Successfully reported this slideshow.

Karin Kalverboer ZIF Highway 2 Health Groningen 14 november 2011

1,027 views

Published on

Karin Kalverboer geeft een overzicht van de ambities en focus van het Zorg Innovatie Forum ZIF in Noord Nederland.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Karin Kalverboer ZIF Highway 2 Health Groningen 14 november 2011

 1. 1. • KARIN KALVERBOERDirecteur Zorg Innovatie Forum (ZIF)Programmaleider Cure & Care HANNNVoorzitter NNB werkgroep Zorg enSociale Draagkracht
 2. 2. Healthy Ageing: More Years, Better Lives Prevention/Maintenance Gains for society Ambition Preventie enHealth Participatie Triple CRITICAL Helix plus WINDOW Intervention Business Age
 3. 3. VisieCreativiteit Lef! INNOVATIE!
 4. 4. ZIF: PROGRAMMALEIDER
 5. 5. Ketensamenwerking
 6. 6. Woonvorm naar leeftijds-categorie, bevolking van55 jaar en ouder (Den Draak, 2010)
 7. 7. 9
 8. 8. Aanleiding 1: Vergrijzing een last of een baat? dependency ratio people 15-65 vs people >65 and children <15 32.5 China 21.5 Netherlands 1 World0.5 0 1955 1965 1975 1985 1995 2005 2015 2025 2035 2045 Ratio healthy people vs non-healthy people and children <15 3 2.5 China 2 Netherlands 1.5 World 1 0.5 0 1955 1965 1975 1985 1995 2005 2015 2025 2035 2045
 9. 9. Baten zorg inzetten voor houdbaarheid van zorgZorg levert naast stijgende collectieve uitgaven ookbaten op:  We leven langer  We zijn langer gezond  We werken meer en langer  We zijn slimmer en fitter  De zorgsector trekt innovatie aan  We kunnen langer meedoen  We voelen ons veilig en zeker  Goed burgerschap (project baten van de zorg, MEVA 2010)Maar zijn dit ook collectieve baten?
 10. 10. Vitaliteit maartschappelijk benutten12
 11. 11. Bijdrage vitaliteit aan zorg en ondersteuningVitaliteit Houdbaarheid•Lichaam en Verminderde zorgvraaggeest zelfzorg•Sociale relaties kosten•Eigen Zorgen voor elkaarvermogen Vrijwilligerswerk / informele zorg•Participatie•Waarden ennormen financiële bijdrage baten 13
 12. 12. Vragen voor de toekomst:1. Zelfredzaamheid benaderen vanuit eigen kracht en competenties ook voor buiten het zorgdomein2. Helpen bij het vergroten van draagvlak voor koppeling financiële houdbaarheid en toegenomen vitaliteit3. Schuiven over schotten: helpen bij het inhoudelijke onderbouwen van nieuwe koppelingen
 13. 13. EU 2012:Active Healthy Ageing & Digitale Agenda
 14. 14. De Nederlandse Life Sciences & Health sector bevat velevooruitstrevende lokale clusters Metropoolregio Amsterdam Noord-Nederland > Focus op: Healthy Aging > Focus op: Oncologie, cognitieve ILLUSTRATIEF, NIET UITPUTTEND > Belangrijke spelers: PRA neurowetenschappen en International, RUG, UMCG, Hanzehogeschool neuroimaging, cardiovasculair, infectieziekten , Zernike Science Park, ERIBA (en > Belangrijke spelers: samenwerking Wageningen) AMT, VU, VUMC, UvA, AMC, NIN, NKI Gelderland en Overijssel: Health Utrecht en Wageningen: Valley & Twente Life Sciences & Immuno Valley > Focus op: Cognitieve neuro- > Focus op: Public wetenschappen, moleculaire health, oncologie, regenerative diagnostiek, nanotechnologie, technische medicine, stamcellen, veterinaire geneeskunde, care and cure robotica, eHealth geneeskunde, functional food > Belangrijke spelers: > Belangrijke spelers: NXP, Synthon, TNO, Siemens, Astellas, TU Genmab, GSK, Danone, UU, UMCZuid-Holland: Medical Delta Twente, RUN, UMC St Radboud, Abbott Utrecht, RIVM, WuR, TNO> Focus op: (Bio)farmacie, klinisch Zuidoost-Nederland onderzoek, imaging and image guided > Focus op: Hart- en vaatziekten, metabole medicine en targeted