Život zvezda i nastanak hemijskih elemenata

Milan Milošević
Milan MiloševićAssistant Professor at Faculty of Sciences and Mathematics, University of Niš
Život zvezda i nastanak
hemijskih elemenata
dr Milan Milošević
Departman za fiziku
Prirodno-matematički fakultet u Nišu
Škola astrobiologije
II predavanje (21. decembar 2017)
Predavanje je u okviru projekta „Astronomija svuda“,
uz podršku Centra za promociju nauke
Odakle sve ovo?
Big Bang (veliki prasak)...
Big Bang (veliki prasak)...
Život zvezda i nastanak hemijskih elemenata
Svaki atom na Zemlji...
... nekada je bio deo jedne zaboravljene zvezde!
Nukleosinteza
▪ Prva ideja – elementi nastali kad i svemir
▪ H i He – najrasprostranjeniji (ostali samo 2% mase
Sunčevog sistema); ledeći O i C.
▪ Artur Edington (1920) – prva ideja o fuziji vodonika u
zvezdama; mogu i ostali – slabo prihvaćena ideja.
▪ Hans Bete (1938) – nuklearne reakcije --> kako sija Sunce
▪ Fred Hojl – nastanak težih elemenata
▪ E. Margaret Burbidge, G. R. Burbidge, William A. Fowler, and F.
Hoyle, Synthesis of the Elements in Stars, Rev. Mod. Phys. 29,
547 (1957) https://doi.org/10.1103/RevModPhys.29.547
Nukleosinteza
▪ Veliki prasak (H, He, Li, Be)
• 100-300 sekundi nakon Velikog praska
▪ Nukleosinteza u zvezdama:
• p-p ciklus, 3-alfa-proces, CNO ciklus, s-proces,
fotodezintegracija
▪ „Eksplozivna“ nukleosinteza
• Tokom supernova
▪ Sudar neutronskih zvezda
• Glavni izvor r-procesa
▪ Kosmičko zračenje
Zvezde su uvek iste?
▪ “Tačkice” na nebu
▪ Ogromne lopte vrelog
gasa
▪ Toplota nastaje u
njihovom centru
▪ Različite boje
http://vimeo.com/57130400
Naša zvezda - Sunce
Ali...
Slike nam pričaju priču...
Slike nam pričaju priču...
Slike nam pričaju priču...
Kako stvoriti zvezdu?
▪ Sastojci:
• Vodonik
• Gravitacija
• Vreme... mnogo vremena
Zvezdano porodilište
● Gustina:
● 10 atoma vodonika/cm3
● 16 vodonika – 1 helijum
● (vazduh - 30x1018 at./cm3)
● Temperatura: 100K
(-173OC)
Tamna maglina
Globula
http://www.youtube.com/watch?v=mZL7VBmeFxY
Protozvezda
Zvezda je rođena
 Temperatura: 10 miliona stepeni
Kako sijaju zvezde?
▪ Vatra? Ne 
• Energija Sunca: 2 ∙ 10−4 𝐽
𝑘𝑔∙𝑠
▪ Hemijska reakcija? Ne 
▪ Fuzija! DA! ☺
Nuklearna fuzija vs fisija
Nuklearna fuzija
▪ Spajanje lakih jezgara i dobijanje jezgra veće
mase
▪ Jezgro 1 + jezgro 2 -> jezgro 3 + energija
▪ Tokom fuzione reakcija ukupna masa se
smanjuje – masa jezgra 3 manja je od zbira
masa jezgra 1 i jezgra 2
▪ Ekvivalencija mase i energije: E = mc2
• 1 kg --> 9 x 1016 J
▪ Zakon održanja mase i energije
Život zvezda i nastanak hemijskih elemenata
Fundamentalne interakcije
Nuklearna fuzija
▪ Velika brzina
▪ Jaka nuklearna sila
▪ Rastojanje: 10-15 m
▪ Brzina: nekoliko 100 km/s
▪ Temperatura: 107 K
Proton-protonski ciklus
1 1 2
eH H H e 
   
