Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Healthy Ageingkosten of baten?Prof Dr Dominique VandijckUniversiteit Hasselt - Universiteit GentPatient Safety & Health Ec...
De noodzaak van Healthy AgeingAchtergrond•  Gemiddeld wordt de mens steeds ouder
Figuur: Levensverwachting wereld< 50j> 80j                          Wereldbank          ...
De noodzaak van Healthy AgeingAchtergrond•  Gemiddeld wordt de mens steeds ouder   – Vrouwen 83,1j (vs. 79j in 1982 en ...
De noodzaak van Healthy AgeingDrie redenen1. Veroudering•  Reeds van bij de conceptie ~ ‘gezondheidskapitaal’Gzdh-saldo ...
De noodzaak van Healthy AgeingDrie redenen1. Veroudering•  Reeds van bij de conceptie ~ ‘gezondheidskapitaal’2. Omgeving ...
De noodzaak van Healthy AgeingPreventie, preventie en nog eens preventie•  Om gezond en actief oud te worden moeten we he...
Figuur: Determinanten van gezondheid Levensstijl  Fysieke  omgeving                        Zor...
De noodzaak van Healthy AgeingPreventie, preventie en nog eens preventie•  Om gezond en actief oud te worden moeten we he...
De noodzaak van Healthy AgeingPreventie, preventie en nog eens preventie•  Secundaire preventie ~ voorkomen en beperken v...
De noodzaak van Healthy Ageing‘Boom and bust’•  Babyboomers massaal met pensioen periode 2015-2035•  Ziektelast zal de k...
De maatschappelijke baten van Healthy AgeingGezondheid, zorg en welvaart•  Gezondheid als ons grootste (kapitaal) goed• ...
De maatschappelijke baten van Healthy AgeingWat levert het op?•  Onderzoek naar maatschappelijke baten is schaars•  Besc...
Nieuwe interventie vs. huidige aanpak Scenario 1                               Huidig   ...
Nieuwe interventie vs. huidige aanpak Scenario 2                         Nieuw          ...
Nieuwe interventie vs. huidige aanpak                           Nieuw Scenario 3       ...
De maatschappelijke baten van Healthy AgeingOntwikkeling van een model•  Maatschappelijke en economische baten van Health...
Tabel: Top tien van ziekten in Nederland: sterfte, uitgaven, verloren levensjarenen ziektelast (jaar 2010)        ...
De maatschappelijke baten van Healthy Ageing Figuur: De maatschappelijke kost van Unhealthy Ageing De baten becijferd   ...
De maatschappelijke baten van Healthy AgeingFiguur: De totale maatschappelijke baten van Healthy AgeingDe totale baten  ...
Healthy AgeingConclusie•  Vergrijzing•  Impact enorm•  Potentie van wetenschap en (zorg)innovatie•  Investeren, invest...
Dank voor uw aandachtdominique.vandijck@ugent.bedominique.vandijck@uhasselt.be
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Healthy ageing - Dominique Vandijck - Kosten of baten

1,245 views

Published on

Presentation about Health Economics given by Dominique Vandijck in the framework of the Interregiomeeting "Healthy Ageing" on the 3rd of October 2012, organised by LifeTechLimburg

