Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ђачка реч број 1

3,250 views

Published on

Лист ученика Основне школе "Светозар Марковић"

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ђачка реч број 1

 1. 1. Спортски резултати ПЛУС и биографија Новака Ђоковића “Свако има.. свог идола. ” страна 23 /Ђачка реч / број 1 / излази квартално / 2011. уређују и пишу ђаци III/1 OШ Светозар МарковићЕксклуЗивно Историјат Светских првенстава уИнтервју са Лазаром Ристовским фудбалу Оcврт на најбоље Сва до сада одржана Светска првенства у фудбалу хронолошки и на једном месту са победницима и резултатима финалних утакмица. Прочитајте цео текст на страни 14 Наша размишљања. Шта мислимо о изгледу, игрању и филмовима...За наш лист је ексклузивно дао интервју наш реномирани На странама 20, 21 и 23глумац Лазар Ристовски. Више прочитајте на страни 14Посетили смо Све о једрењубеоградске и ритмичкојмузејe гимнастициПредстављамо Вам неке Спорт је најважнији замузеје који се налазе наш физички и психичкиу Београду, а чије супоставке прилагођене и Све о делфи- развој. У овом броју вам представљамо спортоведеци и одраслима. нима из Залива у којима уживамо.Више на страни 6 ајкула страни 17 Прочитај на странaма 12 i 13Ђaчкa рeч о свему нама важном. Реци ми да знам!
 2. 2. Текстове за ЂАЧКУ РЕЧ писали ђаци: „Живот иза нота” Ђурђа Радуловић, Миња Николић „Упознај моју музику” Вања Стевановић „Музеји за децу и одрасле” Алекса Илић, Милош Митровић, Лука Радоичић „Новак Ђоковић” Јана Јакшић, Ана Момчиловић, Страхиња Јевтић „Светска првенства у фудбалу” Аранђел Бегић „Ритмичка гимнастика” Исидора Иванчевић „Једрeње” Иво Мартиновић „Интервју са Лазарoм Ристовским” Лука Јовановић „Национални парк Копаоник” Вања Станаревић „Делфини у Заливу ајкула” Миа Станковић „Нилски крокодил” Вања Тадић „Кенгур” Соња Топаловић „Свет животиња” Милица Стојиљковић „Из Мојиног угла - физички изглед” Моја Булатовић „Започни игру” Марко Јеловић „Тинејџерска мода” Ива Божовић „Лего - више од играчке” Александар Тодоровић, Павле Самарџић, Огњен Драгићевић „Баш је лако правити овако” Никола Јеленковић, Огњен Драгићевић, Петар Прлинчевић „Право у биоскоп” Милица Цветковић главни уредник учитељица Марија Драгутиновић
 3. 3. учитељица Марија Драгутиновић „Човек, који хоће савесно да утиче на развитак другог човека, може да поступа само на један начин: да развија његову снагу мишљења, да га научи да проматра чињенице сам својим умом и да сам уме правити логичне закључке... Реч учитељице Т екстови који следе су настали на часовима на рачунару, а при томе су савладали поједине новинарске секције одељења III-1, Основне технике уређивања куцаног текста, користили школе „Светозар Марковић” у Београду, су интернет претраживач у циљу проналажења током школске 2010/2011. године. Аутори одговарајућих фотографија које прате тему о текстова су ученици овог одељења. којој су писали. У току рада несебичну подршку Идеја о настанку новинарске секције је су нам пружали родитељи ученика, а одговоре на осмишљена са циљем и са вером у то да се деца њихова питања и помоћ у решавању недоумица, могу заинтересовати за ваннаставне активности које су имали током писања, ученицима је давала и да у таквом раду могу да буду мотивисани. учитељица. Активности које су следиле су оспособиле ученике за различите вештине, а додатно су „Човек, који хоће савесно да утиче на развитак развиле њихове способности. Савладали су другог човека, може да поступа само на један основне технике писања новинарског чланка, начин: да развија његову снагу мишљења, да га научили су да употребљавају различите изворе научи да проматра чињенице сам својим умом и информација у писању и да користе рачунар у да сам уме правити логичне закључке. Сваки онај едукативне сврхе. Током рада у секцији, ученици који тако не ради, већ који човека хоће да кљука су посебно развили унутрашњу мотивацију, тема својим плановима и саветима, као умешеним о којој су писали их је испуњавала задовољством, колачима - тај може имати сваке друге намере, желели су да сазнају више. само не да помогне развићу онога на кога утиче. Истичем да је важно створити ситуације у којима Такав “учитељ” или је бесмислено дете које хоће ће ученици доживети да се труд исплати, да да задовољи своју амбицију показујући своје се вреди потрудити, да је напредак могућ и да “знање” и задобијајући нове “пријатеље”, или се способности могу усавршавати. Верујем да је нитков који жели да постигне своје сићушне је идеја о настанку одељенских новина била циљеве...” (Светозар Марковић: Одабрани у складу са интересовањима већине ученика, листови, Ново Поколење, Београд, 1949.) а током рада секције покушали смо да се ослонимо на потенцијале, способности, вештине и знања свакога понаособ. Омогућен им је избор – теме рада, са ким и на који начин ће радити. Током писања су имали повратну информацију – истицали смо постигнуто и оно што им предстоји да ураде. Теме о којима су ученици писали нису биле унапред одређене, они су их бирали у складу са својим интересовањима, самостално, али и уз помоћ родитеља и учитељице. Упознали су се са различитим стиловима писања у новинарству, научили су која су кључна питања на која је потребно да новинарски чланак одговори. У току писања су учили на који начин могу користити интернет и другу литературу као извор информација. Свој текст су писалиЂaчкa рeч -3- уводна реч
