Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

L'europa feudal

63,278 views

Published on

Published in: Education
 • Login to see the comments

L'europa feudal

 1. 1. TEMA 2 L’EUROPA FEUDAL
 2. 2. Cerimònia de coronació de Carlemany Carlemany
 3. 3. L’Imperi de Carlemany
 4. 4. FRAGMENTACIÓ DE L’IMPERI DE CARLEMANY
 5. 5. QUÈ ÉS EL FEUDALISME? • Organització social, econòmica i política de l’Edat Mitjana. • Apareix entre els segles IX i X. Per què apareix? - Debilitat dels reis. No poden garantitzar la seguretat de la població. - Necessiten l’ajuda dels poderosos de la societat. Neix el vassallatge.
 6. 6. Relacions de Vassallatge: - Cerimònia de l’homenatge
 7. 7. LES RELACIONS FEUDALS •PROTECCIÓ: - ECONÒMICA (FEU) - MILITAR VASALL SENYOR FEUDAL •AJUDA •CONSELL •PAGAR IMPOSTOS •TREBALL •AJUDA MILITAR
 8. 8. FEU
 9. 9. Dividida en tres grups o LA SOCIETAT FEUDAL estaments: PRIVILEGIATS •Nobles: Cavallers i les seves famílies. La seva missió era defensar la resta de la població. •Clergues: Monjos i sacerdots. Havien de resar per salvar espiritualment les persones. NO PRIVILEGIATS •Treballadors: Camperols, també hi havia artesans i comerciants. Produien i venien aliments i els productes que necessitava la societat. Es pertanyia a cada estament per naixement, excepte els clergues.
 10. 10. L’ORGANITZACIÓ POLÍTICA.EL REI I LA NOBLESA FEUDAL. REI Màxim representant del poder.Tot i que el poder era molt dèbil. L’església el considera el representant de Déu a la terra. Primus inter pares. Compartia el govern del regne amb els seus iguals (els poderosos de la societat) ATRIBUCIONS DEL REI Direcció de les campanyes militars. Demanar impostos.En els seus propis feus. Rebien ajudes de l’església o nobles. Jutge suprem. No podia actuar en els feus de l’església o nobles. CORT REIAL Grup de nobles (Cúria o Consell Reial). Seguici de persones.(cort)
 11. 11. L’ORGANITZACIÓ POLÍTICA.EL REI I LA NOBLESA FEUDAL. NOBLES O CAVALLERS. -No tots eren igual de poderosos. -La guerra era la seva activitat principal. Els fills de petits rebien educació militar. -Acudien en ajut del rei en cas de guerra. -Entrenaven contínuament. Tornejos. LES DAMES. -La funció fonamental era casar-se i tenir fills que asseguressin la pervivència del llinatge. -Els matrimonis els concertaven els pares. -Les dones que es quedaven solteres ingressaven als monestirs. -Dirigien les feines dels servents. Educaven els nens més petits i brodaven i teixien. -No podien desobeir al marit.
 12. 12. L’església catòlica estava present a tota l’Europa occidental. Papa de Roma, era el cap de l’església. Tenia molt poder (excomunicar) L’església catòlica estava dividida en 2 branques: Clergat secular: • Bisbes. Diòcesi. Parròquia. Clerguat regular: •Ordes religiosos. •Cada orde un abat principal. •Superiors que dirigien els monestirs (frares i monjos/monges) Les parròquies i els monestirs eren unes senyories feudals. Tenien terres pròpies i serfs que les treballaven.
 13. 13. Els ordes religiosos •Tenien una regla que detallava com viure i organitzar-se.(vida quotidiana) •Per entrar cal jurar obediència a la regla •Alguns ordes: clausura (no sortir a l’exterior i viure a la comunitat religiosa.); mendicar; pobresa absoluta. •Cada orde vestia un hàbit.
 14. 14. LES CROADES: -Intervencions militars per recuperar Terra Santa. (S. XI – S. XIII) - Vuit croades.
 15. 15. PAGESOS ELS PAGESOS: Majoria de la població (90%). Dos tipus: Pagesos lliures: (vilans o alodials). •Podien ser propietaris de les seves terres. •Lliures: casar-se, abandonar el feu, dedicar-se a un ofici. Serfs: •no tenien llibertat personal. •Lligats a la terra del senyor. •No podien abandonar les terres, ni casar-se, ni deixar herència sense permís del senyor. •Treballaven durament.
 16. 16. PAGESOS Havien de pagar: •Delme: part de la collita a l’església. •Entrega de fruits o animals. 1 cop l’any. •Dies de feina obligatòria a les terres del senyor. O Treballant fent closes i camins. •Petita paga per utilitzar el forn, molí, ferreria, ponts o qualsevol altre servei que hi hagués a les terres senyorials.
 17. 17. PAGESOS Com vivien? -A Petits poblets. -Cases pobres. Materials febles. -Eren autosuficients en l’alimentació i en el vestit. -Nivell de vida baix i mala alimentació (malalties). Com treballaven? -Tota la família treballa al camp. -Eines molt antigues. -Guaret.

×