SlideShare a Scribd company logo
1 of 38
HR TÜKÖR KUTATÁS EREDMÉNYEK
2009 - ZÁRÓWORKSHOP

               1
Kik vagyunk most itt?
            2
És mire gyűltünk össze?
  9:00-9:20   Köszöntés
  9:20- 10:30  Kutatási eredmények prezentációja

  10:30-11:00  Szünet

  11:00-12:00  Kerekasztal beszélgetés
  12:00-12:15  Workshopok bemutatása

  12:15-13:15  Ebéd

  13:15-14:30  Workshopok
  14:30-15.00  Zárás                3
Az adatokon innen és túl...
               4
Az adatokon innen és túl...
               5
Az adatokon innen és túl...
               6
Az adatokon innen és túl...
               7
Az adatokon innen és túl...
               8
Nem árulunk zsákba macskát...
  Hogyan teszi a HR témává a fontos ügyeket, problémákat úgy,
  hogy a vezetők is megértik a felvetés üzleti értékét?

  Hogyan kapcsolódnak a HR-esek felsővezetői szinten túl a teljes
  szervezethez?
  Hogyan tud a HR vezetőn túl a teljes HR kapcsolódni, értéket
  teremteni a szervezetben?
  Ehhez a kapcsolódáshoz milyen tevékenységekre, készségekre
  van szükségük a rendszer működtetésen és "policing-on" túl?
  Hogy lehet tisztán szerződni a vezetőkkel arra: mi is a vezetők, és
  mi a HR dolga People Management területén?
  Mit kell "hard", és mit "soft" szinten kezelni és megoldani a HR-
  esnek?
                                    9
A HR TÜKÖR KUTATÁSRÓL
DIÓHÉJBAN

            10
A HR Tükör Kutatás felépítése
       I. blokk               II. blokk             III. blokk

    MIVEL FOGLALKOZIK           HOGYAN MŰKÖDIK       MILYEN ÜZLETI HATÁSSAL bír a
       a HR?             a HR a szervezetben?          HR?• Aktuális témák           • HR rendszerek          • Üzleti hatás
  Melyek azok az aktuális       Hogyan értékelik az üzleti    Hogyan illeszkedik a HR az
 gazdasági/társadalmi/szakmai     ügyfelek a HR rendszerek     üzleti/stratégiai folyamatokba?
 témák, amelyek fontosak, és mi az   működését?
 elégedettség szintje?                         • Elégedettség
                   • Együttműködés           Mennyire elégedettek
• HR szervezeti szerepei        Hogyan működik a vezetők és a   összességében a HR munkájával
 Milyen szerepeket tölt be a HR a   HR közti együttműködés és     az ügyfelei?
 szervezetben?             munkamegosztás?
A „jó öreg” Ulrich modell
        Jövő / Stratégiai fókusz
        Stratégiai   Változási
         Partner    Ügynök

 Folyamatok                Emberek
        Adminiszt-
                Érdek-
         ratív
                egyeztető
        Szakértő        Napi / Működési fókusz
                           12
Résztvevők (2009)

Aegon        Fővárosi Vízművek   Pfizer
ÁAK         HBO          Philip Morris
BNP Paribas     IBM Székesfehérvár  Richter
Brooks Instruments  IBM Vác        Sanoma
Coca-Cola      ING Bank       Sara Lee
CTDI         KPMG         Siemens
Dreher        Lear Mór       Sykes
E.ON Földgáz     Magyar Posta     TetraPak
E.ON Hungária    Magyar Nemzeti Bank  Xerox Magyarország
           Messer Hungarogáz   Xerox Adria
A mintáról – válaszadók száma (2009)


Összesen     1303 fő  1400
                 Válaszadók száma (fő) a kutatás éveiben

Felsővezető (FV) 147 fő  1200

              1000

Középvezető (KV) 455 fő  800


Alsóvezető (AV)  523 fő
              600

              400


HR terület    178 fő  200

               0
                  2003    2005    2007    2009Visszaküldési   76 %
arány
Röviden a módszertanról


       360 fokos  Benchmark
      módszertan  kialakítása
    Visszajelző
             Közelebb van,
  beszélgetés fontos
             mint a tükörből
     szerepe
               látszik!                      15
ÁTFOGÓ EREDMÉNYEK


          16
Megtorpant a HR-rel való elégedettség
erősödése
75%

                    Stratégiai
70%
                    Partnerség
                    Változási Ügynök
65%
                    Érdekegyeztető
60%
                    Adminisztratív
55%                   Szakértő
                    Rendszerek
50%
                    Rendszerek
                    működtetése
45%
                    People Man.
                    támogatás
40%                   Partnerség
   2004  2005  2007  2009

                           17
Mennyi ebből a válság hatása?
 • Általános negatívabb hozzáállás a vezetők részéről?

 • A HR mint a rossz hír hozója?

 • Tény: kiemelkedően erős az együttmozgás a
  változásvezetéshez kapcsolódó kérdésekkel:
   A HR tevékenysége és rendszerei támogatják a szervezet alkalmazkodását.
   A HR képes előre tervezni és cselekedni, nem csak reagál a körülményekre
   és eseményekre.
   A HR támogatja a szervezet szereplőit abban, hogy a tervezett változások
   megvalósuljanak.
   A HR példát mutat abban, hogy hogyan kezeljük a változásokat.


                                      18
HR-esek önképe átlagosan 9%-kal a vezetői
visszajelzés felett
      Vezetők  >  HR             HR   >   Vezetők

• A HR nem dolgozik a vezetők   •  A HR példát mutat, hogyan kezeljük a változásokat.
 helyett.             •  Beszélgetéseket kezdeményez a vezetőkkel a csapatukról.
                  •  Vezetők nem dolgoznak a HR helyett.
• A HR-nek van elég erőforrása.
                  •  Segít vezetői szintek, üzleti területek közötti konfliktusok
• A vezetők jól végzik a        kezelésében.
 munkájukat az emberek      •  A HR ügyfélorientált és eredményes szolgáltató.
 vezetése/fejlesztése kapcsán.  •  Kompenzáció/Javadalmazás
• Elöregedő munkaerő trend     •  Hozzájárul, hogy az üzleti döntések és változások
                    megvalósítása ne ütközzön akadályokba.
 kezelése.
                  •  A HR hozzájárul cégünk jó a munkapiaci megítéléséhez.
• A HR-esek nem akarnak      •  Segít kényes feladatokban: emberek elbocsátása,
 folyton új dolgokat bevezetni.    személyes feszültségek kezelése stb.
                  •  A HR szervezeti szinten támogatja a teljesítmény növelését.


