Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

5.1.Disseny i aspecte estètic

688 views

Published on

Published in: Technology, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

5.1.Disseny i aspecte estètic

 1. 1. Planta't a Internet! Telejet Garrotxa Professor: Marc Nicolau
 2. 2. <ul><li>Per poder canviar l’aspecte estètic del web creat amb Joomla!, cal entendre el concepte de plantilla </li></ul><ul><li>Les plantilles (o templates ) de Joomla donen l’aspecte estètic de la web. </li></ul><ul><li>Joomla separa els continguts del disseny . </li></ul><ul><ul><li>Permet canviar en un moment el disseny del web sense haver de canviar els seus continguts ni organització. </li></ul></ul><ul><ul><li>Quan s’instal·la el Joomla, ja porta unes plantilles preinstal·lades: Beez, JA_Purity, Rhuk_Milkway (en la versió 1.5.23) </li></ul></ul><ul><li>A Internet hi ha milers de plantilles per descarregar (gratuïtament o pagant) i instal·lar al nostre web fet amb Joomla. </li></ul>
 3. 3. <ul><li>On trobar plantilles per descarregar? </li></ul><ul><ul><li>http://www.joomlaxe.com </li></ul></ul><ul><ul><li>http://www.joomlatp.com </li></ul></ul><ul><ul><li>http://www.djoomla.com/component/joomla-15-downloads/template-joomla-15 </li></ul></ul><ul><ul><li>http://templatewebshop.com/index.php/Joomla-1.5/ </li></ul></ul><ul><ul><li>http://www.siteground.com/joomla-hosting/joomla15-templates.htm </li></ul></ul><ul><ul><li>http://www.joomla24.com/Joomla_1.5.x_Downloads/Joomla_1.5_Templates.html </li></ul></ul><ul><ul><li>http://www.youjoomla.com/free-joomla-downloads-2.html </li></ul></ul><ul><ul><li>http://www.joomlart.com/joomla/templates/showcase </li></ul></ul><ul><ul><li>http://www.rockettheme.com/Free-Joomla-Templates/ </li></ul></ul><ul><ul><li>http://www.joomlashack.com/index.php?option=com_content&task=view&id=171&Itemid=43 </li></ul></ul>
 4. 4. <ul><li>Hi ha 2 tipus de plantilles: </li></ul><ul><ul><li>Plantilles del lloc web </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Controlen l’aparença del front-end </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Plantilles de l’administrador </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Controlen l’aparença del back-end </li></ul></ul></ul>
 5. 5. <ul><li>El Gestor de plantilles permet instal·lar i gestionar les plantilles. </li></ul><ul><li>La vista inicial mostra un llistat de les plantilles instal·lades (del front-end i del back-end ). </li></ul>
 6. 6. <ul><li>Accés: </li></ul><ul><ul><li>Extensions  Gestor de Plantilles  Lloc </li></ul></ul>
 7. 7. <ul><li>Botons de la barra d’eines: </li></ul><ul><ul><li>Serveix per indicar quina és la plantilla que s’utilitza. </li></ul></ul><ul><ul><li>Permet editar la plantilla seleccionada. </li></ul></ul><ul><ul><li>Mostra ajuda sobre el gestor de plantilles. </li></ul></ul>
 8. 8. <ul><li>Informació de les columnes: </li></ul><ul><ul><li># : número d’ordre de la plantilla </li></ul></ul><ul><ul><li>: botó de selecció de la plantilla </li></ul></ul><ul><ul><li>Nom : el nom de la plantilla. Si es passa el mouse per sobre d’aquest nom, es mostra una finestra de previsualització de la pantilla. </li></ul></ul><ul><ul><li>Per defecte : és la plantilla utilitzada com a plantilla del lloc web (només n’hi pot haver una de seleccionada) </li></ul></ul><ul><ul><li>Assignat : indica si la plantilla està assignada a alguna de les pàgines del lloc. </li></ul></ul><ul><ul><li>Versió </li></ul></ul><ul><ul><li>Data </li></ul></ul><ul><ul><li>Autor </li></ul></ul>
 9. 9. <ul><li>Accés: </li></ul><ul><ul><li>Extensions  Gestor de Plantilles  Administrador </li></ul></ul>
