / Pekka Hytinkoski / Strategiset
suunnittelupelit                    www.helsinki.fi/ruralia  8.6.2012  8
Tee-se-itse II

• Taitavimmat modaajat muokkaavat
 pelimoottoria/koodia tai tekevät tulkkiohjelmia, jotka
 kääntävät pelin nykykoneissa toimivaan muotoon.
• Internetissä on valtava määrä peleihin liittyviä
 keskustelupalstoja, karttoja ja yksin tai yhdessä
 tehtyjä pelimanuaaleja.
• Pelin ”tee-se-itse” –mahdollisuuksista löytyy
 valtavasti pedagogista potentiaalia. Omien pelin
 tekemisestä puhumattakaan.Ruralia-instituutti / Pekka Hytinkoski / Strategiset
suunnittelupelit                    www.helsinki.fi/ruralia  8.6.2012  9
SimCity-pelisarja I

• On open-ended –tyylinen strategia/managerointi-
 peli, jossa pelaajan tehtävä on rakentaa alusta
 lähtien toimiva ja taloudellisesti, ekologisesti ja
 sosiaalisesti kestävä kaupunki. Peli perustuu MIT:n
 professori Jay Forresterin Urban dynamics (1969)
 teokseen ja tietokonesimulaatioihin.
• Jos tämä onnistuu, niin peli ei pääty periaatteessa
 koskaan, vaan pelaaja pystyy koko ajan sekä
 laajentamaan, uudelleen rakentamaan että
 hienosäätämään kaupunkiaan.


Ruralia-instituutti / Pekka Hytinkoski / Strategiset
suunnittelupelit                    www.helsinki.fi/ruralia  8.6.2012  10
SimCity –pelisarja II

• Peli alkaa satunnaisgeneraattorin luomasta ympäristöstä,
 jossa pelaajan tulee ”pormestarina” tehdä alusta lähtien
 oikeita ratkaisuja asuinalueiden, työpaikkojen,
 tehdasalueiden, sähkö- ja vesilinjojen, ympäristön yms.
• Pelisarjan myöhemmissä osissa matemaattiset mallit toimivat
 kuitenkin yhä enemmän taustalla ja tekevät tilaa
 toiminnalliselle ja reagoivalle pelattavuudelle. Uusia haasteita
 pelissä tarjoavat esim. maanviljelyalueet ja jätteidenkäsittely
 sekä erilaiset osto- ja myyntisopimukset lähikaupunkien
 kanssa.
• Valmiit skenaariot, satunnaisgeneroidut skenaariot, omat
 skenaariot ja ”jumala-moodi”.
     Ruralia-instituutti / Pekka Hytinkoski / Strategiset
     suunnittelupelit                    www.helsinki.fi/ruralia  8.6.2012  11
Civilization –pelisarja I

• Pelin aiheena on ihmiskunnan koko historia:
 sivilisaation synty, kehitys ja lopulta avaruuden
 kansoitus.
• Peli käynnistyy lähialueen kartoituksena. Sitä
 seuraavat oman sivilisaation laajentuminen,
 taloudenpito, teknologian kehittely, diplomatia ja
 lopulta (vääjäämätön?) sodankäynti muodostavat
 selkeän tehtävän ja tavoitteen.
• Pelissä haetaan erilaisin strategioin tasapainoa alati
 muuttuvissa skenaarioissa ja vaiheissa.
 Onnistuneen pelin lopuksi matkataan Alpha
 Centauriin.
Ruralia-instituutti / Pekka Hytinkoski / Strategiset
suunnittelupelit                    www.helsinki.fi/ruralia  8.6.2012  12
Civilization –pelisarja II

• Pelisarjan myöhemmissä osissa mikromanageroinnin määrää on
 vähennetty tai automatisoitu - kuitenkaan ”tyhmentämättä” peliä.
• Jopa 20 kansaa (esim. Arabit, Atsteekit, Kiina ja Venäjä)
 hallitsijoineen erilaisine peliin vaikuttavine luonteenpiirteineen,
 uskontojen vaikutusta, yhä monipuolisempia diplomaattisia
 vaikutusmahdollisuuksia ja teknisiä virstanpylväitä.
• Panostatko tieteelliseen kehitykseen, vahvaan sotilasvaltioon vai
 kestävään kehitykseen ja kulttuuriin? Älä unohda uskonnon ja
 politiikan vaikutusta!
• Valmiit skenaariot, satunnaisgeneroidut skenaariot, erinomainen
 editori (pelaajan ja muiden pelaajien skenaariot) sekä modaukset.
        Ruralia-instituutti / Pekka Hytinkoski / Strategiset
        suunnittelupelit                    www.helsinki.fi/ruralia  8.6.2012  13
Minecraft I

• Minecraft käynnistyi yhden miehen indiepeli-
 projektista, jossa yksinkertaisen näköisessä
 hiekkalaatikko/palikkapelissä voidaan vapaasti
 muokata ympäristöä ja rakentaa erilaisia objekteja.
• Grafiikka on yksinkertaista mutta selkeää – se on
 valtava/tuunattu ”legopeli.”
• Peli sisältää seikkailullisia elementtejä – ympäristön
 (maanpinnalla ja sen alla) tutkiminen, yöllä hirviöiltä
 suojautuminen, joita vastaan pelaajan pitää kehittää
 käytännöllisiä ja kestäviä rakennelmia.


