Nastanak Sunčevog sistema

8,213 views

Published on

Published in: Technology, Business
0 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
8,213
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2,422
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Nastanak Sunčevog sistema

 1. 1. NASTANAK SUNČEVOG SISTEMA Međuzvezdana prašina – tamo gde je počeo život Milan Milošević Maj 2001, Niš
 2. 2. <ul><li>Aristotel (384 – 322. god. p.n.e)
 3. 3. Eratosten </li></ul>
 4. 4. <ul><li>Platon (427 – 347. god. p.n.e)
 5. 5. Ptolomej (90 – 168. god) </li></ul>
 6. 6. <ul><li>Nikola Kopernik (1473 – 1543. god)
 7. 7. Johan Kepler (1571 – 1630. god) </li></ul>
 8. 8. <ul><li>Galileo Galilej (1564 – 1642. god)
 9. 9. Isak Njutn (1642 – 1727. god) </li></ul>
 10. 10. Ovako je sve počelo…
 11. 11. Ovako je sve počelo…
 12. 12. Ovako je sve počelo…
 13. 13. Ovako je sve počelo…
 14. 14. Ovako je sve počelo…
 15. 15. Podela teorija <ul><li>najčešće prema početnim uslovima
 16. 16. prema odgovorima na pitanja: </li></ul><ul><ul><ul><ul><li>Da li su Sunce i planete nastali od istog međuzvezdanog materijala (tj. da li su kogenerički)?
 17. 17. Da li su planete nastale od međuzvezdanog ili zvezdanog materijala ? </li></ul></ul></ul></ul><ul><li>takođe podela na: </li></ul><ul><ul><ul><ul><li>hipoteze hladne magline
 18. 18. sudarne hipoteze
 19. 19. hipoteze vruće magline </li></ul></ul></ul></ul>
 20. 20. Opšte osobine Sunčevog sistema <ul><li>svaka planeta je relativno izolovana u prostoru
 21. 21. orbite planeta su skoro kružnice
 22. 22. orbite se nalaze u istoj ravni
 23. 23. smer rotacije planeta oko Sunca je isti kao smer rotacije Sunca oko svoje ose
 24. 24. planete rotiraju oko svoje ose u istom smeru kao i Sunce
 25. 25. sateliti rotiraju oko planeta u istom smeru u kojem planete rotiraju oko svoje ose
 26. 26. postoje velike razlike između planeta
 27. 27. asteroidi – stara tela, ne mogu se uvrstiti ni u unutrašnje ni spoljašnje planete, kao ni u njihove satelite
 28. 28. komete – prastara, ledena tela; najbrojnija u tzv. Ortovom oblaku </li></ul>
 29. 29. Hipoteze o nastanku planeta <ul><li>Laplasova teorija magline
 30. 30. Džinsova teorija
 31. 31. Vulfsonova teorija
 32. 32. Akreciona teorija
 33. 33. Alfvenova teorija </li></ul>
 34. 34. Faze u evoluciji Sunca <ul><li>gasni oblak
 35. 35. globula
 36. 36. protozvezda </li></ul>
 37. 37. <ul><li>Gasni oblak </li></ul><ul><li>pre 4,5 milijardi godina – prečnik 50 sv. god (40 miliona puta veći nego prečnik Sunčevog sistem
 38. 38. mala gustina – nekoliko hiljada atoma po cm 3
 39. 39. masa dovoljna za nastanak nekoliko zvezdanih sistema
 40. 40. temperatura – približna temperaturi međuzvezdanog gasa, oko 3 K
 41. 41. postojale dve mogućnosti – širenje ili skupljanje </li></ul>
 42. 42. 2. Globule <ul><li>posle nekoliko hiljada godina
 43. 43. mesta na kojima je slučajno došlo do grav. sažimanja
 44. 44. temperatura – sporo povećavala
 45. 45. oblak nije emitovao nikakvu svetlost
 46. 46. od jedne od globula nastalo Sunce, prečnik nekoliko hiljada puta veći od Sunčevog sistema </li></ul>Faza Vreme (god) Temp..u centru (K) Pov. temp. (K). Gustina (~est/m 3 ) Pre~nik (km) Objekat 1 2 x 10 6 10 10 10 9 10 14 me|uzvezdani gas 2 3 x 10 4 10 2 10 10 12 10 12 zvezdani oblak 3 10 5 10 4 100 10 18 10 10 globule 4 10 6 10 6 3000 10 24 10 8 protozvezda 5 10 7 5 x 10 6 4000 10 28 10 7 protozvezda 6 3 x 10 7 10 7 4500 10 31 2 x 10 6 zvezda 7 10 10 1,5 x 10 7 6000 10 32 1,5 x 10 6 stabilna zvezda