                                             19
HR-esek önképe átlagosan 9%-kal a vezetői
visszajelzés felett
      Vezetők  >  HR             HR   >   Vezetők

• A HR nem dolgozik a vezetők   •  A HR példát mutat, hogyan kezeljük a változásokat.
 helyett.             •  Beszélgetéseket kezdeményez a vezetőkkel a csapatukról.
                  •  Vezetők nem dolgoznak a HR helyett.
• A HR-nek van elég erőforrása.
                  •  Segít vezetői szintek, üzleti területek közötti konfliktusok
• A vezetők jól végzik a           • Üzleti hatás, eredmények
                    kezelésében.
 munkájukat az emberek      •  A HR Kényes, egyedi vezetői/üzleti
                     • ügyfélorientált és eredményes szolgáltató.
 vezetése/fejlesztése kapcsán.  •  Kompenzáció/Javadalmazás
                  •
                        problémákban támogatás,
                    Hozzájárul, hogy az üzleti döntések és változások
• Elöregedő munkaerő trend
 kezelése.
                           együttgondolkodás
                    megvalósítása ne ütközzön akadályokba.
                  •  A HR hozzájárul cégünk jó a munkapiaci megítéléséhez.
• A HR-esek nem akarnak      •  Segít kényes feladatokban: emberek elbocsátása,
 folyton új dolgokat bevezetni.    személyes feszültségek kezelése stb.
                  •  A HR szervezeti szinten támogatja a teljesítmény növelését.


                                             20
Miben jók a HR-esek?
               Dolgozik-e a HR a vezetők helyett?
    A HR-nek megvan a szakmai tudása és kompetenciái…
                  Elégedettség a válaszidővel
      A HR szavai és cselekedetei összhangban vannak…
  A HR stratégia illeszkedik az üzleti stratégia prioritásaihoz.
              Elégedettség a válasz minőségével
       Felhívja a figyemet arra, hogy a HR feladatokkal,…
       A HR elismert partner az üzleti vezetők számára.
         Elégedettség az ügyfélkapcsolat kezelésével
   Támogat..., hogy a tervezett változások megvalósuljanak.
     A HR-nek rendelkezésére áll a megfelelő mennyiségű…
        A HR támogatja a szervezet számára fontos új…
        A HR hatékonyan, pontosan működteti saját HR…
                                50%  55%  60%  65%  70%  75%  80%  85%•  Már ott látják őket „az asztalnál”
•  Személyes hitelesség, szakmai háttér
•  Folyamatok/eszközök működtetése, megvalósítás
•  Munkaügy, Toborzás, HR tervezés
•  Gyors reakció a vezetők igényeire – „pörgés” az operatív ügyeken
                                                        21
Miben várnak fejlődést a vezetők?
         Alternatív/atipikus foglalkoztatási lehetőségek
                Felvásárlások és összeolvadások
   Időről-időre beszélgetéseket kezdeményez a vezetőkkel…
               A munka és magánélet egyensúlya
                      Elöregedő munkaerő
                      Karriermenedzsment
 Új technológiai lehetőségek (a technológiai tudás fontossága)
   Fiatal generáció megváltozott munkavállalói preferenciái
                  Szervezeti kultúra fejlesztése
             Globalizáció és/vagy regionalizálódás
    Segít vezetői szintek, üzleti területek közötti konfliktusok …
          Tevékenységek ki és/vagy visszaszervezése …
                        Vezetőtámogatás
                  Kompenzáció/Javadalmazás
  A HR az üzleti eredmények elérésére, és nem tevékenységek …
                        Képzés/fejlesztés
       Segít, hogyan lehet a beosztottakat a HR eszközök …
                   Teljesítménymenedzsment
                           HR stratégia
     A jelen feladataira túl … arra is, hogy a jövőben merre…
    Tudatosítja, mi a vezetők dolga az emberek vezetésével …
  Ismeri a szervezeti területek sajátosságait, így testre szabott …
 Belehelyezkedik a vezetők helyzetébe és onnan, velük együtt …
  A HR képes előre tervezni és cselekedni, nem csak reagál a …

                                   35%  40%  45%  50%  55%  60%  65%  22
Miben várnak fejlődést a vezetők?
          Alternatív/atipikus foglalkoztatási lehetőségek
                Felvásárlások és összeolvadások
    Időről-időre beszélgetéseket kezdeményez a vezetőkkel…
                A munka és magánélet egyensúlya              Trendek, témák
                       Elöregedő munkaerő                kezdeményezés
                       Karriermenedzsment

  Együttműködés munkavállalói preferenciái
  Új technológiai lehetőségek (a technológiai tudás fontossága)
  Fiatal generáció megváltozott
  kényes kérdések kezelése
              Szervezeti kultúra fejlesztése
  igényre szabva, People
          Globalizáció és/vagy regionalizálódás
     Management
    Segít vezetői szintek, üzleti területek közötti konfliktusok …
           Tevékenységek ki és/vagy visszaszervezése …
                                               Üzleti hatás vs.
                         Vezetőtámogatás               tevékenység
                   Kompenzáció/Javadalmazás
  A HR az üzleti eredmények elérésére, és nem tevékenységek …
                         Képzés/fejlesztés
       Segít, hogyan lehet a beosztottakat a HR eszközök …
                    Teljesítménymenedzsment
                           HR stratégia
      A jelen feladataira túl … arra is, hogy a jövőben merre…

 Fontos rendszerekaz emberek vezetésével…
   Tudatosítja, mi a vezetők dolga
  Ismeri nincs rutin megoldás
  ahol a szervezeti területek sajátosságait, így testre szabott …
  Belehelyezkedik a vezetők helyzetébe és onnan, velük együtt …
   A HR képes előre tervezni és cselekedni, nem csak reagál a …

                                   35%  40%  45%  50%   55%  60%   65%  23
HR felülről és alulnézetben
             •  a HR értékteremtő erejét,
             •  hitelességét, példamutatását,
  Az elégedett felső  •  szakmai felkészültségét.
  vezetők látják…   •  Elégedettek a kapcsolattartással.
             •  Kikérik a HR véleményét, felvennék saját cégükbe is.


  Elégedetlenkedő    •  Nem észlelik az eredményeket, üzleti hatást.
             •  A HR nem képviseli érdekeiket, szempontjaikat.
  középvezetők –    •  A HR nem fair és példamutató.
 eszközöket kapnak,   •  Sokkal kevésbé hallgatnak a HR-re, és kevésbé
  figyelem helyett     vennék fel a saját cégükhöz.

