Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

1.importancia presencia a internet

563 views

Published on

Published in: Technology, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

1.importancia presencia a internet

 1. 1. Planta't a Internet! Telejet Garrotxa Professor: Marc Nicolau
 2. 2. <ul><li>Internet: </li></ul><ul><ul><li>Ofereix moltes possibilitats a les empreses. </li></ul></ul><ul><ul><li>Està creixent a un ritme vertiginós: pàgines web i nombre d’usuaris amb connexió a la xarxa. </li></ul></ul><ul><li>Com es pot aprofitar Internet per l’empresa? </li></ul><ul><ul><li>Disposar d’un lloc web. </li></ul></ul><ul><ul><li>Entre altres... </li></ul></ul>
 3. 3. <ul><li>Àrea de màrqueting i publicitat: </li></ul><ul><ul><li>Internet és molt més rendible que els mitjans tradicionals ja que: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Costos més baixos. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Públic més heterogeni. </li></ul></ul></ul><ul><li>Millor atenció al client: </li></ul><ul><ul><li>Comunicació 24 hores al dia i 365 dies l’any: web i correu electrònic </li></ul></ul>
 4. 4. <ul><li>Conèixer millor al client i la seva satisfacció: </li></ul><ul><ul><li>Informació activa: correu electrònic, formularis, etc. </li></ul></ul><ul><ul><li>Informació passiva: estadístiques d’accés a la web, enquestes, etc. </li></ul></ul><ul><li>Major informació dels productes o serveis oferts: </li></ul><ul><ul><li>En tot moment i des de qualsevol lloc. </li></ul></ul><ul><li>Reforçar la imatge corporativa. </li></ul><ul><li>Publicitar l’empresa arreu del món. </li></ul>
 5. 5. <ul><li>Comunicació interna i externa </li></ul><ul><li>Cerca d’informació externa </li></ul><ul><li>Suport publicitari i imatge corporativa </li></ul><ul><li>Teletreball </li></ul><ul><li>Comerç electrònic </li></ul>
 6. 6. <ul><li>Eina de comunicació interna: “ Intranet ” </li></ul><ul><ul><li>Cost molt reduït (pràcticament gratuït) </li></ul></ul><ul><ul><li>Bon aprenentatge per sortir a Internet </li></ul></ul><ul><ul><li>Permet difondre informació de l’empresa als treballadors amb efectivitat: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Que estiguin informats permanentment amb les últimes novetats i dades de l’empresa. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Gran utilitat com a font documental  oficina sense papers. </li></ul></ul>
 7. 7.
 8. 8. <ul><li>Eina de comunicació externa: correu electrònic </li></ul><ul><ul><li>Més barat que el fax </li></ul></ul><ul><ul><li>Més efectiu (reutilització de la informació) </li></ul></ul><ul><ul><li>Cost anual baix (el que costa l’ADSL mensual x 12) </li></ul></ul>
 9. 9. <ul><li>Sistema de comunicació que utilitza Internet com a mitjà de transport </li></ul><ul><li>Molt més ràpid i barat que el correu postal. </li></ul><ul><li>Exemple: www.gmail.com </li></ul><ul><ul><li>Té l’avantatge que permet tenir gratuïtament 200 comptes de correu sota el mateix domini. </li></ul></ul><ul><ul><li>Exemple: [email_address] </li></ul></ul>
 10. 10.
 11. 11. <ul><li>Amb Internet es senzill trobar informació sobre: </li></ul><ul><ul><li>Proveïdors </li></ul></ul><ul><ul><li>Clients </li></ul></ul><ul><ul><li>Productes </li></ul></ul><ul><ul><li>Competència </li></ul></ul><ul><ul><li>Etc. </li></ul></ul>
 12. 12. <ul><li>Pàgina web on es pot consultar per un tema concret i en troba pàgines relacionades. </li></ul><ul><li>Exemples: </li></ul><ul><ul><li>www.google.es </li></ul></ul><ul><ul><li>es.yahoo.com </li></ul></ul><ul><ul><li>es.msn.com </li></ul></ul><ul><ul><li>www.cercat.com </li></ul></ul><ul><ul><li>altres </li></ul></ul>