2 1 3
H H He   
3 3 4 1 1
He He He H H     
1 4
4( ) 2 eH He    
Koliko energije?
▪ Precizni eksperimenti na Zemlji - određene mase
svih čestica u p-p ciklusu
▪ 4 protona - 6,6943◦10-27kg
▪ jezgro helijuma - 6,6466◦10-27kg
▪ defekt mase - 0,048◦10-27kg => 4,3◦10-12J (26,7
MeV)
▪ 1 kg vodonika => 6,4◦1013 J (više nego dovoljno)
▪ svake sekunde 700 miliona tona vodonika fuzijom
prelazi u 695 miliona tona helijuma, a od 5 miliona
tona nastaje energija
▪ 1 sekunda = 500000 godina potrošnje na Zemlji!
Život zvezda i nastanak hemijskih elemenata
Početak kraja
 “Sagorevanje” vodonika u ljusci oko
jezgra
 Jezgro
 Temperatura 100 miliona stepeni
 “sagorevanje” helijuma
 “pepeo”: ugljenik i kiseonik
 Zvezda raste, površina hladi
 Zapremina oko milijardu puta veća
 Crveni džin
Crveni džin
▪ Aldebaran (Bik)
• 15 najsjajnijih zvezda, 15x veći od Sunca; orbita Merkura
▪ Antares (Škorpija)
• 13. po sjaju, 12000x sjajniji od Sunca, ¾ rastojanja do Jupitera
▪ Betelgez (Orion)
• 11. po sjaju, 15000x sjajniji od Sunca, 20x veća masa
Planetarna maglina
M57
“Mačije oko”
Beli patuljak
▪ Mnogo praznog prostora...
▪ “Pritisak” elektrona
▪ 1,4 solarne mase, 10.000 km;
▪ 1 cm3
→ 60 tona!
▪ Beli patuljci se hlade → temperatura
međuzvezdanog prostora, mrki
patuljci
▪ Neki beli patuljci – zanimljiva
sudbina
EKSPLOZIJA!Nova
▪ Sjaj - 10 hiljada puta!
▪ Masa – 1/10 solarne
▪ beli patuljci – objašnjeni ~1930
▪ Čandrasekar
▪ Granica 1,4 solarne mase
▪ Svake godine 6-10
▪ Većina zezda – slične Suncu
▪ Postoje i druge zvezde – plavičaste, blještavo sjajne
▪ Spika (Devica), Aherar (Eridan), skoro sve sjajne u Orionu
▪ Masa zvezda:
▪ mala – žive dugo, evoluiraju polako
▪ velika – žive kratko, evoluiraju brzo
▪ Crveni džin – teško se razlikuju
▪ Mala masa – jezgro (ugljenik, kiseonik) – inertno
▪ Velika masa – termonuklearne reakcije se nastavlja
Male i velike zvezde
www.svetnauke.org
▪ Brzina:
• 20 solarnih masa
• vodonik - 10 miliona god.
• helijum – milion godina
• Ugljenik – 1000 godina
• Kiseonik – 1 godina
• Silicijum → gvozdeno jezgro za 1
dan
▪ Temperatura raste
• 700 miliona – ugljenik
• milijardu – kiseonik
• 3 milijarde – silicijum
▪ Inertno gvožđe!
Velike brzo žive...
Fuzija vodonika i helijuma
▪ Proton-protonski ciklus, temperatura 107K
▪ Tri-alfa proces, temperatura 108K
8
4 Be
CNO ciklus
▪ Dominantan u zvezdama 1,3 puta veće mase od Sunca
Fuzija ugljenika
▪ Temperatura 109K
▪ Teža jezgra  veći broj protona  ogromne temperature
▪ Fuzija ugljenik-helijum, temperatura 6·108K
16O + 16O  32S + energija
16O + 4He  20Ne + energija
▪ proces zahvata helijuma
Alfa proces
Nije sve tako jednostavno
▪ Helijum nije jedini element koji
učestvuje u fuzionim reakcijama
sa drugim elementima
▪ Emisija i apsorpcija protona i
neutrona
▪ Kad se pojavi silicijum – temperatura 3·109K
▪ Razaranje jezgara, gama zracima, na jezgra helijuma
(fotodisintegracija)
▪ Ne samo da uništava silicijum, omogućava nastanak težih
jezgara
▪ Silicijum zahvata neku od nastalih alfa-čestica
▪ Proces u nekoliko etapa, konačno
28Si + 7(4He)  56Ni + energija
▪ Alfa-proces
▪ nikl-56  kobalt-56  gvožđe-56
▪ gvožđe-56 „najjače“ vezano
atomsko jezgro
• 26 protona, 30 neutrona
• Najveća energija veze jezgra
• Nagomilava u jezgru zvezde
• Elementi grupe gvožđa – veća rasprostranjenost
Pre eksplozije
100 miliona
milijardi triliona
atomskih bombi
Supernova
▪ Udarni talas – brzina nekoliko
desetina hiljada km/s
▪ Eksplozija – odbacivanje
spoljašnjih slojeva
▪ Ogromna oslobođena energija
▪ Sjajnija od čitave galaksije!
▪ Bljesak svetlosti jednak sjaju
milijardi Sunaca i taj sjaj dostiže
za nekoliko sati.
▪ Ista zvezda može postati nova
nekoliko puta, ali zvezda može
biti supernova samo jednom!
SN 2006gy
Dva tipa supernovih
Dva tipa supernovih
Standardne “sveće” – tip Ia
Betelgez – Alfa Orionis
 Masa: 18-19 masa Sunca
 Prečnik: ~1000 puta veći Sunca
 Sjaj: ~150.000 puta veći
 Temperatura: 3500K
 Daljina: 650 sv. godina
Kako znamo?
SN1006
SN1987
SN1572SN1054 SN1604
Supernove u našem komšiluku
▪ 10 supernova u našoj galaksiji u poslednjih 1000 godina
▪ CasA – nema je u istoriji, radio posmatranja - videla se u VII veku
• Najjači radio izvor, 10.000 sg, stara 300 god (možda 16. avgust 1680 – nova zvezda u
katalogu)
▪ Svaka – bar 100 pc ispod ili iznad galaktičke ravni
▪ Krug 100 pc – 1 supernova svakih 500.000 god.
▪ Najmlađa SNR G1.9+0.3 (1868. god; otkrivena 1985, starost određena 2008)
M1 – Maglina Rak (SN1054)
(NGC 1952; Taurus; +8,4 mag; 6300 s.g.)
▪ 4. jula 1054. g. kineski astronomi na istočnom delu neba
▪ Dostigla -6m (1/4 Meseca)
▪ naredna 23 dana – videla po danu
▪ opažena i na drugom kraju sveta – iznad današnjeg Novog Meksika i Arizone,
zabeležili je indijanski slikari
“Na dan či-ču, petog meseca prve godine vladavine Či-ho,
