Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Powerpoint v4 núria

533 views

Published on

Addicció a inernet

Published in: Internet
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Powerpoint v4 núria

 1. 1. Núria Civit Gassó Cristina Vall Soler Toni Nicolau Viedma Marina Ponce Sánchez Grup 11 - ADDICTUS
 2. 2. INDEX  1.Introducció  2. Internet i telèfons mòbils a la joventut  3. Que son les addiccions?  4. Causes i conseqüències de l'addicció a internet i als mòbils  5. Perfil d'un addicte a internet i als telèfons mòbils  6. Prevenció i tractament  7. Per què tanta importànica en l'addicció amb els adolescents?  8. Dades numériques  9. Conclusions finals de grup  10. Webgrafía
 3. 3. Objectius  L'objectiu principal és explicar com les tecnologies estan modificant el nostre dia a dia, les relacions personals i la conducta social, i així conèixer les causes i les conseqüències de l'addicció en els adolescents per poder donar solucions.  Durant el projecte abarcarem temes com els següents:  Aprofundir sobre l’efecte de les xarxes socials i els mòbil d’alta tecnologia en els nostres hàbits.  Identificar les causes i les conseqüències de l’addició d’aquestes eines.  Definir com és el perfil d'un addicte de les xarxes socials i els mòbils.  Esbrinar les possibles repercussions que pot tenir ser un adicte a l'adolesciència.  Plantejar mètodes i estratègies per a la prevenció i tractament d’aquestes addiccions.  Valorar la feina feta i trobar conclusions grupals.
 4. 4. Introducció  Gràcies a l’Internet han sorgit innumerables eines les qual han afectat molt la nostre vida quotidiana amb múltiples advantatges per al:  Comerç  Entreteniment  Educació  Comunicació  Logística, …  Però també s’han observat propietats negatives i desanvatges com:  Seguridad  Dependència  Adicció  Reducció del cercle social, …  En definitiva, necesitam adaptar-nos a les noves eines tecnològiques i estudiar com aquestes afecten a la nostre vida quotidiana. Nosaltres ens hem centrat en la problemàtica de les xarxes socials i telèfons mòbils especialment amb els adolescents. % de població que utilitza internet cada dia o gairebé cada dia a Europa (2013)
 5. 5. Internet i telèfons mòbils a la joventud  Les xarxes socials tenen un gran efecte en les relacions personals, considerant-se una de les formes de comunicació més importants a nivell mundial. Entre altres raons perquè permeten:  Idealitzar-nos per agradar més als altres  Mantenir el contacte des de la distància  Entretenir-nos, entre d’altres  A més, amb els telèfons mòbils podem accedir-hi des de qualsevol lloc i en qualsevol moment  Observant-se comportaments abusius i inclús adictius els quals n’aprofunditzarem  Ens centrem amb la joventut son els més indefensos i son les primeres generacions en conviure a l’era era digital tan integrada. I els control dels pares respecte aquesta eina es complicada. Curiositat: Estudi en un Institut de Cádiz:  27% de l’alumnat, ús d’ordinador 2 hores/dia  17% de l’alumnat, telèfons mòbils més de 2 hores/dia
 6. 6. ADDICCIONS Definició: Síndrome que altera la conducta de l'individu, altera la seva escala de valors i afecta a la seva qualitat de vida i la dels seus familiars. Crea un estat de dependència fisiològica i psicològica a una substància o una pràctica. Característiques principals: Apareix un desig intens de realitzar la conducta Apareix irritabilitat, augmenta la tensió, humor depressiu, falta de concentració, etc, fins que es realitza la conducta La irritabilitat desapareix temporalment Retorna l'impuls gradualment, degut a estímuls interns o externs.
 7. 7. Tipus d'addiccións: Addiccions de ingesta Són aquelles que poden crear un estat de dependència cap a una substància Addiccions de conducta o socioaddiccions hàbits de conducta que poden arribar a convertir-se en una conducta addictiva i interferir greument a la vida quotidiana de les persones afectades. Segons la AIS es poden classificar.  Addició al treball  Addicció al sexe  Addicció a les compres  Vigorèxia  Addicció a les pantalles MOBIL VIDEOJOCS INTERNET
 8. 8. CAUSES I CONSEQÜENCIES DE L’ADICCIÓ A INTERNET I ELS TELÈFONS MÒBILS
 9. 9. Perfil d’un adicte a internet i als telèfons mòbils Trets de personalitat o estats emocionals -La impulsivitat - Els canvis d'humor - Baixa tolerància a la frustració - Baixa autoestima - Falta d'habilitats socials - Dificultat per enfrontar-se als problems i trobar solucions - Dependència emocional Identificació del perfil d’un adicte - Cada mitja hora treu el mòbil encara que sigui sense cap finalitat. - Quan esta connectat a Internet perd la noció del temps. - No afronta cap repte sense l'ajuda del seu mòbil. - El primer que fan en arribar a casa és connectar-se. - Sinó tenen l’ordinador o el mòbil aprop es posen nerviosos. - La gran majoria s'aïllen dels seus amics i familiars.