             • A középvezetői kritikákon túl jóval kevésbé bíznak a
 Az alsóvezetők még    HR-ben.
  kritikusabbak, a   • Kevésbé látják ügyfélorientáltnak és elérhetőnek.
  kontrolláló oldalát  • A kompenzáció és a juttatások a fő prioritás
              számukra.
  „kapják” a HR-nek   • Mennyire vezetők ők?
                                         24
RÉSZLETEK


      25
Egy szóban: kik is azok a HR-esek?

HR        41%      5% 10%          11%
                                   Belső tanácsadó, coach
                                   Adminisztrátor
VEZ     23%      22%     11%        17%     Felső vezető szürke eminenciása
                                   Moderátor, konfliktuskezelő
                                   Szolgálólány
                                   Költségkontroller
FV      27%       20%   10%         11%
                                   Bürokrata ellenőr
                                   Üzletfejlesztő
                                   Tyúkanyó
KV      29%       19%     14%       12%
                                   Reformer
                                   Hangulatfelelős
                                   Lelki szemetesláda
AV     16%     26%     10%         24%
                                   Egyéb


   0%     20%     40%     60%  80%     100%
                                                  26
Sokkal elismertebbek a belső tanácsadók!
           SZÜRKE EMINENCIÁS        ADMINISZTRÁTOR     BELSŐ TANÁCSADÓ

 Segít vezetői szintek, üzleti területek közötti konfliktusok…
  Nem csak a jelen feladataira koncentrál, hanem arra is,…
 Időről-időre beszélgetéseket kezdeményez a vezetőkkel a…
Fel meri vállalni a konfliktusokat, lehetséges ellentéteket…
         Fiatal generáció megváltozott preferenciái
                Szervezeti kultúra fejlesztése
     Segít kényes feladatokban: emberek elbocsátása,…
  Képes előre tervezni, nem csak reagál az eseményekre.
                    Karriermenedzsment
     Tudatosítja, hogy mi a vezetők dolga az emberek…
Kommunikációs csatornákat alakít ki, amelyek támogatják…
              Felvásárlások és összeolvadások
   Segít, hogyan lehet a beosztottakat a HR eszközökkel…
    A HR konfliktushelyzetekben érdemben hozzájárul a …
  A munka és magánélet egyensúlya (Work Life Balance)
                          Munkaügy
     A HR-nek megvan a szükséges szakmai tudása és…
                 Elégedettség a válaszidővel
   A HR-nek rendelkezésére áll a megfelelő mennyiségű…
                              1,0  1,5  2,0  2,5  3,0  3,5  4,0  4,5  5,0

                                                      27
Sokkal elismertebbek a belső tanácsadók!
           SZÜRKE EMINENCIÁS        ADMINISZTRÁTOR     BELSŐ TANÁCSADÓ

 Segít vezetői szintek, üzleti területek közötti konfliktusok…
  Nem csak a jelen feladataira koncentrál, hanem arra is,…
          Nem a szakmai
 Időről-időre beszélgetéseket kezdeményez a vezetőkkel a…                  A válaszidő
Fel meri vállalni a konfliktusokat, lehetséges ellentéteket…
         felkészültség, és az
         Fiatal generáció megváltozott preferenciái
                                              félrevezető
        erőforrások jelentik a
                Szervezeti kultúra fejlesztése              sikerkritérium!
     Segít kényes feladatokban: emberek elbocsátása,…
           különbséget.
  Képes előre tervezni, nem csak reagál az eseményekre.
                    Karriermenedzsment
     Tudatosítja, hogy mi a vezetők dolga az emberek…
Kommunikációs csatornákat alakít ki, amelyek támogatják…
              Felvásárlások és összeolvadások
   Segít, hogyan lehet a beosztottakat a HR eszközökkel…
    A HR konfliktushelyzetekben érdemben hozzájárul a …
  A munka és magánélet egyensúlya (Work Life Balance)
                          Munkaügy
     A HR-nek megvan a szükséges szakmai tudása és…
                 Elégedettség a válaszidővel
   A HR-nek rendelkezésére áll a megfelelő mennyiségű…
                              1,0  1,5  2,0  2,5  3,0  3,5  4,0  4,5  5,0

                                                       28
Miben jók az egyes szerepek?
      Belső tanácsadó, coach (23%)
      • Ismeri a vezetők helyi, adott üzleti/szervezeti területhez kapcsolódó
       igényeit, rendszeresen tart kapcsolatot, kibújik a rendszerek mögül és
       egyedi, finomra hangolt támogatást ad. Belevág a nehezebb témákba is:
       Karriermenedzsment, Kultúrafejlesztés.


      Adminisztrátor (22%)
      • Beleveszik az operatív ügyekbe, gyorsan reagál a vezetői igényekre, de
       csak fut utánuk. A vezetői, üzleti kérdésekben nem tekintik partnernek, de
       nem is érne rá. Munkaügy, Javadalmazás, Juttatások a fő témája.      Szürke eminenciás (11%)
      • Erős szervezeti pozíció jellemzi, a legfelsőbb vezető jobb kezeként
       működik. Ennek eredményeképpen egyfajta kontrolláló eszköztárként
       működteti a HR rendszereket. A vezetőket úgy tekinti, mint akiknek nem
       szabad felelősséget adni, mert akkor kiszabadul a szellem: elszállnak a
       pénzköltések és a konfliktusok. Nem bíznak benne.
                                         29
Együttműködés a vezetőkkel: előlépni a
rendszerek, eszközök mögül!
  Felhívja a figyelmet , HR feladatokkal kapcsolatban mit …
    Jól követhető standardokat, szabályokat dolgoz ki.
   Nem akar folyton új dolgokat bevezetni…, a jelenlegi …    Operatív,
        Elmagyarázza a HR eszközök használatát …
               Pontos, precíz módon dolgozik.
                                 eszköz fókusz
   Megérti, ha valami sürgős-fontos és aszerint is kezeli.
   Jelen van, ha bármi igény felmerül, akkor lehet hozzá …
            Addig van jelen, amíg szükséges,…
      Segít, a beosztottakat HR eszközök segítségével …
    Segít kényes feladatokban: emberek elbocsátása,…
        Fel meri vállalni a konfliktusokat, lehetséges…  Kapcsolódás,
     Nem csak a jelen feladataira koncentrál, hanem,…
Ismeri a szervezeti területek sajátosságait,testre szabott…
                                  figyelem,
 Belehelyezkedik a vezetők helyzetébe és onnan, velük …      támogatás
  Időről-időre beszélgetéseket kezdeményez a vezetőkkel …
 Tudatosítja, mi a vezetők dolga az emberek vezetésével.
       Segít vezetői szintek, üzleti területek közötti…
                              1,0  1,5  2,0  2,5  3,0  3,5  4,0  4,5

                                                  30
Messze a trendek kezelésével a
 legkritikusabbak a vezetők - Mi a nehéz itt?
Elégedettség


                CSR,            Válság
              Sokszínűség      Y generáció,
       Atipikus
                   Felvásárlások,
     foglalkoztatás,
                  Új technológiák,
      Elöregedő
                  Kiszervezések,
      munkaerő                   Munka
                   Globalizáció
                            magánélet
                            egyensúly                  Fontosság            31
Alacsony elégedettség a HR rendszerekkel
Elégedettség

       Juttatások         Munkaügy
      HR tervezés       Toborzás/Kiválasztás
    Munkaügyi kapcsolatok
    Belső kommunikáció       Karriermenedzsment
      HR kontrolling     Szervezeti kultúra fejlesztése
                     Vezetőtámogatás
        HR IT
                      Kompenzáció
       HR Stratégia
                     Képzés/Fejlesztés
   Felső vezetőknek fontosak!
                  Teljesítménymenedzsment

              Fontosság             32
Becsapós kérdések - érdekességek
         • Alacsony a HR iránti bizalom – magas a személyes hitelessége.
         • A „Belső tanácsadókban” bíznak leginkább, a „Szürke
  Bizalom     eminenciásokban” a legkevésbé.
         • A bizalom erősítés útja a kapcsolattartáson, nem pedig a
          pozíció erősítésén keresztül vezet.

