Ilmastopelejä ja -simulaatioita                Jari Kolehmainen             http://biologi-jari...
Tavoite:Tavoitteena on 50 vuoden aikana (alkaen vuodesta 2008 ja päättyen vuoteen 2058)päästä 115 000 asukkaan kaupungissa...
Smog City 2 (http://www.smogcity2.org)Vaikka Smog City 2 on kuvitteellinen paikka, sen epäpuhtauksien päästöt ovatsamankal...
Tekniset vaatimukset:mieluiten Flash Player 9.0 tai uudempi, resoluutiosuositus 1024 x 768 tai suurempiPelin kulku:Valitse...
ElectroCity (http://www.electrocity.co.nz)ElectroCity on pienimuotoinen kaupunginhallintapeli, jossa pelaaja toimii luoman...
C-Learn (http://forio.com/simulation/climate-development/)C-Learn on kasvihuonekaasupäästöjen, ilmakehän kasvihuonekaasupi...
Kasvihuonekaasupäästöjen rajoittamisen ja maankäytössä tapahtuvien muutostenvaikutus esitetään ensisijaisesti ilmakehän hi...
The Climate Challenge – Our Choices(http://www.planetseed.com/node/15254)Kyseessä on varsin yksinkertainen ja helppokäyttö...
Sovellus tarjoaa keinoja mm. seuraavien asioiden havainnollistamiseen:1. Jos CO2-pitoisuuden kasvu halutaan rajoittaa sied...
Climate Momentum Simulation(http://climateinteractive.org/simulations/climate-momentum-simulation/climate-momentum)Simulaa...
Fate of the World (http://www.fateoftheworld.net)FOTW on maksullinen peli. TULUVAT-hanke on hankkinut joitakin lisenssejä,...
Pelaaminen tapahtuu vuoropohjaisesti, ajan edetessä aina viisi vuotta yhdellä vuorolla.Pelissä maapallo on jaettu 12 aluee...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Kuka voittaa ilmastopelissä? Käytännön testausta ja keskustelua pelaamisen lomassa Tuluvat-hankkeen johdolla - Jari Kolehmainen

2,023 views

Published on

Kuka voittaa ilmastopelissä? Käytännön testausta ja keskustelua pelaamisen lomassa
Tuluvat-hankkeen johdolla

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kuka voittaa ilmastopelissä? Käytännön testausta ja keskustelua pelaamisen lomassa Tuluvat-hankkeen johdolla - Jari Kolehmainen

 1. 1. Ilmastopelejä ja -simulaatioita Jari Kolehmainen http://biologi-jari.blogspot.fi TULUVAT-hanke http://peda.net/polku/tuluvatClim`Way (http://climcity.cap-sciences.net/us/index.php)The Clim`Way on kaupunginhallintapeli. Pelaajan tehtävänä on kehittää kaupunkia ja senympäristöä kohti vähäpäästöisempää tulevaisuutta tekemällä resurssien puitteissa erilaisiaratkaisuja julkishallinnon, teollisuuden ja kansalaisten parissa. Peli tarjoaa suuren määränvaikutukseltaan ja hinnaltaan erilaisia toimintatapoja tavoitteiden saavuttamiseksi. Peliesittelee myös yli 300 videoklippiä.Tekniset vaatimukset:Flash Player 8.0 tai uudempi, Adobe Acrobat Reader, resoluutiosuositus 1024 x 768