 4. 4. текст писалe: Ђурђа Радуловић МУЗИКА Миња НиколићЖивот иза нотаЈохан Себастијан БахЈ охан Себастијан Бах (1685 - 1750.) био који је стварао музику за пригоде на ног хуманизма је немачки композитор, оргуљаш двору, у цркви или у граду. Са 17 година у уметности. и чембалиста из доба барока, свирао је оргуље, клавир, виолину, Бавио се свимшироко признат као један о највећих виолу, певао у хору и био помоћник жанровимакомпозитора и стубова универзалне кантора. Касније је радио као оргуљаш, музике осим опере. Дубоко религиозанкултуре. Његова дела су запажена дворски и црквени музичар, диригент и конзервативан, у свом делу је сјединиозбог интелектуалне дубине, техничког и учитељ. Стекао је славу као извођач музичке традиције протестантскихсавршенства и уметничке лепоте. на оргуљама и чембалу, и као музички хорова са традицијама јужне немачке,Његово композиторско стваралаштво импровизатор. италијанске и француске школе.било је сматрано обичним послом Јохан Себастијан Бах је један од нај- Познатија дела су Токата и фуга у Д-молу,професионалног музичара 15 - 17. века значајнијих представника универзал- Бранденбуршки концерти.Лудвиг ван БетовенЛ удвиг ван Бетовен (1770. — 1827.) је његов отац. Бетовенова пијанистичка техника биле је био немачки композитор, Бетовен је остао је револуционарна за оно доба. Красила надмоћна музичка фигура без мајке са 17 ју је невероватна снага у брзим иу прелазном периоду између ере година и обавеза снажним музичким токовима, а изразитакласицизма и романтизма. уздизања два мелодиозност у лаганим и распеваним.Сматра се једним од највећих млађа брата пала Када би дириговао оркестром,композитора свих времена. Међу је на њега. Бетовен би се високо уздизао, снажноњеговим најпознатијим делима су V После очеве смрти усправљао код силовитих и брзихсимфонија, VI симфонија, IX симфонија, 1792. год. Бетовен звучних покрета, а готово сагињао подМиса Солемнис, клавирска дела као се сели за Беч пулт код умерених, спорих и распеваних.на пример, комад За Елизу, сонате где је намеравао Уопште узев, као интерпретатор биоПатетична Соната и Месечева Соната, да студира код Јозефа Хајдна. Пошто је немиран, плаховит, емотиван, али иКлавирска соната бр. 23, Апасионата је Хајдн имао мало времена за веома изражајан, па чак и савршен.или последња, Клавирска Соната бр. 32, предавање, проследио је Бетовена Како је глувоћа постајала израженија,Ц-мол, опус 111. Јохану Албрехтсбергеру. Убрзо је добио он је то све теже подносио, затвараоЛудвиг ван Бетовен рођен је у Бону репутацију клавирског виртуоза и, се у себе, избегавао људе, са својиму Немачкој. Његова породица се постепено, композитора. пријатељима комуницирао прекогенерацијама бавила музиком — његов Бетовеново најлепше стваралачко свешчица, које су касније штампане идеда по ком је добио име, био је бас доба обележила је и једна несрећа, продаване, а откриле су добар део душепевач на двору Келншког електората, која се убрзо претворила у још већи овог уметника. Последњих девет годинаа касније и капелмајстер (својеврсни подстицај за уметничко стварање: са свог живота, када је глувоћа посталамузички директор). Бетовенов отац, је непуних 26 година почео је губити слух. дефинитивна, повукао се у свој властитибио тенор певач на истом двору, а давао Тако да је 1808. године морао окончати свет тишине, у коме ствара својаје и часове клавира и виолине. пијанистичку каријеру. највећа ремек дела: Мису Солемнис,Бетовенов први музички учитељ био 1818. године глувоћа је постала и Хамерклавир сонату, 9. Симфонију и дефинитивна. последње Гудачке квартете.Волфганг Амадеус МоцартВ о лфганг Амадеус Моцарт чија је утицајна књига Писани чланак о путовао по Европи, (1756. —1791.) је био један од основама свирања виолине објављена почевши са концертом најзначајнијих и најутицајнијих када је рођен Моцарт. Отац га је и научио 1762. године на дворусветских композитора класичне музике. да свира виолину и клавир, а како је брзо принца БаварскеМоцарт је рођен у Салцбургу у данашњој учио, своје прве композиције је написао у Минхену и наАустрији, тада главном граду независне када је имао свега пет година. аустријском царскомнадбискупије у Светом римском царству. Леополд је убрзо схватио да може двору у Бечу. ДугаКрштен je дан након рођења у катедрали зарадити много новца ако представи концертна турнејасв. Руперта именом Јохан Хризостом свог сина европским дворовима као одвела га је, заједноВолфгангус Теофилус Моцарт. чудо од детета. Моцартова старија са оцем, на дворовеЊегова музичка вештина већ је била сестра, Мариа Ана, звана Нанерл, била је у Минхену, Манхајму, Паризу, Лондону,видљива када је имао само неколико вешта пијанисткиња и често је пратила Хагу.година. свог брата на Леополдовим турнејама. Најпознатија дела: Турски марш, МалаОтац му је био Леополд Моцарт, један Током година у којима се формирао ноћна музика, Дон Ђовани и Чаробнаод водећих европских учитеља музике, као музичар, Моцарт је неколико пута фрула.Ђaчкa рeч -4- О музици