 47. 47. 3. Protozvezda <ul><li>za narednih 400.000 god. globule su se sabile na milioniti deo prvobitne zapremine, ali i dalje 4 puta veće od današnjeg Sunčevog sistema
 48. 48. u centru počelo da se stvara jezgro
 49. 49. počelo da emituje energiju – protozvezdani vetar
 50. 50. za nekoliko hiljada god. smanjila na prečmik orbite Marsa
 51. 51. povećanje temperature u centru na 56.000 K
 52. 52. emitovana crvenkasta svetlost – posledica gravitacionog sažimanja </li></ul>
 53. 53. 4. Sunce <ul><li>nastavilo sažimanje, rasla temeratura
 54. 54. počinje fuzija 1 H 2 u 2 He 3
 55. 55. usporeno sažimanje
 56. 56. teperatura sve više rasla
 57. 57. zvezda je rođena
 58. 58. oslobađa ogromna količina nuk. energije
 59. 59. promenljiva zvezda – varirali sjaj i akrtivnos (razvoj jezgra i konvektivne zone)
 60. 60. posle 30 miliona god – struktura se stabilizovala
 61. 61. trenutno polovina razdoblja
 62. 62. 5 milijardi tona H pretvara u He svake sekunde </li></ul>
 63. 63. Izgledalo je to otprilike ovako…
 64. 64. Izgledalo je to otprilike ovako…
 65. 65. Izgledalo je to otprilike ovako…
 66. 66. Izgledalo je to otprilike ovako…
 67. 67. Laplasova teorija magline <ul><li>teoriju zasnovanu na solarnoj maglini prvi predložio Emanuel Svedenborg (1734)
 68. 68. bolje obradio Imanuel Kant (1755) u delu “Opšta teorija prirode”
 69. 69. prva naučna Pijer Laplas 1796. god.
 70. 70. Sunce i planete nastali istovremeno u kolapsu međuzvezdanog gasa
 71. 71. dok se ovaj oblak zgušnjava iza njega su ostajali tzv Laplasovi prstenovi
 72. 72. planete su se obrazovale iz Laplasovih prstenova </li></ul>
 73. 73. <ul><li>rotacija planeta oko sopstvene ose – posledica različitih linijskih brzina čestica koje su je formirale
 74. 74. na isti način nastali i sateliti
 75. 75. komete – “gosti” Sunčevog sistema </li></ul><ul><li>Problemi ! ! ! </li></ul><ul><ul><li>moment impulsa – kao i sve druge monističke teorije predviđa da se moment impulsa raspoređuje proporcionalno masi; u stvarnosti suprotno: Sunce sa 99,86 % mase poseduje samo 0,5 % momenta impulsa
 76. 76. najveću kritiku uputio Džejms Maksvel 1875. god. – na osnovu Saturnovovih prstenova dolazi do zaključka da bi Laplasovi prstenovi morali da budu nekoliko stotina puta masivniji od planete
 77. 77. Edvard Roše 1854. god. – pokušaj da se prevaziđe problem momenta impulsa – formirana zvezda zarobila planetarni materijal => Džinsova hipoteza </li></ul></ul>
 78. 78. <ul><li>polazi o sudara Sunca i neke druge zvezde
 79. 79. zvezda mnogo veća od Sunca
 80. 80. zvezda dovela do “oticanja” materijala sa Sunca
 81. 81. sve se odigralo vrlo brzo, ali ostale trajne posledice
 82. 82. struja gasa obilika elipsoida (cigare)
 83. 83. iz srednjeg dela sutruje nastale najveće planete
 84. 84. sateliti – na isti način, uloga perturbujućeg tela = Sunce
 85. 85. Nedostatci: </li></ul><ul><ul><li>redak događaj
 86. 86. moment impulsa (objašnjen kao posledica spore rotacije Sunca) </li></ul></ul>Džinsova hipoteza