 2. 2. Tavoite:Tavoitteena on 50 vuoden aikana (alkaen vuodesta 2008 ja päättyen vuoteen 2058)päästä 115 000 asukkaan kaupungissa Ranskan valtion omien tavoitteiden mukaisiinpäämääriin-energiankulutuksen vähentäminen 40 %-uusiutuvien energiamuotojen osuuden lisääminen 60 %-kasvihuonekaasujen (GHG) vähentäminen 75 %-sopeutuminen eli adaptaatio ilmastonmuutokseenEnergia ilmoitetaan ekvivalenttiöljytonneina. Lähtötilanteessa kaupungin energiankulutuson 2,8 ekvivalenttiöljytonnia per asukas, yhteensä 331 907 ekvivalenttiöljytonniavuodessa.Kasvihuonekaasujen (GHG) päästöt ilmoitetaan hiilidioksidiekvivalentteina.Lähtötilanteessa kaupungin kasvihuonekaasupäästöt ovat 7,5 tonnia per asukas, yhteensä865 456 tonnia vuodessa.Lähtötilanne vastaa Ranskan todellisuutta. Oletuksena on, että ilman toimenpiteitäenergiankäyttö ja kasvihuonekaasupäästöt kasvavat.Pelin kulku:Valitse Play > Continue. (Vaihda koko näyttöön näppäimellä F11.)Voit liikkua maisemassa käyttämällä näytön alalaidan nuolia.OPTIONS = äänet päälle, pelivinkit, pelin tallentaminenOBJECTIVES = katso tavoitteet ja seuraa tavoitteiden etenemistäCLIM STATS = seuraa tavoitteiden etenemistä tarkemmin diagrammeinaDIRECT ACCESS = pääset suoraan säätämään eri toimintoja (vaihtoehtoisesti voitklikkailla toimintoja kuvamaisemasta)Kun haluat säätää jotakin toimintoa, valitse toiminto (Action) ja talleta muutos (Realize theaction). Jotkin toimminnot voi aloittaa heti, mutta niiden toteutus vaatii useita vuosia, jollointallentamisen jälkeen tulee ilmoitus ”Action in progress” (Action feasible = toimintototeutettavissa heti, Conditional = muita toimintoja pitää tehdä ensin, Not enough points,Action superseded = olet tehnyt jo tehokkaampia toimenpiteitä tai toimenpide ei ole enääkannattava).FINISH THE TURN = vaihda seuraavaan vuoteenPA = julkishallintoEP = teollisuus, yrityksetCP = kansalaisetGHG = kasvihuonekaasut
 3. 3. Smog City 2 (http://www.smogcity2.org)Vaikka Smog City 2 on kuvitteellinen paikka, sen epäpuhtauksien päästöt ovatsamankaltaisia kuin monissa suurissa kaupungeissa Yhdysvalloissa. Smog Citynilmanlaatua simuloitaessa otetaan huomion sekä ihmisten toiminnot (esim. teollisuus jaliikenne) että luonnon tekijät, jotka vaikuttavat haitallisiin alailmakehän otsonin japienhiukkasten määriin.Jokainen simulaatio edustaa yhtä päivää. Aamulla ilman laatu on yleensä hyvä. Tuntitunnilta epäpuhtauksien määrä kasvaa. Malli ottaa huomioon ihmisten toimintojen vaihtelutkuten aamun ja illan ruuhka-ajat. Pitoisuuksiin vaikuttavat päästöjen liikkuminen,sekoittuminen ja laimentuminen, joihin taas vaikuttavat sääolosuhteet (esim. tuulennopeus, auringonvalo ja lämpötila). Tietokonemalli ottaa huomioon nämä meteorologisettekijät, jotka vaikuttavat otsonin ja pienhiukkasten määrää sääteleviin kemiallisiinreaktioihin.Pelin kehittämistä varten tehtiin tietokoneilla 18 900 malliajoa, joissa selviteltiin sään,väestön, päästötasojen, eri energiamuotojen (polttoaineiden) ja ilmanlaadun välisiäsuhteita Smog Cityssa. Mallissa käytetään 86 kemiallista reaktiota ja 43 kemiallistayhdistettä (34 kaasua ja 9 hiukkastyyppiä), joiden avulla simuloidaan otsonin japienhiukkasten muodostumista ja tuhoutumista Smog Cityn ilmakehässä.