         • A szolgáltatással, különösen a válaszidővel elégedettek.
   Ügyfél-   • Úgy vélik ugyanakkor, hogy a HR nem ismeri az igényeiket, és
          nem tartja proaktívan a kapcsolatot.
 elégedettség  • Milyen igényeket elégít ki gyorsan a HR? Mire jó ez? Milyen
          hiedelmek vannak e mögött?

         • Elismert partnernek látják a HR-t a szervezeten belül.
  Partnerség   • A felső vezetőkön kívül nem látják hozzáadott értékét, üzleti
          hatását. Tevékenység- és nem eredményorientációt látnak.
  vs. Hatás   • Hogyan tudja a HR a hatását megmutatni a „hard” témákban?
          Hogyan tudja a „soft” témák üzleti hatását hitelesíteni?

         • Legszélsőségesebb eltérések a vezetők és a HR-esek között.
 Ki dolgozik ki  • A HR úgy érzi, a vezetők helyett dolgoznak. A vezetők szerint
          alapvetően mindenki végzi a maga dolgát.
  helyett?   • Milyen felelősséget vállalnak a vezetők? Mit várnak a vezetők,
          amikor több HR támogatást kérnek? (pl. People Management )
                                        33
ÖSSZEFOGLALÁS, TANULSÁGOK


              34
Tanulságok, bonyodalmakkal…
    Amire lehet építeni
    •  Szakmai elismertség és személyes hitelesség.
    •  Elfogadott a HR szerepe stratégiai kérdések kapcsán is.
    •  A felső vezetők értik és értékelik a HR hozzájárulását.
    •  Az operatív tevékenységgel kapcsolatban magas az ügyfélelégedettség.
    Csapdák
    • A vezetők szeretik, magától értetődőnek tekintik, hogy helyettük dolgozik a HR.
    • Mennyire erős az igény a vezetőkben, hogy a HR kilépjen operatív
     szerepéből?
    • A továbblépés útja nem a felső vezetésen keresztül lehetséges. Az erős,
     kontrolláló HR-ben nem bíznak, és nem elégedettek vele.
    • A HR vezető már partner. És a csapata?
    • A HR tevékenység-, és nem eredménycentrikus.

    Izgalmas továbblépési lehetőségek
    •  Szervezeti kultúra és karriermenedzsment, hozzáadott értékként megmutatása.
    •  Mi a dolga a HR-nek a WLB kapcsán?
    •  Mi a HR dolga a szervezeti konfliktusok kapcsán?
    •  Az alsóvezetők fejlesztése, támogatása.
    •  Hogyan lehet rendszerek mellett a testreszabott megoldásokat is szállítani?
                                         35
Jelképes virágcsokorként...


             HR stratégia
     Hatékonyan                Proaktív,
     az operatív              személyes
     feladatokkal              kapcsolat

             útravalónak...

     HR csapat              Megmutatni a puha
     erősítése              témák hozzáadott
                         értékét
            Jelen lenni a hard
            témák döntéseinél
Jelképes virágcsokorként...


             HR stratégia
     Hatékonyan                Proaktív,
     az operatív              személyes
     feladatokkal              kapcsolat

             útravalónak...

     HR csapat              Megmutatni a puha
     erősítése              témák hozzáadott
                         értékét
            Jelen lenni a hard
            témák döntéseinél
KÉRDÉSEK, GONDOLATOK,
HOZZÁSZÓLÁSOK

            38

More Related Content

Similar to HR Tükör Kutatás Eredmények 2009

SuccessFactors magyar verzió bevezetése #in - Budapest, Hungary
SuccessFactors magyar verzió bevezetése #in - Budapest, HungarySuccessFactors magyar verzió bevezetése #in - Budapest, Hungary
SuccessFactors magyar verzió bevezetése #in - Budapest, HungaryZoltán Bellák
 
iMotion - SuccessFactors magyar verzió bevezetése, Budapest, Hungary
iMotion - SuccessFactors magyar verzió bevezetése, Budapest, HungaryiMotion - SuccessFactors magyar verzió bevezetése, Budapest, Hungary
iMotion - SuccessFactors magyar verzió bevezetése, Budapest, HungaryZoltán Bellák
 
Vezetokepzes forlong
Vezetokepzes forlongVezetokepzes forlong
Vezetokepzes forlongFORLONG Bt.
 
Szervezetfejlesztes3.pptx
Szervezetfejlesztes3.pptxSzervezetfejlesztes3.pptx
Szervezetfejlesztes3.pptxCrusher4
 
Qualitas-kínálat
Qualitas-kínálatQualitas-kínálat
Qualitas-kínálatcsgyorgyi
 
Céges kínálat
Céges kínálatCéges kínálat
Céges kínálatcsgyorgyi
 
Merényi Csoport portfólió
 Merényi Csoport portfólió Merényi Csoport portfólió
Merényi Csoport portfólióAttila dr. Merényi
 
Telos partners bemutatkozunk 2012 sm
Telos partners bemutatkozunk 2012 smTelos partners bemutatkozunk 2012 sm
Telos partners bemutatkozunk 2012 smbbalogh75
 
Varga noemi 2010.10.28
Varga noemi 2010.10.28Varga noemi 2010.10.28
Varga noemi 2010.10.28Noémi Varga
 
Kreatív ügynökségek helyzetképe - 2015. Iparági elemzés.
Kreatív ügynökségek helyzetképe - 2015. Iparági elemzés.Kreatív ügynökségek helyzetképe - 2015. Iparági elemzés.
Kreatív ügynökségek helyzetképe - 2015. Iparági elemzés.TRL Hungary Kft.
 
Varga noemi 2010.10.28
Varga noemi 2010.10.28Varga noemi 2010.10.28
Varga noemi 2010.10.28Noémi Varga
 
Találjuk ki újra a menedzsment tanácsadást - kommunikációs kihívások
Találjuk ki újra a menedzsment tanácsadást - kommunikációs kihívásokTaláljuk ki újra a menedzsment tanácsadást - kommunikációs kihívások
Találjuk ki újra a menedzsment tanácsadást - kommunikációs kihívásokCsaba KOLLAR (Dr. PhD.)
 