 87. 87. Vulfsonova hipoteza dovoljno velikoj udaljenosti od Sunca da bi se do prolaska kroz perihel otrgnuti materijal zgusnuo u protoplanete koje bi izdržale jače delovanje gravitacije Sunca <ul><li>u prvim modelima pretpostavljalo da je zvezda bila u stanju vrlo sporog sažimanja
 88. 88. tipovi interakcija: spore i brze </li></ul><ul><li>planete su nastale od materijala koji je Sunce otrglo sa druge zvezde
 89. 89. Vulfson (1964) – pre~nik protozvezde iznosio 14,7AJ, masa 0,15 masa Sunca
 90. 90. zaklju~eno: da bi nastale planete materijal zarobljabanje materijala mora da se odigra na </li></ul>
 91. 91. <ul><li>spore interakcije – rastojanje u perihelu između Sunca i protozvezde bilo 3 ili više puta veće od poluprečnika protozvezde
 92. 92. brze interakcije –rastojanje reda veličine prečnika protozvezde
 93. 93. terminologija proizilazi iz brzine protozvezde toko približavanja perihelu </li></ul><ul><li>spori susreti </li></ul><ul><ul><li>zvezda skoro da ne reaguje na poja~anje grav. polja
 94. 94. materijal napu{ta protozvezdu u blizini afela </li></ul></ul><ul><li>brzi susreti </li></ul><ul><ul><li>~e{}i u prirodi
 95. 95. materijal napu{ta zvezdu blizu perihela
 96. 96. rastojanje u afelu ve}e nego u slu~aju sporih susreta
 97. 97. vi{e vremena da od filamenata nastanu planete </li></ul></ul><ul><li>prva hipoteza iz 1964. – sporog tipa
 98. 98. protozvezda pre~nika 16,7 AJ, mase 0,25 S O i stope kolapsa 0,042 AJ/god.
 99. 99. pribli`ava se Suncu po skoro paraboli~noj orbiti sa perihelom od 20,7 AJ </li></ul>
 100. 100. Akreciona hipoteza <ul><li>Sunčevi “sateliti” postepeno nastajali od hladnih, čvrstih čestica koje su se sudarale i sjedinjavale
 101. 101. Od mikroskopskih zrna prašine, preko slučjanih sudara, do asteroida i planeta – 250 miliona g.
 102. 102. međuzvezdani materijal – metali, karbonati, hidrogenkaroboanti, silikati, NH 3 , H 2 S, HCN, CO, itd
 103. 103. Sol. maglina – pre 6-7 milijardi g.
 104. 104. Dinamički kolaps – gravitaciono sažimanje i “ravnanje” diska
 105. 105. Hemijske r-je u gasu – nastaju složeniji molekilu
 106. 106. Zrnca prašine su počela da se sudaraju </li></ul>
 107. 107. <ul><li>“ zrnca” sjedinjavala i postajala veća
 108. 108. Pripajali im se i neki novoformirani molekuli
 109. 109. Za 250 miliona god – nastali objekti veličine 10 – 50 km – planetezimali (neke teorije 1000 km)
 110. 110. Sudari – brzi i spori (i danas u “brzim” sudarima u asteroidnom pojasu nastaju meteoridi
 111. 111. Potvrda – asteroidi Kastalia i Tautatis (prestao rast, možda nastali kasnije) </li></ul>
 112. 112. <ul><li>Protoplanete = planetezimale veće od 250 km u prečniku
 113. 113. Kruže oko pra-sunca, svojom grav. privlače sitnije planetezimale
 114. 114. Veća masa => jača gravitacija
 115. 115. “ gravitaciono čišćenje” – proces rasta </li></ul>
 116. 116. <ul><li>priliv materije na protoplanetu bivao je sve intenzivniji
 117. 117. energija oslobođena pri udarima topila površinu planete do dubine od nekoliko kilometara
 118. 118. u unutrašnjosti – raspad “zarobljenih” radioaktivnih elemenata (A l26 , I 129 , Pu 244 ) – topljenje
 119. 119. protoplanete bile u potpunosti otopljene => gravitaciono razdvajanje elemenata, oblik sferoida </li></ul><ul><li>manja tela – nisu bila otopljena, razli~iti oblici
