Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ALGI
YÖNETİMİ
MERVE YAZICI
101125099
Algı Nedir?
 Algı, duyu organlarının fiziksel uyarılmasıyla
oluşan sinir sistemindeki sinyallerdir
 Algı, psikoloji ve b...
Algı Yanılması
o Algı, seçerek aldığımız bilgileri yorumlayışımıza
göre değişeceğinden çoğu zaman yanılmamıza
sebep olur
Algı Yanılması
o İlizyon resimler, gerçek bir dış uyaranın yanlış
algılanmasıdır
Algıyı Yönetmek
 Bir kişi, ilişkilerindeki pozisyonlarına göre bir
çok farklı şekilde algılanabilir
 İlişkimiz değiştikç...
Algıyı Yönetmek
Herhangi bir erkek
 Biri için eş
 Diğeri için baba
 Evlat, oğul
 Ağabey
 Dayı
 Küçük kardeş
 Amca
...
Algıyı Yönetmek
 İlişkierimizi doğru bir şekilde yönetebilmek için
algılarımızı yönetebilmemiz gerekir
 Algıyı yönetmekt...
Reklam Algısı
 Algı yönetiminin en dikkat çekici örneklerini reklam
kampanyalarında görmekteyiz
 Reklamlar, ürünlerin al...
Marka Algısını Yönetmek
 Tüketiciler karar verme süreçlerinde çoğu kez bilerek
yada bilmeyerek en son kararı algılarına g...
Marka Algısını Yönetmek
 Markalar da insanlar gibi kişilik özelliklerine sahiptir
 Örneğin Pepsi canlı, genç, neşeliyken...
Marka Algısını Yönetmek
 Markanın sahip olduğu marka kişiliği tüketicinin algıladığı
marka imajıyla uyuşmuyorsa marka içi...
Marka Algısı Nasıl Yönetilir?
Markalarda algı yönetimi için önemli olan bazı
seçenekleri şöyle sıralayabiliriz;
 Hedef Ki...
Örneğin
 Markalarda algı yönetimi dendiğinde akla gelebilecek en
önemli örneklerden biri de ünlü alman perakende devi Ald...
Aldi
 Aldi yaptığı bir araştırmada Avrupalı tüketicinin “mağaza içerinde var
olan lüksün fiyatlara yansıdığı” düşüncesine...
Toplumsal Algı Yönetimi
Liderler, uluslararası ve iç olaylarda izlenecek
politikalar ve propaganda konusunda karar alırken...
Toplumsal Algı Yönetimi
Gergin ve karmaşık bir ortamda; liderlerin ruhsal
özellikleri, temsil ettikleri büyük grubun genel...
Toplumsal Algı Yönetimi
Bunun en güzel örneğini Hitler dönemindeki
Almanya’da görebiliriz. Bu dönemde yoğun
bir ekonomik b...
Toplumsal Algı Yönetimi
İşte böyle bir ruhsal ve sosyal durum içerisinde
bulunan Alman toplumunun, son derece
yetenekli bi...
Toplumsal Krizlerde Algı Yönetimi
Hitler’ in sunduğu sorun ve çözüm
yolları Alman toplumunun dinamizmini
arttırdığı gibi, ...
Toplumsal Algı Yönetimi
Son yıllarda yaşanan “Arap Baharı”
olarak tarif edilen toplumsal olaylarda da algı yönetimini
izle...
Toplumsal Krizlerde Algı Yönetimi
İdeolojik bir alt yapıdan ve karizmatik bir
liderden yoksun bu halk hareketleri,
diktato...
Algı Yönetimi Örnekleri
Atatürk İzmir’e girince ayakları altına serilen
Yunan Bayrağını çiğnemeyerek düşmanlığı
devam etti...
Algı Yönetimi Örnekleri
Dünya ekonomik krize
girdiğinde başbakan’ın bize
teğet geçer demesi toplumsal
endişeleri önleyici ...
Algı Yönetimi Örnekleri
Irak Savaşı öncesinde Saddamın Kitle imha
Silahlarına sahip olduğu algısının tüm
dünyaya yapılarak...
Avrupa ve Amerika’da Türk Algısı
 Vahşi Türk milleti üzerine bir çok tarih kitabı yazılmış olup
okullarda okutulmaktadır
...
Avrupa ve Amerika’da Türk Algısı
 Türkiyenin islam devleti olarak anılması ve islamiyete