 4. 4. Tekniset vaatimukset:mieluiten Flash Player 9.0 tai uudempi, resoluutiosuositus 1024 x 768 tai suurempiPelin kulku:Valitse "Save Smog City 2 from Ozone" (= pelasta Smog City otsonilta), "Save Smog City2 from Particle Pollution" (= pelasta Smog City hiukkaspäästöiltä) tai "Create Your OwnSmog City 2 Experience" (= luo oma Smog City -koe).Pienennä ”Save Smog City 2” -ohje kuvan yläreunasta oikean yläkulman miinuksesta.Tarkkaile Smog Cityn infotaululta lämpötilaa fahrenheitasteina (TEMP) jailmanlaatuindeksiä (AQI).Tarkkaile myös oikean alalaidan kuvaa, jossa on esitettynä pienhiukkasten ja otsoninmäärän vaihtelu vuorokauden aikana. Diagrammin alapuolella on myös terveysvaroitus.Päivän säätila vaikuttaa oleellisesti otsonin ja pienhiukkasten määriin. Alailmakehänhaitallista otsonia on eniten kesällä, kun on korkea lämpötila, heikko tuuli ja paljonauringonvaloa. Voit säätää vasemman reunan liukuvalikosta sääolosuhteita: pilvisyys,pintainversio (alailmakehän jäähtyminen heikkotuulisessa tilanteessa, jolloin normaalistapoiketen lämpötila nousee ylemmäksi mentäessä), tuuli, lämpötila (30-110fahrenheitastetta eli celsiusasteina -18 - +43).Voit säätää liukuvalijosta myös väestömäärää (lähes nollasta kahteen miljoonaan) sekäpäästölähteitä: energia, tieliikenne, muu liikenne, kulutustavarat (hiuslakka, maalit, tinneri,liimat, bensiini), teollisuus.Vasemman alareunan Reset-painikkeesta saat palautettua pelin alussa olleetoletusasetukset. Vieressä olevasta Random events -painikkeesta voit kytkeä päälle taipois ajoittain tapahtuvat satunnaiset ilmiöt (maastopalot ja pölymyrskyt).Tehtäviä:Muuta yhtä tekijää kerrallaan. Miten ja miksi alailmakehän otsonin määrä, pienhiukkastenmäärä, terveysolosuhteet, lämpötila ja ilmanlaatuindeksi muuttuvat?Palauta sen jälkeen oletusasetukset Reset-painikkeella. Muuta sen jälkeen toista tekijää jatarkkaile nyt tämän tekijän vaikutuksia.Mihin aikaan vuorokaudesta ilmanlaatu on huonoin ja miksi? Löytyykö jokin tai joitakintekijöitä, joilla on selvästi muita suurempi vaikutus? Miten päästömääriin olisi tämänperusteella parasta yrittää vaikuttaa?
 5. 5. ElectroCity (http://www.electrocity.co.nz)ElectroCity on pienimuotoinen kaupunginhallintapeli, jossa pelaaja toimii luomansakaupungin johdossa. Tavoitteena on kaupungin kehittäminen suuremmaksi, samallakuitenkin huolehtien ympäristöasioista, energiantuotannosta, taloudesta ja asukkaidensuhtautumisesta pelaajan päätöksiin. Kaupungin tulot perustuvat pääosin säädettävissäolevaan verotukseen, jonka kiristyessä pelaajan suosio luonnollisesti laskee. Tämänlisäksi varoja voi hankkia myymällä alueelta mahdollisesti löytynyttä kivihiiltä jamaakaasua.Peli on vuoropohjainen ja pelaajalla on alkuun suurelta kuulostavat 150 vuoroa aikaakaupungin kehittämiseen. Pelin lähdettyä kunnolla käyntiin vuorot kuitenkin vaihtuvatvarsin reippaaseen tahtiin, sillä useimmat rakennuskohteet yms. vaativat useammanvuoron valmistuakseen. Tarvittaessa pelin voi kuitenkin tallentaa myöhemmin jatkettavaksi.Jokainen pelin rakennuskohde sisältää omat hyvät ja huonot puolensa. Näiden lisäksi niilläon omat vaikutuksensa mm. ympäristöön ja turismiin, esimerkiksi hiilivoimala saastuttaasekä heikentää kaupungin houkuttelevuutta turistien näkökulmasta.
 6. 6. C-Learn (http://forio.com/simulation/climate-development/)C-Learn on kasvihuonekaasupäästöjen, ilmakehän kasvihuonekaasupitoisuuksien jalämpötilan nousun yhteyttä havainnollistava sovellus. Se soveltuu erityisesti erilaistenpäästörajoitusten arvioitujen ilmastovaikutuksien esittämiseen. Pohjana päästömäärienkehitykselle on IPCC:n A1FI-skenaario (BAU = business as usual). Ladattavassatäysversiossa (Internet-osoitteesta http://climateinteractive.org/simulations/C-ROADS) onmahdollista käyttää muitakin skenaarioita.Muista vastaavista sovelluksista poiketen C-Learn tarjoaa mahdollisuuden muokatatulevaa päästökehitystä kolmelle eri maaryhmälle (kehittyneille maille ja kahdelle erilaisellekehitysmaista koostuvalle maaryhmälle) erikseen. Tämä tuo sovellukseen yhdennäkökulman lisää, sillä nyt käyttäjä voi havainnollistaa kehittyneiden ja kehittyvien maidenkasvihuonekaasupäästöjen rajoittamisen vaikutusta kokonaispäästöihin.C-Learn mahdollistaa myös pienimuotoisen maankäytössä tapahtuvien muutostenvaikutusten havainnollistamisen. Käyttäjä voi säätää sekä tulevaa metsien hakkuiden ettämetsittämisen määrää. Tämä tosin tapahtuu globaalisti eikä maaryhmittäin niin kuinsuorien kasvihuonekaasupäästöjen tapauksessa.