pojavila se 'gostujuća zvezda' na jugoistoku Tijen-huana,
veličine nekoliko palaca. Posle više od godine dana, ona se
ugasila” – Toktaga, Istorija dinastije Sung
▪ Daljina 6.300 s.v. god.
▪ 28. avgust 1758. – Š. Mesije
▪ maglina 10 s.g. u prečniku,
brzina 1800 km/s
▪ Sjaj -3.2m (1000 x Sunce)
▪ 1948. – jak radio izvor
▪ 1964. – izvor X-zraka
M1 – Maglina Rak (SN1054)
(NGC 1952; Taurus; +8,4 mag; 6300 s.g.)
▪ X-zračenje oko 100 puta intenzivnije
nego VIS
▪ 1968 - pulsar (NP0532)
▪ 30 obr/sec – najmlađi pulsar
▪ mala zvezda, apsolutni sjaj približno
kao Sunce
M1 – Maglina Rak (SN1054)
(NGC 1952; Taurus; +8,4 mag; 6300 s.g.)
SN 1181
▪ 4 – 6 avgusta
▪ Kineski i Japanski
astronomi
▪ Sazvežđe: Cassiopeia
▪ Vidljiva 185 dana
▪ Radio izvor 3C58
• Rotira 15 puta u sec
• Prva “kvark-zvezda”
▪ Sjaj supernove: -1m
SN 1572
▪ 11. novembar
▪ Tiho Brahe
▪ Sjajnija od Venere (-4m)
▪ Mart 1574 – nevidljiva golim
okom
▪ Mlečni put, Cassiopeia
▪ Supernova Ia
▪ Gas – 9000 km/h
▪ Zvezda – G2
• “pomogla” nastanku SN
• 10.000 svetlosnih godina
SN 1604
▪ 9. oktobra 1604
▪ Keplerova SN (zvezda),
17. oktobar 1604
▪ 20.000 svetlosnih godina
▪ Sjajnija od svih planeta
osim Venere (-2.5m)
Supernova SN1987A
▪ Noć 23.-24. februar 1987. godine
▪ Jan Šelton, opservatorija Las Kampanas (čileanski Andi)
▪ Veliki Magelanov oblak
▪ Rudnik cinka – Kamioka (Japan)
• 11 događaja u istoj sekundi
• Rudnik u Ohaju – istovremeno 6 događaja
• Verovatnoća nezamislivo mala!
• Sudar sa neutrinima
▪ Nekoliko sati kasnije – australijski astronomi prepoznali zvezdu:
• super-džin B3, 40 puta veći prečnik od Sunca
• Sanduleak-69202
▪ Daljina 168.000 svetlosnih godina
▪ Sjaj +3m
▪ Prva fotografija snimljena HST-om, kraj 1990. god
▪ Tri prstena
▪ 2001 – izbačeni materijal „udario“ prvi prsten; jaka
emisija X zračenja (3 puta veći fluks, 2001-2009)
▪ HST i VLT (fotografije 1994-2014) – sjaj bledi, udarni
talas uništio prsten. Izbledeće 2020-2030.
SN1006
▪ Najsjajniji događaj u istoriji
▪ 1. maj 1006. godine
▪ Švajcarska, Egipat, Irak, Kina,
Japan, S. Amerika
▪ Egipatski astrolog Ali bin
Ridwan
• 2.5-3 puta veći disk od Venere
• ¼ sjaja Meseca
▪ Supernova tipa Ia
▪ Neki izvori - senka
SN 1006
▪ Sjaj -7.5m
▪ U centru – pulsar ili crna
rupa – nepoznato
▪ Oblak – 2.800 km/h
Elementi „iza“ gvožđa?
• Prvih 81 – stabilni, nalaze na Zemlji, izgrađuju većinu objekata u vasioni
• Sledeći… – radioaktivno, nalaze na Zemlji, dug period poluraspada (milion ili
milijardu godina); prilično retki, nisu zabeleženi na drugim zvezdama
• Poslednji – radioaktivni, samo veštački, mnogo kraći period poluraspada
Elementi teži od gvožđa
▪ Zahvat neutrona
▪ Neutroni – sporedni produkti nuklearnih reakcija
▪ Nemaju naelektrisanje – nema odbojnih sila
▪ „Spajanje“ sa gvožđem  izotop veće mase
▪ S-proces (slow neutron capture)
• Jezgro postaje nestabilno, raspada se
56Fe + n  57Fe
57Fe + n  58Fe
58Fe + n  59Fe
• 59Fe – radioaktivno, raspada se na kobalt-59, stabilan
• Svaki uspešan zahvat – oko godinu dana, nestabilna jezgra imaju
dovoljno vremena da pređu u stabilna
• Nastali: olovo, bakar, srebro, zlato
Najteži elementi
▪ S-proces – do bizmuta-209 (najteži neradioaktivan element)
▪ Ne može torijum, uran, plutonijum
▪ S-proces nemoguć – novo jezgro raspada za kraće vreme nego
što je potrebno za nastanak
▪ r-proces (rapid)
• prvih 15 minuta eksplozije, broj slobodnih neutrona raste
▪ Stopa zahvata neutrona – velika
▪ Najteži elementi nastaju nakon smrti matične zvezde
▪ Rasprostranjenost oko milijardu puta manja nego vodonika i
helijuma
Neutronska zvezda
▪ “Pritisak” neutrona
▪ Uvećana verzija belog patuljka
▪ Beli patuljak 10.000 km, neutronska
zvezda 30 km.
▪ Kašičica materijala – 40 milijardi tona
Pulsari
▪ 1967. godina → LGM1 → pulsari
▪ LGM – Little Green Man
Crne rupe
▪ Neutronske zvezde – do 2,5
solarne mase
▪ Jedno od najznačajnijih
teorijskih otkrića XX veka
▪ 40-50 puta veća masa
• Maurits Cornelis
Escher (1898-1972)
• Relativity, 1953.
• Waterfall, 1961.
Sudar dve crne rupe…
… gravitacioni
talasi!
GW150914
Sudar dve
neutronske
zvezde
▪ Gravitacioni talasi
• GW170817
• GW170814
• GW170104
• GW151226
• GW150914
▪ Nobelova nagrada iz
fizike za 2017. godinu
Gravitacioni talasi
http://www.ligo.org/detections/GW170817.php
Svaki atom na Zemlji...
... nekada je bio deo jedne
zaboravljene zvezde!
▪ Milan Milošević
Departman za fiziku
Prirodno-matematički fakultet u Nišu
▪ mmilan@svetnauke.org
▪ www.mmilan.com
▪ www.facebook.com/mmilan
www.linkedin.com/in/mmilann/
▪ Svet nauke
www.svetnauke.org
www.facebook.com/svetnauke.org
▪ Astronomsko društvo „Alfa“
www.alfa.org.rs
www.facebook.com/alfa.nis
▪ Departman za fiziku PMF-a
http://fizika.pmf.ni.ac.rs
www.facebook.com/fizika.nis
Na kraju je ponovo početak...
1 of 75