 10. 10. <ul><li>Editar una plantilla: </li></ul><ul><ul><li>Marcar el botó de selecció de la plantilla </li></ul></ul><ul><ul><li>Prémer el botó Edita </li></ul></ul>
 11. 11.
 12. 12. <ul><li>Botons de la barra d’eines: </li></ul><ul><ul><li>Mostra el lloc web amb la plantilla seleccionada </li></ul></ul><ul><ul><li>Permet editar el “codi” de la plantilla. Només fer-ho si es tenen coneixements tècnics. </li></ul></ul><ul><ul><li>Permet editar el “codi” d’estils de la plantilla. Només fer-ho si es tenen coneixements tècnics. </li></ul></ul><ul><ul><li>Guarda els canvis fets i tanca la finestra d’edició. </li></ul></ul><ul><ul><li>Guarda els canvis fets sense tancar la finestra. </li></ul></ul>
 13. 13. <ul><li>Elements que es poden modificar d’una plantilla: </li></ul><ul><ul><li>Detalls : mostra informació sobre la plantilla. </li></ul></ul><ul><ul><li>Assignació de menú : permet assignar la plantilla a un menú concret. </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Útil si es vol que una secció del lloc web tingui una aparença diferent. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Paràmetres: permet canviar certs aspectes de la plantilla. </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Per cada plantilla, els paràmetres que es poden canviar són diferents. </li></ul></ul></ul>
 14. 14. <ul><li>Accés: </li></ul><ul><ul><li>Extensions  Instal·la/Desinstal·la  Instal·la </li></ul></ul>
 15. 15. <ul><li>Tres formes d’instal·lar una plantilla: </li></ul><ul><ul><li>Instal·lar el paquet comprimit </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Permet “pujar” un paquet o carpeta de fitxers comprimits (zip), que s’instal·larà automàticament al servidor web . </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Botó Examinar…  per seleccionar on es troba el fitxer dins l’ordinador. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>A continuació, prémer el botó Puja l’arxiu & Instal·la </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Si tot va bé, es mostra un missatge confirmant que s’ha instal·lat correctament. </li></ul></ul></ul>
 16. 16. <ul><li>Tres formes d’instal·lar una plantilla: </li></ul><ul><ul><li>Instal·lar des d’un directori del servidor </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Cal tenir coneixements més tècnics, ja que prèviament s’han d’haver transferit tots els fitxers de la plantilla al servidor. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Cal escriure la ubicació on es troben els fitxers. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>A continuació, prémer el botó Instal·la </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Instal·lar des d’una URL </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Permet indicar una adreça web, on hi hagi el paquet, sense necessitat de descarregar-lo prèviament. </li></ul></ul></ul>
 17. 17. <ul><li>Accés: </li></ul><ul><ul><li>Marcar la casella al costat de la plantilla que es vol desinstal·lar. </li></ul></ul><ul><ul><li>A continuació, prémer el botó de la barra d’eines. </li></ul></ul><ul><ul><li>Extensions  Instal·la/Desinstal·la  Plantilles </li></ul></ul>
 18. 18. <ul><li>Webs construïdes amb Joomla! </li></ul><ul><ul><li>http://www.naturaiaventura.cat/ </li></ul></ul><ul><ul><li>http://www.iesbosccoma.cat/cf </li></ul></ul><ul><ul><li>http://www.inmobachiller.com </li></ul></ul><ul><ul><li>http://sapas.webempresa.com </li></ul></ul><ul><ul><li>http://www.todoaudiophony.com </li></ul></ul><ul><ul><li>http://eurorents.webempresa.com </li></ul></ul><ul><ul><li>http://baltyka.webempresa.com </li></ul></ul><ul><ul><li>http://www.seriportsl.com </li></ul></ul><ul><ul><li>http://www.moscardo.com </li></ul></ul>

×