 120. 120. kona~na veli~ina planeta kad su privukla sva okolna manja tela, ili kad su ona zauzela stabilne orbite oko Sunca
 121. 121. mala tela = asteroidi </li></ul>
 122. 122. <ul><li>površina planete počela da se hladi i očvršćava
 123. 123. svi sledeći sudari ostavljali trajne “ožiljke” na površini planeta Zemljinog tipa
 124. 124. ovaj proces počeo pre oko 4,6 milijardi god. </li></ul>
 125. 125. <ul><li>Dalje hladjenje planeta dovodilo do pucanja kore
 126. 126. kroz pukotine lava izlazila napolje
 127. 127. tzv. “mora” na Mesecu, drugim satelitima i Merkuru – ravnice ispunjene lavom
 128. 128. bombardovanje planeta okončano pre oko 3,5 milijardi god. </li></ul>
 129. 129. <ul><li>pre 4 milijarde godina: intenzitet bombardovanja meteorita se smanjio a kora očvrsnula
 130. 130. pre 3 milijarde godina: lava se probila na površinu, ispunila ravnice , nastala su mora
 131. 131. Mesec danas </li></ul>
 132. 132. Ali, dogodilo se i ovo...
 133. 133. <ul><li>tela manja od 250 km u prečniku – nije bilo gravitacionog čišćenja, ali ako su bila veća od 50 km – topljenje unutrašnjih slojeva => slojevito izdvajanje elemenata
 134. 134. Sunce postajalo sve manje i toplije
 135. 135. pre 5 milijardi godina veliko kao orbita Plutona, planete nisu postojale
 136. 136. temperatura rasla – pritisak zračenja i solarni vetar oduvali lakše gasove (H 2 i He) ka spoljnjim delovima, zbog toga “manjak” tih elemenata kod unutrašnjih planeta
 137. 137. Planete Jupiterovog tipa – daleko, zadržale ove elemente </li></ul>
 138. 138. <ul><li>u spoljnjim delovima – temp. niže, ostalo mnogo više “isparljivih” elemenata (H 2 O, CO 2 ) u zaleđenom stanju, vremenom dospeli na površinu satelita velikih planeta
 139. 139. Komete – nastale akrecijom u najudaljenijim oblastima, sastavljene od velike količine leda
 140. 140. nalaze na dva mesta: Ortov oblak (50.000 AU), Kuiperov pojas (iza Plutona do neke daljine manje od 50.000 AU) </li></ul>
 141. 141. Alfvenova teorija <ul><li>jedna od najmlađih teorija; dosta razlikuje od ostalih
 142. 142. elektromagnetne sile – presudna uloga u nastanku Sunčevog sistema
 143. 143. nastajanje međuzvezdanih oblaka pod dejstvom el. mag sila – pinč-efekat
 144. 144. u međuzvezdanom obalku dolazi i do hemijske diferencijacije
 145. 145. vlaknasta struktura međuzvezdanih oblaka
 146. 146. protozvezde takođe nastaju gravitacionim kolapsom
 147. 147. kod oblaka male mase (red veličine jedne solarne mase) može doći do kolapsa </li></ul>
 148. 148. <ul><li>dva efekta utiču na smanjenje gustine oblaka </li></ul><ul><ul><li>efekat el. mag. sužavanja – gustina oblaka raste sve dok ne postane dovoljna da može da dođe do gravitacionog kolapsa
 149. 149. javlja u oblacima gasovite plazme. Ako gas sadrži čestice dovoljno velike da na njihovo kretanje ne utiču el. mag. sile onda te čestice usled akrecije obrazuju loptastu masu dovoljno veliku da izazove gravitacioni kolaps oblaka </li></ul></ul><ul><li>kako je struja u oblaku kosmičke plazme višesmerna on se razbija na više manjih oblaka </li></ul>
 150. 150. <ul><li>iz ovih oblaka kasnije nastaju protozvezde (istim mehanizmom koji deluje prilikom akrecije planetezimala u planete)
 151. 151. u oblaku se javljaju centri kondenzacije – gravitacioni potencijal ima nekoliko maksimuma