Recommended

Život svemira by
Život svemiraŽivot svemira
Život svemiraMilan Milošević
1.6K views87 slides
Nauka I Umetnost Mj by
Nauka I Umetnost MjNauka I Umetnost Mj
Nauka I Umetnost Mjmjovicic
1.4K views38 slides
Brighton Astro - Neutron Star Presentation by
Brighton Astro - Neutron Star PresentationBrighton Astro - Neutron Star Presentation
Brighton Astro - Neutron Star PresentationGareth Jenkins
553 views33 slides
Zakoni zračenja apsolutno crnog tela by
Zakoni zračenja apsolutno crnog telaZakoni zračenja apsolutno crnog tela
Zakoni zračenja apsolutno crnog telaMarina Dorocki
8.6K views6 slides
Vertikalni hitac navise by
Vertikalni hitac naviseVertikalni hitac navise
Vertikalni hitac navisenasaskolatakmicenja
14.6K views11 slides
Ajnštajnova teorija relativiteta za početnike by
Ajnštajnova teorija relativiteta za početnikeAjnštajnova teorija relativiteta za početnike
Ajnštajnova teorija relativiteta za početnikeMilan Milošević
19.7K views63 slides

More Related Content

What's hot

Magnetic sun by
Magnetic sunMagnetic sun
Magnetic sunOyster River HS
1.5K views13 slides
Narkomanija by
Narkomanija Narkomanija
Narkomanija dr Šarac
3.2K views16 slides
Sunčev sistem by
Sunčev sistem Sunčev sistem
Sunčev sistem radmila10
2.1K views16 slides
Quantum Chromodynamics by
Quantum ChromodynamicsQuantum Chromodynamics
Quantum ChromodynamicsArnav Pushkar
1.6K views42 slides
Термоядрен синтез by
Термоядрен синтезТермоядрен синтез
Термоядрен синтезmtrad
11.4K views15 slides
Sunčev sistem - Saša Stojanović by
Sunčev sistem - Saša StojanovićSunčev sistem - Saša Stojanović
Sunčev sistem - Saša StojanovićEdukacija Obrazovni portal
2.5K views24 slides

What's hot(20)

Narkomanija by dr Šarac
Narkomanija Narkomanija
Narkomanija
dr Šarac3.2K views
Sunčev sistem by radmila10
Sunčev sistem Sunčev sistem
Sunčev sistem
radmila102.1K views
Quantum Chromodynamics by Arnav Pushkar
Quantum ChromodynamicsQuantum Chromodynamics
Quantum Chromodynamics
Arnav Pushkar1.6K views
Термоядрен синтез by mtrad
Термоядрен синтезТермоядрен синтез
Термоядрен синтез
mtrad11.4K views
Elektromagnetni talasi - Sofija Tomić - Vladimir Milićević by NašaŠkola.Net
Elektromagnetni talasi - Sofija Tomić - Vladimir MilićevićElektromagnetni talasi - Sofija Tomić - Vladimir Milićević
Elektromagnetni talasi - Sofija Tomić - Vladimir Milićević
NašaŠkola.Net7.6K views
Dark matter presentation by WAQAS INAM
Dark matter presentationDark matter presentation
Dark matter presentation
WAQAS INAM750 views
Introduction to Pulsar(Astrophysics) by Mehedi Hassan
Introduction to Pulsar(Astrophysics)Introduction to Pulsar(Astrophysics)
Introduction to Pulsar(Astrophysics)
Mehedi Hassan1.8K views
Магнетна резонанца - Magnetna rezonanca by Душан Тадић
Магнетна резонанца - Magnetna rezonancaМагнетна резонанца - Magnetna rezonanca
Магнетна резонанца - Magnetna rezonanca
zemlja u svemiru by theorema1
zemlja u svemiruzemlja u svemiru
zemlja u svemiru
theorema16.2K views
Izvori svetlosti i pravolinijsko prostiranje by Magdalena Petrovic
Izvori svetlosti i pravolinijsko prostiranjeIzvori svetlosti i pravolinijsko prostiranje
Izvori svetlosti i pravolinijsko prostiranje
Magdalena Petrovic10.7K views
Druga industrijska revolucija by Vale Shau
Druga industrijska revolucijaDruga industrijska revolucija
Druga industrijska revolucija
Vale Shau5.4K views
Fizika- Disperzija svetlosti-Andrija Stanković-Biljana by nasaskolatakmicenja1
Fizika- Disperzija svetlosti-Andrija Stanković-Biljana Fizika- Disperzija svetlosti-Andrija Stanković-Biljana
Fizika- Disperzija svetlosti-Andrija Stanković-Biljana
Black Holes and its Effects by Ranjith Siji
Black Holes and its EffectsBlack Holes and its Effects
Black Holes and its Effects
Ranjith Siji2.6K views

Similar to Život zvezda i nastanak hemijskih elemenata

Evolucija zvezda i nastanak crnih rupa - kako smo videli nevidljivo by
Evolucija zvezda i nastanak crnih rupa - kako smo videli nevidljivoEvolucija zvezda i nastanak crnih rupa - kako smo videli nevidljivo
Evolucija zvezda i nastanak crnih rupa - kako smo videli nevidljivoMilan Milošević
566 views81 slides
Supernove - na kraju je opet pocetak (2. deo) by
Supernove - na kraju je opet pocetak (2. deo)Supernove - na kraju je opet pocetak (2. deo)
Supernove - na kraju je opet pocetak (2. deo)Milan Milošević
398 views40 slides
Nukleosinteza u zvezdama by
Nukleosinteza u zvezdamaNukleosinteza u zvezdama
Nukleosinteza u zvezdamaMilan Milošević
150 views41 slides
Zvezde eksplodiraju, zar ne by
Zvezde eksplodiraju, zar neZvezde eksplodiraju, zar ne
Zvezde eksplodiraju, zar neMilan Milošević
1K views52 slides
Sunce - zvezda iz Sunčevog sistema by
Sunce - zvezda iz Sunčevog sistemaSunce - zvezda iz Sunčevog sistema
Sunce - zvezda iz Sunčevog sistemaMilan Milošević
2K views110 slides
Da li će Zemlja dobiti drugo Sunce? - Betelgez by
Da li će Zemlja dobiti drugo Sunce? - BetelgezDa li će Zemlja dobiti drugo Sunce? - Betelgez
Da li će Zemlja dobiti drugo Sunce? - BetelgezMilan Milošević
917 views29 slides

Similar to Život zvezda i nastanak hemijskih elemenata(20)