 5. 5. МУЗИКА текст писалa: Вања СтевановићУпознај Предлажем свим девојчицама и дечацима да замене компјутер и телевизор некиммоју музику инструментом по жељи...У улици Радослава Грујића на Брун, Радмила Бакочевић, Јадранка Врачару налази се Музичка школа Јовановић, Бојан Суђић и многи други. ,,Јосип Славенски”. Поносно могурећи да је то моја музичка школа. Она Ако бисте желели да похађате мојује основана у прошлом веку, давне школу, можете изабрати одсек у који1937 године, а њен оснивач био је бисте желели да идете, то су дувачки,наш композитор Коста Манојловић. гудачки, клавирски, одсек за гитару,Основао је музичку академију и под соло певање, камерну и рану музикаистим кровом и средњу музичку школу итд. Највише ми се допада једанради припремања будићих студената. мали одсек који се зове "Музичко забавиште"! То значи да наши најмлађи21. септембра 1956. године, школа ученици имају 5 година. У музичкомје постала самостална васпитно- забавишту малишани науче нештопедагошка установа. Добија име Јосип ново, стичу прво искуство са музикомСлавенски, по славном композитору, и наступима.њеном професору теоретскихпредмета, преминулом неколико Ја сам кренула у припремно забавиштемесеци раније. У септембру 1978. када сам имала 6 година. Сада самгодине школа прелази у сопствену други разред ниже музичке школе,зграду у улици Божидар Аџије 2а гудачки одсек, инструмент који свирам(данашња Радослава Грујића) и тако је виолончело. Док сам била млађа,се одвојила од Факултета музичке себе сам замишљала са виолином. Алиуметности. Школа се и данас налази на чело је некако тихо ушетало у мој мали Музичка школа организује увек некеистом месту. живот и сада је његов саставни део. активности и догађаје: интерне часове, концерте, такмичања и сл. Увек сеУ школи има 36 кабинета и учионица, Оно што ми се највише допада у овој нешто дешава, увек се припремимоима и свечану салу где се одвијају школи је дружење. Не мислим само за нове изазове, учимо како је то битимузички догађаји. У школи има на дружење између ђака, већ на један на сцени, наступати пред публиком112 професора који се брину о 700 леп однос између професора и ђака на концерту или пред жиријем наученика. У моју школу ишле су многе и свих других запослених у школи, такмичењу. Кроз сваки наступ мипознате личности из културе: Нада који ту нису професори, мислим на научимо нешто ново. Ја на пример јошКецман, Милош Петровић, Александар теткице, секретарицу, домара и сл. Кад увек учим како да победим један страх,Шандоров, Трипо Симонути, Јован станем са стране и посматрам, видим зову га „трема”. Временом, победићу га,Колунџија, Сретен Крстић, Бруно једну велику породицу, а сад разумем а до тада...па...вежбаћу! и зашто. Па већина постаје ђак са 5 година, наставља своје школовање Предлажем свим девојчицама и и тако сви одрастају заједно уз пуно дечацима да замене компјутер и дружења, љубави и разумевања. телевизор неким инструментом по жељи, да дођу понекад и слушају Често чујем, знате, како се помиње концерт Малог оркестра или реч таленат. Сада схватам да је то дар, Пролећни концерт Забавишта. Дођите неко га има за спорт, неко за сликање, да се дружимо, певамо и свирамо, ако а ја за музику. Исто тако разумем да не у моју онда у неку другу музичку није довољно бити талентован, како школу, ако нисте знали у Београду их би постао добар музичар потребно је има много, а нека можда чека баш на вежба, вежба и само вежба! По неки пут тебе! чини ми се да је то једино што радим, пропуштам понекад друге занимљиве активности на које иду моји вршњаци, али када помислим шта желим и када на крају мој рад буде награђен, буде ми драго што сам се трудила.Ђaчкa рeч -5- О музици
 6. 6. текст писали: Алекса Илић, Милош Митровић, Лука РадоичићМузеји за Музеји су установе у којима се чувају и излажу различите збирке предмета, материјална сведочанства човека и његове околине, ради проучавања, образовања и забаве. Желимо да Вам прикажемо некедецу и одрасле Музеје који се налазе у Београду, а чије су поставке прилагођене и деци и одраслима.Музеј аутомобила Улица мајке Јевросиме 30. Радно време је од 11 до 19 часова.М узеј је смештен у згради која је у великој серији, на монтажној траци. са више хиљада наслова. Музеј поседује под називом "Модерна гаража" Музеј поседује пратећу опрему: пратећу опрему: точкове, трубе, проглашена за културно добро. точкове, трубе, фењере, радио-апарате, фењере, радио-апарате, алате, возачкеИзграђена је 1929. као прва јавна алате, возачке дозволе, постере, дозволе, постере, трговачке рекламе,гаража (Централна гаража) у центру трговачке рекламе, регистарске регистарске таблице, прве саобраћајнеграда. У Музеју је смештен део збирке таблице, прве саобраћајне прописе прописе и законе. У музеју се налазе и(40 аутомобила) од преко 70 који и законе. У Музеју се налазе и збирка збирка фотографија, докумената, старихсачињавају збирку. У збирци се налазе фотографија, докумената старих алата и алата и опреме, као и библиотека истари и ретки аутомобили, који имају опреме, као и библиотека и видеотека видеотека са више хиљада наслова.посебан значај за упознавање развојаи техничког напретка аутомобилизмакод нас и у свету. Најстарији аутомобилје Марот-Гардон, Француска, из 1897.