OTP Bővített Műhely
OTP Bővített MűhelyOTP Bővített Műhely
OTP Bővített MűhelyEszter Séra
 
vezetoi-kompetencia-teszt.pptx
vezetoi-kompetencia-teszt.pptxvezetoi-kompetencia-teszt.pptx
vezetoi-kompetencia-teszt.pptxGborSzkely6
 
Technikai expertből vezetővé válás managelése
Technikai expertből vezetővé válás manageléseTechnikai expertből vezetővé válás managelése
Technikai expertből vezetővé válás manageléseFerenc Pajor
 
Dolgozói márkaképviselet
Dolgozói márkaképviselet Dolgozói márkaképviselet
Dolgozói márkaképviselet Erzsébet Katona
 
Munkatársak fejlesztése complett
Munkatársak fejlesztése complettMunkatársak fejlesztése complett
Munkatársak fejlesztése complettFerenc Pajor
 
Kovats peter ugyfelfokuszu brandepites media_hungary2018
Kovats peter ugyfelfokuszu brandepites media_hungary2018Kovats peter ugyfelfokuszu brandepites media_hungary2018
Kovats peter ugyfelfokuszu brandepites media_hungary2018Peter Kovats
 
Bővített m otp_120131_bev+zaro_dizajnos
Bővített m otp_120131_bev+zaro_dizajnosBővített m otp_120131_bev+zaro_dizajnos
Bővített m otp_120131_bev+zaro_dizajnosEszter Séra
 

Similar to HR Tükör Kutatás Eredmények 2009 (20)

SuccessFactors magyar verzió bevezetése #in - Budapest, Hungary
SuccessFactors magyar verzió bevezetése #in - Budapest, HungarySuccessFactors magyar verzió bevezetése #in - Budapest, Hungary
SuccessFactors magyar verzió bevezetése #in - Budapest, Hungary
 
iMotion - SuccessFactors magyar verzió bevezetése, Budapest, Hungary
iMotion - SuccessFactors magyar verzió bevezetése, Budapest, HungaryiMotion - SuccessFactors magyar verzió bevezetése, Budapest, Hungary
iMotion - SuccessFactors magyar verzió bevezetése, Budapest, Hungary
 
Vezetokepzes forlong
Vezetokepzes forlongVezetokepzes forlong
Vezetokepzes forlong
 
Szervezetfejlesztes3.pptx
Szervezetfejlesztes3.pptxSzervezetfejlesztes3.pptx
Szervezetfejlesztes3.pptx
 
Qualitas-kínálat
Qualitas-kínálatQualitas-kínálat
Qualitas-kínálat
 
Céges kínálat
Céges kínálatCéges kínálat
Céges kínálat
 
Merényi Csoport portfólió
 Merényi Csoport portfólió Merényi Csoport portfólió
Merényi Csoport portfólió
 
Telos partners bemutatkozunk 2012 sm
Telos partners bemutatkozunk 2012 smTelos partners bemutatkozunk 2012 sm
Telos partners bemutatkozunk 2012 sm
 
Varga noemi 2010.10.28
Varga noemi 2010.10.28Varga noemi 2010.10.28
Varga noemi 2010.10.28
 
Kreatív ügynökségek helyzetképe - 2015. Iparági elemzés.
Kreatív ügynökségek helyzetképe - 2015. Iparági elemzés.Kreatív ügynökségek helyzetképe - 2015. Iparági elemzés.
Kreatív ügynökségek helyzetképe - 2015. Iparági elemzés.
 
Varga noemi 2010.10.28
Varga noemi 2010.10.28Varga noemi 2010.10.28
Varga noemi 2010.10.28
 
Találjuk ki újra a menedzsment tanácsadást - kommunikációs kihívások
Találjuk ki újra a menedzsment tanácsadást - kommunikációs kihívásokTaláljuk ki újra a menedzsment tanácsadást - kommunikációs kihívások
Találjuk ki újra a menedzsment tanácsadást - kommunikációs kihívások
 
OTP Bővített Műhely
OTP Bővített MűhelyOTP Bővített Műhely
OTP Bővített Műhely
 
vezetoi-kompetencia-teszt.pptx
vezetoi-kompetencia-teszt.pptxvezetoi-kompetencia-teszt.pptx
vezetoi-kompetencia-teszt.pptx
 
Technikai expertből vezetővé válás managelése
Technikai expertből vezetővé válás manageléseTechnikai expertből vezetővé válás managelése
Technikai expertből vezetővé válás managelése
 
Dolgozói márkaképviselet
Dolgozói márkaképviselet Dolgozói márkaképviselet
Dolgozói márkaképviselet
 
Munkatársak fejlesztése complett
Munkatársak fejlesztése complettMunkatársak fejlesztése complett
Munkatársak fejlesztése complett
 
Reform consulting
Reform consultingReform consulting
Reform consulting
 
Kovats peter ugyfelfokuszu brandepites media_hungary2018
Kovats peter ugyfelfokuszu brandepites media_hungary2018Kovats peter ugyfelfokuszu brandepites media_hungary2018
Kovats peter ugyfelfokuszu brandepites media_hungary2018
 
Bővített m otp_120131_bev+zaro_dizajnos
Bővített m otp_120131_bev+zaro_dizajnosBővített m otp_120131_bev+zaro_dizajnos
Bővített m otp_120131_bev+zaro_dizajnos
 

