Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

8.Gestor Continguts

712 views

Published on

Published in: Technology, Spiritual
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

8.Gestor Continguts

 1. 1. Planta't a Internet! Telejet Garrotxa Professor: Marc Nicolau
 2. 2. <ul><li>Amb Joomla els continguts tenen una organització: </li></ul><ul><ul><li>Secció 1 </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Categoria 1 </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Article 1 </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Article 2 </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Categoria 2 </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Article 1 </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Categoria 3 </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Article 1 </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><li>Secció 2 </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Categoria 1 </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Article 1 </li></ul></ul></ul></ul>
 3. 3. <ul><li>Secció: </li></ul><ul><ul><li>Una secció conté Categories </li></ul></ul><ul><li>Categoria </li></ul><ul><ul><li>Una categoria conté Artícles </li></ul></ul><ul><li>Article </li></ul><ul><ul><li>Un article conté text i imatges </li></ul></ul>
 4. 4. <ul><li>Accés: </li></ul><ul><li>Icones: </li></ul><ul><ul><li>Publica: per mostrar els continguts de la secció </li></ul></ul><ul><ul><li>No Publiquis: per amagar el contingut de la secció </li></ul></ul><ul><ul><li>Copiar: copia les categories i els seus articles a una altra Secció. </li></ul></ul><ul><ul><li>Contingut  Gestor de Seccions </li></ul></ul>
 5. 5. <ul><li>Accés: </li></ul><ul><li>Icones: </li></ul><ul><ul><li>Elimina: esborra la secció seleccionada. No es pot esborrar la secció si conté articles. Primer cal eliminar els articles i les categories de la secció. </li></ul></ul><ul><ul><li>Edita: modifica els paràmetres d’una secció. </li></ul></ul><ul><ul><li>Nou: crear una secció nova. </li></ul></ul><ul><ul><li>Contingut  Gestor de Seccions </li></ul></ul>
 6. 6.
 7. 7. <ul><li>Títol : El títol que es mostrarà a la web </li></ul><ul><li>Àlies : Un nom d’ús per l’administrador </li></ul><ul><li>Publicat : Indica si s’ha de mostrar o amagar la secció </li></ul><ul><li>Ordre : Indica a quina posició s’ha de situar la secció </li></ul><ul><li>Nivell d'accés : Permet especificar qui tindrà accés a la secció. Els possibles valors són: Públic (tothom), Registrat (només els usuaris que estiguin registrat) o bé Especial (tots els usuaris amb permisos especials d’administració) </li></ul><ul><li>Imatge : permet indicar quina imatge es vol associar a la secció </li></ul><ul><li>Posició de la imatge : indicar a quina posició volem ubicar la imatge </li></ul><ul><li>Descripció : es pot indicar una descripció de la secció. </li></ul><ul><li>Icones: </li></ul><ul><ul><li>Elimina: esborra la secció seleccionada. No es pot esborrar la secció si conté articles. Primer cal eliminar els articles i les categories de la secció. </li></ul></ul><ul><ul><li>Edita: modifica els paràmetres d’una secció. </li></ul></ul><ul><ul><li>Nou: crear una secció nova. </li></ul></ul>
 8. 8. <ul><li>Accés: </li></ul><ul><ul><li>Contingut  Gestor de Categories </li></ul></ul>
 9. 9. <ul><li>Icones: </li></ul><ul><ul><li>Publica: per mostrar els continguts de la categoria </li></ul></ul><ul><ul><li>No Publiquis: per amagar el contingut de la categoria </li></ul></ul><ul><ul><li>Mou : mou la categoria i els seus articles a una altra secció </li></ul></ul><ul><ul><li>Copiar: copia la categoria i els seus articles a una altra secció. </li></ul></ul><ul><ul><li>Elimina: esborra la categoria seleccionada. No es pot esborrar la categoria si conté articles. Primer cal eliminar els articles de la categoria. </li></ul></ul><ul><ul><li>Edita: modifica els paràmetres d’una categoria. </li></ul></ul><ul><ul><li>Nou: crear una categoria nova. </li></ul></ul>