 • Be the first to comment

Healthy ageing - Dominique Vandijck - Kosten of baten

 1. 1. Healthy Ageingkosten of baten?Prof Dr Dominique VandijckUniversiteit Hasselt - Universiteit GentPatient Safety & Health Economics
 2. 2. De noodzaak van Healthy AgeingAchtergrond• Gemiddeld wordt de mens steeds ouder
 3. 3. Figuur: Levensverwachting wereld< 50j> 80j Wereldbank toestand op 25 januari 2012
 4. 4. De noodzaak van Healthy AgeingAchtergrond• Gemiddeld wordt de mens steeds ouder – Vrouwen 83,1j (vs. 79j in 1982 en 87j in 2050) – Mannen 78,8j (vs. 72,7j in 1982 en 84j in 2050)• Maar, aantal jaren dat we zonder ziekte leven stijgt niet evenredig mee• Ouderdom komt met gebreken … Chronische ziekten
 5. 5. De noodzaak van Healthy AgeingDrie redenen1. Veroudering• Reeds van bij de conceptie ~ ‘gezondheidskapitaal’Gzdh-saldo Ambitie van Healthy Ageing AUC Leeftijd 75 100
 6. 6. De noodzaak van Healthy AgeingDrie redenen1. Veroudering• Reeds van bij de conceptie ~ ‘gezondheidskapitaal’2. Omgeving en levensstijl• Doen het saldo gedurende ons leven al dan niet versneld afnemen3. Succes van de geneeskunde• Vroeger lethale, nu chronische aandoeningen• Ouderdom en risico op (nog) chronische aandoeningen• Screening
 7. 7. De noodzaak van Healthy AgeingPreventie, preventie en nog eens preventie• Om gezond en actief oud te worden moeten we het verslechteren van de gezondheid uitstellen
 8. 8. Figuur: Determinanten van gezondheid Levensstijl Fysieke omgeving Zorg en Volksgezondheid preventie Sociale omgeving Biologische / genetische factoren
 9. 9. De noodzaak van Healthy AgeingPreventie, preventie en nog eens preventie• Om gezond en actief oud te worden moeten we het verslechteren van de gezondheid uitstellen• Primaire preventie ~ voorkomen dat ziekte ontstaat – Verouderingsprocessen vertragen – Oorzaken van ziekte weg te nemen – Omgeving en leefstijl aanpassen – Weerstand van het immuunsysteem versterken
 10. 10. De noodzaak van Healthy AgeingPreventie, preventie en nog eens preventie• Secundaire preventie ~ voorkomen en beperken van gezondheidsverlies door vroege opsporing en behandeling – Eerder, gerichter en meer op maat behandelen – Vroege interventies op leefstijl en omgeving verkleinen kans op (en ernst van) problemen later• Tertiaire preventie ~ verkleinen van de impact van (chronische) ziekte – ICT en e-Health vergroten zelfstandigheid en zelfredzaamheid – Minder invasieve en nauwkeurige behandelingen beperken bijkomende schade en (latere) complicaties – Optimaliseren en afstemmen van (combinaties) behandelingen – Patiënt actief betrekken in behandelproces
 11. 11. De noodzaak van Healthy Ageing‘Boom and bust’• Babyboomers massaal met pensioen periode 2015-2035• Ziektelast zal de komende 20 jaar toenemen met ± 1/3• Persoonlijke, maar ook maatschappelijke impact is enorm! – Aantal mensen die zorgafhankelijk worden stijgt – Kosten + arbeid voor deze zorg door minder mensen opgebracht – Zorguitgaven stijgen met gemiddeld 6,1% per jaar (cfr. 4,1% groei BBP) – Uitgaven als percentage van BBP zullen tegen 2050 quasi verdubbelenMaatschappelijke kosten van ongezond ouder worden
 12. 12. De maatschappelijke baten van Healthy AgeingGezondheid, zorg en welvaart• Gezondheid als ons grootste (kapitaal) goed• Gezondheid als bron van welvaart ~ ‘Health is Wealth’ Zorgstelsel C C Maatschappelijk welzijn 1 3 Gezondheid Welvaart A B 2 Figueras et al. WHO 2008
