Historie matematické lingvistiky              Kurz práce s informacemi           Zimní semestr 201...
Matematická lingvistikaMatematická lingvistika je pomezní disciplína stojící na hranici mezi matematikou ajazykovědou. Tak...
důvodů počítali slova v textu posvátné Rgvédy.O vážnějších pokusech zavést dolingvistiky kvantitativní hledisko můžeme hov...
První práce na již zmíněném strojovém překladu se objevují už v polovině 50. let,  zpočátku ve Spojených státech a Sověts...
ČERNÝ, Jiří. Dějiny lingvistiky: Dějiny lingvistiky. 1. vyd. Olomouc: Votobia, 1996, 517s. ISBN 80-858-8596-4.= Jiří Černý...
Závěrečný úkol do KPI
Závěrečný úkol do KPI
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Závěrečný úkol do KPI

205 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
205
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Závěrečný úkol do KPI

 1. 1. Historie matematické lingvistiky Kurz práce s informacemi Zimní semestr 2012, Monika Kolářová Závěrečný úkolArgumentaceTéma ,,Historie matematické lingvistiky jsem si vybrala hlavně z důvodu zájmu o tuto vědnídisciplínu. Můj obor má s lingvistikou hodně společného, a to je taky jeden z důvodu výběrutohoto tématu. V 1. semestru jsem měla možnost navštěvovat přednášku a seminář pana Mgr.Vlastimila Broma, Ph.D., kde byla lingvistika jedno z hlavních témat. Bohužel tuto konkrétnídisciplínu jsme probírali pouze okrajově, proto hlavní roli při výběru tématu pro závěrečnýúkol do tohoto předmětu sehrál hlavně můj osobní zájem, jak už jsem uvedla na začátku.AnotaceTento odborný text na téma ,,Historie matematické lingvistiky se zaobírá exaktním popisempojmu ,,matematická lingvistika, ale především historií této vědecké disciplíny. V tomtoodborném textu je také uvedeno rozdělení matematické lingvistiky, dále text obsahujediagram významných osob matematické lingvistiky a obrázek, kde je znázorněna frekvencečeských písmen. Na začátku textu je malý přehled charakteristiky rozdělení této vědnídisciplíny.Klíčová slova: matematická lingvistika, historie, rozdělení (rozdělení matematické lingvistiky),významné osoby matematické lingvistiky
 2. 2. Matematická lingvistikaMatematická lingvistika je pomezní disciplína stojící na hranici mezi matematikou ajazykovědou. Také v lingvistice platí, že termín ,,pomezní je třeba chápat jako fakt, že jsou todisciplíny stojící na pomezí dvou nebo více tradičních vědních oborů. Není možné tentotermín chápat tak, že tyto dvě disciplíny jsou pouze okrajovou složkou lingvistiky, naopakstojí v samém centru této vědy. Termín ,,matematická lingvistika můžeme chápat dvěmazpůsoby. Jednak jím lze označovat hraniční disciplínu, která má stejně blízko k jazykovědě imatematice nebo jím rozumíme část lingvistiky, která využívá matematických metod. Cílemmatematické lingvistiky je především přesný popis přirozeného jazyka opřený o matematickémetody. Může být také pomocníkem jiných oborů - např. sdělovací technika či samotnámatematika.Matematická lingvistika se rozděluje do tří odvětví, a to na základě toho, kterématematické metody jsou zrovna využívány: Kvantitativní lingvistika (také označována jako lingvistika statistická) využívá pro studium přirozeného jazyka kvantitativní matematické metody (teorie pravděpodobnosti, matematická statistika aj.). Algebraická lingvistika (v současnosti nejrozšířenější označení formální lingvistika, někdy označována jako teorie matematických modelů jazyka) využívá především nekvantitativní matematické metody (algebra, teorie množin, teorie grafů, logika aj.) a zabývá se formálním popisem gramatik a jazyků. Počítačová lingvistika (dříve označována jako lingvistika strojová, dnes známá také pod názvem lingvistika komputační), která, jak už z názvu napovídá, používá ke studiu jazyků počítače a metody informatiky. Nejčastější činností prováděnou v počítačové lingvistice je strojový překlad. Jeho cílem je převést text výchozího jazyka na odpovídající text jazyka cílového. Kvantitativní lingvistika a lingvistika algebraická jsou převážně teoretické disciplíny, naopak počítačová lingvistika aplikuje jejich poznatky v praxi. Historie matematické lingvistiky Matematická lingvistika je poměrně mladá disciplína, začala se prezentovat jako samostatná vědní disciplína na konci 50. let a začátku 60. let minulého století. Zpravidla se jako počátek označuje rok 1957, ale jak je tomu i u jiných vědních oborů, její aktivitu můžeme vysledovat i dříve, a to zejména v Americe a v Evropě. Historie kvantitativní lingvistiky Kvantitativní lingvistika byla známá ještě před samotným vznikem ostatních dvou vědních disciplín (algebraická lingvistika, počítačová lingvistika). Nebyla sice používána pod svým nynějším názvem, avšak matematických metod, zejména kvantitativních, se již využívalo dříve. Objevila se dokonce už ve starověku, např. staří Hindové z náboženských
