Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

4. Introducció a Joomla

1,182 views

Published on

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

4. Introducció a Joomla

 1. 1. Planta't a Internet! Telejet Garrotxa Professor: Marc Nicolau
 2. 2. <ul><li>Joomla! és un Sistema de Gestió de Continguts (de l’anglès Content Management System , CMS) </li></ul><ul><li>Avantantges: </li></ul><ul><ul><li>Reconegut mundialment: gran comunitat de persones que hi col·laboren </li></ul></ul><ul><ul><li>Ajuda a construir webs i aplicacions on-line potents. </li></ul></ul><ul><ul><li>És una plataforma de codi obert </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Es pot utilitzar lliurement </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>No cal ser un expert per fer-ne la instal·lació </li></ul></ul><ul><li>Com obtenir Joomla! ?? </li></ul><ul><ul><li>Amb català: www.joomlacat.org </li></ul></ul><ul><ul><li>Amb castellà: www.joomlaspanish.org </li></ul></ul><ul><ul><li>Amb anglès (web oficial): www.joomla.org </li></ul></ul>
 3. 3. <ul><li>Programa que permet organitzar i facilitar la creació de documents i altres continguts de forma cooperativa. </li></ul><ul><li>Un cop instal·lat i configurat Joomla!, els usuaris sense coneixements tècnics poden: </li></ul><ul><ul><li>Afegir o editar continguts </li></ul></ul><ul><ul><li>Pujar imatges </li></ul></ul><ul><ul><li>Gestionar les principals dades de l’empresa </li></ul></ul><ul><ul><li>Qualsevol que tingui coneixements sobre un processador de textos bàsic pot aprendre fàcilment a gestionar un web creat amb Joomla !. </li></ul></ul>
 4. 4. <ul><li>Front-end </li></ul><ul><ul><li>Vista que té l’usuari del web </li></ul></ul><ul><li>Back-end </li></ul><ul><ul><li>Vista que té l’usuari administrador (usuari especial que pot fer i desfer el que vulgui dins el web) </li></ul></ul>
 5. 5. <ul><li>Escriure l’adreça: www.lamevaweb.ext/administrator </li></ul><ul><li>A continuació apareix la pàgina web: </li></ul><ul><ul><li>Cal introduir el nom d’usuari i contrasenya de l’usuari administrador </li></ul></ul>
 6. 6. <ul><li>Un cop identificats, apareix el Panell de Control (pàgina d’inici d’administració). </li></ul>
 7. 7. <ul><li>Consta de tres àrees diferents: </li></ul><ul><ul><li>Opcions de menú </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Permeten l’accés a totes les funcions disponibles d’administració. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Icones d’accés ràpid </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Donen accés a les funcions principals d’administració </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Mòduls de l’administrador </li></ul></ul>
 8. 8. <ul><ul><li>Mòduls de l’administrador </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Qui hi ha connectat? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Membres en línia </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Quins són els articles de contingut més populars? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Popular </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Quins són els últims articles de contingut que són publicat? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Articles recents </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Quina és la configuració actual dels menús? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Estat del menú </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><li>Es poden afegir i treure mòduls d’administració </li></ul></ul>
 9. 9. <ul><li>La Configuració Global controla la configuració de Joomla! </li></ul><ul><li>Accés: </li></ul><ul><ul><li>Lloc  Configuració Global </li></ul></ul>
 10. 10.
 11. 11. <ul><li>Configuració del Lloc </li></ul><ul><ul><li>Lloc fora de línia: Activar/desactivar el front-end </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Quan s’estan fent canvis i no es vol que els usuaris ho vegin </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Missatge de fora de línia :Missatge que es mostrarà si s’ha activat l’opció Lloc fora de línia </li></ul></ul><ul><ul><li>Nom del lloc : Nom del web. Es mostra a la barra de títol, entre altres llocs. </li></ul></ul><ul><ul><li>Editor WYSIWYG per defecte : Editor de text que s’utilitzarà a l’edició de continguts. </li></ul></ul><ul><ul><li>Llargada de la llista : Llargada de les llistes del panell de control </li></ul></ul><ul><ul><li>Llargada del canal : Quantitat d’elements del canal </li></ul></ul>
 12. 12. <ul><li>Configuració del Metadades </li></ul><ul><ul><li>Meta-descripció global del lloc </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Descripció del web per ser utilitzada als motors de cerca. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Amb 20 paraules n’hi ha prou </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Paraules clau de metadades globals del lloc </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Paraules clau, separades per comes, que identifiquen la web. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Meta-etiqueta del títol </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Dades referents al títol que es mostraran al codi HTML </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Meta-etiqueta de l'autor </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Dades referents a l’autor que es mostraran al codi HTML </li></ul></ul></ul>
 13. 13. <ul><li>Configuració SEO </li></ul><ul><ul><li>URLs amigables amb els motors de cerca (SEF) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Canvia la forma com es presenten els enllaços de la web, optimitzant-los perquè els cercadors puguin accedir-hi més facilment. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Cal seleccionar SI per activar les URLs amigables enlloc de les URLs generades per defecte per Joomla!. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Utilitza mod_rewrite </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Només activar-ho si es tenen coneixements tècnics de servidors web. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Afegeix sufix a les URLs </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Si s’activa, Joomla! Afegeix un sufix a les URL en funció del tipus de document. </li></ul></ul></ul>
 14. 14.
 15. 15. <ul><li>Configuració del sistema </li></ul><ul><li>Configuració dels usuaris </li></ul><ul><li>Configuració de suports </li></ul><ul><li>Configuració de depuració </li></ul><ul><li>Configuració de memòria cau </li></ul><ul><li>Configuració de sessió </li></ul><ul><li>(amb vermell : configuracions de coneixements tècnics) </li></ul>
 16. 16. <ul><li>Configuració del sistema </li></ul><ul><ul><li>Configuració general del sistema Joomla! </li></ul></ul><ul><ul><li>Incialment no cal canviar res </li></ul></ul><ul><li>Configuració dels usuaris </li></ul><ul><ul><li>Permet el registre d'usuaris </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Que es puguin auto-registrar </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Tipus de registre pels nous usuaris </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>El nivell d’accés per defecte dels nous usuaris </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Activació dels comptes de nous usuaris </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Enviar un correu electrònic d’activació als nous usuaris abans d’entrar al seu compte </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Paràmetres d'usuari de la portada </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Que els usuaris puguin canviar-se l’idioma, l’editor i el tipus d’ajuda. </li></ul></ul></ul>
 17. 17. <ul><li>Configuració de suports </li></ul><ul><ul><li>Extensions permeses (tipus de fitxers): quins tipus de fitxers es podran carregar dins Joomla! </li></ul></ul><ul><ul><li>Mida màxima (en bytes): La mida màxima dels fitxers que es poden carregar </li></ul></ul><ul><ul><li>Camí a la carpeta de fitxers </li></ul></ul><ul><ul><li>Camí a la carpeta d'imatges </li></ul></ul><ul><ul><li>Restringeix les pujades: als usuaris amb pocs perimsos </li></ul></ul><ul><ul><li>Extensions d'imatge vàlides (tipus de fitxers): tipus de fitxers d’imatge </li></ul></ul><ul><ul><li>La resta d’opcions necessiten coneixements tècnics. </li></ul></ul>
 18. 18. <ul><li>Configuració de servidor </li></ul><ul><ul><li>Configuració de dades de zona horaria, base de dades i correu electrònic, entre altres. </li></ul></ul>

×