Polysystémovost v jazyce (Polysystemiticity in language)

779 views

Published on

Paper delivered in Czech at Kognice 2010 in Prague. Argues for looking at language as a federation of overlapping areas of patterned regularity (systems) rather than a single system.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
779
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Polysystémovost v jazyce (Polysystemiticity in language)

 1. 1. Dominik Lukeš http://dominiklukes.net Polysystémovost v jazyce: Konvergentní a divergentní modely procesu standardizace
 2. 2. Motto: Studium jazyka by mělo vycházet ze skutečnosti, že multilingvalismus je normální stav jazykové dovednosti. (E Chaika, parafráze)
 3. 3. Odkojeni strukturalismem <ul><li>Redukcionismus </li></ul><ul><li>Minimalismus popisu </li></ul><ul><li>Hierarchismus a atomismus </li></ul><ul><li>Formalismus </li></ul><ul><li>Scientismus </li></ul>
 4. 4. Konvergence a divergence <ul><li>Divergence </li></ul><ul><ul><li>Ústřední systém, od nějž se odlišují a oddalují jednotlivci a skupiny </li></ul></ul><ul><li>Konvergence </li></ul><ul><ul><li>Federace systémů, které se přibližují až vytvoří iluzi jednoho systému </li></ul></ul>
 5. 5. Příklady „systémů“ v jazyce <ul><li>Flexe </li></ul><ul><li>Čas-Vid-Modalita </li></ul><ul><li>Lexikon </li></ul><ul><li>Fonontaxe </li></ul><ul><li>Slovosled </li></ul>
 6. 6. Slovní druhy <ul><li>Kolik má angličtina slovních druhů? </li></ul><ul><ul><li>4, 8, 9, 12 </li></ul></ul><ul><li>Jsou přivlastňovací zájmena adjektiva? A co adjektiva? </li></ul><ul><ul><li>čí, jeho, jejim, našemu, Petrovi, Karlimu, první </li></ul></ul><ul><ul><li>Adjektiva v širším smyslu? (Trávníček) </li></ul></ul><ul><li>Co s koho, nikoho, někoho, leckoho, jakkoho, kohosi, kohopak, kohokoli? </li></ul><ul><ul><li>ně-, ni-, jak-, kde-, lec-, -koli, -pak, -si </li></ul></ul>
 7. 7. Vida -va- <ul><li>Kolik má čeština vidů a jaký mají význam? </li></ul><ul><ul><li>Nesedni si na to v. nesedej si na to? </li></ul></ul><ul><ul><li>On si sem klidně každý den přijde... </li></ul></ul><ul><li>Co má -va- společného s videm? </li></ul><ul><ul><li>použít – používat – používávat </li></ul></ul><ul><ul><li>„ S obavou a nejistotou očekávává každý rok příchod jara i Milan Kupka (32) z Ostravy.“ (syn2005) </li></ul></ul>
 8. 8. Slabiky <ul><li>Jaké mají slabiky hranice? </li></ul><ul><li>Jak rozdělit lady? </li></ul><ul><ul><li>/lei-di/ </li></ul></ul><ul><ul><li>/leid-i/ </li></ul></ul><ul><li>Onset maximization (Cambridge) v. Stress attraction (Longman) </li></ul>
 9. 9. Inventář s ostrovy <ul><li>Jazyk je inventář symbolických jazykových jednotek (konstrukcí), které jsou uspořádány do ostrovů pravidelnosti </li></ul><ul><li>Jednotky se nacházejí na škále formální i významové schématičnosti </li></ul><ul><li>V mluvě z tohoto inventáře čerpáme prostřednictvím pojmové integrace </li></ul><ul><li>Uspořádání tohoto inventáře je předmětem interních i externích procesů </li></ul>
 10. 10. Konstrukce = jednotky <ul><li>Lexikální jednotky </li></ul><ul><ul><li>Karel, auto, myšlenka, chodit, do Prčic, z čista jasna </li></ul></ul><ul><li>Gramatické konstrukce </li></ul><ul><ul><li>-va-, Xdat chutná Ynom, ag akt pat, -ovi, dat 3p sg </li></ul></ul><ul><li>Uspořádání jednotek </li></ul><ul><ul><li>slovník, textová kolonie, román, dopis, debata o vhodnosti používání X </li></ul></ul>