године, возило на три точка, дрвенекаросерије (јасен), са седиштем задве особе. У Збирци су и францускиаутомобил Цхарррон из 1908. године,са дрвеним паоцима на точковима илуксузном дрвеном каросеријом типаЛандолет, која се израђивала ручнопо наруџбини; затим Форд модел Т из1925. године, први аутомобил израђен Опис неких модела из збирке музеја:Ферари модел 308 гтц Формула модел Апал-б Кадилак модел Елдорадо де виллеОпис: Опис:1978, Италија 1966, Белгија Опис:Мотор: осам цилиндара Мотор: четири цилиндра 1957, АмерикаЗапремина: 2926 cm3 Снага: 60ks. При 5000 o/min. Мотор: осам цилиндраСнага: 255 ks. При 7000 o/min. Максимална брзина: km/h. Запремина: 5500 cm3Максимална брзина: 260 km/h. Мењач: четворостепени, ход уназад Снага: 300ks. При 4800 o/min.Мењач: петостепени, ход уназад. Формула Апал-Б изгледа као елипса, Максимална брзина: 180km/h.Ферари 308 је дугачак и низак ауто. точкови су велики у односу на хаубу и Мењач: аутоматскиТај Ферари је много брз, а офарбан је нема кров. Елдорадо је велики и дугачак ауто, црнескроз у црвено. је боје, а ретровизори су му мали.Ђaчкa reч -6- О музејима
 7. 7. КУЛТУРАМузеј Ваздухопловства Аеродром Никола Тесла Радно време: од 09.00 до 15.30 часова зими и од 08.30 до 19.00 часовaМ узеј ваздухопловства - Београд (некада: Музеј југословенског ваздухопловства) је основан 1957. Sarić 1 године, при Команди Ратног ваздухопловства (РВи ПВО). Од 1989. године смештен је у модерној згради одстакла и бетона на београдском аеродрому. У збиркамамузеја има преко 200 летелица, од којих посетиоци могуда виде 50 летелица у згради и десетак на платоу окозграде. Неки од експоната налазе се у депоу музеја ичекају на рестаурацију. Међу њима свакако најзначајнијеместо заузима ловац италијанске производње ФИАТ Г-50који представља једини сачуванипримерак на свету.У музеју се налази и репликалетелице Сарић 1 Ивана Сарића,пионира ваздухопловства изСуботице. Он је остварио првилет на тој летелици, сопственепроизводње, 1910. године.Од историјског значаја је Олуј 11, то је први Међу авионима властитог развоја и производње, почасно местонаоружани авион, коришћен у српској војсци. заузима Г-2 Галеб, први домаћи авион с млазним мотором који јеИзложен је и први авион произведен у Србији, серијски произвођен и коришћен, поред нашег ваздухопловства,Физир ФН, у првој фабрици авиона у Србији, и у више ваздухопловстава пријатељских земаља. У време свогаИкарус. увођења у оперативну употребу је добио награду на салону Ле Боургет у Паризу, као најбољи авион у својој класи. Поред авиона властитог развоја и производње, збирка садржи и велики број авиона из Другог светског рата, различитог порекла, из више земаља учесница. Међу њима се налазе Хокер харикен, Спитфајер, Тандерболт, Јак-3, Ил-2 Штурмовик, Месершмит Ме 109 Г-2 и други. Након НАТО бомбардовања СР Југославије 1999. године Музеј ваздухопловства је сакупио значајан број експоната везаних за овај догађај. Најзначајнији међу овим експонатима, су делови америчког тзв. невидљивог бомбардера Ф -117 Ноћни соко и америчког ловца бомбардера Ф-16 фајтинг фалкон који су оборени са дејством ПВ и ВЈ. -7- О музејима
 8. 8. текст писали: Алекса Илић, Милош Митровић, Лука РадоичићЖелезнички музеј Немањина 6. Радно време: сваког дана од 9 до 14 часова.Ж елезнички музеј у Београду основан је 1950. године у саставу Министарстважелезница. Музеј поседује преко40.000 предмета груписаних у неколикозбирки, од којих су најзначајнијетехничка (збирке локомотива,вагона нормалног и узаног колосека,сигналних и сигурносних уређаја и др.),историјска и уметничка збирка и збиркапримењених уметности. Железничкимузеј у свом саставу има архив истручну библиотеку. Музеј приређујеисторијско - тематске и уметничкеизложбе у земљи и иностранству.Војни музеј Калеменданска тврђава Радно време: уторак - недеља од 10 до 17 часова.В ојни музеј Београд је музејска изложби у Лондону 1907. године. институција која сакупља, Први светски рат је музеју донео и проучава и презентује различите прво страдање. Приликом евакуацијепредмете за војну употребу а пре музејских збирки 1915. неповратно јесвега оружје, униформе, ратне заставе, нестао добар део драгоцених предмета.војна документа и уметничка дела Мисао о постојању и значају музејаса војном тематиком. Војни музеј у није, међутим, била напуштена ниБеограду смештен је на првом бастиону у току рата. Bојно mинистарство јејугоисточног фронта Београдске већ 1917. подсетило на постојање итврђаве у згради подигнутој 1924. поново је започета акција прикупљањагодине за намене Војногеографског предмета. Нова поставка је отворенаинститута која је 1956. године уступљена у Краљевини СХС 1937. године. ОвогМузеју. Окружен градским бедемима значајног посла прихватио се директори највећим београдским парком генерал Војислав Вуковић који је биоКалемегданом представља један од на дужности управника од 1934. досимбола Београдске тврђаве. 