Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Vulkani i zemljotresi

17,941 views

Published on

Published in: Education
 • Dating for everyone is here: ♥♥♥ http://bit.ly/2ZDZFYj ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Follow the link, new dating source: ❤❤❤ http://bit.ly/2ZDZFYj ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Vulkani i zemljotresi

 1. 1. VULKANI I ZEMLJOTRESI
 2. 2. Površina naše planete nalik je slagalici. Izgrađena je od velikog broja litosfernih ploča različite veličine. One se neprekidno kreću, razdvajaju ili sudaraju. Njihovim kontaktom nastaju najstrašnije sile na Zemlji: V U L K A N I Z E M LJ O T R E S I Litosferne ploče I Vezuv Majon
 3. 3. VULKANI Vulkani su obi čno kupasta uzvišenja na čijim se vrhovima nalaze levkasta udubljenja – krateri. Krateri su sa većim dubinama povezani uskim kanalima ( grotlo ) kroz koje povremeno ili stalno izbijaju vreli gasovi i vodena para, a povremeno i magma, pepeo i komadi čvrstih stena tzv. vulkanske bombe.Kada magma izbije na površinu zove se lava. Izbijanje gasova, pepela i lave naziva se vulkanska erupcija. Do erupcija dolazi zbog visokih temperatura i ogromnih pritisaka u magmatskom ognjištu . Erupcija vulkana Mauna Loa na Havajima Vulkan Merapi na ostrvu Sumatri u Indoneziji Vulkan Krater Ognjište magme Grotlo Lava
 4. 4. Erupcija vulkana Etna na Siciliji, Italija Vulkani na Havajima imaju žitku lavu koja stiže do okeana; Kilauea Lava može biti različite gustine – od žitke do vrlo guste. Njena temperatura obično iznosi više od 1 000 C stepeni. Brzina kretanja lave zavisi od njene gustine i nagiba vulkanske kupe. Gusta lava se nagomilava oko kratera dok se tečna lava razliva preko kupe i obrazuje potoke lave i vulkanske platoe. Vulkani se dele na žive ili aktivne i na ugašene . Na Zemlji sada ima više od 620 aktivnih i bezbroj ugašenih vulkana .
 5. 5. Vulkan Čimboraso u Ekvadoru, Južna Amerika Kaldera vulkana Santorin u Egejskom moru. Vulkan Fudžijama ili Fudži, Japan
 6. 6. Oblasti vulkanizma se poklapaju sa zemljotresnim područjima
 7. 7. ZEMLJOTRESI Zemljotresi su iznenadna i snažna, kratkotrajna podrhtavanja pojedinih delova Zemljine kore. Njih izaziva pomeranje blokova litosfernih ploča duž raseda. Hipocentar (žarište) većine zemljotresa nalazi se na dubinama oko 70 km. To je mesto nastanka zemljotresa. Epicentar je mesto na Zemljinoj površini, iznad hipocentra, gde se zemljotres najjače oseća.
 8. 8. Jačina zemljotresa se meri dvema skalama. Merkalijeva skala meri jačinu oštećenja i ima 12 stepeni. Rihterova skala meri jačinu samog zemljotresa. Instrumenti kojima se meri jačina zemljotresa nazivaju se seizmografi. Zemljotresi često prouzrokuju ljudske žrtve i veliku materijalnu štetu.
 9. 9. Ukoliko se zemljotres desi na dnu mora ili okeana izaziva kretanje ogromnih količina vode. Ta pokrenuta voda se kao kakav veliki zid obrušava na obalu rušeći sve pred sobom. To je CUNAMI
 10. 10. DA PONOVIMO - Kretanje litosfernih ploča izaziva pojavu zemljotresa i vulkanskih erupcija. - Osnovni elementi vulkana su: vulkanska kupa, grotlo, krater, magma ili lava. - Vulkani se dele na aktivne i ugašene . - Većina aktivnih vulkana se nalazi u oblasti poznatoj kao Vatreni Pojas Pacifika - Osim Vatrenog pojasa Pacifika postoje Sredozemna, Atlanska, Istočnoafrička i druge vulkanske oblasti. - Iznenadna i snažna podrhtavanja tla nazivamo zemljotres. - Zemljotrese izaziva pomeranje litosfernih ploča duž rasednih linija. - Hipocentar je mesto nastanka zemljotresa u dubini Zemlje. - Epicentar je mesto na Zemljinoj površini gde se zemljotres najjače oseća. - Instrumenti kojima se meri jačina zemljotresa nazivaju se seizmografi. <ul><li>Zemljotresi koji se događaju na morskom dnu pokreću ogromne talase koji se </li></ul><ul><li>zovu </li></ul>cunami talasi.
 11. 11. DOMAĆI ZADATAK: 1. Objasni pojmove vulkan i vulkanska erupcija. 2. Nacrtaj vulkan i označi njegove elemente. 3. Kako nastaje zemljotres? 4. Šta je cunami? 5. Zadatak plus: Napravi svoju vulkansku erupciju (na času tehničkog obrazovanja). <ul><li>Potreban materijal: </li></ul><ul><li>prazna plastična boca, </li></ul><ul><li>sirće, testo za oblikovanje, </li></ul><ul><li>crvena boja za kolače, </li></ul><ul><li>dve kašičice sode bikarbone, </li></ul><ul><li>glina, </li></ul><ul><li>parče debljeg kartona za </li></ul><ul><li>podlogu. </li></ul>Uputstvo za izradu vulkana: Preseci bocu na dva dela i spoji ih testom za oblikovanje. Stavi bocu na sredinu kartona i prekrij je glinom, ne zatvarajući otvor. Ispuni vulkan sirćetom sve do dva centimetra ispod otvora. Dodaj boju. Sipaj sodu bikarbonu. Tvoj vulkan proradiće za nekoliko sekundi.

×