Advertisement
Advertisement

More Related Content

Advertisement

Pelikasvatuksen perusteet

 1. PELIKASVATUKSEN PERUSTEET MISTÄ DIGITAALISESSA PELAAMISESSA ON KYSE? SMART PÅ NÄTET 11.–12.3.2015 Mikko Meriläinen Helsingin yliopisto @MVMerilainen mikko.merilainen@helsinki.fi
 2. PELAAMINEN ILMIÖNÄ ● Keskeinen osa tämän päivän mediakulttuuria ● Valtaosa suomalaisista lapsista ja nuorista pelaa ainakin joskus ● Aikuiset suurin pelaajaryhmä ● Peliteollisuus yli 76 mrd dollarin (n. 67 mrd euroa) arvoinen maailmanlaajuisesti
 3. KEHITTYVÄ KULTTUURI ● Pelikulttuurin juuret 1970-luvulla ● Teknologian kehittyminen mahdollistanut monipuolisemman tarinankerronnan ● Aiempaa moninaisemmat teemat ● Pelien modaaminen (muokkaaminen) ja käyttäminen uusiin tarkoituksiin
 4. E-URHEILU ● Digitaalisten pelien kilpapelaamista ● Kasvava ilmiö sekä maailmalla että Suomessa ● Keskeisiä pelejä Counter-Strike (CS), League of Legends (LoL), DotA 2, Hearthstone ja Starcraft 2 ● Mahdollisuus ammattilaisuuteen ● Huippu-urheilun problematiikka
 5. PELAAMINEN JA KASVATUS ● Tärkeä osa lapsen ja nuoren maailmaa ● Sekä hyöty- että haittapotentiaalia ● Vanhemman rooli keskeinen haittojen ehkäisyssä ● 2010-luvun yleissivistystä ● Sukupolvikuilu vaikeuttaa pelaamisen käsittelyä
 6. MYYTTI 1: DIGINATIIVIT ● Romanttinen illuusio teknisestä osaamisesta ● Ensisijaisesti kaivataan sisältöosaamista ● Lapset ja nuoret ovat yksilöitä ● Diginatiiviajattelu helppo vastuuvapautus kasvattajalle
 7. MYYTTI 2: 2H RUUTUAIKA ● Ruutuaikaa on hyvä pitää silmällä – siinä missä kaikkea muutakin ● Kello ei ole paras mittari ● Mistä ruutuajassa ollaan huolissaan? ● Ajan tarkkailu jättää sisällön huomiotta ● Kohti kokonaisvaltaista ymmärrystä
 8. ONKO SYYTÄ HUOLEEN? ● Ehkä – ehkä ei ● Kasvattajilla peiliin katsomisen paikka ● Uusi kulttuuri on aina huolestuttanut ● Kaikkia vaikutuksia ei vielä tunneta ● Mihin kiinnostus/huoli pitäisi suunnata?
 9. ONGELMAPELAAMINEN ● Ei tarkkaa määritelmää tai diagnoosia ● Karkea arvio n. 1-5% pelaajista ● Pelaaminen haittaa arjen sujuvuutta ● Tunnistaminen vaikeaa ● Esiintyy usein yhdessä muiden ongelmien kanssa ● Syy vai seuraus?
 10. Heikot sosiaaliset taidot Kiusaaminen Masennus Yksinäisyys Runsas pelaaminen Heikko itsetunto Sosiaaliset suhteet Onnistumisen kokemukset Palkitseva identiteetti
 11. Heikot sosiaaliset taidot Kiusaaminen Masennus Yksinäisyys Eristäytyminen Konflikti kotona Heikko itsetunto TÖPSELI SEINÄSTÄ?
 12. MUITA HAITTOJA ● Ikäkaudelle sopimattomat sisällöt ● Asiaton nettikäytös ● Univaikeudet eri syistä ● Fyysiset haitat – esim. toimistotyöläisten vaivat
 13. PELIKULTTUURIN VARJOPUOLET ● Peli- ja verkkokulttuuri on usein vihamielistä ● Huono käytös on huonoa käytöstä ympäristöstä riippumatta ● Nettikiusaaminen ja -häiriköinti ● Rasismi, seksismi ja muu syrjivä häirintä ● Huonoon käytökseen vaikeaa puuttua
 14. RIKASTA KULTTUURIA ● Maailmankuvan laajentaminen ● Pelit mielikuvituksen ruokana ● Viihteen arvoa ei pidä aliarvioida ● Elämykset ja tunnekokemukset
 15. YHTEINEN JUTTU ● Pelaaminen ja pelikulttuuri yhdistävät ● Pelien ympärille rakentuvat alakulttuurit ● Maantiede tai ikä eivät rajoitteina ● Sosiaalisuutta myös ujommille ● Ryhmätyötaitojen kehitys ● Pelitapahtumien rooli
 16. HENKISTÄ HYVINVOINTIA ● Onnistumisen ja pettymyksen kokemukset ● Identiteettien ja sosiaalisten roolien kokeilut ● Rentoutuminen pelien parissa ● Merkityksellinen tekeminen
 17. UUDEN OPPIMISTA ● Vaikutukset englannin osaamiseen ● Avaruudellisen hahmottamisen taidot ● Tiedon käsittely ● Ongelmanratkaisu ● Silmän ja käden koordinaatio
 18. PELAAMISEN ARVOTTAMINEN ● Vertailukohdaksi muut kulttuurimuodot – ei päihteet ● Kulttuuria hyötyineen ja haittoineen ● Pelaamisen itseisarvo ● Omien asenteiden tarkastelu ● Mitä hyötyä on oopperasta, jääkiekosta tai musiikista?
 19. PELISIVISTYKSEN JÄLJILLÄ Pelisivistys on taitoa ja valmiutta tarkastella digitaalisia pelejä ja niiden ympärille rakentunutta kulttuuria avarakatseisesti ja kriittisesti.
 20. OHJEITA PELIKASVATTAJALLE ● Tutustu peleihin ja pelikulttuuriin – myös itse pelaamalla ● Keskustele peleistä ja niiden sisällöistä ● Tarkastele omia asenteitasi pelaamista kohtaan ● Ole kiinnostunut kasvatettaviesi tekemisistä ● Pelaamisen ymmärtäminen ei tarkoita rajoittamatonta pelaamista ● Käytä järkeäsi
 21. PELIKASVATUS.FI
 22. ROHKAISUOSIO ● Tyhmiä kysymyksiä saa ja kannattaa kysyä ● Tietoa ja asiantuntemusta löytyy runsaasti ● Onnistunut pelikasvatus ei vaadi ihmetekoja ● Pelit ovat arkinen asia – pois turha mystifiointi ● Lapsi tai nuori tarvitsee edelleen aikuista, vaikka tämä ei olisi peliasiantuntija
 23. Älä pelkää kysyä, toveri Älä usko kuulopuheisiin, ota selvää Mitä itse et tiedä, sitä et tiedä Berthold Brecht
 24. Kiitos! Mikko Meriläinen University of Helsinki @MVMerilainen mikko.merilainen@helsinki.fi
Advertisement