Evolucija zvezda i nastanak crnih rupa - kako smo videli nevidljivo by Milan Milošević
Evolucija zvezda i nastanak crnih rupa - kako smo videli nevidljivoEvolucija zvezda i nastanak crnih rupa - kako smo videli nevidljivo
Evolucija zvezda i nastanak crnih rupa - kako smo videli nevidljivo
Milan Milošević566 views
Supernove - na kraju je opet pocetak (2. deo) by Milan Milošević
Supernove - na kraju je opet pocetak (2. deo)Supernove - na kraju je opet pocetak (2. deo)
Supernove - na kraju je opet pocetak (2. deo)
Milan Milošević398 views
Da li će Zemlja dobiti drugo Sunce? - Betelgez by Milan Milošević
Da li će Zemlja dobiti drugo Sunce? - BetelgezDa li će Zemlja dobiti drugo Sunce? - Betelgez
Da li će Zemlja dobiti drugo Sunce? - Betelgez
Milan Milošević917 views
Od velikog praska do Nobelove nagrade za fiziku za 2019. godinu by Milan Milošević
Od velikog praska do Nobelove nagrade za fiziku za 2019. godinuOd velikog praska do Nobelove nagrade za fiziku za 2019. godinu
Od velikog praska do Nobelove nagrade za fiziku za 2019. godinu
Milan Milošević306 views
Od crne rupe do Nobelove nagrade za fiziku by Milan Milošević
Od crne rupe do Nobelove nagrade za fizikuOd crne rupe do Nobelove nagrade za fiziku
Od crne rupe do Nobelove nagrade za fiziku
Milan Milošević215 views

More from Milan Milošević

Inflacija, crne rupe i Fizika u Nišu by
Inflacija, crne rupe i Fizika u NišuInflacija, crne rupe i Fizika u Nišu
Inflacija, crne rupe i Fizika u NišuMilan Milošević
122 views48 slides
Observational tests of Tachyonic and Holographic Models of Inflation by
Observational tests of Tachyonic and Holographic Models of InflationObservational tests of Tachyonic and Holographic Models of Inflation
Observational tests of Tachyonic and Holographic Models of InflationMilan Milošević
137 views41 slides
Kako smo videli nevidljivo - od crne rupe do Nobelove nagrade za fiziku by
Kako smo videli nevidljivo - od crne rupe do Nobelove nagrade za fizikuKako smo videli nevidljivo - od crne rupe do Nobelove nagrade za fiziku
Kako smo videli nevidljivo - od crne rupe do Nobelove nagrade za fizikuMilan Milošević
737 views57 slides
Observational parameters of Inflation in Holographic cosmology by
Observational parameters of Inflation in Holographic cosmologyObservational parameters of Inflation in Holographic cosmology
Observational parameters of Inflation in Holographic cosmologyMilan Milošević
170 views28 slides
Numerical inflation: simulation of observational parameters by
Numerical inflation: simulation of observational parametersNumerical inflation: simulation of observational parameters
Numerical inflation: simulation of observational parametersMilan Milošević
184 views113 slides
Kako videti nevidljivo? - prva fotografija crne rupe by
Kako videti nevidljivo? - prva fotografija crne rupeKako videti nevidljivo? - prva fotografija crne rupe
Kako videti nevidljivo? - prva fotografija crne rupeMilan Milošević
602 views41 slides

More from Milan Milošević(20)

Observational tests of Tachyonic and Holographic Models of Inflation by Milan Milošević
Observational tests of Tachyonic and Holographic Models of InflationObservational tests of Tachyonic and Holographic Models of Inflation
Observational tests of Tachyonic and Holographic Models of Inflation
Milan Milošević137 views
Kako smo videli nevidljivo - od crne rupe do Nobelove nagrade za fiziku by Milan Milošević
Kako smo videli nevidljivo - od crne rupe do Nobelove nagrade za fizikuKako smo videli nevidljivo - od crne rupe do Nobelove nagrade za fiziku
Kako smo videli nevidljivo - od crne rupe do Nobelove nagrade za fiziku
Milan Milošević737 views
Observational parameters of Inflation in Holographic cosmology by Milan Milošević
Observational parameters of Inflation in Holographic cosmologyObservational parameters of Inflation in Holographic cosmology
Observational parameters of Inflation in Holographic cosmology
Milan Milošević170 views
Numerical inflation: simulation of observational parameters by Milan Milošević
Numerical inflation: simulation of observational parametersNumerical inflation: simulation of observational parameters
Numerical inflation: simulation of observational parameters
Milan Milošević184 views
Kako videti nevidljivo? - prva fotografija crne rupe by Milan Milošević
Kako videti nevidljivo? - prva fotografija crne rupeKako videti nevidljivo? - prva fotografija crne rupe
Kako videti nevidljivo? - prva fotografija crne rupe
Milan Milošević602 views
NETCHEM CPD: Audio prezentovanje jednosmerna i dvosmerna komunikacija by Milan Milošević
NETCHEM CPD: Audio prezentovanje jednosmerna i dvosmerna komunikacijaNETCHEM CPD: Audio prezentovanje jednosmerna i dvosmerna komunikacija
NETCHEM CPD: Audio prezentovanje jednosmerna i dvosmerna komunikacija
Milan Milošević220 views
NETCHEM CPD: Video konferencijsko povezivanje by Milan Milošević
NETCHEM CPD: Video konferencijsko povezivanjeNETCHEM CPD: Video konferencijsko povezivanje
NETCHEM CPD: Video konferencijsko povezivanje
Milan Milošević138 views
Overview of collected WARIAL data from NETCHEM consortium by Milan Milošević
Overview of collected WARIAL data from NETCHEM consortiumOverview of collected WARIAL data from NETCHEM consortium
Overview of collected WARIAL data from NETCHEM consortium
Milan Milošević166 views
Agreement of protection of intellectual property by Milan Milošević
Agreement of protection of intellectual propertyAgreement of protection of intellectual property
Agreement of protection of intellectual property
Milan Milošević124 views
Observational Parameters in a Braneworld Inlationary Scenario by Milan Milošević
Observational Parameters in a Braneworld Inlationary ScenarioObservational Parameters in a Braneworld Inlationary Scenario
Observational Parameters in a Braneworld Inlationary Scenario
Milan Milošević131 views
Numerical Calculation of the Hubble Hierarchy Parameters and the Observationa... by Milan Milošević
Numerical Calculation of the Hubble Hierarchy Parameters and the Observationa...Numerical Calculation of the Hubble Hierarchy Parameters and the Observationa...
Numerical Calculation of the Hubble Hierarchy Parameters and the Observationa...
Milan Milošević250 views
Invision power. Visual design of Forum. Demo by Milan Milošević
Invision power. Visual design of Forum. DemoInvision power. Visual design of Forum. Demo
Invision power. Visual design of Forum. Demo
Milan Milošević553 views