Ruralia-instituutti / Pekka Hytinkoski / Strategiset
suunnittelupelit                    www.helsinki.fi/ruralia  8.6.2012  14
Minecraft II

• Peliä on kehitetty koko ajan eteenpäin ja sen
 ympärille on rakentunut globaalisti ja internetissä
 aivan oma kulttuurinsa.
• Omia skenaarioita voidaan jakaa ja kokeilla
 vapaasti. Vapaasta rakenteesta ja helposta
 muokattavuudesta johtuen, miljoonat ihmiset
 puuhastelevat pelin parissa – yhdessä ja erikseen.
• Pelistä on kehitetty myös MinecraftEdu –versio, jota
 käytetään yhteistyön, viestinnän ja muiden
 oppimisen metataitojen opetuksessa sekä myös
 sopivassa sisällöllisessä opetuskäytössä.

Ruralia-instituutti / Pekka Hytinkoski / Strategiset
suunnittelupelit                    www.helsinki.fi/ruralia  8.6.2012  15
Kiinnostava case: Space
           Rangers 2 - reboot
• 4X -peli: eXplore, eXpand, eXploit ja eXterminate eli
 tutki, laajenna, hyödynnä ja tuhoa.
• Aurinkokunta vaarassa. Pelaaja yksi ”nappula”
 valtavalla pelikentällä. Mikään ei ole staattista ja peli
 reagoi pelaajan tekemisiin.
• Yksinpeli, mutta pitää sisällään kiitettävän
 monipuolisen pelimaailman. Mitä teet, kun voit tehdä
 (olemassa olevilla resursseilla) vaikka mitä?!
• Ei varsinainen ”strateginen suunnittelupeli”, mutta
 kiinnostava esimerkki siitä, kuinka pitkälle päästään
 interaktiivisella ympäristöllä ja loogisilla syy-seuraus
 –suhteilla. Kiinnostava ludologinen case!
Ruralia-instituutti / Pekka Hytinkoski / Strategiset
suunnittelupelit                    www.helsinki.fi/ruralia  8.6.2012  16
Loppupohdintaa I

• Civilization -pelit ovat SimCity-pelejä haastavampia ja
 monimutkaisempia, mutta Civ-pelejä äänestetään
 toistuvasti kaikkien aikojen parhaimpien pelien joukkoon
 (esim. IGN 2007 – best games of all times; Metacritic
 2010 – PC: All time high scores; Gamerankings 2010 –
 All-time best).
• Toisaalta Minecraftin valttikortti on sen vapaus ja
 yksinkertaisuus. Opetuskäytön näkökulmasta on
 positiivista, ettei grafiikka ole kynnyskysymys, vaan
 mahdollisuus suunnitella, kokeilla, erehtyä, olla
 vuorovaikutusta, onnistua (tai komeasti epäonnistua).

   Ruralia-instituutti / Pekka Hytinkoski / Strategiset
   suunnittelupelit                    www.helsinki.fi/ruralia  8.6.2012  17
Loppupohdintaa II

• Hyvä strategisten suunnittelupeli miellyttää niin itseään
 viihdyttävää casual-pelaajaa kuin todellista kotistrategia, joka
 toteuttaa ja testaa tarkkaan hiomiaan suunnitelmia.
• Strategiset suunnittelupelit tarjoavat usein vinkkejä erilaisiin pelin
 vaiheisiin ja käännekohtiin. Voidaanko pelejä käyttää erilaisten
 toimintamallien testaamiseen ja opettamiseen?
• Miten pelaajat pelaavat pelien skenaarioita? Mitkä ratkaisumallit
 ovat yleisimpiä? Miksi?
• Miten ja mihin suuntaan pelaajat muokkaavat pelejä? Voiko
 historiaa oppia kirjoista? Entä peleistä?
• Voidaanko strategisia suunnittelupelejä käyttää tulevaisuuden
 ymmärtämisen välineinä? Entä oppimisympäristöinä?
       Ruralia-instituutti / Pekka Hytinkoski / Strategiset
       suunnittelupelit                    www.helsinki.fi/ruralia  8.6.2012  18
Kiitos!
Kuvat: Wikipedia, Gamespot.com, Maxis, Firaxis, Steam ja
         omat screencapturet.

         Pekka Hytinkoski
 Verkko-opetuskoordinaattori, KM, tohtorivalmennettava

           HY, Ruralia-instituutti, Mikkeli
              Puh: 044 336 6126
          Email: pekka.hytinkoski@helsinki.fi  Ruralia-instituutti / Pekka Hytinkoski / Strategiset
  suunnittelupelit                    www.helsinki.fi/ruralia  8.6.2012  19
1 of 19

