Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

feudalaisme

125 views

Published on

edad mitjana

Published in: Education
 • Get HERE to Read This eBook === http://ebookdfsrewsa.justdied.com/8423207889-soldats-guerrers-i-combatents-dels-paisos-catalans.html
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • DOWNLOAD FULL BOOKS, INTO AVAILABLE FORMAT ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/y3nhqquc } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/y3nhqquc } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. doc Ebook here { https://tinyurl.com/y3nhqquc } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/y3nhqquc } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/y3nhqquc } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. doc Ebook here { https://tinyurl.com/y3nhqquc } ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... .............. Browse by Genre Available eBooks ......................................................................................................................... Art, Biography, Business, Chick Lit, Children's, Christian, Classics, Comics, Contemporary, Cookbooks, Crime, Ebooks, Fantasy, Fiction, Graphic Novels, Historical Fiction, History, Horror, Humor And Comedy, Manga, Memoir, Music, Mystery, Non Fiction, Paranormal, Philosophy, Poetry, Psychology, Religion, Romance, Science, Science Fiction, Self Help, Suspense, Spirituality, Sports, Thriller, Travel, Young Adult,
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

feudalaisme

 1. 1. EL FEUDALISME És un model polític, econòmic i social que neix a l’ Europa Occidental en el segle IX fonamentat en les relacions de dependència
 2. 2. CARACTERÍSTIQUES • Relacions feudo vassallàtiques • economia de predomini agrari • Relacions polítiques i socials de forma piramidal • Domini cultural i polític de l’ església
 3. 3. RELACIONS FEUDO VASSALLATIQUES • El feudalisme va néixer cap al segle IX, amb la necessitat dels reis per defensar el seu territori de les invasions dels àrabs i dels vikings. • El rei o un altre senyor establia un contracte amb un altre senyor on ell és comprometia donar-li terres a canvi que aquest s’ encarregues de la defensar-les. • Aquest contracte és feia públicament , i rep el nom de vassallatge. • El vassallatge es produïa entre qualsevol estatus social. De manera que dibuixa una piràmide.
 4. 4. L’ ECONOMIA PREDOMINI AGRÀRI • L’ explotació i el treball de la terra va ser la principal activitat econòmica durant tota l’ edat mitjana. • La propietat de la terra i la seva explotació estava en mans de la noblesa i l’ església que l’ havien rebuda del rei o d’ un altre noble més poderós. • El nom que rebia aquesta propietat era FEUDE ,la seva extensió era variable, però podia incloure centenars d’ hectàrees.
 5. 5. L’ explotació del Feu és feia a través de pagesos que estaven lligats a la terra i que depenien directament o indirectament del senyor. Aquesta dependència del pagés, també s’ establia mitjançant contracte, on el senyor és comprometia a defensar als homes , a canvi de treballar les seves terres. El feu estava format per diferents parts: -El castell o casa del noble -El poble on vivien els pagesos - el moli -Els camps -El bosc que només podia ser explotat i utilitzat pel senyor -Els alous, petites explotacions d’ homes lliures que tenien petites propietats o es convertien en arrendataris del senyor.
 6. 6. PARTS D’ UN FEUDE
 7. 7. RELACIONS POLÍTIQUES I SOCIALS • El vassallatge també intervenia en la organització de la vida política. • El rei o noble no solament donava terres a un senyor, sinó que també li concedia la potestat de governar la gent que hi vivia, de cobrar impostos en nom d’ ell i d’ imposar-ne de propis. • aquest tipus de contracte, és va aplicar entre els diferents graus de noblesa i senyalava l'influencia política del senyor • Com a fet negatiu el vassallatge també va suposar la pèrdua de poder polític del rei a mans dels nobles.