1945. године. За припрему музејскеВојни музеј је основан Указом кнеза поставке формиран је Генерал ВуковићМилана Обреновића 1878. године, је био личност потпуно дорасла своменепосредно након што је Србија задатку. Обилазио је војна складишта ина Берлинском конгресу добила културне институције по целој земљи инезависност. Прва поставка отворена је одабирао је предмете за музеј. Посетиоповодом стогодишњице Првог српског је Истанбул и од тамошњег Војногустанка у једној скромној грађевини музеја успео неким чудом да откупиу Горњем граду Београдске тврђаве 18 примерака оружја. Музејске збирке1904. године. Упоредо са прикупљањем богаћене су и захваљујући бројними обрадом архивске грађе било је дародавцима, потомцима славнихпотребно прикупити и сачувати и предака, јунака у ослободилачкимостатке материјалне културе и спасити ратовима.их од пропадања.У службеном војном листу објављенје позив грађанству да поводомсвечаног отварања Војног музејадостави предмете оружја, прибора,одела, заставе, повеља, писама итд.,својих предака, учесника у ратовимаза независност и ослобођењеСрбије. Материјал је и пре ове акцијеприкупљан и припреман за обраду иизлагање. Основу музејских фондовачинили су поклони.Музеј је као добро организованаинституција учествовао на БалканскојЂaчкa reч -8- О музејима
 9. 9. КУЛТУРА Музеј Николе Тесле Крунска 51, Радно време: од 10 до 18 часова; суботом и недељом од 10 до 15 часова Понедељком затворено. у Будимпешти, и после годину дана 1883. године прелази у Едисонову Електричну компанију у Париз. Након годину дана добија понуду да пређе у седиште компаније лично код Едисона у његову лабораторију да се бави проналазачким радом. Никола ТЕСЛА, јесте ли знали? Питање: Који свој изум је Тесла сматрао најбољим? Одговор: У аутобиографији „Моји изуми” Тесла је свој изум високонапонског предајника назвао „најбољимМ узеј Николе Тесле је јединствена Никола Тесла је рођен 10.7.1856. у изумом”. Високонапонски предајник институција науке и културе Смиљану, Лика. Његов отац Милутин, је трансформатор који производи у Србији, као и у свету. Једини био је православни свештеник. вишемилионске напоне. Подешен јеје музеј који чува оригиналну и личну Мајка Ђука, била је пореклом из тако да може да побуди Земљу коју језаоставштину Николе Тесле. Музеј има Тесла сматрао изванредним проводним свештеничке породице, неписмена,значајну улогу у пружању информација телом кроз које се енергија може паметна и племенита жена. Никола јеистраживачима у области историје пренети до било које тачке на планети. основну школу завршио у Смиљану,науке, проналазаштва, патентних нижу реалну гимназију у Госпићу, аправа и о пројектима насталим из Питање: Шта су то Теслине струје? вишу реалну гимназију у Карловцу.покрета за очување животне средине Од раног детињства је показаои истраживања такозваних чистих Одговор: Године 1891. Тесла је склоност ка проналазаштву. Доста дошао до открића уређаја који ћеизвора енергије. је читао, проводећи многе часове у постати познат под именом Теслин очевој библиотеци. Задивљен описом осцилатор високофреквентних струја.О Николи Тесли… Ниагариних водопада помишљао је да ту сагради велику турбину која ће Апаратуру Теслиног осцилатора чине високофреквентни трансформатор безНикола Тесла је највише допринео стварати електричну струју. гвозденог језгра и варничар. Струјенауци и технолошком прогресу света Двадесетак година касније, та жеља ће које производи Теслин осцилатор сукао проналазач обртног магнетног му се и остварити. Након матуре вратио фреквенција од неколико десетинапоља, индукционог мотора, полифазне се кући и оболео је од колере. После хиљада Хз и носе у науци име Теслиненаизменичне струје, генератора и годину дана опоравка 1876. одлази у струје.комплетног система производње и Грац да студира електротехнику. Радиодистрибуције електричне енергије. је претерано, од 3 часа до 22 часа, иПо њему је јединица међународног већ прве године, положио је све испитеСИ система добила назив — мера са највишом оценом. Професори су газа магнетну индукцију "тесла". Тесла волели и ценили. Након очеве смрти,је конструисао генератор струја тражио је стипендију од Матице српске,високе фреквенције и напона, данас коју није добио. Напушта студије упознат као "Теслин трансформатор", Грацу и наставља студије политехникетрансформатор без језгра, Теслина у Прагу, које није никад завршио.завојница, или Теслин калем. Запошљава се у Телеграфском заводу -9- О музејима
 10. 10. текст писали: Јана Јакшић, БИОГРАФИЈА Ана Момчиловић, Страхиња ЈевтићНОВАК Свако има свог идола, узора или је бар имао, па тако и Новак Ђоковић. Његов избор је Американац ПитЂОКОВИЋ Сампрас ("Свиђа ми се како сервира и понаша на терену!") месеца одбранио титулу у Дубаију. У марту, заједно са својим колегама из репрезентацији Ноле је донео Србији четвртфинале Дејвис купа тријумфом над САД у Београду. Четири месеца касније, исписане су нове странице златне ере српског тениса. Србија је резултатом 4:1 савладала Хрватску у сред Сплита и довела полуфинале Дејвис купа у Београд. Непосредно пред четвртфинални Дејвис куп окршај у Сплиту, Новак је играо у полуфиналу Вимблдона, где је поражен од Чеха Томаша Бердиха. У септембру је у Београду са колегама из репрезентације однео велику победу над Чешком у оквиру полуфинала Дејвис купа, а потом је у децембру исписана нова историја.