 10. 10. PREVENCIÓ I TRACTAMENT Àmbit personal Àmbit família-adolescent  Fomentar les relacions interpersonals “cara a cara”.  Regular el temps de connexió a les TIC.  Participar en activitats de lleure on es potenciïn les activitats grupals.  Fer un ús adequat i controlat des de l' infància amb les noves tecnologies.  Disposició dels ordinadors en espais comuns de l'habitatge.  Establir estratègies o mecanismes de control de continguts.  Prestar atenció en qualsevol canvi d'actitud.  Educació per sobre de tot. Àmbit família-escola Ensenyar els avantatges i inconvenients de 'ús de les xarxes socials a internet.  Disposin de professionals o grups de suport per tal d’orientar els joves i adolescents els quals tinguin una conducta desviada en relació a les TIC. Treballar conjuntament família i escola a traves de xerrades, trobades, sessions informatives…
 11. 11. IMPORTÀNCIA EN L’ADDICCIÓ AMB ELS ADOLESCENTS? oDurant l’adolescència es presenta una serie de canvis hormonals, psíquics…. A vegades aquests canvis produeixen incomprensió per part dels adults. oAixò pot derivar a que l’adolescent mitjançant les TIC pugi arribar a fer ús inadequat de les TIC i per tant podent tenir consequències negatives per a la seva persona (ideologies radicals, malalties mentals…) oEn aquesta etapa les relacions socials poden arribar a desenvolupar-se mitjançant les noves teconologies, i molts d’ells poden fer ús d’aquestes per tal d’haver de viure la incomoditat que per alguns d’ells poden experimentar en aquesta etapa (la vergonya, agressivitat…) oPer tant un incorrecte desenvolupament d’aquestes habilitats pot provocar conseqüències desastroses en la seva personalitat.
 12. 12. Dades numèriques  Per tal de poder treure conclusions pròpies en el nostre treball vam realitzar un qüestionari que vam administrar a diferents grups de persones de diferents edats, d'entre 14 i 27 anys de diferent sexe.  Un cop obtingudes les respostes del nostre qüestionari, vam treballar amb el programa excel i allà vam començar a tractar amb les dades numèriques obtingudes on vam realitzar uns càlculs i unes grafiques. Els resultats van ser els seguents: Edat vs temps de connexió diaris, podem observar que els nens de 14 anys es connecten entre 3 i 6h, i els nens de 17 anys més de 9h diàries.
 13. 13. Edat vs sentiment enfront a l'absència d'internet: on podem observar que predomina el sentiment negatiu Resposta a tens addicció? podem observar que hi han tres grups d'edats en que admetien ser addictius (14,17 i 24 anys)
 14. 14. CONCLUSIONS finals de grup  Consienciar a la societat de l'ús de les noves tecnologies, ja que sense adonar-nos podem crear una addicció en el seu ús.  Entendre bé que aquestes noves tecnologies s’utilitzen com a mètodes de socialització moders, pero que moltes vegades ens aïllant de la realitat.  El grup més vulnerable en l´ús d’aquestes tecnologies són els adolescents.  IMPORANT: Inculcar tant els infants com els adolescents una bona educació sobre el bon ús de les TIC.
 15. 15. WEBGRAFÍA  http://www.ais-info.org/ (WEB D'ATENCIÓ ALS SOCIOADICTES)  http://www.hospitalariasbarcelona.org/articles-mostra-2076-cat-els_experts_alerten_de_la_proliferacio_de_  http://mensalus.es/psicologos/6784-2/psicologia-clinica-infantil/addiccio-les-noves-tecnologies/?lang=ca  http://psicoconsulta.com.ar/site/tipos-de-adicciones/2013/09/  http://www.xtec.cat/insvescomtatdecabrera/calaix/projectederecerca4t/addiccioalesxarxessocials.pdf  http://www.udaceba.cat/ca/pl197/apsalut/articles-tic/id51/addiccio-a-les-noves-tecnologies-senyals-dalerta.h  http://www.lavanguardia.com/salud/psiquiatria/20141127/54420791908/tic-nuevas-adicciones-salud.html  http://webfacil.tinet.org/psicologia/108005  http://www.ferranroig-psicoleg.com.mialias.net/ca/psicologo-mataro/8-addiccions-amb-noves-tecnologies.h  http://www.viurealspirineus.cat/opinion/albert-navarro/addiccions-l-adolescencia-quan-els-joves-fan-addic  http://www.scielo.org.pe/pdf/rmh/v17n4/v17n4ao2.pdf  http://www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/adiccion-internet-puede-enmascarar- profundas-depresiones-940145  http://www.psicologia-online.com/colaboradores/nacho/ainternet.html  http://es.wikipedia.org/wiki/Red_social  http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=133915936002  http://entrepasillosyaulas.blogspot.com.es/2013/04/atencion-al-abuso-de-internet-por-los.html

×