 3. 3. důvodů počítali slova v textu posvátné Rgvédy.O vážnějších pokusech zavést dolingvistiky kvantitativní hledisko můžeme hovořit až v přelomu 19. a 20. stoletíPojem ,,frekvence hraje důležitou roli v historii kvantitativní lingvistiky. Většinou sejednalo o jednoduché počty různých jazykových jevů. Tyto výpočty se promítly hlavně vpotřebách praxe (sestavování Morseovy abecedy, výuka cizích jazyků aj.)U nás se kvantitativní lingvistika jako samotná disciplína rozvíjela v rámci strukturalismua měla samozřejmě praktický význam pro celou řadu oblastí. Byly to takové oblasti jakotěsnopis, šifrování, výuka cizích jazyků apod. Také pro oblast např. překladatelství asrovnávací lingvistiky má kvantitativní lingvistika velký význam. ¹Frekvence českých písmen lIlIlllHlHU. llllllllllllllllIlMIII.. Grafické znázornění frekvence českých písmenHistorie algebraické lingvistikyPočátky algebraické lingvistiky se datují do 2. poloviny 50. let 20. století, a to vsouvislosti s potřebami strojového překladu. Bylo to hlavně z důvodu odstraněnínedostatků strojového i teoretického jazyka.Autorství termínu ,,matematická lingvistika je připisováno Y. Bar- Hillelovi. V tétodisciplíně se můžeme setkat i s označením ,,teorie jazykových modelů, a to zejména voblasti bývalého Sovětského svazu.Významnou událostí ve v historii algebraickélingvistiky bylo vydání knihy amerického lingvisty Noama Chomského SyntacticStructures (1957).Historie počítačové lingvistikyHlavně kvůli neobyčejnému rozvoji počítačů ve 2. polovině 20. století se dostává dopopředí i počítačová lingvistika. Způsobilo to také značné změny v metodách vědeckéhovýzkumu v nejrůznějších disciplínách, samozřejmě také v lingvistice.
 4. 4. První práce na již zmíněném strojovém překladu se objevují už v polovině 50. let, zpočátku ve Spojených státech a Sovětském svazu, později i v dalších zemích, mezi nimi i v Československu. Odborníci, dokonce i veřejnost očekávali spolu s poměrně bouřlivým vývojem počítačové techniky, že i v oblasti počítačové lingvistiky, konkrétně strojového překladu, budou moci efektivně nahradit zdlouhavou práci s již zmiňovaným překladem. Později byly kladeny stále vyšší nároky, avšak postupem času se ukázalo, že se tyto naděje v tuto disciplínu nemůžou tak rychle naplnit. I přes značné úsilí některých specialistů se nepodařilo pořídit strojový překlad, který by se alespoň z části podobal kvalitou strojového překladu vytvořeného ručně. Postupem času se ukázalo, že klíčovým problémem byla neznalost vstupního a cílového jazyka. Tyto nedostatky však měly na tuto disciplínu pozitivní vliv v tom smyslu, že si vyžadují nová netradiční řešení řady otázek.http://www.gliffy.com/publish/4199332/?utm_medium=web&utm_source=viewer-error-link-4199332 vytvořeno dne: 3.1. 2013
 5. 5. ČERNÝ, Jiří. Dějiny lingvistiky: Dějiny lingvistiky. 1. vyd. Olomouc: Votobia, 1996, 517s. ISBN 80-858-8596-4.= Jiří Černý je významný lingvista. Knihu jsem si vybrala především pro její obsáhlost akvalitní zpracování, zároveň nám byla doporučena od pana Mgr. Vlastimila Broma, Ph.D., najeho přednášce a semináři, který jsem absolvovala v 1. semestru.ČERNÝ, Jiří. Úvod do studia jazyka: Úvod do studia jazyka. 2. vyd. Olomouc: Rubico,2008, 248 s. ISBN 978-807-3460-938.= Tato kniha, rovněž jako kniha od Jiřího Černého - Dějiny lingvistiky, mi přišla jako kvalitnízdroj pro můj závěrečný úkol v tomto předmětu. Obsahuje spoustu materiálu, z kterých jsemmohla čerpat a taktéž nám byla doporučena panem Mgr. Vlastimilem Bromem, Ph.D. na jehopřednášce i semináři.¹ Obrázek na straně 3 této práce byl vložen z této knížky (str.111)http://is.muni.cz/el/1421/jaro2008/CJBB105/matematicka_lingvistika.pdf?fakulta=1421;obdobi=3704;kod=CJBB105= Tento dokument obsahuje podrobnou charakteristiku matematické lingvistiky.Klára Osolsobě, 4.1.2013Trnka, B.: Kvantitativní lingvistika. Časopis pro moderní filologii 34, 1951, s. 66–74.= Odborný tištěný časopis, rovněž doporučen panem Mgr. Vlastimilem Bromem, Ph.D. najeho přednášce a semináři. Byl jím označen za kvalitní zdroj.

×