HR Tükör Kutatás Eredmények 2009

 • 1. HR TÜKÖR KUTATÁS EREDMÉNYEK 2009 - ZÁRÓWORKSHOP 1
 • 3. És mire gyűltünk össze? 9:00-9:20 Köszöntés 9:20- 10:30 Kutatási eredmények prezentációja 10:30-11:00 Szünet 11:00-12:00 Kerekasztal beszélgetés 12:00-12:15 Workshopok bemutatása 12:15-13:15 Ebéd 13:15-14:30 Workshopok 14:30-15.00 Zárás 3
 • 4. Az adatokon innen és túl... 4
 • 5. Az adatokon innen és túl... 5
 • 6. Az adatokon innen és túl... 6
 • 7. Az adatokon innen és túl... 7
 • 8. Az adatokon innen és túl... 8
 • 9. Nem árulunk zsákba macskát... Hogyan teszi a HR témává a fontos ügyeket, problémákat úgy, hogy a vezetők is megértik a felvetés üzleti értékét? Hogyan kapcsolódnak a HR-esek felsővezetői szinten túl a teljes szervezethez? Hogyan tud a HR vezetőn túl a teljes HR kapcsolódni, értéket teremteni a szervezetben? Ehhez a kapcsolódáshoz milyen tevékenységekre, készségekre van szükségük a rendszer működtetésen és "policing-on" túl? Hogy lehet tisztán szerződni a vezetőkkel arra: mi is a vezetők, és mi a HR dolga People Management területén? Mit kell "hard", és mit "soft" szinten kezelni és megoldani a HR- esnek? 9
 • 10. A HR TÜKÖR KUTATÁSRÓL DIÓHÉJBAN 10
 • 11. A HR Tükör Kutatás felépítése I. blokk II. blokk III. blokk MIVEL FOGLALKOZIK HOGYAN MŰKÖDIK MILYEN ÜZLETI HATÁSSAL bír a a HR? a HR a szervezetben? HR? • Aktuális témák • HR rendszerek • Üzleti hatás Melyek azok az aktuális Hogyan értékelik az üzleti Hogyan illeszkedik a HR az gazdasági/társadalmi/szakmai ügyfelek a HR rendszerek üzleti/stratégiai folyamatokba? témák, amelyek fontosak, és mi az működését? elégedettség szintje? • Elégedettség • Együttműködés Mennyire elégedettek • HR szervezeti szerepei Hogyan működik a vezetők és a összességében a HR munkájával Milyen szerepeket tölt be a HR a HR közti együttműködés és az ügyfelei? szervezetben? munkamegosztás?
 • 12. A „jó öreg” Ulrich modell Jövő / Stratégiai fókusz Stratégiai Változási Partner Ügynök Folyamatok Emberek Adminiszt- Érdek- ratív egyeztető Szakértő Napi / Működési fókusz 12
 • 13. Résztvevők (2009) Aegon Fővárosi Vízművek Pfizer ÁAK HBO Philip Morris BNP Paribas IBM Székesfehérvár Richter Brooks Instruments IBM Vác Sanoma Coca-Cola ING Bank Sara Lee CTDI KPMG Siemens Dreher Lear Mór Sykes E.ON Földgáz Magyar Posta TetraPak E.ON Hungária Magyar Nemzeti Bank Xerox Magyarország Messer Hungarogáz Xerox Adria
 • 14. A mintáról – válaszadók száma (2009) Összesen 1303 fő 1400 Válaszadók száma (fő) a kutatás éveiben Felsővezető (FV) 147 fő 1200 1000 Középvezető (KV) 455 fő 800 Alsóvezető (AV) 523 fő 600 400 HR terület 178 fő 200 0 2003 2005 2007 2009 Visszaküldési 76 % arány
 • 15. Röviden a módszertanról 360 fokos Benchmark módszertan kialakítása Visszajelző Közelebb van, beszélgetés fontos mint a tükörből szerepe látszik! 15
 • 17. Megtorpant a HR-rel való elégedettség erősödése 75% Stratégiai 70% Partnerség Változási Ügynök 65% Érdekegyeztető 60% Adminisztratív 55% Szakértő Rendszerek 50% Rendszerek működtetése 45% People Man. támogatás 40% Partnerség 2004 2005 2007 2009 17
 • 18. Mennyi ebből a válság hatása? • Általános negatívabb hozzáállás a vezetők részéről? • A HR mint a rossz hír hozója? • Tény: kiemelkedően erős az együttmozgás a változásvezetéshez kapcsolódó kérdésekkel:  A HR tevékenysége és rendszerei támogatják a szervezet alkalmazkodását.  A HR képes előre tervezni és cselekedni, nem csak reagál a körülményekre és eseményekre.  A HR támogatja a szervezet szereplőit abban, hogy a tervezett változások megvalósuljanak.  A HR példát mutat abban, hogy hogyan kezeljük a változásokat. 18
 • 19. HR-esek önképe átlagosan 9%-kal a vezetői visszajelzés felett Vezetők > HR HR > Vezetők • A HR nem dolgozik a vezetők • A HR példát mutat, hogyan kezeljük a változásokat. helyett. • Beszélgetéseket kezdeményez a vezetőkkel a csapatukról. • Vezetők nem dolgoznak a HR helyett. • A HR-nek van elég erőforrása. • Segít vezetői szintek, üzleti területek közötti konfliktusok • A vezetők jól végzik a kezelésében. munkájukat az emberek • A HR ügyfélorientált és eredményes szolgáltató. vezetése/fejlesztése kapcsán. • Kompenzáció/Javadalmazás • Elöregedő munkaerő trend • Hozzájárul, hogy az üzleti döntések és változások megvalósítása ne ütközzön akadályokba. kezelése. • A HR hozzájárul cégünk jó a munkapiaci megítéléséhez. • A HR-esek nem akarnak • Segít kényes feladatokban: emberek elbocsátása, folyton új dolgokat bevezetni. személyes feszültségek kezelése stb. • A HR szervezeti szinten támogatja a teljesítmény növelését. 19
 • 20. HR-esek önképe átlagosan 9%-kal a vezetői visszajelzés felett Vezetők > HR HR > Vezetők • A HR nem dolgozik a vezetők • A HR példát mutat, hogyan kezeljük a változásokat. helyett. • Beszélgetéseket kezdeményez a vezetőkkel a csapatukról. • Vezetők nem dolgoznak a HR helyett. • A HR-nek van elég erőforrása. • Segít vezetői szintek, üzleti területek közötti konfliktusok • A vezetők jól végzik a • Üzleti hatás, eredmények kezelésében. munkájukat az emberek • A HR Kényes, egyedi vezetői/üzleti • ügyfélorientált és eredményes szolgáltató. vezetése/fejlesztése kapcsán. • Kompenzáció/Javadalmazás • problémákban támogatás, Hozzájárul, hogy az üzleti döntések és változások • Elöregedő munkaerő trend kezelése. együttgondolkodás megvalósítása ne ütközzön akadályokba. • A HR hozzájárul cégünk jó a munkapiaci megítéléséhez. • A HR-esek nem akarnak • Segít kényes feladatokban: emberek elbocsátása, folyton új dolgokat bevezetni. személyes feszültségek kezelése stb. • A HR szervezeti szinten támogatja a teljesítmény növelését. 20
