Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

10.Personalitzar Plantilla

589 views

Published on

Published in: Technology, Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

10.Personalitzar Plantilla

  1. 1. Planta't a Internet! Telejet Garrotxa Professor: Marc Nicolau
  2. 2. <ul><li>Un cop ja tenim escollida la plantilla que utilitzarem per la web, segurament es voldrà canviar el seu logo </li></ul><ul><li>Normalment, tant sols cal canviar un fitxer anomenat logo.jpg (o bé logo.png, o bé logo.gif, etc.) </li></ul><ul><li>On es troba aquest fitxer? </li></ul><ul><ul><li>Dins la carpeta templates/ nomPlantilla /images </li></ul></ul>
  3. 3. <ul><li>Si no es troba el fitxer logo.jpg (o .png, etc), potser és perquè la plantilla utilitzi un altre nom. </li></ul><ul><li>Possibles noms pel fitxer de logo: </li></ul><ul><ul><li>header.jpg (o altres extensions…) </li></ul></ul><ul><ul><li>header_altreText.jpg (o altres extensions…) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Exemple : header_blue.jpg, header_orange.jpg, etc. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>altres… </li></ul></ul>
  4. 4. <ul><li>Quan ja s’ha localitzar el fitxer de logo, cal decarregar-lo al nostre ordinador </li></ul><ul><ul><li>Cal utilitzar un prògrama de descàrrega de fitxers del servidor (FTP client). Exemple: FileZilla. </li></ul></ul><ul><li>Obrir-lo amb un programa d’edició d’imatges. Ex: GIMP </li></ul><ul><li>Respectant sempre les mides originals del logo, modificar-lo tal com es vol mostrar. </li></ul><ul><li>Tornar-lo a carregar al servidor, a la mateixa ubicació d’on l’hem descarregat! </li></ul><ul><li>Comprovar els canvis. </li></ul>
  5. 5. <ul><li>El text que apareix a peu de pàgina (footer) depèn de la plantilla. </li></ul><ul><li>Normalment, aquest text es pot trobar dins el fitxer index.php , que es troba dins la carpeta /templates/laMevaPlantilla </li></ul><ul><ul><li>Obrir el fitxer index.php </li></ul></ul><ul><ul><li>Anar al final del fitxer </li></ul></ul><ul><ul><li>Trobar el text: <div id=&quot;footer&quot;> </li></ul></ul><ul><ul><li>Després d’aquest text es poden identificar parts (o tot) del text que apareix al peu de pàgina  Modificar-lo </li></ul></ul>
  6. 6. <ul><li>Aquesta informació no sempre es troba dins el fitxer index.php de la carpeta de la plantilla. </li></ul><ul><li>Potser que es trobi dins: </li></ul><ul><ul><li>footer.php </li></ul></ul><ul><ul><li>template.css.php </li></ul></ul><ul><ul><li>Altres </li></ul></ul>

×