Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Kaikkialle levittäytyvä      pelillisyys ja Facebook:     pelitutkimuksen näkökulmaFrans MäyräProfessori, informa...
Taustaa• Pelitutkimusta on tehty vuosikymmeniä, ”uuden polven” pelitutkimuksessa toisaalta humanistisia, toisaalta sosia...
Facebook pelitutkimuksen kohteena•  Vuonna 2007 Facebook-palveluun avattiin  ohjelmointirajapinta (API): uusia sovelluk...
Transformation of Digital Play/SoPlay•  Laajahko tutkimushanke (2008-2010) pelien ja pelikulttuurin   murroksesta (cas...
Creation of Game     Cultures/InGa•  Akatemiahanke (2009-2012): mm.  väitöstutkimuksia pervasiivisesta &  roolipe...
Future Play (2010)•  Tulevaisuusorientoitunut  asiantuntijahaastatteluihin pohjaava tutkimus  (Sotamaa ym. 2011)•  A...
Triangle       (2011-2012)•  Tutkimuksen kolmikulma: pelit, pelaajakokemukset,  ansaintalogiikat•  Tuotteesta si...
Pelillisyyden       levittäytyminen•  Facebook on osa sosiaalisen vuorovaikutuksen  ja informaation verkostoitum...
Yhteenvetoa• Merkittäviä identifioituja muutosalueita mm.:• Facebookin kautta yleistyneen digitaalisen jakelun ja ilmaisp...
•                    Lähteitä (2011) “At least nine ways to play:  Kallio, Kirsipauliina, Mäyrä, Fra...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Kaikkialle levittäytyvä pelillisyys ja Facebook: pelitutkimuksen näkökulma

1,532 views

Published on

Esitys Tampereen yliopistolla pidetyssä Facebook-tutkimuksen työpajassa, 18.4.2013