 • 21. Miben jók a HR-esek? Dolgozik-e a HR a vezetők helyett? A HR-nek megvan a szakmai tudása és kompetenciái… Elégedettség a válaszidővel A HR szavai és cselekedetei összhangban vannak… A HR stratégia illeszkedik az üzleti stratégia prioritásaihoz. Elégedettség a válasz minőségével Felhívja a figyemet arra, hogy a HR feladatokkal,… A HR elismert partner az üzleti vezetők számára. Elégedettség az ügyfélkapcsolat kezelésével Támogat..., hogy a tervezett változások megvalósuljanak. A HR-nek rendelkezésére áll a megfelelő mennyiségű… A HR támogatja a szervezet számára fontos új… A HR hatékonyan, pontosan működteti saját HR… 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% • Már ott látják őket „az asztalnál” • Személyes hitelesség, szakmai háttér • Folyamatok/eszközök működtetése, megvalósítás • Munkaügy, Toborzás, HR tervezés • Gyors reakció a vezetők igényeire – „pörgés” az operatív ügyeken 21
 • 22. Miben várnak fejlődést a vezetők? Alternatív/atipikus foglalkoztatási lehetőségek Felvásárlások és összeolvadások Időről-időre beszélgetéseket kezdeményez a vezetőkkel… A munka és magánélet egyensúlya Elöregedő munkaerő Karriermenedzsment Új technológiai lehetőségek (a technológiai tudás fontossága) Fiatal generáció megváltozott munkavállalói preferenciái Szervezeti kultúra fejlesztése Globalizáció és/vagy regionalizálódás Segít vezetői szintek, üzleti területek közötti konfliktusok … Tevékenységek ki és/vagy visszaszervezése … Vezetőtámogatás Kompenzáció/Javadalmazás A HR az üzleti eredmények elérésére, és nem tevékenységek … Képzés/fejlesztés Segít, hogyan lehet a beosztottakat a HR eszközök … Teljesítménymenedzsment HR stratégia A jelen feladataira túl … arra is, hogy a jövőben merre… Tudatosítja, mi a vezetők dolga az emberek vezetésével … Ismeri a szervezeti területek sajátosságait, így testre szabott … Belehelyezkedik a vezetők helyzetébe és onnan, velük együtt … A HR képes előre tervezni és cselekedni, nem csak reagál a … 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 22
 • 23. Miben várnak fejlődést a vezetők? Alternatív/atipikus foglalkoztatási lehetőségek Felvásárlások és összeolvadások Időről-időre beszélgetéseket kezdeményez a vezetőkkel… A munka és magánélet egyensúlya Trendek, témák Elöregedő munkaerő kezdeményezés Karriermenedzsment Együttműködés munkavállalói preferenciái Új technológiai lehetőségek (a technológiai tudás fontossága) Fiatal generáció megváltozott kényes kérdések kezelése Szervezeti kultúra fejlesztése igényre szabva, People Globalizáció és/vagy regionalizálódás Management Segít vezetői szintek, üzleti területek közötti konfliktusok … Tevékenységek ki és/vagy visszaszervezése … Üzleti hatás vs. Vezetőtámogatás tevékenység Kompenzáció/Javadalmazás A HR az üzleti eredmények elérésére, és nem tevékenységek … Képzés/fejlesztés Segít, hogyan lehet a beosztottakat a HR eszközök … Teljesítménymenedzsment HR stratégia A jelen feladataira túl … arra is, hogy a jövőben merre… Fontos rendszerekaz emberek vezetésével… Tudatosítja, mi a vezetők dolga Ismeri nincs rutin megoldás ahol a szervezeti területek sajátosságait, így testre szabott … Belehelyezkedik a vezetők helyzetébe és onnan, velük együtt … A HR képes előre tervezni és cselekedni, nem csak reagál a … 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 23
 • 24. HR felülről és alulnézetben • a HR értékteremtő erejét, • hitelességét, példamutatását, Az elégedett felső • szakmai felkészültségét. vezetők látják… • Elégedettek a kapcsolattartással. • Kikérik a HR véleményét, felvennék saját cégükbe is. Elégedetlenkedő • Nem észlelik az eredményeket, üzleti hatást. • A HR nem képviseli érdekeiket, szempontjaikat. középvezetők – • A HR nem fair és példamutató. eszközöket kapnak, • Sokkal kevésbé hallgatnak a HR-re, és kevésbé figyelem helyett vennék fel a saját cégükhöz. • A középvezetői kritikákon túl jóval kevésbé bíznak a Az alsóvezetők még HR-ben. kritikusabbak, a • Kevésbé látják ügyfélorientáltnak és elérhetőnek. kontrolláló oldalát • A kompenzáció és a juttatások a fő prioritás számukra. „kapják” a HR-nek • Mennyire vezetők ők? 24
 • 26. Egy szóban: kik is azok a HR-esek? HR 41% 5% 10% 11% Belső tanácsadó, coach Adminisztrátor VEZ 23% 22% 11% 17% Felső vezető szürke eminenciása Moderátor, konfliktuskezelő Szolgálólány Költségkontroller FV 27% 20% 10% 11% Bürokrata ellenőr Üzletfejlesztő Tyúkanyó KV 29% 19% 14% 12% Reformer Hangulatfelelős Lelki szemetesláda AV 16% 26% 10% 24% Egyéb 0% 20% 40% 60% 80% 100% 26
 • 27. Sokkal elismertebbek a belső tanácsadók! SZÜRKE EMINENCIÁS ADMINISZTRÁTOR BELSŐ TANÁCSADÓ Segít vezetői szintek, üzleti területek közötti konfliktusok… Nem csak a jelen feladataira koncentrál, hanem arra is,… Időről-időre beszélgetéseket kezdeményez a vezetőkkel a… Fel meri vállalni a konfliktusokat, lehetséges ellentéteket… Fiatal generáció megváltozott preferenciái Szervezeti kultúra fejlesztése Segít kényes feladatokban: emberek elbocsátása,… Képes előre tervezni, nem csak reagál az eseményekre. Karriermenedzsment Tudatosítja, hogy mi a vezetők dolga az emberek… Kommunikációs csatornákat alakít ki, amelyek támogatják… Felvásárlások és összeolvadások Segít, hogyan lehet a beosztottakat a HR eszközökkel… A HR konfliktushelyzetekben érdemben hozzájárul a … A munka és magánélet egyensúlya (Work Life Balance) Munkaügy A HR-nek megvan a szükséges szakmai tudása és… Elégedettség a válaszidővel A HR-nek rendelkezésére áll a megfelelő mennyiségű… 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 27