 11. 11. Ukázky konstrukcí v praxi <ul><li>Swann, M. 2009 Practical English Usage </li></ul><ul><li>Leech, G. Et al. 2001 An A-Z of English Grammar & Usage </li></ul><ul><li>Goldberg, A. 2006. Constructions at Work: The nature of generalisation in language </li></ul>
 12. 14. toti ž construction constructional meaning: profile perceived cause in the discourse space activate modal prosody of emphasis constructional form: post-verb (unstressed) position because construction meaning: profile logical cause in the discourse space activate logical prosody of causation form: clause-initial (stressed) position
 13. 15. Czech causal cohesive harmony construction constructional meaning: profile all possible causal coherence links through connectives plus direction and/or semantic prosody of emphasis or attitude constructional form: toti ž, tak , proto, protože plus Czech elegant variation English causal cohesive harmony construction meaning : profile necessary (logical) causal coherence links through connectives plus direction and/or semantic prosody of logical inference form: zero, for, because, so, therefore, thus, which is why, then plus English elegant variation
 14. 16. Metaphor negotiation construction(s) <ul><li>Meaning </li></ul><ul><ul><li>folk theory of analogy </li></ul></ul><ul><ul><li>folk theory of categorization </li></ul></ul><ul><ul><li>folk theory of truth </li></ul></ul><ul><ul><li>folk theory of logical inference </li></ul></ul><ul><li>Form </li></ul><ul><ul><li>exegesis </li></ul></ul><ul><ul><li>postulations of domain and investigation of mapping </li></ul></ul><ul><ul><li>attribution of truth or adequacy </li></ul></ul><ul><ul><li>limits of aptness </li></ul></ul><ul><li>Education as a marketplace </li></ul><ul><li>Meaning </li></ul><ul><ul><li>“ education is like a market-place” </li></ul></ul><ul><ul><li>this is either true or not true </li></ul></ul><ul><ul><li>things follow from the above </li></ul></ul><ul><ul><li>elements of the domain of education have correspondences in the domain of business </li></ul></ul><ul><ul><li>any one disanalogy invalidates any correspondence </li></ul></ul><ul><ul><li>Form </li></ul></ul><ul><ul><li>X claims Y is like Z </li></ul></ul><ul><ul><li>y in Y is (not) z in Z ergo X is right/wrong </li></ul></ul><ul><ul><li>partial correspondence is enough to go on </li></ul></ul>Metaphor negotiation
 15. 17. Výhody inventarizace jazyka <ul><li>Nabízí kognitivně realistickou vizi použivatelnosti a osvojitelnosti jazyka </li></ul><ul><li>Vysvětluje stejně dobře fonologii, syntax i jazykovou politiku </li></ul><ul><li>Nepovažuje bilingvismus za odchylku od normy </li></ul><ul><li>Soustředí výzkumné úsilí na skutečné problémy v popisu jazyka </li></ul><ul><li>Umožňuje více interpretací stejného jevu z různých perspektiv </li></ul><ul><li>Nevyžaduje jeden formát notace pro popis </li></ul>
 16. 18. Teoretické inspirace <ul><li>Langacker: Cognitive grammar </li></ul><ul><li>Croft: Radical Construction Grammar </li></ul><ul><li>Fauconnier & Turner: Conceptual Integration </li></ul><ul><li>Hoey: text colonies, lexical priming </li></ul><ul><li>Sinclair: local grammars </li></ul><ul><li>Novák, Starý: jazyk lingvistiky </li></ul>
 17. 19. <ul><li>V lingvistice je po mém soudu třeba stále obnovovat kontakt s „jazykovou realitou“, snažit se, aby „teorie“ byly teoriemi a ne ideologiemi, a kultivovat k tomu přijatelné (neškodlivé, snesitelné, dokonce vhodné) způsoby vyjadřování. A nemusí to pořád dělat všichni, stačí, když to dělá někdo a je slyšen. </li></ul><ul><li>– Pavel Novák </li></ul>

×