Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Aplicacions Web 2.0

189 views

Published on

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Aplicacions Web 2.0

 1. 1. Les aplicacions 2.0 són tots aquells serveis i utilitats quepermeten als usuaris:• Afegir, canviar o esborrar informació• Interactuar• Col·laborar entre siLa informació compartida juntament amb la interacció entreels usuaris permet la creació conjunta de contingut.El seu ús és gratuït i permeten recuperar la informaciómitjançant una subscripció (sindicació) al que es pot afegir unetiquetatge.En quant a objectius, són tan variats com interessos puguintenir les persones que les utilitzen.
 2. 2. Web 1.0 Web 2.0· Els continguts i llocs són · Continguts i llocs flexibles, enestàtics. permanent transformació per· Llocs amb fins generalment la participació activa de l’usuari.comercials. · Llocs amb fins diversos.· L’única funció és difondre · Amplia la diversitat en contin-informació. guts: l’usuari contribueix a· Software amb llicències de l’actualització dels llocs.pagament. · Permet produir, dissenyar,· Llocs amb continguts d’alta i baixa construir i compartir informacióqualitat gestionades per un en diferents suports.webmaster. · L’usuari pot baixar-seprogrames de forma gratuïta.
 3. 3.  Software legal: no ens hem de preocupar per capllicència. Disponibilitat des de qualsevol lloc. Sempre actualitzada: el servei s’encarrega de lesactualitzacions del software. Multiplataforma: funcionen independentment delsistema operatiu que s’utilitzi, i fins i tot s’hi podenaccedir des de qualsevol dispositiu. Col·laboració: poden treballar vàries persones a lavegada i des de diferents parts del món.
 4. 4.  Informació privada a tercers: generalment no se sapen mans de qui cauran les dades ni quin ús se’n faran. Canvis en les condicions de servei: pot ser que alprincipi el servei sigui gratuït i després passi a ser depagament. Còpies de seguretat: és possible que es tinguinmillors còpies de les nostres dades, però ningú hogaranteix.
 5. 5.  Convergència de mitjans. No cal instal·lar el software. Col·laboració en línia a través de diferents recursos. Creació de noves xarxes de col·laboració. Recomposició de la concepció de web. Versió ordenada d’un buscador. Els productes es transformen en serveis. Aplicació del concepte 2.0 al desenvolupamentindustrial.
 6. 6. És un sistema de subscripció que ens informa de la renovació delscontinguts en llocs online que ens interessen i ens permet veure’ls através d’un programa afegidor de “feeds”. Conceptes: Canals / fonts de sindicació: quan apareixen en un lloc online(RSS, ATOM, XML), significa que existeix un canal de sindicació (hi haels “feeds” necessaris) i és possible subscriure’s a ell. Feed: document que inclou un llistat de titulars (títol, autor, resum)d’un lloc online i enllaços als seus continguts. Afegidor de feeds: entorn online on realitzem la subscripció alscanals que ens interessen i on arribaran els “feeds” amb lesnovetats. Allà s’hi visualitzaran els nous titulars i podem accedir alscontinguts. (Bloglines, GoogleReader...) Subscripció a un canal: es clica sobre l’icona del canal asubscriure’s, es copia la URL i s’enganxa a l’afegidor.
 7. 7. Web 1.0 Web 2.0Ofoto FlickrTerratv YoutubeHotmail GmailDoubleClick AdSenseAkamai BitTorrentmp3.com NapsterEnciclopèdia WikipediaWebs personals BlogsPàgines vistes Cost per clicScreen scraping Serveis webPublicació ParticipacióGestió de continguts WikiDirectoris EtiquetesStickiness Redifusió
 8. 8.  Xarxes socialsLes aplicacions de xarxes socials posen en contacte personesindividuals o grups sobre la base d’alguna relació d’interèscomú, com pot ser d’amistat, econòmica, amorosa, laboral,etc. Les xarxes socials inclouen eines per afavorir la relació i elconeixement de les persones. En molts casos esproporcionen les eines adequades per la creació de contingutsde forma col·laborativa.En aquest sentit, la majoria d’aplicacions 2.0 tenen uncomponent de xarxa social, ja que agrupen usuaris ambinteressos comuns(Facebook, Twitter, Tuenti, Linkedin, Flickr, Myspace, Hi5...)
 9. 9.  Generació i publicació de contingutsAquestes aplicacions estan formades per blogs i wikis. Aquestsdos sistemes de generació i publicació de continguts permetenincorporar la resta d’eines que trobem a la web 2.0, de formaque la immensa majoria de les eines de generació decontinguts poden formar part del blog o wiki.Aquests dos sistemes tenen una situació especialmentrellevant a la web 2.0 i també un lloc aglutinant de la feina i lacol·laboració realitzades i centre d’obtenció d’informació.(Wikipedia, Wikispaces, Blogger, Wordpress, etc.)
 10. 10.  Eines per la generació de contingutsAquest grup d’aplicacions està format per una gran quantitatde programes i utilitats que permeten als usuaris crear icompartir informació. Representen la major part de totes lesaplicacions 2.0. Actualment, aquestes aplicacions són bastantinestables, algunes no acaben de funcionar i desapareixenmentre que d’altres s’acaben consolidant.Inclouen utilitats per crear i gestionarvídeos, fotos, documents, mapes, presentacions, calendaris, etc.(Mixin, Kedin, BedPosted, Scrybe, AllofMe, Metaki, etc.)
 11. 11.  Entorns per compartir recursosEns permeten emmagatzemar recursos o continguts aInternet, compartir-los i visualitzar-los quan ens convingui.Constitueixen una immensa font de recursos i llocs on publicarmaterials per poder difondre’ls. Existeixen diversostipus, segons el seu contingut o l’ús que se’n fa:- Documents: podem pujar els nostres documents, compartir-los i modificar-los. (Google Drive, SkyDrive)- Vídeos: Contenen milers de vídeos pujats i compartits pelsusuaris. (Youtube, Vimeo, Dailymotion, Dalealplay)- Presentacions. (Prezi, Slideshare)
 12. 12. - Fotos: permeten compartir les nostres fotos. Es podenorganitzar amb etiquetes, separant-les en grups.(Picasa, Flickr)- Afegidors de noticies: els usuaris agreguen i voten les noticies.(Digg, Reddit, Menéame, DivoBlogger)- Emmagatzematge online: permeten emmagatzemardocuments online. (Dropbox, Google Drive, SkyDrive)- Plataformes educatives.- Aules virtuals.- Enquestes en línia.

×