Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Plantat a Internet!Telejet GarrotxaProfessor: Marc Nicolau
  Si es vol que la web tingui una zona de  càrrega/descàrrega de documents…   El component DocMan és un gestor de d...
  Descàrrega:   http://www.joomlatools.org/products/docman.html  Per instal·lar-lo, cal anar a l’apartat d’instal·l...
Planta’t a Internet!  4
  El primer que cal fer és crear les categories, és a  dir, les carpetes i subcarpetes amb les que  classificarem el...
  A continuació, click al botó Afegeix de la barra  d’eines:         Planta’t a Internet!       6
Planta’t a Internet!  7
  Cal omplir les dades del formulari.   Títol de la Categoria: el nom que es mostrarà   Nom de la Categoria: un no...
  El següent pas és el de carregar els fitxers al servidor  Cal anar a l’opció Nou Arxiu de la pàgina principal del  ...
  Després de clicar sobre el botó Següent, apareix la pantalla:   Indicar on es troba l’arxiu que es vol carregar.  ...
  Un document no és res més que associar un nom,  una categoria, uns permisos, etc., a un arxiu.  Es poden crear dif...
Planta’t a Internet!  12
  Nom: El nom del document  Categoria: la categoria on s’ubicarà el document  Aprovat: indica si el document està ap...
 Thumbnail: una imatge al costat del document Arxiu: l’arxiu associat al document Data: la data del document URL docum...
 Visors: indicar qui té permís per veure el document Mantenidor: indicar qui té permís per modificar el document. Creat...
 Tipus de llicència: indica quina llicència d’ús s’aplica al document Mostra la llicència: permet dicidir si es vol que ...
  Permet crear grups d’usuaris  Serveix per donar els mateixos permisos a un grup  d’usuaris  Per accedir a la ges...
  Grup: indicar un nom pel grup  Descripció: una descripció breu pel grup  Membres a aquest grup: fer doble clic sob...
  Una llicència és un text que es pot associar a un  document, normalment indicant quin és l’ús que  se’n pot fer. ...
  Permet veure un “rànking” dels 50 documents més  descarregats.         Planta’t a Internet!      20
  Permet veure informació sobre les descàrregues de cada document.  Data: data de la descàrrega  Usuari: quin usuari...
  Permet configurar les opcions generals del DocMan   Ruta per guardar arxius: indica a quina carpeta es   guardar...
Planta’t a Internet!  23
  Configuració General   La secció es troba caiguda: desactivar el docman als usuaris   normals   Extensions vi...
  Temes   Mida de la Icona: quina mida de la icona s’utilitza   Ajustament de lespai en blanc: elimina espais i lí...
Planta’t a Internet!  26
  Permisos dels visitants   Visitants: quins permisos tenen els usuaris no registrats  Permisos de la part pública ...
 Permisos dels Documents  Veure : qui té permís per veure documents  Vista de Sobreescritura : qui pot assignar permi...
Planta’t a Internet!  29
  Configuració General   Metodes de Pujada: quins mètodes de pujada són els permesos   Grandaria Max. permesa per ...
 Sistema Anti-leech: protecció contra vinculació d’altres webs als documents del portal Hosts Permesos: indicar quines ...
  Permet configurar la visualització del gestor de  documents  Es poden crear tants temes com es vulgui, però  nom...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