Recommended

Casual Expanding by
Casual ExpandingCasual Expanding
Casual Expandingaakoo
459 views19 slides
Kuvitellen-työpajan esittely ja avaus. Tehokasta ja hauskaa oppimista visuaal... by
Kuvitellen-työpajan esittely ja avaus. Tehokasta ja hauskaa oppimista visuaal...Kuvitellen-työpajan esittely ja avaus. Tehokasta ja hauskaa oppimista visuaal...
Kuvitellen-työpajan esittely ja avaus. Tehokasta ja hauskaa oppimista visuaal...Otavan Opisto
729 views14 slides
Opetus.tv:n esittely - Janne Cederberg & Samuli Turunen by
Opetus.tv:n esittely - Janne Cederberg & Samuli TurunenOpetus.tv:n esittely - Janne Cederberg & Samuli Turunen
Opetus.tv:n esittely - Janne Cederberg & Samuli TurunenOtavan Opisto
1.1K views26 slides
Pentagon – kansainvälistä politiikkaa, kieliä ja luonnontieteitä pelaamalla -... by
Pentagon – kansainvälistä politiikkaa, kieliä ja luonnontieteitä pelaamalla -...Pentagon – kansainvälistä politiikkaa, kieliä ja luonnontieteitä pelaamalla -...
Pentagon – kansainvälistä politiikkaa, kieliä ja luonnontieteitä pelaamalla -...Otavan Opisto
1.1K views17 slides
Kestävän kehityksen pedagogia vapaassa sivistystyössä - Kaisa Lindström by
Kestävän kehityksen pedagogia vapaassa sivistystyössä - Kaisa LindströmKestävän kehityksen pedagogia vapaassa sivistystyössä - Kaisa Lindström
Kestävän kehityksen pedagogia vapaassa sivistystyössä - Kaisa LindströmOtavan Opisto
967 views16 slides
Oppivat koulut 2015 by
Oppivat koulut 2015Oppivat koulut 2015
Oppivat koulut 2015Otavan Opisto
679 views14 slides

More Related Content

Similar to Strategiset suunnittelupelit - Pekka Hytinkoski

Mitkä uutispelit? by
Mitkä uutispelit?Mitkä uutispelit?
Mitkä uutispelit?Marko Siitonen
1.6K views13 slides
Kaikkialle levittäytyvä pelillisyys ja Facebook: pelitutkimuksen näkökulma by
Kaikkialle levittäytyvä pelillisyys ja Facebook: pelitutkimuksen näkökulmaKaikkialle levittäytyvä pelillisyys ja Facebook: pelitutkimuksen näkökulma
Kaikkialle levittäytyvä pelillisyys ja Facebook: pelitutkimuksen näkökulmaFrans Mäyrä
1.5K views10 slides
Pelit ja oppiminen_hands_on by
Pelit ja oppiminen_hands_onPelit ja oppiminen_hands_on
Pelit ja oppiminen_hands_onSonja Ängeslevä
581 views12 slides
Frans Mäyrä: "Pelaten maailma paremmaksi" Esitys Uusi koulutus -foorumilla 22... by
Frans Mäyrä: "Pelaten maailma paremmaksi" Esitys Uusi koulutus -foorumilla 22...Frans Mäyrä: "Pelaten maailma paremmaksi" Esitys Uusi koulutus -foorumilla 22...
Frans Mäyrä: "Pelaten maailma paremmaksi" Esitys Uusi koulutus -foorumilla 22...Uusi koulutus -foorumi
853 views7 slides
Johtotähtenä pelaajat - luovuus ja oma-alotteisuus peliympäristöissä by
Johtotähtenä pelaajat - luovuus ja oma-alotteisuus peliympäristöissäJohtotähtenä pelaajat - luovuus ja oma-alotteisuus peliympäristöissä
Johtotähtenä pelaajat - luovuus ja oma-alotteisuus peliympäristöissäMarko Siitonen
3.7K views11 slides
Pelillisyys hybridisyys - hybridipelit pelimuotoillen by
Pelillisyys  hybridisyys - hybridipelit pelimuotoillenPelillisyys  hybridisyys - hybridipelit pelimuotoillen
Pelillisyys hybridisyys - hybridipelit pelimuotoillenSmoothedu Ltd.
302 views56 slides

Similar to Strategiset suunnittelupelit - Pekka Hytinkoski(18)