molecular technology aspecten van chronische> Belangrijke spelers: aandoeningen, public health & primary Crucell, Galapagos, Prosensa, Octoplus, J& care, geestelijke gezondheidszorg en J/Janssen Biologics, Universiteit neurowetenschappen Leiden, LUMC, TU Delft, Erasmus > Belangrijke spelers: DSM, Chemelot, UMC Universitair Medisch Centrum Health Campus Noord-Brabant > Focus op: Medische technologie, farmacie, veterinaire gezondheid en voeding & gezondheid > Belangrijke spelers: Philips Healthcare, MSD/Organon, MSD/Intervet, GE Healthcare, TU Eindhoven, Amgen
 15. 15. De waarde van de Topsector Life Sciences & Health voor maatschappij en economie is groot Maatschappelijke en economische behoeften Toepassingen Producten en technologieën Maatschappij EconomieGezondheid > Patientinformatie/ Zorg biobanken KWALITEIT VAN PRODUCTIVITEIT > E-health LEVEN > Clinical decision Een productievere Langer, gezonder support beroepsbevolking Medische > … Therapie op maat Vroegdiagnostiek Zelfmanagement leven zowel binnen technologie (Bio)farmacie als buiten Preventie LIFE SCIENCES de zorg > Diagnose (bijv. Lab-on-chip) > Medicijnen & > (Moleculaire) imaging techn. Techno- Techno- / > Vaccins HEALTH > Minimaal invasieve techn. logie logie > Biologicals > … > … > Systeem- DUURZAME ZORG BEDRIJVIGHEID Regeneratieve biologie Beteugeling van de Florerende bedrijven geneeskunde > ... groei van de die (inter)nationaalWelvaart zorglasten met producten kostenefficiënte vermarkten oplossingen > Biomaterialen voor implantaten > Stamceltherapie > …
 16. 16. Hoofdthema’s: ZIF & HANNN-Cure/Care(Krimp en Zorg urgentie  Innovatie!! - eHealth e Diabetes relatie met LifeLines MKB-innovaties - Leefstijl/Voeding i.s.m. HANNN pjl./MKB - Wonen, welzijn  Valorisatie i.s.m. Hogescholen/RuG + 4 Projecten en facililitering 2012  eHealth en Social Innovation
 17. 17. Innovatiemodel (Hekkert) 19
 18. 18. From idea to result: 1. Collect issues, demand driven 4. Identify New Discovery Design Deployment questions and ideas 2. knowledgetransfer, 3. Identify natural new contacts projectleaders, Inter- en trans- let go…… sectoral cooperation -> design
 19. 19. De topsector ontwikkelt en implementeertproeftuinconcepten Gebruiker Definitief Snelle, brede, juiste en Springplank naar vergoed bewezen toepassing internationale markten PROEF- van zorgoplossingen in Nederland TUINENVoorwaardelijk vergoed Ontwikkelaar Innovaties waarvan de toegevoegde waarde niet wordt aangetoond komen niet in aanmerking voor definitieve vergoeding 21
 20. 20. Waarom het Masterprogramma?• Ongunstige parameters – Lage SES • 15% vs. 10% landelijk (CBS) – Laag opleidingsniveau – Ongezond gedrag op jonge leeftijd – Obesitas – Toename chronisch zieken – Vergrijzing  Druk op zorg(kosten)  Druk op arbeids(potentieel)
 21. 21. Geografische scope MasterprogrammaNoord- en Oost-Groningen
 22. 22. Zorg voor de Toekomst Actielijnen: Preventie/ Leefstijl Meten, weten en coördineren Zorg op Verbetering afstand zorgkwaliteit met technologie Participatie
 23. 23. Andere toepassingsgebieden voor robotica in de zorg
 24. 24. Arbeidsbesparing /technologie
 25. 25. Compacte draadloze sensor bewaakt patiëntenDe sensorpleister meet:• Temperatuur• Bloeddruk• Hartslag• Ademhaling
 26. 26. Triple P: Preventie +particpatie>>productiviteitVoorbeeld: besparingen (Sprint):• Jaarlijkse directe + indirecte kosten: € 400 mln.• Met 30% vermindering:  €120 mln.• Prothetische zorg: € 140 mln.• Intelligente prothese + telecare:  €50 mln.• Verkorten van revalidatie in ziekenhuis:  € 36 mln.

×