Н овак Ђоковић, према броју А, онда је дошла сезона из снова. Већ Ноле, Виктор, Јанко и Ненад освојили су освојених турнира у појединачној прве недеље 2007. године Новак се Дејвис куп победом над Француском у конкуренцији најбољи је српски попео на шампионско постоље на финалу у Београдској Арени резултатомтенисер свих времена. Његов најбољи старту летње аустралијске турнеје у 3:2, чиме је Србија по први пут посталапласман на АТП листи је друго место. Аделајду. Била је то само увертира освајач Светског Првенства у тенису.Професионално игра од 2003. године. за невероватно успешну сезону којаЗлатним стазама Новак је кренуо 2001. је уследила: Ротердам, Индијен Велс, Свако има свог идола, узора или је бару својој 14-тој години коју такмичарски Мајами, Ешторил, Монтреал, УС Опен, имао, па тако и Новак Ђоковић. Његовзавршава као троструки првак Европе Беч, Шангај, Аустралијен Опен, Рим. избор је Американац Пит Сампрас(сингл, дубл, екипно). Окитио се тада Новак је 2009. годину отворио у ("Свиђа ми се како сервира и понашазлатом у Сан Рему са селекцијом плавих, Бризбејну, где је на старту такмичења на терену!"), један од најбољих играчадок су на Светском шампионату постали поражен од Ернеста Гулбиса. Нико свих времена, а у последње време ивицешампиони. Наредне сезоне није могао ни да слути да ће ово бити Андре Агаси. Говори српски, енглескинаставио је да одушевљава сјајним најуспешнија сезона у каријери нашег и немачки језик. Омиљена подлогапартијама и узима лидерску позицију тенисера до сада. Новак је одиграо му је тврда. У слободно време, које јестарог континента у конкуренцији до десет финала, а на победничко постоље ретко, Новак сурфује Интернетом, гледа16 година, осваја престижне турнире попео се у пет градова: Дубаи, Пекинг, филмове, слуша музику, како каже која"Ла Боул" и "Ла Поет" у Француској које Базел, Париз. Међутим, Новаку је опушта, а нађе времена и за понекису пре њега узимале данашње велике сигурно најдража титула у свом родном излазак са друштвом и најбољим другомсветске звезде као што су Хјуит, Грожан, граду, Београду, у коме је одржан први Вуком. Воли домаћу храну, салате иРодик. Славио је и на престижном српски АТП турнир икада у месецу мају. негазиране сокове. Од средине 2006.Принцес Купу у Мајамију, као и на ИТФ Синсинати, Рим, Монте Карло, Мајами године Нолета тренира Словак Марјантурниру у Панчеву (до 18 година) где је (сви из категорије Мастерс 1000) и Вајда, са којим је сарадња, испоставилосрушио ривале старије и по три године Хале измакли су из Ђоковићевих руку, се - пун погодак! од њега. После пет одиграних ИТФ али су значајно допринели да Новак итурнира заузео је 40. место најбољих ову годину заврши као трећи тенисерјуниора света. на светској ранг листи и буде за коракСвој АТП првенац освојио је 2006. године ближи позицији број два, која је мост доу холандском граду Амерсфорту, а одмах остварења сна.потом узима титулу и у Мецу. То му јеомогућило да постане најмлађи играч у 2010. годину памтићемо по четириТоп 20. Исте године Ђоковић је одиграо огромна достигнућа. Првог данаи своје прво Гранд Слам четвртфинале, фебруара Новак се попео на другуи то на Ролан Гаросу. Сезону је завршио позицију АТП листе по први пут уна сјајном 16. месту. својој професионалној каријери. Потом је у последњој недељи истогЂaчкa рeч - 10 - О идолима
 11. 11. СПОРТ текст писао: Аранђел БегићСветска првенства у фудбалуФ удбал је колективни спорт који се игра између Савремена фудбалска игра развила две екипе, састављене од по једанаест играча. То се у Енглеској после стварања првог је тренутно најпопуларнији спорт на свету. Игра фудбалског савеза 1863. године. Првасе у преко 200 земаља. Често се о фудбалу говори као о правила датирају из исте године, а са„најважнијој споредној ствари на свету“. Игра се фудбалском мањим променама одржала су се и долоптом на правоугаоном игралишту са травнатом или данас. Највише фудбалско тело је ФИФАвештачком подлогом. Голови су смештени један насупрот (Fédération Internationale de Football Associ-другом на крају уже стране игралишта. Циљ игре је убацити ation). ФИФА организује Светско првенстволопту у противнички гол било којим делом тела осим руком. у фудбалу, најпрестижније спортскоЈедино голман може у ограниченом простору, такозваном такмичење уопште. Светско првенство ушеснаестерцу, играти руком. Победник утакмице је екипа која фудбалу (FIFA World Cup) је такмичење којена крају утакмице постигне више голова (погодака). се одржава сваке четврте године.Светска првенства у фудбалу одржавају се од 1930. год., а следи преглед до сада одржаних првенстава у фудбалу.1. Светско првенство који је са великим успехом наступао за У финалу су Аргентина и западна1930.године – Монтевидео Бразил. Немачка које добија АргентинаУругвај је био домаћин. резултатом 3:2.Такмичило се 13 репрезентација 7. Светско првенствоод којих су 4 биле из Европе и 1962. године – Чиле 14. Светско првенство9 из Америке. Победник превенства На овом првенству Бразил 1990. године – Италијабила је репрезентација Уругваја осваја другу титулу светског Финале су играле репрезента-која је победила Аргентину са 4:2. шампиона победивши екипу ције Немачке и Аргентине, где јеРепрезентација Србије која је Чехословачке резулатом 3: 1. Немачка победила Аргентину са 1: 0.наступала под именом Југославијаосвојила је треће место и тај резултат 8.Светско првенство 15. Светско првенстводо сада није оборен. 