Kaikkialle levittäytyvä pelillisyys ja Facebook: pelitutkimuksen näkökulma by Frans Mäyrä
Kaikkialle levittäytyvä pelillisyys ja Facebook: pelitutkimuksen näkökulmaKaikkialle levittäytyvä pelillisyys ja Facebook: pelitutkimuksen näkökulma
Kaikkialle levittäytyvä pelillisyys ja Facebook: pelitutkimuksen näkökulma
Frans Mäyrä1.5K views
Frans Mäyrä: "Pelaten maailma paremmaksi" Esitys Uusi koulutus -foorumilla 22... by Uusi koulutus -foorumi
Frans Mäyrä: "Pelaten maailma paremmaksi" Esitys Uusi koulutus -foorumilla 22...Frans Mäyrä: "Pelaten maailma paremmaksi" Esitys Uusi koulutus -foorumilla 22...
Frans Mäyrä: "Pelaten maailma paremmaksi" Esitys Uusi koulutus -foorumilla 22...
Johtotähtenä pelaajat - luovuus ja oma-alotteisuus peliympäristöissä by Marko Siitonen
Johtotähtenä pelaajat - luovuus ja oma-alotteisuus peliympäristöissäJohtotähtenä pelaajat - luovuus ja oma-alotteisuus peliympäristöissä
Johtotähtenä pelaajat - luovuus ja oma-alotteisuus peliympäristöissä
Marko Siitonen3.7K views
Pelillisyys hybridisyys - hybridipelit pelimuotoillen by Smoothedu Ltd.
Pelillisyys  hybridisyys - hybridipelit pelimuotoillenPelillisyys  hybridisyys - hybridipelit pelimuotoillen
Pelillisyys hybridisyys - hybridipelit pelimuotoillen
Smoothedu Ltd.302 views
Pelin Henki: Luento 7 by ollisotamaa
Pelin Henki: Luento 7Pelin Henki: Luento 7
Pelin Henki: Luento 7
ollisotamaa458 views
Mitä kannattaa pelillistää ja ketä se hyödyttää? by Sonja Ängeslevä
Mitä kannattaa pelillistää ja ketä se hyödyttää?Mitä kannattaa pelillistää ja ketä se hyödyttää?
Mitä kannattaa pelillistää ja ketä se hyödyttää?
Sonja Ängeslevä1.2K views
100219 1210 Uudenlainen Oppiminen by Otavan Opisto
100219 1210 Uudenlainen Oppiminen100219 1210 Uudenlainen Oppiminen
100219 1210 Uudenlainen Oppiminen
Otavan Opisto204 views
Pelaava nuori on mahdollisuus by Verke
Pelaava nuori on mahdollisuusPelaava nuori on mahdollisuus
Pelaava nuori on mahdollisuus
Verke255 views
Voiko pelaamalla parantua slpy 4.4.2017 by Riikka Marttinen
Voiko pelaamalla parantua slpy 4.4.2017Voiko pelaamalla parantua slpy 4.4.2017
Voiko pelaamalla parantua slpy 4.4.2017
Riikka Marttinen188 views
Open stage: Vertaistuesta ratkaisu ongelmalliseen digipelaamiseen by EHYT
Open stage: Vertaistuesta ratkaisu ongelmalliseen digipelaamiseenOpen stage: Vertaistuesta ratkaisu ongelmalliseen digipelaamiseen
Open stage: Vertaistuesta ratkaisu ongelmalliseen digipelaamiseen
EHYT 84 views
Pelitoiminnot nuorisotyön välineenä. tiusanen m. by ArctiChildren
Pelitoiminnot nuorisotyön välineenä. tiusanen m.Pelitoiminnot nuorisotyön välineenä. tiusanen m.
Pelitoiminnot nuorisotyön välineenä. tiusanen m.
ArctiChildren316 views

More from Otavan Opisto

Otavan Opisto by
Otavan OpistoOtavan Opisto
Otavan OpistoOtavan Opisto
291 views3 slides
Kestävä elämäntapa 2050: tulevaisuusskenaariot kulutuskasvatuksen välineenä -... by
Kestävä elämäntapa 2050: tulevaisuusskenaariot kulutuskasvatuksen välineenä -...Kestävä elämäntapa 2050: tulevaisuusskenaariot kulutuskasvatuksen välineenä -...
Kestävä elämäntapa 2050: tulevaisuusskenaariot kulutuskasvatuksen välineenä -...Otavan Opisto
2K views55 slides
Kestävä kehitys organisaation arki - Kerttu Hakala by
Kestävä kehitys organisaation arki - Kerttu HakalaKestävä kehitys organisaation arki - Kerttu Hakala
Kestävä kehitys organisaation arki - Kerttu HakalaOtavan Opisto
610 views11 slides
Oppimisen kompassi - Mikko Kallio by
Oppimisen kompassi - Mikko KallioOppimisen kompassi - Mikko Kallio
Oppimisen kompassi - Mikko KallioOtavan Opisto
683 views16 slides
Ilmari-ilmastovierailijasta tukea nuorten ilmastoahdistukseen - Tea Tönnov by
Ilmari-ilmastovierailijasta tukea nuorten ilmastoahdistukseen - Tea TönnovIlmari-ilmastovierailijasta tukea nuorten ilmastoahdistukseen - Tea Tönnov
Ilmari-ilmastovierailijasta tukea nuorten ilmastoahdistukseen - Tea TönnovOtavan Opisto
460 views37 slides
Miten teknologia tukee erilaisen oppijan oppimista? - Anne Korhonen by
Miten teknologia tukee erilaisen oppijan oppimista? - Anne KorhonenMiten teknologia tukee erilaisen oppijan oppimista? - Anne Korhonen
Miten teknologia tukee erilaisen oppijan oppimista? - Anne KorhonenOtavan Opisto
1.1K views8 slides

More from Otavan Opisto(20)