 152. 152. između protozvezde i ostatka oblaka nastaje praznina
 153. 153. dva opšta modela za obrazovanje planeta i satelita </li></ul><ul><ul><li>magnetohidrodinamički model
 154. 154. model Laplasa </li></ul></ul><ul><li>u Alfvenovoj teoriji karakterističan proces nastanka planetezimala – u tom procesu presudnu ulogu igraju kosmička plazma i el. mag. delovanja; planete nastaju akrecijom planetezimala </li></ul>
 155. 155. [ta je bilo sa Zemljom i Mesecom ? <ul><li>u kratkom vremenskom intervalu Zemlja sakupila većinu materijala, bila je u potpuno otopljenom stanju
 156. 156. teži elementi (Fe) tonuli ka centru, lakši (silikati i oksidi) peli ka površini – omotač jezgra, najlakši – formirali koru
 157. 157. pre 4 – 4,5 milijardi god – Zemlja se hladila, velika vulkanska aktivnost; atmosfera (CO 2 , CO, N 2 , vodena para, H 2 S, H 2 )
 158. 158. hlađenje planete => kondenzovanje i nastanak okeana
 159. 159. pre misija “Apolo” tri hipoteze o nastanku Meseca: </li></ul>1. teorija fisije 2. teorija zarobljavanja 3. koakreciona teorija <ul><li>kasnije – teorija sudara </li></ul>
 160. 160. Nastanak kometa <ul><li>1950. god, Jan Ort - hipotez e o postojanju ogromnog oblaka oko Sunca koji je sačinjen od kometa
 161. 161. najveća koncentracija – 50.000 AU (tj. 0,8 sv. god ili 1/5 rastojanja do najbliže zvezde)
 162. 162. Kuiperov pojas – mesto gde se nalaze kratkoperiodične komete </li></ul>
 163. 163. <ul><li>velika većina kometa u ovom oblaku, nikad ne približava Suncu
 164. 164. gravitacioni uticaj Susednih zvezda – neke komete napuštaju oblak, tek poneka priđe dovoljno blizu da bi bila vidljiva
 165. 165. statistička procena – oko 100 milijardi kometa, ukupna masa nešto malo veća od mase jedne prosečne planete (npr. Uran) </li></ul>
 166. 166. Teorije o nastanku kometa <ul><li>Raspad Featona
 167. 167. Kosmogonija i komete
 168. 168. Alfvenova hipoteza
 169. 169. Međuzvezdano poreklo </li></ul>
 170. 170. Raspad Featona <ul><li>Ort smatrao da je oblak posta raspadom hipotetičke planete Featon (sin boga Sunca Helija)
 171. 171. planeta nalazila između Marsa i Jupitera
 172. 172. vidljiv ostatak – asteroidni pojas
 173. 173. od prvih dana mnogo protivnika, potpuno napuštena
 174. 174. najveći problem – uzrok eksplozije; možda se Featon našao suviše blizu Jupiteru, usled jakog plimskog dejstva pregrejao, zatim raspao
 175. 175. savremenije tumačenje – 90 puta masivniji od Zemlje; n ajveći deo u obliku asteroida, jezgra kometa ili meteorida, napustio Sunčev sistem ; deo zadržao na periferiji kao Ortov oblak ; hiljaditi deo mase ostao je na staroj putanj i
 176. 176. u prilog teoriji – u asteroidnom pojasu kratkoperiodične komete </li></ul>
 177. 177. Kosmogonija i komete <ul><li>najšire prihvaćena teorija – komete nastale kad i Sunčev sistem
 178. 178. sastavljene od najstarijeg materijala, vrlo malo izmenjen u proteklih 4,5 milijardi godina
 179. 179. mala tela – ostatci roja tela od koga su formirane planete
 180. 180. asteroidi – kamenita tela unutrašnje, komete – ledena tela spoljašnje zone
 181. 181. nekoliko hipoteza
 182. 182. “ kometna zgušnjenja” - od njih nastale komete, asteroidi i planete – sličnost u hemijskom sastavu sa međuzvezdanim maglinama
 183. 183. mehanizam nastanka isti kao i nastanak protozvezda