 7. 7. Kasvihuonekaasupäästöjen rajoittamisen ja maankäytössä tapahtuvien muutostenvaikutus esitetään ensisijaisesti ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden ja lämpötilan nousun(verratuna esiteolliseen aikaan) tulevaa kehitystä esittävien kuvaajien avulla. Tämänlisäksi käyttäjä voi halutessaan tarkastella myös päästöjen vaikutusta merenpinnannousuun. Peräkkäisistä simulaatioista sovellus muistaa aina viisi viimeistä, mikämahdollistaa erilaisten päästöleikkausten helpon vertailun. Kuvaajien lisäksi sovelluksentuottama data on saatavilla myös numeerisessa muodossa, mikä mahdollistaa esimerkiksidatan jatkokäytön ja omien kuvaajien teon taulukko-ohjelmassa.Tehtäviä:Sovelluksessa on oletuksena esitettynä tilanne, jossa kasvihuonekaasupäästöt jatkavatkasvuaan läpi kuluvan vuosisadan. Kuinka paljon globaalia lämpötilan nousua hillitsisipäästöjen rajoittaminen nykytasolleen? Kuinka paljon merenpinnan nousu olisi tässätapauksessa?Entä jos päästöjä saataisiin vähennettyä nykyhetkestä vuosittain yhdellä prosentilla?Kuinka paljon ennuste muuttuu, jos päästöt saadaan yhden prosentin vuosittaiseenlaskuun vasta vuonna 2025?Tee ohjelman avulla esitys päästöleikkauksista, joilla lämpeneminen vuosisadan loppuunmennessä saataisiin rajoitettua kahteen asteeseen. Pohdi myös leikkausesityksenrealistisuutta.
 8. 8. The Climate Challenge – Our Choices(http://www.planetseed.com/node/15254)Kyseessä on varsin yksinkertainen ja helppokäyttöinen sovellus on animoitu simulaatio,joka havainnollistaa CO2-päästöjen ja ilmakehän CO2-pitoisuuden välistä yhteyttä.Aluksi sovelluksella voi näyttää, kuinka CO2-päästöt ovat kasvaneet vuosina 1950-2007.Samalla esitetään myös se, kuinka paljon hiiltä on sitoutunut erilaisiin hiilinieluihin.Ilmakehän CO2-pitoisuuden kehitys animaatiossa näytetään kahdella tavalla. Perinteisenaikasarjakuvaajan lisäksi pitoisuuden kasvamista havainnollistetaan täyttyvälläkylpyammeella.Sovelluksen edettyä vuoteen 2007 asti kohtaa käyttäjä valinnan tulevaisuuden CO2-päästöjen kehityksestä. Tässä kohtaa voidaan valita yksi kolmesta CO2-päästöjentulevaisuudenkulusta. Ensimmäisessä vaihtoehdossa päästöjen annetaan kasvaa nykyistätahtiaan. Toisessa vaihtoehdossa päästöt rajoitetaan jotakuinkin nykytasolle. Kolmasvaihtoehto tarjoaa tilanteen, jossa päästöjä pystytään vähentämään välittömästi jajatkamaan tätä vähentämistä vuoteen 2070 asti, jolloin päästöt olisivat suunnilleen vuoden1960 tasolla.Kysymysmerkistä saat näkyviin ohjeen ja sen alla olevasta pysäytysmerkistä voit palauttaavuoden 1950 tilanteen.
 9. 9. Sovellus tarjoaa keinoja mm. seuraavien asioiden havainnollistamiseen:1. Jos CO2-pitoisuuden kasvu halutaan rajoittaa siedettävälle tasolle (tässä käytetty 450ppm), ei päästöjen rajoittaminen nykytasolle riitä.2. CO2-pitoisuus kasvaa tämän vuosisadan aikana, vaikka rajujakin päästövähennyksiätehtäisiin välittömästi.Huom.! Monimutkaisempia diagrammeja jo havaitusta lämpötilojen, merijään jahiilidioksidipitoisuuksien kehityksestä voi piirtää WoodForTrees-sovelluksella osoitteessahttp://www.woodfortrees.org/plot/. Katso joitakin esimerkkejä vaikkapa Internet-sivultahttps://sites.google.com/site/biologiajamaantiede/agw.