Kestävä elämäntapa 2050: tulevaisuusskenaariot kulutuskasvatuksen välineenä -... by Otavan Opisto
Kestävä elämäntapa 2050: tulevaisuusskenaariot kulutuskasvatuksen välineenä -...Kestävä elämäntapa 2050: tulevaisuusskenaariot kulutuskasvatuksen välineenä -...
Kestävä elämäntapa 2050: tulevaisuusskenaariot kulutuskasvatuksen välineenä -...
Otavan Opisto2K views
Kestävä kehitys organisaation arki - Kerttu Hakala by Otavan Opisto
Kestävä kehitys organisaation arki - Kerttu HakalaKestävä kehitys organisaation arki - Kerttu Hakala
Kestävä kehitys organisaation arki - Kerttu Hakala
Otavan Opisto610 views
Oppimisen kompassi - Mikko Kallio by Otavan Opisto
Oppimisen kompassi - Mikko KallioOppimisen kompassi - Mikko Kallio
Oppimisen kompassi - Mikko Kallio
Otavan Opisto683 views
Ilmari-ilmastovierailijasta tukea nuorten ilmastoahdistukseen - Tea Tönnov by Otavan Opisto
Ilmari-ilmastovierailijasta tukea nuorten ilmastoahdistukseen - Tea TönnovIlmari-ilmastovierailijasta tukea nuorten ilmastoahdistukseen - Tea Tönnov
Ilmari-ilmastovierailijasta tukea nuorten ilmastoahdistukseen - Tea Tönnov
Otavan Opisto460 views
Miten teknologia tukee erilaisen oppijan oppimista? - Anne Korhonen by Otavan Opisto
Miten teknologia tukee erilaisen oppijan oppimista? - Anne KorhonenMiten teknologia tukee erilaisen oppijan oppimista? - Anne Korhonen
Miten teknologia tukee erilaisen oppijan oppimista? - Anne Korhonen
Otavan Opisto1.1K views
Kriittinen ympäristökasvatus - Mauno Särkkä by Otavan Opisto
Kriittinen ympäristökasvatus - Mauno SärkkäKriittinen ympäristökasvatus - Mauno Särkkä
Kriittinen ympäristökasvatus - Mauno Särkkä
Otavan Opisto633 views
Kuka voittaa ilmastopelissä? Käytännön testausta ja keskustelua pelaamisen lo... by Otavan Opisto
Kuka voittaa ilmastopelissä? Käytännön testausta ja keskustelua pelaamisen lo...Kuka voittaa ilmastopelissä? Käytännön testausta ja keskustelua pelaamisen lo...
Kuka voittaa ilmastopelissä? Käytännön testausta ja keskustelua pelaamisen lo...
Otavan Opisto1.4K views
Tieto- ja viestintäteknologia tutkimusyhteisön ja lukioiden vuorovaikutuksen ... by Otavan Opisto
Tieto- ja viestintäteknologia tutkimusyhteisön ja lukioiden vuorovaikutuksen ...Tieto- ja viestintäteknologia tutkimusyhteisön ja lukioiden vuorovaikutuksen ...
Tieto- ja viestintäteknologia tutkimusyhteisön ja lukioiden vuorovaikutuksen ...
Otavan Opisto426 views
Mobiiliteknologia opetuksessa - Sari jaaranen by Otavan Opisto
Mobiiliteknologia opetuksessa - Sari jaaranenMobiiliteknologia opetuksessa - Sari jaaranen
Mobiiliteknologia opetuksessa - Sari jaaranen
Otavan Opisto576 views
Delfoi-menetelmän suomalainen koulukunta - Osmo kuusi by Otavan Opisto
Delfoi-menetelmän suomalainen koulukunta - Osmo kuusiDelfoi-menetelmän suomalainen koulukunta - Osmo kuusi
Delfoi-menetelmän suomalainen koulukunta - Osmo kuusi
Otavan Opisto1.2K views
Oppiaineiden sisällöt ja hyväksiluvut ilmiöpohjaisessa oppimisessa - Tuija sa... by Otavan Opisto
Oppiaineiden sisällöt ja hyväksiluvut ilmiöpohjaisessa oppimisessa - Tuija sa...Oppiaineiden sisällöt ja hyväksiluvut ilmiöpohjaisessa oppimisessa - Tuija sa...
Oppiaineiden sisällöt ja hyväksiluvut ilmiöpohjaisessa oppimisessa - Tuija sa...
Otavan Opisto343 views
Vertaistuotanto ja vertaistuotannon laatu - Ari-Matti Auvinen by Otavan Opisto
Vertaistuotanto ja vertaistuotannon laatu - Ari-Matti AuvinenVertaistuotanto ja vertaistuotannon laatu - Ari-Matti Auvinen
Vertaistuotanto ja vertaistuotannon laatu - Ari-Matti Auvinen
Otavan Opisto792 views
Oppiaineet ja osaamisen tunnistaminen osana kokonaisvaltaista ja ilmiöpohjais... by Otavan Opisto
Oppiaineet ja osaamisen tunnistaminen osana kokonaisvaltaista ja ilmiöpohjais...Oppiaineet ja osaamisen tunnistaminen osana kokonaisvaltaista ja ilmiöpohjais...
Oppiaineet ja osaamisen tunnistaminen osana kokonaisvaltaista ja ilmiöpohjais...
Otavan Opisto331 views
QMPP Vertaistuotannon laadun hallinta by Otavan Opisto
QMPP Vertaistuotannon laadun hallintaQMPP Vertaistuotannon laadun hallinta
QMPP Vertaistuotannon laadun hallinta
Otavan Opisto888 views
Yksinäisiä ratsastajia vai organisaatioihmisiä? - Elina Hiltunen by Otavan Opisto
Yksinäisiä ratsastajia vai organisaatioihmisiä? - Elina HiltunenYksinäisiä ratsastajia vai organisaatioihmisiä? - Elina Hiltunen
Yksinäisiä ratsastajia vai organisaatioihmisiä? - Elina Hiltunen
Otavan Opisto527 views
Demokratian kukoistus vai poliittisen vallan rapautuminen? - Soile Kuitunen by Otavan Opisto
Demokratian kukoistus vai poliittisen vallan rapautuminen? - Soile KuitunenDemokratian kukoistus vai poliittisen vallan rapautuminen? - Soile Kuitunen
Demokratian kukoistus vai poliittisen vallan rapautuminen? - Soile Kuitunen
Otavan Opisto290 views
Demokratian kukoistus vai poliittisen vallan rapautuminen? - Aleksi Neuvonen by Otavan Opisto
Demokratian kukoistus vai poliittisen vallan rapautuminen? - Aleksi NeuvonenDemokratian kukoistus vai poliittisen vallan rapautuminen? - Aleksi Neuvonen
Demokratian kukoistus vai poliittisen vallan rapautuminen? - Aleksi Neuvonen
Otavan Opisto323 views
Tietosuojaa vai akvaarioelämää? - Petteri Järvinen by Otavan Opisto
Tietosuojaa vai akvaarioelämää? - Petteri JärvinenTietosuojaa vai akvaarioelämää? - Petteri Järvinen
Tietosuojaa vai akvaarioelämää? - Petteri Järvinen
Otavan Opisto750 views
Tietosuojaa vai akvaarioelämää? - Osmo Kuusi by Otavan Opisto
Tietosuojaa vai akvaarioelämää? - Osmo KuusiTietosuojaa vai akvaarioelämää? - Osmo Kuusi
Tietosuojaa vai akvaarioelämää? - Osmo Kuusi
Otavan Opisto259 views