1966. године – Енглеска 1994. године – САД Енглеска је освојила по први На овом првенству Бразил2. Светско првенство пут светско првенство је победио Италију. Ово је1934. године – Италија победом у финалу над Западном прво првенство где је победникДомаћин Италија победила је Немачком са 4: 2, након продужетака. добијен извођењем пенала. БразилЧехословачку са 2:1 и тако првипут постала шампион. 9. Светско првенство је победио са 3:2. 1970. године – Мексико3. Светско првенство Бразил по трећи пут осваја 16. Светско првенство1938. године – Француска. титулу светског првака 1998. године – ФранцускаТитулу светског шампиона у финалу са Италијом резултатом У овом првенству победио јеодбранила је Италија победивши 4: 1. Ово првенство је најавило домаћин Францускарепрезентацију Мађарске повратак нападачког фудбала и сматра репрезентацију Бразила резултатом 3:0.резлутатом 4:2. се једним од најлепших у историји светских првенстава. 17. Светско првенство4. Светско првенство 2002. године1950. године – Бразил 10. Светско првенство – Јапан и КорејаУ финалу су играли Бразил и 1974. године Бразил је победио НемачкуУругвај, где је Уругвај победио – Западна Немачка резултатом 2:0.2: 1 и освојио титулу. На овом првенству Западна Немачка је други пут освојила титулу победивши 18. Светско првенство5. Светско првенство Холандију у фуналу 2:1. 2006. године – Немачка1954. године – Швајцарска У финалу су билеПобедници овог светског 11. Светско првенство репрезентације Италије ипрвенства су репезентативци 1978. године – Аргентина Француске. Победила је ИталијаЗападне Немачке који су У финалу са Холандијом резултатом 5:3 после извођења пенала,поразили Мађарску у драматичном побеђује Аргентина резултатом 3:1. у регуларном делу је било 1:1.финалу резултатом 3: 2. Немачка освајана овом турниру своју прву титулу 12. Светско првенствосветског првака. 1982. године – Шпанија 19. Светско првенство На овом светском првенству 2010. године6. Светско првенство Италија осваја трећу светску – Јужна Африка1958. године – Шведска титулу у финалу са Западном Финале последњег светскогТитула је припала Бразилу који је Немачком победом 3:1. првенства било је између Шпаније и у финалу победио домаћина Холандије у коме је Шпанија по првиШведску резултатом 5: 2. Ово првенство 13. Светско првенство пут постала носилац титуле победившије остало упамћено по играчу Пелеу 1986. године – Мексико Холандију са 1:0 након продужетака.Ђaчкa рeч - 11 - О фудбалу
 12. 12. текст писалa: Исидора Иванчевић спорт фото: Невена ПопараРитмичка Гимнастичарке се препознају по правилном држању грациозном ставу, одмереним и координисаним покретима, лепо развијеномгимнастика мускулатуром и беспрекорном дисциплином тела (духа). је освојила друго, а Исидора треће место. Марија Маљковић и Исидора Иванчевић учествовале су и на међународном турниру у Прагу и у Будимпешти где су успешно представиле свој клуб и своју земљу. Исидора ИванчевићР Осамнаести међународни „Палилула итмичка гимнастика је поједи- То је спорт који комбинује елементе КУП 2011“ у ритмичкој гимнастици начни или тимски спорт, а балета, гимастике, плеса и глуме у коме одржан је у јулу 2011.године. Учество- подељена је по категоријама. се такмичарке опредељују за такмичење вале су најквалитетније ритмичаркеГимнастичко друштво Палилула, у коме у индивидуалном или групном јуниорске и сениорске категорије.ја тренирам, основано је 1952. То је саставу. Гимнастичарке се препознају Први пут у Србији учествовале су иДруштво у коме су се до 1999. неговале по правилном држању грациозном такмичарке из Јапана. Учествовало јеи женска, мушка спортска гимнастика, ставу, одмереним и координисаним 80 гимнастичарки из 25 клубова.Тијанаа данас само ритмичка гимнастика. покретима, лепо развијеном муску- Крсмановић из ГД „Палилула“ освојилаРитмичка гимнастика је најженственији латуром и беспрекорном дисциплином је злато у финалу траком, док је успорт који негује гимнастичко вежбање тела (духа). вишебоју заузела другу позицију.уз музику са реквизитима (вијача, обруч,лопта, трака, чуњеви). Врхунска ритмика захтева најмање 4 сата тренинга дневно, (шест дана у недељи), а резултати светског нивоа подразумевају двоструко више. "Врхунски резулатати не долазе сами од себе па је пут од игре до медаље дуг и тежак, управо зато су програми у клубу прилагођени за децу од пете године па на даље. Од игре и разгибавања тела до знања о реквизитима, основним елементима ритмичке гимнастике, балета и плеса" На Пролећном КУП-у Београда “А“ нивоа, у јулу ове године у индивидуалном програму такмичарке ГД „Палилула“ биле су веома успешне. Пионирке Марија Маљковић и Исидора Иванчевић освојиле су медаље. МаријаЂaчкa рeч - 12 - О гимнастици