 13. 13. De maatschappelijke baten van Healthy AgeingWat levert het op?• Onderzoek naar maatschappelijke baten is schaars• Beschikbare studies rapporteren gezondheidswinst, maar tegelijkertijd terughoudendheid over daling zorguitgaven• Volgens OESO zouden baten van productiviteitswinst wel eens groter kunnen zijn dan behandelkosten die men uitspaart door preventie … = grote blinde vlek in de gezondheidseconomie OESO, 2011
 14. 14. Nieuwe interventie vs. huidige aanpak Scenario 1 Huidig Huidig Nieuw Nieuw Nieuw HuidigKostprijs interventie + Gemiddelde overige = R/ kosten Totale kost • consultaties • ZH-opname • heelkunde • GM • testen
 15. 15. Nieuwe interventie vs. huidige aanpak Scenario 2 Nieuw Huidig Huidig Nieuw Nieuw HuidigKostprijs interventie + Gemiddelde overige = R/ kosten Totale kost • consultaties • ZH-opname • heelkunde • GM • testen
 16. 16. Nieuwe interventie vs. huidige aanpak Nieuw Scenario 3 Huidig Nieuw Huidig Nieuw HuidigKostprijs interventie + Gemiddelde overige = R/ kosten Totale kost • consultaties • ZH-opname • heelkunde + maatschappelijke kost • GM • testen
 17. 17. De maatschappelijke baten van Healthy AgeingOntwikkeling van een model• Maatschappelijke en economische baten van Healthy Ageing bestaan uit vermeden: – Gezondheidsverlies – Participatieverlies op arbeidsmarkt – Zorguitgaven• Ten opzichte van een nul-situatie• Model combineert gegevens over demografie, QoL, arbeidsparticipatie, zorguitgaven, trends in macro-economie en kosten van gezondheidszorg. Ook wordt geanticipeerd op eventuele extra zorgkosten van gewonnen levensjaren
 18. 18. Tabel: Top tien van ziekten in Nederland: sterfte, uitgaven, verloren levensjarenen ziektelast (jaar 2010) Sterfte Zorguitgaven Verloren Ziektelast (n) (mln €) levensjaren (DALY’s X 1000) 28.227 4.434 1 379 30% 10.204 265 5 158CVD 9.339 1.456 2 211Longkanker 9.010 2.688 6 125CVA 5.535 946 3 183Dementie 4.958 598 9 72COPD 3.896 330 8 77Longontsteking 3.245 427 7 82Darmkanker 2.386 1.030 4 166Borstkanker 1.592 174 10 18Suikerziekte 32.100 43.330 11 2.618NierfalenOverigeaandoeningen Hoeymans et al, 2010
 19. 19. De maatschappelijke baten van Healthy Ageing Figuur: De maatschappelijke kost van Unhealthy Ageing De baten becijferd + 4,2% + 30% 4,0 17,5 17,5 3,8 3,9 17,3 3,5 17,2 3,016,62010 2020 2030 2040 2050 2010 2020 2030 2040 2050 - 5,3% + 85,3% Groei populatie (n) Gezondheidsverlies (mln DALY’s) 308 23,9 286 21,8281 266 19,0 250 15,8 12,92010 2020 2030 2040 2050 2010 2020 2030 2040 2050 Arbeidsparticipatie (/1000 pers.) Uitgaven gezondheidszorg (%/BBP)
 20. 20. De maatschappelijke baten van Healthy AgeingFiguur: De totale maatschappelijke baten van Healthy AgeingDe totale baten + 3,9 0,8 + 3,4 3,9 0,2 0,4 0,4 + 3,1 0,4 + 2,4 2,8 2,8 2,7 0,5 0,2 1,8 23,9 2020 2030 2040 2050Besparing op zorguitgavenWinst arbeidsparticipatieGezondheidswinst Pomp M, UMCG 2010
 21. 21. Healthy AgeingConclusie• Vergrijzing• Impact enorm• Potentie van wetenschap en (zorg)innovatie• Investeren, investeren en nog eens investeren …. in preventie• Perspectief maatschappelijke baten relevanter dan kosten perspectief• Healthy Ageing als belangrijkste uitdaging van de 21ste eeuw• Het mag wat kosten• Kosten EN baten
 22. 22. Dank voor uw aandachtdominique.vandijck@ugent.bedominique.vandijck@uhasselt.be

×