Strategiset suunnittelupelit - Pekka Hytinkoski

 • 1. - Huipulle ja yhteiskuntaan Strategiset suunnittelupelit Verkko-opetuskoordinaattori, tohtorivalmennettava Pekka Hytinkoski Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti pekka.hytinkoski@helsinki.fi Ruralia-instituutti / Pekka Hytinkoski / Strategiset suunnittelupelit www.helsinki.fi/ruralia 8.6.2012 1
 • 2. Homo Ludens – leikkivä ja pelaava ihminen • Frans Mäyrä tutkimusjoukkoineen (esim. 2009) korostaa pelaamisen luonnetta toimintana, joka on osa ihmiskunnan luonnetta (Homo Ludens). • Pelit, leikki ja yhteinen toiminta ovat osa ihmisyyttä ja digitaalinen pelaaminen on osa tätä jatkumoa. • Pelaaminen (lue: leikkiminen, tekeminen, kokeileminen ja kokeminen) on mielekäs tapa oppia – meille kaikille. Ruralia-instituutti / Pekka Hytinkoski / Strategiset suunnittelupelit www.helsinki.fi/ruralia 06.06.12 2
 • 3. Digitaaliset pelit I • Tietokone- ja konsolipelit ovat suosittuja sekä lasten, nuorten että nyt myös aikuisten keskuudessa. Esimerkiksi 80-luvulla pelanneet lapset ja nuoret ovat tänä päivänä aikuisia, mikä näkyy kauppojen kassoilla ja verkkokaupoissa. • Amerikassa keskimääräinen pelaaja on 37-vuotias ja keskimääräinen pelinostaja on iältään 41-vuotias • Amerikkalaisista pelaajista naisia on 42 % The report, 2011 Essential Facts About the Computer and Video Game Industry (ESA 2011) Ruralia-instituutti / Pekka Hytinkoski / Strategiset suunnittelupelit www.helsinki.fi/ruralia 8.6.2012 3
 • 4. Digitaaliset pelit II • Urheilupelit • Ajopelit • Räiskintäpelit • Toimintapelit • Seikkailupelit • Simulaatiot • Strategiapelit • Managerointipelit • Pulmapelit • Hyötypelit/oppimispelit yms. Ruralia-instituutti / Pekka Hytinkoski / Strategiset suunnittelupelit www.helsinki.fi/ruralia 8.6.2012 4
 • 5. Managerointi- ja strategiset suunnittelupelit • Will Wright julkaisi vuonna 1989 SimCity-pelin, joka sekä aloitti menestyksekkään SimCity- pelisarjan (yli 18 miljoonaa myytyä peliä), loi käsitteen Sim-pelit (Sims, SimEarth, SimGolf, SimFarm, Spore jne.) että rohkaisi muita tulevia strategiapelien suunnittelijoita (Sid Meier: Civilization-pelisarjat; Peter Molyneux: Populous-, Black and White-, Dungeon Keeper -pelisarjat; Settlers-pelisarja, Age of Empires – pelisarja, ”Tycoon-pelit” – esim. Railroad Tycoon pelisarja, Football manager-pelisarja, Minecraft yms. Ruralia-instituutti / Pekka Hytinkoski / Strategiset suunnittelupelit www.helsinki.fi/ruralia 8.6.2012 5
 • 6. Strategiset suunnittelupelit I • Oma määritelmä: Strateginen suunnittelupeli tarjoaa erilaisia skenaarioita, joissa pelaaja joutuu vähintään selviämään ja parhaimmillaan menestyy muokkaamalla ympäristöään erilaisten käytössään olevien työkalujen ja resurssien avulla. • Keskeiset ominaisuudet: kiinnostava teema/tavoite, toimiva pelimekanismi, vuorovaikutteisuus, pelaaja(t) vs. tekoäly, editorit/muokattavuus ja uudelleenpelattavuus. • eXplore, eXpand, eXploit (ja eXterminate) Osasto / Henkilön nimi / Esityksen nimi www.helsinki.fi/ruralia 06.06.12 6
 • 7. Strategiset suunnittelupelit II • Strategisten suunnittelupelien tietomäärä on monesti valtava ja sitä annostellaan pelaajalle sekä ”peruskaavioilla” että tarvittaessa myös lukuisilla hienosäädön mahdollistavilla raportti- ikkunoilla ja ”liukusäätimillä”. Kehittynyt prosessoriteho mahdollistaa myös realistisen tai kuvaavan grafiikan hyödyntämisen. • On mielenkiintoista tarkastella, millaisia skenaarioita, muuttujia ja työvälineitä pelit tarjoavat pelaajille. • Myös pelien käsikirjoitus ja erilaiset juonenkäänteet/tarinat kiinnostavat – kuinka tekijät ovat pystyneet tasapainottamaan viihteellisyyden, tekoälyn ja riittävän erilaiset kokeellisetkin skenaariot? Ruralia-instituutti / Pekka Hytinkoski / Strategiset suunnittelupelit www.helsinki.fi/ruralia 8.6.2012 7
