Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Vertaistuotanto ja vertaistuotannon laatu - Ari-Matti Auvinen

1,060 views

Published on

Vertaistuotanto ja vertaistuotannon laatu, Ari-Matti Auvinen, HCI Productions

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Vertaistuotanto ja vertaistuotannon laatu - Ari-Matti Auvinen

 1. 1. Vertaistuotanto javertaistuotannon laatu Otavan opisto 13.09.2012 Ari-Matti Auvinen (HCI Productions Oy) ama.auvinen@hci.fi GSM 040 – 512 5725
 2. 2. Miksi vertaistuotantoa?
 3. 3. Vertaistuotannon voima verkko- oppimisessa• “tavalliset käyttäjät tulevat digitaalisen sisällöntuotannon ytimeen” (Yochai Benkler)• ajankohtaisia vertaistuotannon voiman esimerkkejä ovat mm. – Linux-kehitystyö – Wikipedia – Xeroxin Eureka-hanke• verkko-oppimisen sisällön luomisessa Suomessa edelläkävijöitä mm. Vero-opisto ja Tullikoulu
 4. 4. Vertaistuotannon volyymi• vertaistuotannolla on saavutettu nopeasti todella suuria sisältömääriä – Wikipedian vuonna 2011 yli 15 miljoonaa artikkelia yli 200 kielellä (vrt. Nupedian volyymi) – YouTubeen ladataan joka minuutti 35 tuntia videoita – Flickrille tuli 5 000 000 000 kuvatiedostoa täyteen vuonna 2010
 5. 5. Vertaistuotannon askelmat• Howard Rheingold (Net Smart, 2012) luokittelee askelmat seuraavasti – networking (verkottuminen) – coordination (koordinaatio) – cooperation (yhteistyö) – collaboration (kollaboraatio, yhteistekeminen)• usein edellinen askelma tarvitaan seuraavalle nousemiseksi
 6. 6. Vertaistuotannon mahdollisuudet• tarvelähtöisen verkko-oppimisen sisällön luominen – käyttäjät laativat materiaalia toisilleen• eri oppimistarpeisiin ja -tilanteisiin erilaisten vaihtoehtoisten aineistojen ja sisältöjen luominen – vastaaminen yksilöiden erilaisiin oppimistyyleihin• uudet toimintatavat sisällön jatkuvaan käyttäjävetoiseen kehittämiseen, rikastamiseen ja ylläpitoon
 7. 7. Vertaistuotannon mahdollisuudet TAVOITTEIDEN ASETTAMINEN JOHDETTU VAPAA KIINTEÄ vertaisasiantuntijoiden tuottamat imuohjautuva kurssit ja oppimis- digitaalinen RAKENNE sisällöt sisällöntuotanto I II III IV käyttäjäyhteisöt / vertaisten tuottamat osaajayhteisöt VAPAA tietämys- ja oppimis- aihiot ja sisällöt itseohjautuvat ryhmät
 8. 8. Vertaistuotannon laadun haaste• vertaistuotannon haasteena on itseohjautumista korostavien laatuprosessien luominen – vertaistuotannon potentiaalin täysimittainen hyödyntäminen – vertaistuotannon luotettavuuden vahvistaminen – vertaisarvioinnin tuominen tärkeäksi osaksi oppimisen käytäntöä• vertaistuotantoa kehittävien toimintatapojen ja toimintamallien luominen
 9. 9. Vertaistuotannon laadun sykli (”Wikipedia”-malli) Sisällön Bench- Updating Benchmarking marking päivitys Toimintaa tukevat Enabling policies toimintatavat Enabling procedures Toimintaa tukevat toimintakäytännöt Sisällön Sisällön Enriching Rating rikastus luominen Enabling processes Toimintaa tukevat prosessit Toimintaa tukevat Enabling tools työkalut Sisällön Editing Sisällön Creating editointi validointi
 10. 10. Vertaistuotannon laatu vuoropuheluna Utilization Routing Enjoying Using Authoring Commenting Editing Reporting Enriching Rating Updating Moderating Creation Validation Identification Locating Finding Discovering Assessing Practices and procedures

×