 13. 13. СПОРТтекст писао: Иво МартиновићJедрење Успех у једриличарским регатама много зависи од технички особина чамца и временских услова... своје војне и трговачке мисије. Значајан Једрилице класе оптимист су најчешћи технички допринос овог времена је тип једрилице који се користи за појава прамца као дела конструкције тренинг почетника у једрењу, у једара. узрасту 7-15 година. Око 60% будућих Једрилице су се користиле за разоноду једриличара је започело да тренира богатих у Енглеској и Холандији у 17. управо на оптимисту. веку. Први јахтинг клуб је основан 1720. у Корку у Ирској. Овај клуб је први организовао такмичење у једрењу (регату) 1749. У другој половини 19. века почеле су масовно да се одржавају трке једрилица по Европи и Северној Америци. Куп Америка је први пут организован 1851, а Килска недеља 1882. Прво олимпијско такмичење у једрењу одржано је на другој Олимпијади 1900. Регата (итал. regatta) је такмичење у веслању, једрењу или мотонаутици, које се одржава на одређеној стази са Једрење је забаван спорт због тога штоJ едрење је вештина пловидбе стартом и циљем. је увек у природи и на води. Ударање уз помоћ ветра као покретачке Kод регата у једрењу и мотонаутици таласа у једрилицу је звук који увек снаге. Једрење данас може бити чамци на старту су у покрету, али пре смирује. Возити једрилицу, управљатирекреативно или спортско. Једрити се знака за почетак не смеју прећи преко њом, и тркати се са другом децом јеможе на дасци, у чамцу или броду, на стартне линије. Успех у једриличарским најузбудљивији део.језеру или мору. регатама много зависи од технички Међутим, у једрењу свако мора да сеХиљадама година једрење је имало особина чамца и временских услова сналази сам са својом једрилицом ивелики значај за транспорт и трговину, (ветар и таласи). Да би се услови у када се неко преврне у воду нико нериболов и ратовање. Крајем 19. једрењу донекле изједначили, одржава може да му помаже, већ свако мора давека, значај једрења је опао појавом се низ од 3, 5 или 7 регата, чији се научи да врати свој брод на воду, узмемоторизованих бродова који нису резултати сабирају, што одређује испловац (мала пластична кантицазависили од временских прилика, који коначан пласман. у бродићу) и да испразни чамац одсу били бржи и захтевали мање особља У Енглеској су чувене веслачке регате воде. То је некада забавно, а некадаи других трошкова. универзитета Оксфорд и Кембриџ које је јако непријатно када је вода јакоКроз историју једрењаци су се мењали се одржавају од 1829 године, као и хладна. Ако се превртање деси у средпо конструкцији и величини.. Хенлијевска регата на којој учествују регате, онда једриличар једри понекадПрва позната представа брода са најбољи веслачи Европе. са потпуно мокром косом сатима поједрима потиче са погребне урне из хладном времену. Иако се плови сам,Луксора из 5000. године пре нове ере. Класа оптимист је веома популарна сви припадају неком клубу и тим увекЗа пловидбу дуж Нила, у Средоземном и мала једрилица за једну особу, мора добро да се слаже. Такмичења суЦрвеном мору, Египћани су користили намењена деци до 15 година. У свету је често у другим градовима и државама ибродове са јарболом и великим регистровано око 132.000 примерака тим често иде на дуга путовања заједно.правоугаоним једром. Једро се могло ове једрилице. Тада се сви боље упознају и постајуокретати, тако да је једрилица могла да добри пријатељи који много помажукористи и бочни ветар. једни другима. И зато волим једрење.Феничани и стари Грци су око 1000.године п. н. е. развили два основнатипа бродова са једрима: теретниброд са пространим трупом и великимправоугаоним једром, и галију, која јеимала јарбол са правоугаоним једромсредње величине, док би је за времебонаце или поморске битке покреталивеслачи.И Римљани су користили комбинацијуједрењака и брода са веслачима заЂaчкa reч - 13 - О једрењу
 14. 14. питања постављао: Лука Јовановић на питaња одговарао: Лазар РистовскиИНТЕРВЈУ СА Узори су ми били увек позитивни јунаци и позитивни ликови.Лазарom Ристовскиm• Каква су Ваша сећања на школске дане редитељ. Онај ко пика лопту по цео • Када сте први пут пожелели да сеи детињство које сте имали у школском дан ће бити фудбалер. Девојчице опробате у режирању неког филма?периоду? које певају и играју ће се бавити музиком или балетом. Детињство Био је то мој филм Бело одело.Школа и детињство су нешто одређује вашу будућност.што обележи читав живот. Добро • Након тога што сте се опробали и упамтите своје другове и другарице, да • Да ли сте некада помислили чиме глуми и у режирању, да ли можете даби сте кад одрастете могли да их све бисте се бавили, а да то није филм? одлучите шта више волите да радите?носите у сећању јер ће те говоритикад одрастете и остарите: "То су Ја сам хтео да будем спортиста, кад Ја сам прво и увек глумац, а режија јебили дани..." сам био мали. дошла више као жеља и као хоби.• Када сте били мали, да ли сте и тада • Да ли сте имали узоре из света филма, • Да ли је напорно и глумити и режиратизнали да желите да се бавите глумом, ко су они били? у свом филму, шта је напорније?режирањем (позориштем, филмом)? Узори су ми били увек позитивни Тешко је бавити се са више послова уУвек сам имао осећај за игру, који јунаци и позитивни ликови. У Србији исто време. Ја сам у мом филму Белије у уметности врло битан. Тај су једно време младима узори били лавови у коме си и ти Лука играо саосећај вас касније и определи шта криминалци , али се на срећу то мном био и сценариста и глумац ићете бити у животу. Онај ко се време променило. Сад су узори редитељ и продуцент. Било је тоигра са бројевима биће економиста узорни спортисти као што је Новак врло тешко за мене.и правиће паре, онај ко се игра Ђоковићса позориштем биће глумац или • Какви су Ваши утисци са снимањаЂaчкa reч - 14 -

×