 • 8. Tee-se-itse I • Modauksella tarkoitetaan pelien epävirallista korjaamista, muokkaamista, täydentämistä tai ”restaurointia”. • Osa julkaistuista peleistä pitää sisällään pelieditorin – pelaajia kannustetaan tekemään peliin omia laajennuksiaan ja pistämään ne jakoon. • Osa pelaajista tekee suosikkipeleihinsä korjaavia/täydentäviä epävirallisia päivityksiä (eivät muokkaa ohjelmakoodia). Ruralia-instituutti / Pekka Hytinkoski / Strategiset suunnittelupelit www.helsinki.fi/ruralia 8.6.2012 8
 • 9. Tee-se-itse II • Taitavimmat modaajat muokkaavat pelimoottoria/koodia tai tekevät tulkkiohjelmia, jotka kääntävät pelin nykykoneissa toimivaan muotoon. • Internetissä on valtava määrä peleihin liittyviä keskustelupalstoja, karttoja ja yksin tai yhdessä tehtyjä pelimanuaaleja. • Pelin ”tee-se-itse” –mahdollisuuksista löytyy valtavasti pedagogista potentiaalia. Omien pelin tekemisestä puhumattakaan. Ruralia-instituutti / Pekka Hytinkoski / Strategiset suunnittelupelit www.helsinki.fi/ruralia 8.6.2012 9
 • 10. SimCity-pelisarja I • On open-ended –tyylinen strategia/managerointi- peli, jossa pelaajan tehtävä on rakentaa alusta lähtien toimiva ja taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävä kaupunki. Peli perustuu MIT:n professori Jay Forresterin Urban dynamics (1969) teokseen ja tietokonesimulaatioihin. • Jos tämä onnistuu, niin peli ei pääty periaatteessa koskaan, vaan pelaaja pystyy koko ajan sekä laajentamaan, uudelleen rakentamaan että hienosäätämään kaupunkiaan. Ruralia-instituutti / Pekka Hytinkoski / Strategiset suunnittelupelit www.helsinki.fi/ruralia 8.6.2012 10
 • 11. SimCity –pelisarja II • Peli alkaa satunnaisgeneraattorin luomasta ympäristöstä, jossa pelaajan tulee ”pormestarina” tehdä alusta lähtien oikeita ratkaisuja asuinalueiden, työpaikkojen, tehdasalueiden, sähkö- ja vesilinjojen, ympäristön yms. • Pelisarjan myöhemmissä osissa matemaattiset mallit toimivat kuitenkin yhä enemmän taustalla ja tekevät tilaa toiminnalliselle ja reagoivalle pelattavuudelle. Uusia haasteita pelissä tarjoavat esim. maanviljelyalueet ja jätteidenkäsittely sekä erilaiset osto- ja myyntisopimukset lähikaupunkien kanssa. • Valmiit skenaariot, satunnaisgeneroidut skenaariot, omat skenaariot ja ”jumala-moodi”. Ruralia-instituutti / Pekka Hytinkoski / Strategiset suunnittelupelit www.helsinki.fi/ruralia 8.6.2012 11
 • 12. Civilization –pelisarja I • Pelin aiheena on ihmiskunnan koko historia: sivilisaation synty, kehitys ja lopulta avaruuden kansoitus. • Peli käynnistyy lähialueen kartoituksena. Sitä seuraavat oman sivilisaation laajentuminen, taloudenpito, teknologian kehittely, diplomatia ja lopulta (vääjäämätön?) sodankäynti muodostavat selkeän tehtävän ja tavoitteen. • Pelissä haetaan erilaisin strategioin tasapainoa alati muuttuvissa skenaarioissa ja vaiheissa. Onnistuneen pelin lopuksi matkataan Alpha Centauriin. Ruralia-instituutti / Pekka Hytinkoski / Strategiset suunnittelupelit www.helsinki.fi/ruralia 8.6.2012 12
 • 13. Civilization –pelisarja II • Pelisarjan myöhemmissä osissa mikromanageroinnin määrää on vähennetty tai automatisoitu - kuitenkaan ”tyhmentämättä” peliä. • Jopa 20 kansaa (esim. Arabit, Atsteekit, Kiina ja Venäjä) hallitsijoineen erilaisine peliin vaikuttavine luonteenpiirteineen, uskontojen vaikutusta, yhä monipuolisempia diplomaattisia vaikutusmahdollisuuksia ja teknisiä virstanpylväitä. • Panostatko tieteelliseen kehitykseen, vahvaan sotilasvaltioon vai kestävään kehitykseen ja kulttuuriin? Älä unohda uskonnon ja politiikan vaikutusta! • Valmiit skenaariot, satunnaisgeneroidut skenaariot, erinomainen editori (pelaajan ja muiden pelaajien skenaariot) sekä modaukset. Ruralia-instituutti / Pekka Hytinkoski / Strategiset suunnittelupelit www.helsinki.fi/ruralia 8.6.2012 13