 • 28. Sokkal elismertebbek a belső tanácsadók! SZÜRKE EMINENCIÁS ADMINISZTRÁTOR BELSŐ TANÁCSADÓ Segít vezetői szintek, üzleti területek közötti konfliktusok… Nem csak a jelen feladataira koncentrál, hanem arra is,… Nem a szakmai Időről-időre beszélgetéseket kezdeményez a vezetőkkel a… A válaszidő Fel meri vállalni a konfliktusokat, lehetséges ellentéteket… felkészültség, és az Fiatal generáció megváltozott preferenciái félrevezető erőforrások jelentik a Szervezeti kultúra fejlesztése sikerkritérium! Segít kényes feladatokban: emberek elbocsátása,… különbséget. Képes előre tervezni, nem csak reagál az eseményekre. Karriermenedzsment Tudatosítja, hogy mi a vezetők dolga az emberek… Kommunikációs csatornákat alakít ki, amelyek támogatják… Felvásárlások és összeolvadások Segít, hogyan lehet a beosztottakat a HR eszközökkel… A HR konfliktushelyzetekben érdemben hozzájárul a … A munka és magánélet egyensúlya (Work Life Balance) Munkaügy A HR-nek megvan a szükséges szakmai tudása és… Elégedettség a válaszidővel A HR-nek rendelkezésére áll a megfelelő mennyiségű… 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 28
 • 29. Miben jók az egyes szerepek? Belső tanácsadó, coach (23%) • Ismeri a vezetők helyi, adott üzleti/szervezeti területhez kapcsolódó igényeit, rendszeresen tart kapcsolatot, kibújik a rendszerek mögül és egyedi, finomra hangolt támogatást ad. Belevág a nehezebb témákba is: Karriermenedzsment, Kultúrafejlesztés. Adminisztrátor (22%) • Beleveszik az operatív ügyekbe, gyorsan reagál a vezetői igényekre, de csak fut utánuk. A vezetői, üzleti kérdésekben nem tekintik partnernek, de nem is érne rá. Munkaügy, Javadalmazás, Juttatások a fő témája. Szürke eminenciás (11%) • Erős szervezeti pozíció jellemzi, a legfelsőbb vezető jobb kezeként működik. Ennek eredményeképpen egyfajta kontrolláló eszköztárként működteti a HR rendszereket. A vezetőket úgy tekinti, mint akiknek nem szabad felelősséget adni, mert akkor kiszabadul a szellem: elszállnak a pénzköltések és a konfliktusok. Nem bíznak benne. 29
 • 30. Együttműködés a vezetőkkel: előlépni a rendszerek, eszközök mögül! Felhívja a figyelmet , HR feladatokkal kapcsolatban mit … Jól követhető standardokat, szabályokat dolgoz ki. Nem akar folyton új dolgokat bevezetni…, a jelenlegi … Operatív, Elmagyarázza a HR eszközök használatát … Pontos, precíz módon dolgozik. eszköz fókusz Megérti, ha valami sürgős-fontos és aszerint is kezeli. Jelen van, ha bármi igény felmerül, akkor lehet hozzá … Addig van jelen, amíg szükséges,… Segít, a beosztottakat HR eszközök segítségével … Segít kényes feladatokban: emberek elbocsátása,… Fel meri vállalni a konfliktusokat, lehetséges… Kapcsolódás, Nem csak a jelen feladataira koncentrál, hanem,… Ismeri a szervezeti területek sajátosságait,testre szabott… figyelem, Belehelyezkedik a vezetők helyzetébe és onnan, velük … támogatás Időről-időre beszélgetéseket kezdeményez a vezetőkkel … Tudatosítja, mi a vezetők dolga az emberek vezetésével. Segít vezetői szintek, üzleti területek közötti… 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 30
 • 31. Messze a trendek kezelésével a legkritikusabbak a vezetők - Mi a nehéz itt? Elégedettség CSR, Válság Sokszínűség Y generáció, Atipikus Felvásárlások, foglalkoztatás, Új technológiák, Elöregedő Kiszervezések, munkaerő Munka Globalizáció magánélet egyensúly Fontosság 31
 • 32. Alacsony elégedettség a HR rendszerekkel Elégedettség Juttatások Munkaügy HR tervezés Toborzás/Kiválasztás Munkaügyi kapcsolatok Belső kommunikáció Karriermenedzsment HR kontrolling Szervezeti kultúra fejlesztése Vezetőtámogatás HR IT Kompenzáció HR Stratégia Képzés/Fejlesztés Felső vezetőknek fontosak! Teljesítménymenedzsment Fontosság 32
 • 33. Becsapós kérdések - érdekességek • Alacsony a HR iránti bizalom – magas a személyes hitelessége. • A „Belső tanácsadókban” bíznak leginkább, a „Szürke Bizalom eminenciásokban” a legkevésbé. • A bizalom erősítés útja a kapcsolattartáson, nem pedig a pozíció erősítésén keresztül vezet. • A szolgáltatással, különösen a válaszidővel elégedettek. Ügyfél- • Úgy vélik ugyanakkor, hogy a HR nem ismeri az igényeiket, és nem tartja proaktívan a kapcsolatot. elégedettség • Milyen igényeket elégít ki gyorsan a HR? Mire jó ez? Milyen hiedelmek vannak e mögött? • Elismert partnernek látják a HR-t a szervezeten belül. Partnerség • A felső vezetőkön kívül nem látják hozzáadott értékét, üzleti hatását. Tevékenység- és nem eredményorientációt látnak. vs. Hatás • Hogyan tudja a HR a hatását megmutatni a „hard” témákban? Hogyan tudja a „soft” témák üzleti hatását hitelesíteni? • Legszélsőségesebb eltérések a vezetők és a HR-esek között. Ki dolgozik ki • A HR úgy érzi, a vezetők helyett dolgoznak. A vezetők szerint alapvetően mindenki végzi a maga dolgát. helyett? • Milyen felelősséget vállalnak a vezetők? Mit várnak a vezetők, amikor több HR támogatást kérnek? (pl. People Management ) 33
 • 35. Tanulságok, bonyodalmakkal… Amire lehet építeni • Szakmai elismertség és személyes hitelesség. • Elfogadott a HR szerepe stratégiai kérdések kapcsán is. • A felső vezetők értik és értékelik a HR hozzájárulását. • Az operatív tevékenységgel kapcsolatban magas az ügyfélelégedettség. Csapdák • A vezetők szeretik, magától értetődőnek tekintik, hogy helyettük dolgozik a HR. • Mennyire erős az igény a vezetőkben, hogy a HR kilépjen operatív szerepéből? • A továbblépés útja nem a felső vezetésen keresztül lehetséges. Az erős, kontrolláló HR-ben nem bíznak, és nem elégedettek vele. • A HR vezető már partner. És a csapata? • A HR tevékenység-, és nem eredménycentrikus. Izgalmas továbblépési lehetőségek • Szervezeti kultúra és karriermenedzsment, hozzáadott értékként megmutatása. • Mi a dolga a HR-nek a WLB kapcsán? • Mi a HR dolga a szervezeti konfliktusok kapcsán? • Az alsóvezetők fejlesztése, támogatása. • Hogyan lehet rendszerek mellett a testreszabott megoldásokat is szállítani? 35
 • 36. Jelképes virágcsokorként... HR stratégia Hatékonyan Proaktív, az operatív személyes feladatokkal kapcsolat útravalónak... HR csapat Megmutatni a puha erősítése témák hozzáadott értékét Jelen lenni a hard témák döntéseinél
 • 37. Jelképes virágcsokorként... HR stratégia Hatékonyan Proaktív, az operatív személyes feladatokkal kapcsolat útravalónak... HR csapat Megmutatni a puha erősítése témák hozzáadott értékét Jelen lenni a hard témák döntéseinél