 13. 13. <ul><li>A Internet no hi ha empreses grans o petites: </li></ul><ul><ul><li>Hi ha empreses que ho fan bé, i empreses que ho fan malament. </li></ul></ul><ul><li>Permet possibilitats innovadores i no possibles amb mitjans tradicionals (multimèdia...). </li></ul><ul><li>Actitud activa de l’usuari. </li></ul><ul><li>Cost reduït. </li></ul><ul><li>Possibilitat de personalització per cada usuari. </li></ul><ul><li>En resum: </li></ul><ul><ul><li>Gran mercat de negoci: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Milions de persones connectades a la xarxa. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>... o també permet fer el ridícul… </li></ul></ul>
 14. 14. <ul><li>La imatge de l’empresa a Internet </li></ul>
 15. 15. <ul><li>Internet permet treballadors a distància </li></ul><ul><ul><li>Correu electrònic </li></ul></ul><ul><ul><li>FTP </li></ul></ul><ul><ul><li>Accés a xarxes corporatives i a bases de dades </li></ul></ul><ul><li>Grans possibilitats per realitzar vendes: </li></ul><ul><ul><li>Dispositius mòbils: PDAs, telèfons mòbils, etc. </li></ul></ul><ul><ul><li>Comunicacions mòbils: captura de les dades de clients, etc. </li></ul></ul>
 16. 16.
 17. 17. Consumidor Entitat Financera Empresa A.- Procés de Compra Selecció de productes Selecció d’ofertes Procés de compra : Tancat? B.- Abonament Transacció Seguretat de la transacció Certificació d’entitats Gestió de comptes comercials C.- Càrrec Transacció Seguretat de la transacció Privacitat de dades Certificació de participants Continguts Manteniment Transport Proveïdor Solucions D.- Enviament Mercaderia
 18. 18. Oferir productes que el client vol comprar, amb algun valor afegit amb preu o informació Millorar les relacions amb clients i proveïdors Utilitzar bé la informació extra que es té dels clients Venedor Més exigent a l’hora de seleccionar productes Té més informació per decidir Necessita que li ofereixin facilitat i entreteniment Vol pagar menys pel que compra Client Assegurar que es fa el pagament i el cobrament Assegurar la privacitat de tots els participants Entitat Financiera Proporcionar maquinari, programari i comunicacions Adaptar-ho a les necessitat de l’empresa Assegurar que cadascú dels implicats és qui diu que és Fer que les compres arribin al seu destí (logística) Que l’empresa es preocupi del seu negoci, i de res més Proveïdor Solucions
 19. 19.
 20. 20. <ul><li>Fins aquí les eines que es poden utilitzar. </li></ul><ul><li>Però, com es pot fracassar o tenir èxit a Internet? </li></ul>
 21. 21. <ul><li>No saber perquè estem a Internet: </li></ul><ul><ul><li>Sense objectius ni estratègia s’acaba fracassant. </li></ul></ul><ul><li>No assignar prou recursos: </li></ul><ul><ul><li>No només per la creació, sino pel manteniment. </li></ul></ul><ul><li>No tenir en compte els dissenys, temps de càrrega, la rapidesa en donar resposta als usuaris ... </li></ul><ul><li>Oferir informació estàtica i de poca utilitat </li></ul>
 22. 22. <ul><li>Fidelitzar els clients. </li></ul><ul><ul><li>Essent ràpid adoptant les novetats en continguts i tecnologia. </li></ul></ul><ul><ul><li>Intentant ser una referència pels clients. </li></ul></ul><ul><li>Entendre que el temps a Internet va molt més ràpid que a la vida normal. </li></ul><ul><li>Acceptar la nova forma d’intercanvi d’informació per informació. </li></ul>
 23. 23. <ul><li>Entendre la “cultura Internet”. </li></ul><ul><li>Oferir un nou marquèting personalitzat i de servei. </li></ul><ul><li>Oferir productes i serveis gratuïts. </li></ul><ul><li>Treballar les tècniques de relació “un a un”, tant entre persones com entre negocis. </li></ul>
 24. 24. <ul><li>Disponibilitat: A qualsevol lloc, a qualsevol hora. </li></ul><ul><li>Actualització: Informació en temps real. </li></ul><ul><li>Seguiment: Informació completa i immediata de les preferències de les visites. </li></ul><ul><li>Informació addicional : Permet utilitzar mitjans addicionals com vídeo, fotos de millor qualitat, etc. </li></ul><ul><li>Accessibilitat: Informació no només seqüencial. </li></ul><ul><li>Fitxer: Mantenir un històric de la informació. </li></ul>

×