11.Doc Man

634 views

Published on

Published in: Technology, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

11.Doc Man

 1. 1. Plantat a Internet!Telejet GarrotxaProfessor: Marc Nicolau
 2. 2.  Si es vol que la web tingui una zona de càrrega/descàrrega de documents…  El component DocMan és un gestor de documents que permet fer-ho. Planta’t a Internet! 2
 3. 3.  Descàrrega:  http://www.joomlatools.org/products/docman.html Per instal·lar-lo, cal anar a l’apartat d’instal·lació d’extensions: Extensions Instal·la/Desinstal·la També es poden descarregar els paquets de traducció i mòduls relacionats amb el DocMan. Planta’t a Internet! 3
 4. 4. Planta’t a Internet! 4
 5. 5.  El primer que cal fer és crear les categories, és a dir, les carpetes i subcarpetes amb les que classificarem els documents: Cal fer click al botó de categories: Planta’t a Internet! 5
 6. 6.  A continuació, click al botó Afegeix de la barra d’eines: Planta’t a Internet! 6
 7. 7. Planta’t a Internet! 7
 8. 8.  Cal omplir les dades del formulari.  Títol de la Categoria: el nom que es mostrarà  Nom de la Categoria: un nom identificatiu  Directori Contenidor: dins quina categoria s’ubicarà  Imatge: una imatge associada a la categoria  Posició de la imatge: posició de la imatge respecte el text  Ordenació: en quin ordre dins la categoria  Nivell daccés: qui pot accedir a la categoria  Publicat: si es mostra o no la categoria  Descripció: descripció breu dels continguts de la categoria Planta’t a Internet! 8
 9. 9.  El següent pas és el de carregar els fitxers al servidor Cal anar a l’opció Nou Arxiu de la pàgina principal del DocMan: Planta’t a Internet! 9
 10. 10.  Després de clicar sobre el botó Següent, apareix la pantalla:  Indicar on es troba l’arxiu que es vol carregar.  Si és un arxiu comprimit, cal activar el Mode Paquet A continuació cal prémer el botó Envia Planta’t a Internet! 10
 11. 11.  Un document no és res més que associar un nom, una categoria, uns permisos, etc., a un arxiu. Es poden crear diferents documents associats a un mateix arxiu. Des de la finestra d’arxius del DocMan:  Seleccionar un fitxer amb la casella de selecció.  Prémer el botó de la barra d’eines Planta’t a Internet! 11
 12. 12. Planta’t a Internet! 12
 13. 13.  Nom: El nom del document Categoria: la categoria on s’ubicarà el document Aprovat: indica si el document està aprovat Publicat: indica si el document està publicat Descripció: descripció breu sobre el document Planta’t a Internet! 13
 14. 14.  Thumbnail: una imatge al costat del document Arxiu: l’arxiu associat al document Data: la data del document URL document: web on hi ha el document enllaçat (si és el cas) Pàgina d’inici: web on hi ha informació del document Planta’t a Internet! 14
 15. 15.  Visors: indicar qui té permís per veure el document Mantenidor: indicar qui té permís per modificar el document. Creat per: indica qui ha creat el document Darrera actualització: indica qui ha modificat el document. Planta’t a Internet! 15
 16. 16.  Tipus de llicència: indica quina llicència d’ús s’aplica al document Mostra la llicència: permet dicidir si es vol que es mostri una llicència d’ús quan s’accedeixi al document. Planta’t a Internet! 16
 17. 17.  Permet crear grups d’usuaris Serveix per donar els mateixos permisos a un grup d’usuaris Per accedir a la gestió de grups, cal prémer el botó Grups de la pàgina d’inici del DocMan Per afegir un grup nou, prémer el boto Afegeix de la barra d’eines Planta’t a Internet! 17
 18. 18.  Grup: indicar un nom pel grup Descripció: una descripció breu pel grup Membres a aquest grup: fer doble clic sobre els usuaris que es volen afegir de la llista Usuaris Disponibles. S’afegiran a Usuaris a aquest grup. Planta’t a Internet! 18
 19. 19.  Una llicència és un text que es pot associar a un document, normalment indicant quin és l’ús que se’n pot fer. Es poden crear tantes llicències com es vulgui Planta’t a Internet! 19