Recently uploaded

ICK7-L3.pptx by
ICK7-L3.pptxICK7-L3.pptx
ICK7-L3.pptxAleksandarSpasic5
5 views3 slides
ICK7-L1.pptx by
ICK7-L1.pptxICK7-L1.pptx
ICK7-L1.pptxAleksandarSpasic5
8 views14 slides
ICK8-L1.pptx by
ICK8-L1.pptxICK8-L1.pptx
ICK8-L1.pptxAleksandarSpasic5
6 views10 slides
MladenIlic_MaliPrinc.pptx by
MladenIlic_MaliPrinc.pptxMladenIlic_MaliPrinc.pptx
MladenIlic_MaliPrinc.pptxkosta04miletic
16 views7 slides
IT9-L4.pptx by
IT9-L4.pptxIT9-L4.pptx
IT9-L4.pptxAleksandarSpasic5
5 views6 slides
IT9-L2.pptx by
IT9-L2.pptxIT9-L2.pptx
IT9-L2.pptxAleksandarSpasic5
8 views4 slides

Život zvezda i nastanak hemijskih elemenata

 • 1. Život zvezda i nastanak hemijskih elemenata dr Milan Milošević Departman za fiziku Prirodno-matematički fakultet u Nišu Škola astrobiologije II predavanje (21. decembar 2017) Predavanje je u okviru projekta „Astronomija svuda“, uz podršku Centra za promociju nauke
 • 3. Big Bang (veliki prasak)...
 • 4. Big Bang (veliki prasak)...
 • 6. Svaki atom na Zemlji... ... nekada je bio deo jedne zaboravljene zvezde!
 • 7. Nukleosinteza ▪ Prva ideja – elementi nastali kad i svemir ▪ H i He – najrasprostranjeniji (ostali samo 2% mase Sunčevog sistema); ledeći O i C. ▪ Artur Edington (1920) – prva ideja o fuziji vodonika u zvezdama; mogu i ostali – slabo prihvaćena ideja. ▪ Hans Bete (1938) – nuklearne reakcije --> kako sija Sunce ▪ Fred Hojl – nastanak težih elemenata ▪ E. Margaret Burbidge, G. R. Burbidge, William A. Fowler, and F. Hoyle, Synthesis of the Elements in Stars, Rev. Mod. Phys. 29, 547 (1957) https://doi.org/10.1103/RevModPhys.29.547
 • 8. Nukleosinteza ▪ Veliki prasak (H, He, Li, Be) • 100-300 sekundi nakon Velikog praska ▪ Nukleosinteza u zvezdama: • p-p ciklus, 3-alfa-proces, CNO ciklus, s-proces, fotodezintegracija ▪ „Eksplozivna“ nukleosinteza • Tokom supernova ▪ Sudar neutronskih zvezda • Glavni izvor r-procesa ▪ Kosmičko zračenje
 • 9. Zvezde su uvek iste? ▪ “Tačkice” na nebu ▪ Ogromne lopte vrelog gasa ▪ Toplota nastaje u njihovom centru ▪ Različite boje
 • 11. Naša zvezda - Sunce
 • 13. Slike nam pričaju priču...
 • 14. Slike nam pričaju priču...
 • 15. Slike nam pričaju priču...
 • 16. Kako stvoriti zvezdu? ▪ Sastojci: • Vodonik • Gravitacija • Vreme... mnogo vremena
 • 17. Zvezdano porodilište ● Gustina: ● 10 atoma vodonika/cm3 ● 16 vodonika – 1 helijum ● (vazduh - 30x1018 at./cm3) ● Temperatura: 100K (-173OC)
 • 21. Zvezda je rođena  Temperatura: 10 miliona stepeni
 • 22. Kako sijaju zvezde? ▪ Vatra? Ne  • Energija Sunca: 2 ∙ 10−4 𝐽 𝑘𝑔∙𝑠 ▪ Hemijska reakcija? Ne  ▪ Fuzija! DA! ☺
 • 24. Nuklearna fuzija ▪ Spajanje lakih jezgara i dobijanje jezgra veće mase ▪ Jezgro 1 + jezgro 2 -> jezgro 3 + energija ▪ Tokom fuzione reakcija ukupna masa se smanjuje – masa jezgra 3 manja je od zbira masa jezgra 1 i jezgra 2 ▪ Ekvivalencija mase i energije: E = mc2 • 1 kg --> 9 x 1016 J ▪ Zakon održanja mase i energije
 • 27. Nuklearna fuzija ▪ Velika brzina ▪ Jaka nuklearna sila ▪ Rastojanje: 10-15 m ▪ Brzina: nekoliko 100 km/s ▪ Temperatura: 107 K
 • 28. Proton-protonski ciklus 1 1 2 eH H H e      2 1 3 H H He    3 3 4 1 1 He He He H H      1 4 4( ) 2 eH He    
 • 29. Koliko energije? ▪ Precizni eksperimenti na Zemlji - određene mase svih čestica u p-p ciklusu ▪ 4 protona - 6,6943◦10-27kg ▪ jezgro helijuma - 6,6466◦10-27kg ▪ defekt mase - 0,048◦10-27kg => 4,3◦10-12J (26,7 MeV) ▪ 1 kg vodonika => 6,4◦1013 J (više nego dovoljno) ▪ svake sekunde 700 miliona tona vodonika fuzijom prelazi u 695 miliona tona helijuma, a od 5 miliona tona nastaje energija ▪ 1 sekunda = 500000 godina potrošnje na Zemlji!
 • 31. Početak kraja  “Sagorevanje” vodonika u ljusci oko jezgra  Jezgro  Temperatura 100 miliona stepeni  “sagorevanje” helijuma  “pepeo”: ugljenik i kiseonik  Zvezda raste, površina hladi  Zapremina oko milijardu puta veća  Crveni džin
 • 32. Crveni džin ▪ Aldebaran (Bik) • 15 najsjajnijih zvezda, 15x veći od Sunca; orbita Merkura ▪ Antares (Škorpija) • 13. po sjaju, 12000x sjajniji od Sunca, ¾ rastojanja do Jupitera ▪ Betelgez (Orion) • 11. po sjaju, 15000x sjajniji od Sunca, 20x veća masa