 10. 10. Climate Momentum Simulation(http://climateinteractive.org/simulations/climate-momentum-simulation/climate-momentum)Simulaatio, joka havainnollistaa merenpinnan korkeuden (konservatiivinen, varovainenarvio), lämpötilan (verrattuna esiteolliseen aikaan), ilmakehän CO2-pitoisuuden ja CO2-päästöjen reagointia tämän vuosisadan aikana erilaisiin päästöskenaarioihin.Diagrammien alla olevassa liukukytkimessä on valittavissa kuusi erilaistapäästöskenaariota. Ne ulottuvat oletusarvona näkyvästä skenaariosta, jossa päästöjä eijuurikaan pyritä vähentämään, skenaarioon, jossa päästöjä rajoitetaan erittäin rajusti.Sovellus tarjoaa nopeasti omaksuttavan tavan havainnollistaa esimerkiksi sitä, kuinkasuuria päästövähennyksiä tarvitaan, jotta globaali lämpeneminen jäisi tavoiteltuun kahteenasteeseen.
 11. 11. Fate of the World (http://www.fateoftheworld.net)FOTW on maksullinen peli. TULUVAT-hanke on hankkinut joitakin lisenssejä, jotkaoikeuttavat pelin laatamiseen omalle koneelle. Hankkeen päättymisen jälkeen peli onpoistettava koneelta. Jos olet kiinnostunut lataamaan pelin omalle koneellesi, ota yhteyttäHeikki Tuomenvirtaan (sähköpostiosoite heikki.tuomenvirta@fmi.fi).FOTW on strategiapeli, joka simuloi ilmastonmuutoksen maailmanlaajuisia ja paikallisiavaikutuksia yhteiskuntaan ja ympäristöön seuraavan 200 vuoden aikana. Pelissä pelaajatoimii kansainvälisen järjestön johtajana. Tehtävänä on oikeita poliittisia, tieteellisiä jateknisiä valintoja tekemällä ratkaista erilaisia ilmastonmuutokseen liittyviäongelmatilanteita. Pelaaja joutuu kohtaamaan luonnonkatastrofeja, ulkomaistadiplomatiaa, laitonta toimintaa ja teknologisia läpimurtoja, samalla huolehtien kasvavastaruoan ja energian tarpeesta maapallon väkiluvun kasvaessa.Pelin tieteellinen pohja perustuu Oxfordin yliopiston professori Myles Allenin tutkimuksiin jase pitää sisällään yli 1000 vaikutustekijää metsäpaloista aina resurssikilpailusta johtuviinsotiin ja yli 100 poliittista ohjelmaa, jotka pitävät sisällään mm. panostusta tiettyihinenergianlähteisiin ja tutkimuksen suuntaamista sekä erilaisia sopeutumis- jahillintäohjelmia.
 12. 12. Pelaaminen tapahtuu vuoropohjaisesti, ajan edetessä aina viisi vuotta yhdellä vuorolla.Pelissä maapallo on jaettu 12 alueeseen. Peli alkaa vuodesta 2020, mutta päättymisvuosivaihtelee pelatusta tehtävästä riippuen. Kullakin vuorolla pelaaja valitsee resurssienpuitteissa toimeenpantavat ns. politiikkakortit. Näiden korttien hinta vaihtelee,eikä niitä voikäyttää yhden vuoron aikana kuin rajoitetun määrän. Julkinen mielipide on pelissä myöstärkeässä roolissa. Pelaajan toiminta tietyllä alueella voidaan kieltää, jos päätöksetaiheuttavat liikaa vastustusta.Tehtävän suorittaminen onnistuneesti vaatii annettujen tavoitteiden täyttämistä ja toisaaltaepäonnistumiseen johtavien tilanteiden välttämistä. Vaadittava tulostavoite voi olla esim.globaalin lämpenemisen rajoittaminen kolmeen asteeseen. Haastavan pelistä tekee se,että samaan aikaan yleinen mielipide ei saa laskea liikaa eikä inhimillisen kehityksenindeksi HDI saa laskea alle 0,5:n. Eli pelkällä kasvihuonekaasupäästöjen yltiöpäisellärajoittamisella ei pelissä pitkälle pötkitä. Peli tarjoaa kattavasti statistiikkaa vuorojen välissätapahtuvasta kehityksestä, jolloin käytettyjen politiikkakorttien vaikutusten seurantahelpottuu.Peli on sisällöltään hyvin mittava, ja alkuun pääseminen voi ottaa aikaa ja vaatia malttia.Pelin englannin kieli voi myös rajoittaa pelin sisäistämistä, jolloin tuloksena voi ollapäämäärätöntä klikkailua suuren osan sisällöstä mennessä yli hilseen.

×