Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

13.Suport Multiidioma

609 views

Published on

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

13.Suport Multiidioma

 1. 1. Planta't a Internet! Telejet Garrotxa Professor: Marc Nicolau
 2. 2. <ul><li>Si volem que els continguts de la web estiguin amb varis idiomes, cal tenir un sistema que permeti escollir a l’usuari l’idioma amb el que vol veure aquests continguts. </li></ul><ul><li>Hi ha varies extensions de Joomla que permeten administrar aquests continguts. Una d’elles és el Joomla! M17n (Multilingualization) Package. </li></ul>
 3. 3. <ul><li>Aquest paquet permet mostrar els continguts de la web amb varis idiomes de forma ràpida i senzilla. </li></ul><ul><li>Aquest paquet conté: </li></ul><ul><ul><li>Mòdul M17n : mostra el selector d’idioma </li></ul></ul><ul><ul><li>Mòdul de menú principal : substitueix el mòdul mainmenu de Joomla </li></ul></ul><ul><ul><li>Connector M17n : controla l’idioma amb el que s’ha de mostrar els continguts. </li></ul></ul>
 4. 4. <ul><li>Abans d’instal·lar el paquet és millor tenir instal·lats tots els idiomes que cal que tingui la web. </li></ul><ul><li>A continuació, cal decarregar el paquet: </li></ul><ul><ul><li>Descàrrega: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>http://extensions.joomla.org </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Buscar M17n </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Descarregar el M17n.zip </li></ul></ul></ul></ul><ul><li>Per instal·lar-lo, cal anar a l’apartat d’instal·lació d’extensions: </li></ul><ul><ul><li>Extensions  Instal·la/Desinstal·la </li></ul></ul>
 5. 5. <ul><li>El paquet instal·la el mòdul i el connector, deixant-los desactivats. </li></ul><ul><li>Per activar-los: </li></ul><ul><ul><li>Activar el mòdul: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Buscar M17n - Language Selector </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Activar connector: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Buscar System - Multilingual (M17n) </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Extensions  Gestor de mòduls </li></ul></ul><ul><ul><li>Extensions  Gestor de connectors </li></ul></ul>
 6. 6.
 7. 7. <ul><li>El mòdul M17n - Language Selector (selector d’idioma) ha d’estar assignat a tots els menús. </li></ul><ul><ul><li>Editar el mòdul M17n - Language Selector </li></ul></ul><ul><ul><li>A l’apartat Assignació de menú escollir Tots </li></ul></ul><ul><li>MOLT IMPORTANT: </li></ul><ul><ul><li>Cal que com a mínim hi hagi assignat un element de menú per cada idioma instal·lat per tal que el connector funcioni correctament. </li></ul></ul><ul><ul><li>Extensions  Gestor de mòduls </li></ul></ul>
 8. 8. <ul><li>Paràmetres del mòdul: </li></ul><ul><ul><li>Sel. Prefix : Un text que es mostra abans de la llista d’idiomes dins el mòdul . </li></ul></ul><ul><ul><li>Sel. Suffix : Un text que es mostra després de la llista d’idiomes dins el mòdul. </li></ul></ul><ul><ul><li>Style : Opcions d’estil CSS pel selector d’idiomes. </li></ul></ul>
 9. 9. <ul><li>Paràmetres del mòdul: </li></ul><ul><ul><li>Lang. Label : com es mostrarà cada idioma en el selector. L’opció Full text és el valor per defecte. </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Full Text: el nom de l’idioma. Ex: English (United Kingdom) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Short Text: versió reduïda de l’anterior; sense el text que hi ha entre parèntesi. Ex: English </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>ISO Code: abreviació de dues lletres . Ex: EN </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Icons: utilitza imatges (banderes) enlloc de text. Les imatges es troben a: httpdocs /modules/mod_M17n/icons/ </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Icons Folder : carpeta on hi ha les imatges. Es pot canviar per una altra carpeta. </li></ul></ul>
 10. 10. <ul><li>Paràmetres del mòdul: </li></ul><ul><ul><li>Active Language : indica com es mostrarà l’idioma si és el que s’està utilitzant. Per defecte desactiva l’enllaç de l’idioma actual. </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>No link on current , desactiva l’enllaç per l’idioma que s’utilitza </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Hide current language , l’idioma que s’utilitza no es mostra a la llista d’idiomes. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Background Hilight Color , mostra l’idioma amb un color que el remarca. Quan s’utilitzen icones no es mostra el color. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Border Hilight Color , mostra un contorn al voltant de l’idioma seleccionat. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>No hilight , es mostren tots els idiomes iguals. </li></ul></ul></ul>