 10. 10.
 11. 11. <ul><li>Títol : El títol que es mostrarà a la web </li></ul><ul><li>Àlies : Un nom d’ús per l’administrador </li></ul><ul><li>Publicat : Indica si s’ha de mostrar o amagar la categoria </li></ul><ul><li>Secció : Indicar a quina secció pertany la categoria </li></ul><ul><li>Ordre : Indica a quina posició s’ha de situar la categoria </li></ul><ul><li>Nivell d'accés : Permet especificar qui tindrà accés a la categoria. Els possibles valors són: Públic (tothom), Registrat (només els usuaris que estiguin registrat) o bé Especial (tots els usuaris amb permisos especials d’administració) </li></ul><ul><li>Imatge : permet indicar quina imatge es vol associar a la categoria </li></ul><ul><li>Posició de la imatge : indicar a quina posició volem ubicar la imatge </li></ul><ul><li>Descripció : es pot indicar una descripció de la categoria. </li></ul><ul><li>Icones: </li></ul><ul><ul><li>Elimina: esborra la secció seleccionada. No es pot esborrar la secció si conté articles. Primer cal eliminar els articles i les categories de la secció. </li></ul></ul><ul><ul><li>Edita: modifica els paràmetres d’una secció. </li></ul></ul><ul><ul><li>Nou: crear una secció nova. </li></ul></ul>
 12. 12. <ul><li>Accés: </li></ul><ul><ul><li>Contingut  Gestor d’Articles </li></ul></ul>
 13. 13. <ul><li>Icones: </li></ul><ul><ul><li>No arxivar: per treure l’article de l’arxiu d’articles </li></ul></ul><ul><ul><li>Arxiu: serveix per posar l’article a l’arxiu d’articles </li></ul></ul><ul><ul><li>Publica: per mostrar l’article </li></ul></ul><ul><ul><li>No Publiquis: per amagar l’article </li></ul></ul><ul><ul><li>Mou : mou l’article a una altra secció/categoria </li></ul></ul><ul><ul><li>Copiar: copia l’article a una altra secció/categoria. </li></ul></ul><ul><ul><li>Elimina: esborra l’article seleccionat. </li></ul></ul><ul><ul><li>Edita: modifica els paràmetres d’un article </li></ul></ul><ul><ul><li>Nou: crear un article nou. </li></ul></ul><ul><ul><li>Preferències: permet configurar les mateixes opcions per tots els articles que s’han de crear. </li></ul></ul>
 14. 14.
 15. 15.
 16. 16. <ul><li>Títol : El títol que es mostrarà a la web </li></ul><ul><li>Àlies : Un nom d’ús per l’administrador </li></ul><ul><li>Secció: Indicar a quina secció pertany l’article </li></ul><ul><li>Publicat : Indica si s’ha de mostrar o amagar l’article </li></ul><ul><li>Pàgina principal : si es vol mostrar a la pàgina principal o no. </li></ul><ul><li>Categoria : Indicar a quina categoria pertany l’article </li></ul><ul><li>Icones: </li></ul><ul><ul><li>Elimina: esborra la secció seleccionada. No es pot esborrar la secció si conté articles. Primer cal eliminar els articles i les categories de la secció. </li></ul></ul><ul><ul><li>Edita: modifica els paràmetres d’una secció. </li></ul></ul><ul><ul><li>Nou: crear una secció nova. </li></ul></ul>
 17. 17. <ul><li>Paràmetres-Articles </li></ul><ul><ul><li>Autor : qui ha creat l’article </li></ul></ul><ul><ul><li>Àlies de l’autor : un segon nom per l’autor </li></ul></ul><ul><ul><li>Nivell d’accés : indicar quins permisos cal tenir per veure l’article </li></ul></ul><ul><ul><li>Data de creació : quina data ha de constar com a data de creació </li></ul></ul><ul><ul><li>Comença a publicar: a partir de quina data ha de fer-se visible l’article </li></ul></ul><ul><ul><li>Finalitza la publicació : fins quina data s’ha de veure l’article. </li></ul></ul>
 18. 18. <ul><li>Paràmetres-Avançat </li></ul>
 19. 19. <ul><li>Permet introduir informació de metadades, utilitzada pels cercadors per recollir informació de la pàgina web. </li></ul>
 20. 20. <ul><li>Permet recuperar articles de contingut que s’havien eliminat. </li></ul><ul><li>Icones: </li></ul><ul><ul><li>Restaura : recupera els articles seleccionats </li></ul></ul><ul><ul><li>Elimina : elimina definitivament els articles seleccionats. </li></ul></ul>

×