 184. 184. tvrde da je verovatnoća nastanka velikih planeta direktnim zgušnjavanjem mnogo manja od verovatnoće njihovog nastanka u sudarima prvobitnih “kometnih zgušnjenja” </li></ul>
 185. 185. <ul><li>druga vrsta hipoteza:
 186. 186. nastale na rastojanju 10–1000 AU
 187. 187. izbačene u sferu na 50.000 AU
 188. 188. izbacivanje – grav. velikih planeta
 189. 189. manji deo izbačenog materijala ostajao na periferiji
 190. 190. najveći deo mase izbacio Jupiter, kometni oblak najviše Neptun i Uran
 191. 191. po proceni Ortov oblak – 3 puta veća masa od Zemlje </li></ul><ul><li>nedostatak – ve}ina izba~enih tela napu{ta Sun~ev sistem, izba~eno isuvi{e mnogo materijala
 192. 192. savremeno tuma~enje – komete nastale tamo gde su i sad; nastale od fragmenata solarne magline koji nisu bili uklju~eni u sa`imanje i nastanak planeta
 193. 193. ne postoji razlika izme|u planetezimala i kometnih zgu{njenja </li></ul>
 194. 194. Alfvenova hipoteza <ul><li>početkom 70-ih godina – prilično nestandardne hipoteze
 195. 195. meteorski rojevi – materijal koji kometa gubi
 196. 196. analogija pojava u plazmi i međuplanetarnom prostoru
 197. 197. nova hipoteza o nastanku kometa i meteorskih potoka
 198. 198. analogija između meteorskog toka u promenljivom grav. polju i snopa elektrona u promenljivom el. polju
 199. 199. snop teži grupisanju, gustina u pojedinim delovima poraste za mnogo redova veličine
 200. 200. komete – kondenzacije u meteorskom potoku
 201. 201. više principijalni nego konkretan značaj
 202. 202. deovanje ovih mehanizama sigurno postoji i imaju značajnu ulogu, ali dovoljno podataka o tome da se komete ne formiraju na ovakav način </li></ul>
 203. 203. Teorije o međuzvezdanom poreklu <ul><li>prve hipoteze Keplera, Heršla i Laplasa
 204. 204. savremene osnove Litlton 1948. god.
 205. 205. uvođenje Ortovog oblaka – veštačka tvorevina, ne prihvataju dokaze o njegovom postojanju
 206. 206. bazira na prolasku Sunca kroz homogen međuzvezdani oblak
 207. 207. čestice oblaka opisuju hiperbole oko Sunca
 208. 208. hiperbole se presecaju duž linije paralelne vektoru brzine Sunca
 209. 209. duž te linije – akrecija koja dovodi do nastanka kometa
 210. 210. usled neelastičnih sudara čestice gube deo energije, hiperboličko kretanje pretvara u paraboličko ili eliptično
 211. 211. ovakva akrecija bi morala da se dogodi, ali ne zna se da li komete tako nastaju; komete gušće nego što teorija predviđa </li></ul>
 212. 212. <ul><li>Poslednjih godina – zahvatanje “gotovih” kometa
 213. 213. po nekim hipotezama – veliki broj kometolikih tela u međuzvezdanom prostoru
 214. 214. kreću se duž galaktocentričnih orbita (slično zvezdama)
 215. 215. sfera delovanja Sunca – 60.000 AU, postaju zarobljene
 216. 216. po teoriji verovatnoće – najviše na velikim udaljenostima
 217. 217. hiperbolične orbite – uvek daleko od Sunca; neke – eliptične orbite – mogu da postanu vidljive ako su im putanje izdužene
 218. 218. jedan susret Sunca sa gasnim oblakom – privremeno zahvata 10 15 kometa, na nekoliko miliona godina
 219. 219. više uzastopnih susreta – kvazi-ravnotežni oblak sa 10 11 kometa
 220. 220. Ortov oblak – nije samo hipotetički, prirodna posledica </li></ul>
 221. 221. Kako smo mi dospeli ovde ?