 • 34. Beli patuljak ▪ Mnogo praznog prostora... ▪ “Pritisak” elektrona ▪ 1,4 solarne mase, 10.000 km; ▪ 1 cm3 → 60 tona! ▪ Beli patuljci se hlade → temperatura međuzvezdanog prostora, mrki patuljci ▪ Neki beli patuljci – zanimljiva sudbina
 • 35. EKSPLOZIJA!Nova ▪ Sjaj - 10 hiljada puta! ▪ Masa – 1/10 solarne ▪ beli patuljci – objašnjeni ~1930 ▪ Čandrasekar ▪ Granica 1,4 solarne mase ▪ Svake godine 6-10
 • 36. ▪ Većina zezda – slične Suncu ▪ Postoje i druge zvezde – plavičaste, blještavo sjajne ▪ Spika (Devica), Aherar (Eridan), skoro sve sjajne u Orionu ▪ Masa zvezda: ▪ mala – žive dugo, evoluiraju polako ▪ velika – žive kratko, evoluiraju brzo ▪ Crveni džin – teško se razlikuju ▪ Mala masa – jezgro (ugljenik, kiseonik) – inertno ▪ Velika masa – termonuklearne reakcije se nastavlja Male i velike zvezde
 • 38. ▪ Brzina: • 20 solarnih masa • vodonik - 10 miliona god. • helijum – milion godina • Ugljenik – 1000 godina • Kiseonik – 1 godina • Silicijum → gvozdeno jezgro za 1 dan ▪ Temperatura raste • 700 miliona – ugljenik • milijardu – kiseonik • 3 milijarde – silicijum ▪ Inertno gvožđe! Velike brzo žive...
 • 39. Fuzija vodonika i helijuma ▪ Proton-protonski ciklus, temperatura 107K ▪ Tri-alfa proces, temperatura 108K 8 4 Be
 • 40. CNO ciklus ▪ Dominantan u zvezdama 1,3 puta veće mase od Sunca
 • 41. Fuzija ugljenika ▪ Temperatura 109K ▪ Teža jezgra  veći broj protona  ogromne temperature ▪ Fuzija ugljenik-helijum, temperatura 6·108K 16O + 16O  32S + energija 16O + 4He  20Ne + energija ▪ proces zahvata helijuma
 • 43. Nije sve tako jednostavno ▪ Helijum nije jedini element koji učestvuje u fuzionim reakcijama sa drugim elementima ▪ Emisija i apsorpcija protona i neutrona ▪ Kad se pojavi silicijum – temperatura 3·109K ▪ Razaranje jezgara, gama zracima, na jezgra helijuma (fotodisintegracija) ▪ Ne samo da uništava silicijum, omogućava nastanak težih jezgara
 • 44. ▪ Silicijum zahvata neku od nastalih alfa-čestica ▪ Proces u nekoliko etapa, konačno 28Si + 7(4He)  56Ni + energija ▪ Alfa-proces ▪ nikl-56  kobalt-56  gvožđe-56 ▪ gvožđe-56 „najjače“ vezano atomsko jezgro • 26 protona, 30 neutrona • Najveća energija veze jezgra • Nagomilava u jezgru zvezde • Elementi grupe gvožđa – veća rasprostranjenost
 • 47. Supernova ▪ Udarni talas – brzina nekoliko desetina hiljada km/s ▪ Eksplozija – odbacivanje spoljašnjih slojeva ▪ Ogromna oslobođena energija ▪ Sjajnija od čitave galaksije! ▪ Bljesak svetlosti jednak sjaju milijardi Sunaca i taj sjaj dostiže za nekoliko sati. ▪ Ista zvezda može postati nova nekoliko puta, ali zvezda može biti supernova samo jednom! SN 2006gy
 • 51. Betelgez – Alfa Orionis  Masa: 18-19 masa Sunca  Prečnik: ~1000 puta veći Sunca  Sjaj: ~150.000 puta veći  Temperatura: 3500K  Daljina: 650 sv. godina
 • 53. Supernove u našem komšiluku ▪ 10 supernova u našoj galaksiji u poslednjih 1000 godina ▪ CasA – nema je u istoriji, radio posmatranja - videla se u VII veku • Najjači radio izvor, 10.000 sg, stara 300 god (možda 16. avgust 1680 – nova zvezda u katalogu) ▪ Svaka – bar 100 pc ispod ili iznad galaktičke ravni ▪ Krug 100 pc – 1 supernova svakih 500.000 god. ▪ Najmlađa SNR G1.9+0.3 (1868. god; otkrivena 1985, starost određena 2008)
 • 54. M1 – Maglina Rak (SN1054) (NGC 1952; Taurus; +8,4 mag; 6300 s.g.) ▪ 4. jula 1054. g. kineski astronomi na istočnom delu neba ▪ Dostigla -6m (1/4 Meseca) ▪ naredna 23 dana – videla po danu ▪ opažena i na drugom kraju sveta – iznad današnjeg Novog Meksika i Arizone, zabeležili je indijanski slikari
 • 55. “Na dan či-ču, petog meseca prve godine vladavine Či-ho, pojavila se 'gostujuća zvezda' na jugoistoku Tijen-huana, veličine nekoliko palaca. Posle više od godine dana, ona se ugasila” – Toktaga, Istorija dinastije Sung
 • 56. ▪ Daljina 6.300 s.v. god. ▪ 28. avgust 1758. – Š. Mesije ▪ maglina 10 s.g. u prečniku, brzina 1800 km/s ▪ Sjaj -3.2m (1000 x Sunce) ▪ 1948. – jak radio izvor ▪ 1964. – izvor X-zraka M1 – Maglina Rak (SN1054) (NGC 1952; Taurus; +8,4 mag; 6300 s.g.)
 • 57. ▪ X-zračenje oko 100 puta intenzivnije nego VIS ▪ 1968 - pulsar (NP0532) ▪ 30 obr/sec – najmlađi pulsar ▪ mala zvezda, apsolutni sjaj približno kao Sunce M1 – Maglina Rak (SN1054) (NGC 1952; Taurus; +8,4 mag; 6300 s.g.)