 11. 11. <ul><li>Paràmetres del mòdul: </li></ul><ul><ul><li>Hilight Color : Permet indicar el color que s’utilitzarà quan a l’opció Active Language hi ha el valor background o border . Es poden utilitzar color amb codis alfanumèrics (com per exemple #FFFF00) o també noms de colors d’estils CSS (com grey, black, blue, green, etc.) </li></ul></ul>
 12. 12. <ul><li>Paràmetres del mòdul: </li></ul><ul><ul><li>Separator : permet indicar com se separen els idiomes dins la llista d’idiomes. </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Carriage Return , fa un canvi de línia després de cada idioma. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Simple space , separa els idiomes amb un espai en blanc. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Wide Space . Mostra un “triple” espai entre els idiomes. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Custom Spacer , permet indicar quin separador es vol utilitzar. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Custom Separator : permet indicar quin separador s’utilitza per separar els idomes. </li></ul></ul>
 13. 13. <ul><li>Paràmetres del mòdul: </li></ul><ul><ul><li>Howlong to remember: permet indicar quan temps es recordarà l’idioma escollir per l’usuari . </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Session Lifetime , guarda el valor a la sessió I l’usuari l’ha d’escollir cada vegada que visiti la web. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Permanent , es guarda el valor amb una cookie amb un temps de vida d’un any. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Custom Lapse , guarda el valor amb una cookie però utilitzant un temps de vida personalitzat. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Custom Lapse : El nombre de dies que es guardarà el valor de l’idioma escollit per l’usuari en la seva cookie . </li></ul></ul>
 14. 14. <ul><li>El connector System - Multilingual (M17n) s’encarrega de mostrar els continguts amb l’idoma escollir per l’usuari. </li></ul><ul><li>A la part dreta de la finestra d’edició del connector, hi ha els Paràmetres del connector </li></ul><ul><ul><li>Extensions  Gestor de connectors </li></ul></ul>
 15. 15. <ul><li>Association Handling : </li></ul><ul><ul><li>Aquesta opció permet definir com s’associen les claus associades als menús. Aquestes clau s’utilitzen per fer coincidir un element de menú específic (per exemple, Products amb anglès) amb el corresponent menú amb un altre idioma (per exemple, Productes amb Català) . </li></ul></ul><ul><ul><li>Automatic , si es prova una clau d’associació, s’utilitza. Altrament, enlloc d’aquesta s’utilitza l’element d’inici. </li></ul></ul><ul><ul><li>Strict , només s’utilitza la clau d’associació. Si no es troba la clau d’associació, llavors el selector d’idioma no es mostra amb els altres idiomes. </li></ul></ul><ul><ul><li>Disabled , només s’utilitzen els elements de l’inici. </li></ul></ul>
 16. 16. <ul><li>Home Items Retrieval : permet indicar com es detecta l’element Inici </li></ul><ul><ul><li>Automatic </li></ul></ul><ul><ul><li>Manual </li></ul></ul>
 17. 17. <ul><li>Cal que tots els articles que tenim creats amb un idioma, es tornin a escriure per cada idioma que volem tenir a la nostra web. </li></ul><ul><li>Una tècnica que pot ajudar molt és utilitzar l’opció de COPIA d’articles, dels Gestor d’articles. </li></ul><ul><ul><li>Seleccionar l’article que es vol copiar, i prémer el botó COPIA. </li></ul></ul><ul><ul><li>Un cop ja està copiat, hem de traduir tot el text amb el nou idoma. </li></ul></ul>
 18. 18. <ul><li>Quan tenim instal·lada l’extensió M17n, el gestor de menús funciona una mica diferent. </li></ul><ul><li>S’afegeix una llista que permet escollir l’idioma. Quan s’escull un idioma en particular, només es mostraran els elements de menú que estan assignats amb aquell idioma. </li></ul>
 19. 19. <ul><li>Si hem instal·lat l’extensió M17n cal configurar l’idioma de cada element de menú del nostre portal. </li></ul><ul><li>Per fer-ho, cal entrar a l’edició de l’element de menú. </li></ul><ul><li>Veurem que hi ha un mòdul nou dins l’edició de l’element de menú. </li></ul>
 20. 20. <ul><li>Language (idioma): Cal escollir amb quin idioma està el contingut que obrirà l’element de menú. </li></ul><ul><li>Submenu (opcional): permet indicar un menú com a submenú de l’element de menú que s’està editant. </li></ul><ul><li>User access (opcional): llista d’usuaris serpats per comes que indica quins usuaris tindran accés a l’element de menú. Si es deixa en blanc, tots els usuaris hi tenen accés. </li></ul><ul><li>Association key: permet associar un element de menú amb un altre per tenir “rèpliques” i poder-se quedar a la mateixa pàgina quan s’ha canviar d’idioma. </li></ul>

×