 8. 8. Socialment, el vassallatge, establia el lloc que cada persona ocupava en aquesta societat. De manera que és dibuixava una piràmide, on en el vèrtex superior i trobem al rei, la noblesa i l’ esglèsia grans propietaris de terra i amb poder polític mentre que a la base i trobem els grups populars Privilegiats No privilegiats
 9. 9. Com vivia la noblesa La vida a Palau La guerra
 10. 10. La vida dels privilegiats Observa l’ imatge número 1 -Quin acte està representat? -Com és representa la bellesa de l’ habitació? -Com s’ organitzava l’ importància de els participants? -Què ajudava a distreure als convidats? -Quins elements no trobem avui en un banquet? -Observa l’ imatge número 2 -Quin fet representa? -Descriu l’ escena? -On es concentra la confrontació? --identifica com es distingeix un exercit d’ un altre? -- identifica les armes que porten els combatents -Quins elements arquitectònics estan en ruïnes?
 11. 11. L’ ESGLÈSIA • L’ església durant l’ edat mitjana, tenia una doble funció vetlla pel manteniment de l’ antiga cultura greco-romana i de la seva llengua i difondre i mantenir els ideals cristians donant suport als privilegiats que garantien aquest manteniment. • També eren els encarregats de resar per l’ anima dels nobles morts. • L’ església també estava organitzada de forma piramidal al vèrtex hi ha el Papa i a la base els capellans de les parròquies
 12. 12. Per portar a terme aquestes tasques, l’ església també rebia terres per part del rei i de la noblesa. Per tant l’ església va esdevenir una organització molt poderosa. Era l’ encarregada de formar els futurs intel·lectuals, arquitectes, metges... I també d’ aconsellar al rei o al noble quan aquest ho necessitava.
 13. 13. Ora et labora • Aquest era el lema de l’ ordre de Sant Benet. I estableix les obligacions que tenen cada un dels estaments. • La noblesa, te com activitats més importants la guerra i el manteniment del feu • L’ església te l’ obligació de resar per l’ exit de la guerra i l’ anima dels guerrers • Els no privilegiats han de treballar per al manteniment dels privilegiats
 14. 14. La vida al monestir La vida als monestirs estava organitzada segons les regles de cada ordre i amb la duració de la llum solar. Els monjos tenien com a principal activitat pregar, estudiar i reproduir els llibres que els eren encarregats. Més tard, veurem com els monestirs van incorporar les tasques agrícoles, mèdiques i escolars. El monestir arquitectònicament estava organitzat entorn al claustre on els monjos hi podien passejar els diumenges. Els edificis que formaven part del monestir eren: l’ església, la biblioteca, l’ hostatgeria, l’ hospital, les quadres, herboristeria , els dormitoris, el refectori i la casa de l’ abatSenyala les parts del monestir medieval
 15. 15. ELS NO PRIVILEGIATS • Aquest estament estava format per pagesos sense terra i lligats a un senyor- serf-, pagesos lliures, el servei, comerciants i artesans. • Vivien en pobles o ciutats • Els serf, treballaven les terres d’ un senyor i en depenien tant econòmicament com socialment no poden abandonar mai el lloc on vivien • Els pagesos lliures signaven contractes amb els senyors per explotar part de la propietat d’ aquell a la pràctica també van estar lligats a la terra. • Els artesans i els comerciants vivien sobretot a les ciutats, i eren homes lliures
 16. 16. LA VIDA AL CAMP La major part de la població vivia al camp amb petits pobles, treballant les terres del senyor i tenint cura dels animals Les famílies pageses eren autosuficients, ells es confeccionaven gairebé tot allò que necessitaven Solament uns quants oficis lligats a l’ agricultura com el ferrer o el guarnicioner pervivien al camp. Rarament sortien del poble , per tant la major part vivien i morien sense sortir mai, Ocasionalment es celebraven fires i mercats on és podien provoïr d’ articles que no podien obtenir del seu treball
 17. 17. La vida dels no privilegiats castell església Porta de la muralla Casa d’ un burges artesà Pagesos i ramaders.
 18. 18. Observa aquesta imatge, on es reprodueix oficis tradicionals de la vida agrària, identifica’ls

×