 222. 222. [ta nas dalje čeka ?
 223. 223. 1. Crveni džin <ul><li>za 5 milijardi g. - “treće doba”
 224. 224. helijum gomila u centru
 225. 225. nakon 9 milijardi god - 10% H iz jezgra biće prevedeno u helijum, fuzija će prestati
 226. 226. narušavanje ravnoteže
 227. 227. fuzija počinje u sloju oko jezgra
 228. 228. toplotna energija – Sunce počinje da raste, površina hladi, postaje crvena
 229. 229. temp. na površini 3.000 K
 230. 230. širenje nastavlja nekoliko stotina miliona godina </li></ul><ul><li>proguta}e Merkur, temp. na Veneri i Zemlji – ogromne
 231. 231. fuzija – ista situacija kao u jezgru, jo{ vi{e He nagomilanog u jezgru
 232. 232. ve}e usijanje i pove}anje mase jezgra </li></ul>
 233. 233. <ul><li>fuzija He i C u jezgru, sve veća ekspanzija
 234. 234. jezgro spro predaje toplotu, postaje nestabilno
 235. 235. za samo nekoliko sati – suviše vrelo, eksplodira, spoljni slojevi apsorbuju eksploziju
 236. 236. inertno jezgro, fuzija u omotaču </li></ul>
 237. 237. <ul><li>proces širenja i sažimanja – nekoliko puta
 238. 238. svako širenje – hlađenje, usporavanje termonuklearnih r-ja
 239. 239. smanjenje proizvodnje energije – zvezda se sažima
 240. 240. povećanje temperature, ponovno paljenje “unutrašnje vatre”, ponovna ekspanzija </li></ul>
 241. 241. LIVE from the Earth... No Comment !
 242. 242. <ul><li>hiljade godina između termalnih pulseva
 243. 243. pulsevi postaju suviše snažni
 244. 244. spoljni slojevi odvajaju od izgorelog jezgra, odlaze
 245. 245. umiruća zvezda “smrša” za ¼ do ½ svoje ukupne mase
 246. 246. nastaje planetarna maglina
 247. 247. narednih 50.000 godna </li></ul>
 248. 248. <ul><li>hiljade godina između termalnih pulseva
 249. 249. pulsevi postaju suviše snažni
 250. 250. spoljni slojevi odvajaju od izgorelog jezgra, odlaze
 251. 251. umiruća zvezda “smrša” za ¼ do ½ svoje ukupne mase
 252. 252. nastaje planetarna maglina
 253. 253. narednih 50.000 godna </li></ul>
 254. 254. 2. Beli patuljak <ul><li>jezgro se sažima i hladi
 255. 255. ne postoji mogućnost fuzije, o daljoj sudbini odlučuje samo gravitacija
 256. 256. atomi toliko zbijeni da se elektroni otkidaju od jezgra
 257. 257. jezgra “plove” u moru elektrona
 258. 258. Sunce dostiže veličinu Zemlje
 259. 259. pritisak elektrona će zaustaviti dalju kontrakciju
 260. 260. svaka dalja kontrakcija => dva elektrona isto mesto
 261. 261. ogromna gustina (1 cm 3 = 60 tona), temperatura 100.000 K
 262. 262. površinski slojevi se postepeno hlade kako se telo skuplja, kada bude bilo veličine Zemlje, temp. 40.000 – 50.000 K
 263. 263. plavičasto-bela svetlost </li></ul>
 264. 264. 3. Crni patuljak <ul><li>posle plavičasto bele, žuta a kasnije crvena svetlost
 265. 265. dostiže temperaturu okolog međuzvezdanog prostora
 266. 266. bogat ugljenikom i kiseonikom
 267. 267. nastaviće da kruži oko centa galaksije </li></ul>
 268. 268. Da li smo stigli do kraja ... Da li kraj uopšte postoji ?
 269. 269. “ Istorija Sunčevog sistema mora biti ponovo napisana na osnovu podataka sa lica mesta” Hanes Alfven

×