 20. 20.  Permet veure un “rànking” dels 50 documents més descarregats. Planta’t a Internet! 20
 21. 21.  Permet veure informació sobre les descàrregues de cada document. Data: data de la descàrrega Usuari: quin usuari ha fet la descàrrega IP: des de quin ordinador s’ha fet la descàrrega Document: quin document s’ha descarregat Navegador: des de quin navegador s’ha fet la descàrrega Sistema Operatiu: des de quin sistema operatiu s’ha fet la descàrrega Planta’t a Internet! 21
 22. 22.  Permet configurar les opcions generals del DocMan  Ruta per guardar arxius: indica a quina carpeta es guardaran els arxius que es carreguin Planta’t a Internet! 22
 23. 23. Planta’t a Internet! 23
 24. 24.  Configuració General  La secció es troba caiguda: desactivar el docman als usuaris normals  Extensions visibles: extensions d’arxius permeses, separades per | ▪ En blanc significa “cap”. ▪ * significa totes  Nombre de documents per pàgina: quants documents hi haurà a cada pàgina  Ordre de llistat per defecte: com es vol que s’ordenin els documents  E-mail un grup dusuaris? Indicar si es vol activar l’opció d’enviar un e-mail al mateix grup d’usuaris que l’usuari que visualitza el document. Planta’t a Internet! 24
 25. 25.  Temes  Mida de la Icona: quina mida de la icona s’utilitza  Ajustament de lespai en blanc: elimina espais i línies en blanc innecessàries en la descripció del document i de les categories. Document dinformació extra  Dies de novetat: indica durant quants dies es mostrarà com a document “Nou” ▪ Si es posa el valor 0 no es mostrarà res  Descàrregues per ésser candent: a partir de quin nombre de descàrregues es marca el document com a Popular. ▪ Si es posa el valor 0 no es mostrarà res  Mostrar llicències? Indica si es mostraran llicències de documents.  Mambots de procés de contingut? Indica si s’aplicaran els connectors de contingut a les descripcions de documents i categories. Planta’t a Internet! 25
 26. 26. Planta’t a Internet! 26
 27. 27.  Permisos dels visitants  Visitants: quins permisos tenen els usuaris no registrats Permisos de la part pública  Puja: qui té permís per pujar arxius  Aprova: qui té permís per aprovar arxius  Publica : qui té permís per publicar arxius Planta’t a Internet! 27
 28. 28.  Permisos dels Documents  Veure : qui té permís per veure documents  Vista de Sobreescritura : qui pot assignar permisos de lectura  Manteniment: qui té permís per crear/modificar documents  Manteniment de sobreescritura : qui pot assignar permisos de creació/modificació  Permisos individuals per als usuaris Permisos de creadors  Els creadors poden: què pot fer el creador d’un document Planta’t a Internet! 28
 29. 29. Planta’t a Internet! 29
 30. 30.  Configuració General  Metodes de Pujada: quins mètodes de pujada són els permesos  Grandaria Max. permesa per a les pujades: mida màxima dels fitxers  Sobrescriure arxius? Si existeixen, se sobreescriuran? Extensions dels arxius  Extensions permeses: quins tipus de fitxers poden pujar els usuaris registrats (els administradors, qualsevol)  Els usuaris poden pujar qualsevol tipus darxius? Si és que no, es tenen en compte les extensions indicades Noms dels arxius  Noms amb minúscules? Forçar el nom amb minúscules  Noms darxiu amb espais en Blanc? Forçar que no tingui espais en blanc  Rebutja nom de larxiu: no permetre noms d’arxius concrets. Planta’t a Internet! 30
 31. 31.  Sistema Anti-leech: protecció contra vinculació d’altres webs als documents del portal Hosts Permesos: indicar quines webs es permeten que es vinculin als documents del portal Fer un log de les Visualitzacions? Activar el registre de visualitzacio de documents ▪ COMPTE! Pot sobrecarregar la base de dades! Oculta enllaços remots Planta’t a Internet! 31
 32. 32.  Permet configurar la visualització del gestor de documents Es poden crear tants temes com es vulgui, però només n’hi podrà haver un de predeterminat (per Defecte) Per crear un tema nou, cal prémer el botó Afegeix Planta’t a Internet! 32

×