 • 14. Minecraft I • Minecraft käynnistyi yhden miehen indiepeli- projektista, jossa yksinkertaisen näköisessä hiekkalaatikko/palikkapelissä voidaan vapaasti muokata ympäristöä ja rakentaa erilaisia objekteja. • Grafiikka on yksinkertaista mutta selkeää – se on valtava/tuunattu ”legopeli.” • Peli sisältää seikkailullisia elementtejä – ympäristön (maanpinnalla ja sen alla) tutkiminen, yöllä hirviöiltä suojautuminen, joita vastaan pelaajan pitää kehittää käytännöllisiä ja kestäviä rakennelmia. Ruralia-instituutti / Pekka Hytinkoski / Strategiset suunnittelupelit www.helsinki.fi/ruralia 8.6.2012 14
 • 15. Minecraft II • Peliä on kehitetty koko ajan eteenpäin ja sen ympärille on rakentunut globaalisti ja internetissä aivan oma kulttuurinsa. • Omia skenaarioita voidaan jakaa ja kokeilla vapaasti. Vapaasta rakenteesta ja helposta muokattavuudesta johtuen, miljoonat ihmiset puuhastelevat pelin parissa – yhdessä ja erikseen. • Pelistä on kehitetty myös MinecraftEdu –versio, jota käytetään yhteistyön, viestinnän ja muiden oppimisen metataitojen opetuksessa sekä myös sopivassa sisällöllisessä opetuskäytössä. Ruralia-instituutti / Pekka Hytinkoski / Strategiset suunnittelupelit www.helsinki.fi/ruralia 8.6.2012 15
 • 16. Kiinnostava case: Space Rangers 2 - reboot • 4X -peli: eXplore, eXpand, eXploit ja eXterminate eli tutki, laajenna, hyödynnä ja tuhoa. • Aurinkokunta vaarassa. Pelaaja yksi ”nappula” valtavalla pelikentällä. Mikään ei ole staattista ja peli reagoi pelaajan tekemisiin. • Yksinpeli, mutta pitää sisällään kiitettävän monipuolisen pelimaailman. Mitä teet, kun voit tehdä (olemassa olevilla resursseilla) vaikka mitä?! • Ei varsinainen ”strateginen suunnittelupeli”, mutta kiinnostava esimerkki siitä, kuinka pitkälle päästään interaktiivisella ympäristöllä ja loogisilla syy-seuraus –suhteilla. Kiinnostava ludologinen case! Ruralia-instituutti / Pekka Hytinkoski / Strategiset suunnittelupelit www.helsinki.fi/ruralia 8.6.2012 16
 • 17. Loppupohdintaa I • Civilization -pelit ovat SimCity-pelejä haastavampia ja monimutkaisempia, mutta Civ-pelejä äänestetään toistuvasti kaikkien aikojen parhaimpien pelien joukkoon (esim. IGN 2007 – best games of all times; Metacritic 2010 – PC: All time high scores; Gamerankings 2010 – All-time best). • Toisaalta Minecraftin valttikortti on sen vapaus ja yksinkertaisuus. Opetuskäytön näkökulmasta on positiivista, ettei grafiikka ole kynnyskysymys, vaan mahdollisuus suunnitella, kokeilla, erehtyä, olla vuorovaikutusta, onnistua (tai komeasti epäonnistua). Ruralia-instituutti / Pekka Hytinkoski / Strategiset suunnittelupelit www.helsinki.fi/ruralia 8.6.2012 17
 • 18. Loppupohdintaa II • Hyvä strategisten suunnittelupeli miellyttää niin itseään viihdyttävää casual-pelaajaa kuin todellista kotistrategia, joka toteuttaa ja testaa tarkkaan hiomiaan suunnitelmia. • Strategiset suunnittelupelit tarjoavat usein vinkkejä erilaisiin pelin vaiheisiin ja käännekohtiin. Voidaanko pelejä käyttää erilaisten toimintamallien testaamiseen ja opettamiseen? • Miten pelaajat pelaavat pelien skenaarioita? Mitkä ratkaisumallit ovat yleisimpiä? Miksi? • Miten ja mihin suuntaan pelaajat muokkaavat pelejä? Voiko historiaa oppia kirjoista? Entä peleistä? • Voidaanko strategisia suunnittelupelejä käyttää tulevaisuuden ymmärtämisen välineinä? Entä oppimisympäristöinä? Ruralia-instituutti / Pekka Hytinkoski / Strategiset suunnittelupelit www.helsinki.fi/ruralia 8.6.2012 18
 • 19. Kiitos! Kuvat: Wikipedia, Gamespot.com, Maxis, Firaxis, Steam ja omat screencapturet. Pekka Hytinkoski Verkko-opetuskoordinaattori, KM, tohtorivalmennettava HY, Ruralia-instituutti, Mikkeli Puh: 044 336 6126 Email: pekka.hytinkoski@helsinki.fi Ruralia-instituutti / Pekka Hytinkoski / Strategiset suunnittelupelit www.helsinki.fi/ruralia 8.6.2012 19