Published in: Education
 • Be the first to comment

Kaikkialle levittäytyvä pelillisyys ja Facebook: pelitutkimuksen näkökulma

 1. 1. Kaikkialle levittäytyvä pelillisyys ja Facebook: pelitutkimuksen näkökulmaFrans MäyräProfessori, informaatiotutkimus jainteraktiivinen mediaPelitutkimusryhmäSIS / TRIM
 2. 2. Taustaa• Pelitutkimusta on tehty vuosikymmeniä, ”uuden polven” pelitutkimuksessa toisaalta humanistisia, toisaalta sosiaalitieteisiä ja design-tutkimuksen ulottuvuuksia• Hypermediaa, sitten interaktiivista mediaa Tampereen yliopistossa tutkittu ja kehitetty 1980-luvun lopulta• Game Research Lab perustettiin 2002• Tavoitteena on etenkin monitieteisen ja moninäkökulmaisen ymmärryksen edistäminen peleistä, pelaamisesta ja interaktiiviseen median eri ulottuvuuksista
 3. 3. Facebook pelitutkimuksen kohteena• Vuonna 2007 Facebook-palveluun avattiin ohjelmointirajapinta (API): uusia sovelluksia ja palveluita• Facebook-integraation levittäytyminen: maaliskuussa 2012 yli 9 miljoonaa sivua/sovellusta• Yli miljardista Fb-käyttäjästä enemmistö, n. 700 miljoonaa käyttää Facebookia aktiivisesti mobiilisovellusten kautta• Nielsen: pelaaminen on mobiilisovellusten suosituin tyyppi ja käyttötapa• Fb laajentaa digipelaamisen määrää ja madaltaa kynnystä, toisaalta vaarana sisältöjen kaavamaistuminen• Esim. epäeettiset peliin houkuttelemisen ja sitouttamisen tekniikat ovat herättäneet keskustelua & kritiikkiä
 4. 4. Transformation of Digital Play/SoPlay• Laajahko tutkimushanke (2008-2010) pelien ja pelikulttuurin murroksesta (casual turn, social network gaming, social gambling)• Stenros J, Paavilainen J, Mäyrä F. (2009). ”The many faces of sociability and social play in games”:• Mitä on ”sosiaalinen pelaaminen”?• Pelin ympärillä, sen stimuloimana tai ohessa tapahtuvaa sosiaalista vuorovaikutusta• Pelivälitteistä vuorovaikutusta, moninpelaamista• Identifioitiin nouseva, ”massively single player” pelityyppi: ei suoraa pelaajien välistä vuorovaikutusta, mutta toisten pelaajien toimet tulevat epäsuorasti näkyviin muille pelaajille
 5. 5. Creation of Game Cultures/InGa• Akatemiahanke (2009-2012): mm. väitöstutkimuksia pervasiivisesta & roolipelaamisesta (Stenros), sosiaalisesta rahapelaamisesta (Kinnunen), virtuaaliurheilusta (Turtiainen), peliretoriikasta (Pasanen)• Pelaajabarometri-survey (2009-2011): mm. Facebook- ja mobiilipelien suosion nousu (n. 10 % suomalaisista pelaa säännöllisesti Fb- pelejä; aktiivisia mobiilipelaajia 21 %)• Kallio, Kirsipauliina, Mäyrä, Frans & Kaipainen, Kirsikka (2011) “At least nine ways to play: approaching gamer mentalities”: sosiaaliset ja ajanvietteelliset käytännöt ja ajattelutavat hallitsevat arkista pelaamista
 6. 6. Future Play (2010)• Tulevaisuusorientoitunut asiantuntijahaastatteluihin pohjaava tutkimus (Sotamaa ym. 2011)• Analysoitiin: muuttuvaa liiketoimintaympäristöä, teknologian kehityssuuntia, muuttuvia/emergenttejä pelikulttuureja, suomalaisen peliteollisuuden erityispiirteitä• Suosituksia, free-to-play ja verkosta ladattava/laajentava sisältö nostettiin erityisesti esiin• Vuonna 2013 Rovio ja Supercell ovat nousseet listojen kärkeen Fb/free-to-play, mobiilisovellus- ja oheistuotekaupalla; uutta, pelien laatua ja yrityskulttuuria painottavaa toimintamallien kehitystä
 7. 7. Triangle (2011-2012)• Tutkimuksen kolmikulma: pelit, pelaajakokemukset, ansaintalogiikat• Tuotteesta siirrytty palveluun, jonka ominaisuudet määrittävät puitteet sekä mediasisällöille että käyttäjien toiminnalle• Haastatteluaineisto (n=18), survey (n=3443)• Fb-pelit ovat ajanvietettä, ”hauskoja leluja”• Rakentelu ja keräily vie mukanaan, haasteen puute ja verkostopelin velvoittavuus & viestitulva rasittavat• Epäsosiaalista pelaamista joka tapahtuu kevyesti sosiaalisesti virittyneessä kehyksessä?• Rahan käyttöön pelaajilla on selvä kynnys; ilmaispeleihin rakennetut keinotekoiset, rahastukseen liittyvät esteet, hidasteet ja rajoitteet ärsyttävät – mutta toimivat?
 8. 8. Pelillisyyden levittäytyminen• Facebook on osa sosiaalisen vuorovaikutuksen ja informaation verkostoitumista• Kaksi perspektiiviä: joukkoälyä ja sosiaalista pääomaa – ja/tai: riippuvuutta ja korvikesosiaalisuutta?• Pelit esimerkki sekä sisältöteollisuudesta että tietystä käytön ja toiminta/pelikulttuurien muodosta• Pelillisyys pelituotteita laajempi, leikillisten ja pelinkaltaisten käytänteiden, toiminnallisuuksien ja asenteiden ilmiökenttä• Gamification vs. ”leikillistämisen kulttuuri” (jakamisen, kommentoinnin leikki, ”systeemin pelaaminen”)
 9. 9. Yhteenvetoa• Merkittäviä identifioituja muutosalueita mm.:• Facebookin kautta yleistyneen digitaalisen jakelun ja ilmaispelien ansaintamallien monisuuntaiset vaikutukset pelaajien kokemukseen, pelituottajien ja pelaajien välisiin suhteisiin (suora, jännitteinen palvelusuhde)• ”Massiivisten verkkoyksinpelien" lajityypin nousu• Pelaamisen ja pelillisen viestinnän lisääntyvä sekoittuminen arjen muihin rytmeihin ja käytänteisiin• Jännitteinen kehityskulku: verkosto/peliosallistuminen toisaalta voimaannuttaa, toisaalta orjuuttaa?
 10. 10. • Lähteitä (2011) “At least nine ways to play: Kallio, Kirsipauliina, Mäyrä, Frans & Kaipainen, Kirsikka approaching gamer mentalities”. Games & Culture 6:4, July 2011, 327-353.• Karvinen, Juho & Mäyrä, Frans (2011) “Pelaajabarometri 2011 – Pelaamisen muutos”. TRIM Research Reports 6. Tampereen yliopisto.• Kirman Ben, Björk Staffan, Deterding Sebastian, Paavilainen Janne, Rao Valentina. (2011). Social Game Studies at CHI 2011. Teoksessa CHI EA 11 Proceedings of the 2011 annual conference extended abstracts on Human factors in computing systemd, 17-20.• Sotamaa, Olli, Heikki Tyni, Saara Toivonen, Tiina Malinen, and Erkka Rautio. 2011. New Paradigms for Digital Games: The Finnish Perspective Future Play Project, Final Report. TRIM Research Reports. Tampere: University of Tampere.• Stenros Jaakko, Paavilainen Janne, Kinnunen Jani. (2011). Giving Good ‘Face’: Playful Performances of Self in Facebook. Teoksessa Proceedings of the 15th International Academic MindTrek Conference : Envisioning Future Media Environments. New York: ACM, 153-160.• Stenros Jaakko, Paavilainen Janne, Mäyrä Frans. (2011). Social Interaction in Games. International Journal of Arts and Technology (IJART) 4 (3), 342-358.• Stenros J, Paavilainen J, Mäyrä F. (2009). The many faces of sociability and social play in games. Teoksessa Artur Lugmayer el al. (toim.) Proceedings of the 13th International MindTrek Conference: Everyday Life in the Ubiquitous Era. New York: ACM, 82-89.• Kuittinen J, Kultima A, Niemelä J, Paavilainen J. (2007). Casual Games Discussion. Teoksessa Bill Kapralos, Mike Katchabaw, Jay Rajnovich (toim.) Proceedings of the 2007 conference on Future Play: The ACM Digital Library, 105-112.

×