 • 58. SN 1181 ▪ 4 – 6 avgusta ▪ Kineski i Japanski astronomi ▪ Sazvežđe: Cassiopeia ▪ Vidljiva 185 dana ▪ Radio izvor 3C58 • Rotira 15 puta u sec • Prva “kvark-zvezda” ▪ Sjaj supernove: -1m
 • 59. SN 1572 ▪ 11. novembar ▪ Tiho Brahe ▪ Sjajnija od Venere (-4m) ▪ Mart 1574 – nevidljiva golim okom ▪ Mlečni put, Cassiopeia ▪ Supernova Ia ▪ Gas – 9000 km/h ▪ Zvezda – G2 • “pomogla” nastanku SN • 10.000 svetlosnih godina
 • 60. SN 1604 ▪ 9. oktobra 1604 ▪ Keplerova SN (zvezda), 17. oktobar 1604 ▪ 20.000 svetlosnih godina ▪ Sjajnija od svih planeta osim Venere (-2.5m)
 • 61. Supernova SN1987A ▪ Noć 23.-24. februar 1987. godine ▪ Jan Šelton, opservatorija Las Kampanas (čileanski Andi) ▪ Veliki Magelanov oblak ▪ Rudnik cinka – Kamioka (Japan) • 11 događaja u istoj sekundi • Rudnik u Ohaju – istovremeno 6 događaja • Verovatnoća nezamislivo mala! • Sudar sa neutrinima ▪ Nekoliko sati kasnije – australijski astronomi prepoznali zvezdu: • super-džin B3, 40 puta veći prečnik od Sunca • Sanduleak-69202
 • 62. ▪ Daljina 168.000 svetlosnih godina ▪ Sjaj +3m ▪ Prva fotografija snimljena HST-om, kraj 1990. god ▪ Tri prstena ▪ 2001 – izbačeni materijal „udario“ prvi prsten; jaka emisija X zračenja (3 puta veći fluks, 2001-2009) ▪ HST i VLT (fotografije 1994-2014) – sjaj bledi, udarni talas uništio prsten. Izbledeće 2020-2030.
 • 63. SN1006 ▪ Najsjajniji događaj u istoriji ▪ 1. maj 1006. godine ▪ Švajcarska, Egipat, Irak, Kina, Japan, S. Amerika ▪ Egipatski astrolog Ali bin Ridwan • 2.5-3 puta veći disk od Venere • ¼ sjaja Meseca ▪ Supernova tipa Ia ▪ Neki izvori - senka
 • 64. SN 1006 ▪ Sjaj -7.5m ▪ U centru – pulsar ili crna rupa – nepoznato ▪ Oblak – 2.800 km/h
 • 65. Elementi „iza“ gvožđa? • Prvih 81 – stabilni, nalaze na Zemlji, izgrađuju većinu objekata u vasioni • Sledeći… – radioaktivno, nalaze na Zemlji, dug period poluraspada (milion ili milijardu godina); prilično retki, nisu zabeleženi na drugim zvezdama • Poslednji – radioaktivni, samo veštački, mnogo kraći period poluraspada
 • 66. Elementi teži od gvožđa ▪ Zahvat neutrona ▪ Neutroni – sporedni produkti nuklearnih reakcija ▪ Nemaju naelektrisanje – nema odbojnih sila ▪ „Spajanje“ sa gvožđem  izotop veće mase ▪ S-proces (slow neutron capture) • Jezgro postaje nestabilno, raspada se 56Fe + n  57Fe 57Fe + n  58Fe 58Fe + n  59Fe • 59Fe – radioaktivno, raspada se na kobalt-59, stabilan • Svaki uspešan zahvat – oko godinu dana, nestabilna jezgra imaju dovoljno vremena da pređu u stabilna • Nastali: olovo, bakar, srebro, zlato
 • 67. Najteži elementi ▪ S-proces – do bizmuta-209 (najteži neradioaktivan element) ▪ Ne može torijum, uran, plutonijum ▪ S-proces nemoguć – novo jezgro raspada za kraće vreme nego što je potrebno za nastanak ▪ r-proces (rapid) • prvih 15 minuta eksplozije, broj slobodnih neutrona raste ▪ Stopa zahvata neutrona – velika ▪ Najteži elementi nastaju nakon smrti matične zvezde ▪ Rasprostranjenost oko milijardu puta manja nego vodonika i helijuma
 • 68. Neutronska zvezda ▪ “Pritisak” neutrona ▪ Uvećana verzija belog patuljka ▪ Beli patuljak 10.000 km, neutronska zvezda 30 km. ▪ Kašičica materijala – 40 milijardi tona
 • 69. Pulsari ▪ 1967. godina → LGM1 → pulsari ▪ LGM – Little Green Man
 • 70. Crne rupe ▪ Neutronske zvezde – do 2,5 solarne mase ▪ Jedno od najznačajnijih teorijskih otkrića XX veka ▪ 40-50 puta veća masa • Maurits Cornelis Escher (1898-1972) • Relativity, 1953. • Waterfall, 1961.
 • 71. Sudar dve crne rupe… … gravitacioni talasi! GW150914
 • 72. Sudar dve neutronske zvezde ▪ Gravitacioni talasi • GW170817 • GW170814 • GW170104 • GW151226 • GW150914 ▪ Nobelova nagrada iz fizike za 2017. godinu
 • 74. Svaki atom na Zemlji... ... nekada je bio deo jedne zaboravljene zvezde!
 • 75. ▪ Milan Milošević Departman za fiziku Prirodno-matematički fakultet u Nišu ▪ mmilan@svetnauke.org ▪ www.mmilan.com ▪ www.facebook.com/mmilan www.linkedin.com/in/mmilann/ ▪ Svet nauke www.svetnauke.org www.facebook.com/svetnauke.org ▪ Astronomsko društvo „Alfa“ www.alfa.org.rs www.facebook.com/alfa.nis ▪ Departman za fiziku PMF-a http://fizika.pmf.ni.ac.rs www.facebook.com/fizika.nis Na kraju je ponovo početak...