karşı olan önyargılarında türk k...
Ne yapmalı?
 Algı yönetimi; toplum mühendisliğinin temelidir. Öncelikle
algımızı ve yaşam tarzımızı bozan dilde yabancıla...
Ne Yapmalı?
 Uyutmaya, aldatmaya ve algısını yönetmeye
çalışan her türlü bilinçaltı kurgulamaya karşı
caydırıcı yaptırıml...
Ne Yapmalı?
 Topraklarımızı korumak için milli bir orduya ve toplum
güvenliği için de polis teşkilatına neden gerek duyuy...
İslam Algısı
Hemen hemen her filmde, müslüman din
adamlarının veya müslüman kişilerin terörist,
gerici, cahil kimseler ola...
İslam Algısı
 Müslüman kişiler çoğu zaman türk dizi ve
filmlerinde de aynı algı yönetim politikası ile küçük
düşürülmeye ...
Savaşta Algıyı Yönetmek
 Gerçek ve doğru için değil
gerçek ve doğru olduğuna inandırıldığımız şey
için savaşırız.
 Sun T...
Savaşta Algıyı Yönetmek
Algi yonetimini Amerika Savunma Departmani asagidaki gibi
tanimlamistir:
 İstihbarat sistemlerini...
Savaşta Algıyı Yönetmek
 Modernite sonrası dünyada güçlü bir şekilde
var olabilmek ve varlığını sürdürebilmenin
yolu bilg...
Savaşta Algıyı Yönetmek
 Günümüzün savaşlarında hala kullanılmakta
olan geleneksel silahlar artık yerini daha ucuz
ve etk...
Algı Süreci
Algı yönetimi açısından önem arz eden ve algı sürecini
etkileyen faktörler 3 başlıkta toplanabilir
 1. Algıla...
Algı Süreci
Algı sürecinde öncelikle algılama işlemini başlatan
kişi, algıyan kişinin kişiliği, kişisel özellikleri ve
geç...
Algı Süreci
Bununla birlikte algıladığı nesnenin sahip
olduğu özellikler, karşı tarafın bir kişi, nesne ya
da olay olması ...
Algı Süreci
Algı Yönetimi ile özellikle amaçlanan,
 Geçerlilik kazanmak ve korumak için, kamuoyu
desteği (yurtiçinde ya d...
Algı Süreci
Algı yönetimi anlayışında kaynaklar ve alıcıların
dışında gönderilen mesajların içeriği de önem taşır.
Burada ...
Algı Süreci
Bireyler alıcı konumunda yer alır ve bireylerin
algı sistemleri çözümlendikten sonra, bu
sistemleri etkileme a...
Algı Süreci
Duyular aracılığı ile uyarılar ve bilgiler
beyine aktarılır ve değerlendirmeye alınırlar.
Değerlendirme ölçütü...
Algı Süreci
Özellikle firmalar algı yönetimi ve algı yönetimi
uygulamalarına önem vermektedirler.
Sundukları ürün ve hizme...
Algıyı Yönetmek İnsanı
Yönetmektir
 Ürün pazarlamada, ilişkilerimizde, inançlarda, savaşta
ve hatta barışta lider olabilm...
TEŞEKKÜR EDERİM
You’ve finished this document.
Download and read it offline.
Upcoming SlideShare
Görsel ve Görsellikte Algı
Next
Upcoming SlideShare
Görsel ve Görsellikte Algı
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

12

Share

Algi yöneti̇mi̇

Download to read offline

Algı yönetimi sunumu

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Algi yöneti̇mi̇

 1. 1. ALGI YÖNETİMİ MERVE YAZICI 101125099
 2. 2. Algı Nedir?  Algı, duyu organlarının fiziksel uyarılmasıyla oluşan sinir sistemindeki sinyallerdir  Algı, psikoloji ve bilişsel bilimlerde duyusal bilginin alınması, yorumlanması, seçilmesi ve düzenlenmesi anlamına gelir
 3. 3. Algı Yanılması o Algı, seçerek aldığımız bilgileri yorumlayışımıza göre değişeceğinden çoğu zaman yanılmamıza sebep olur
 4. 4. Algı Yanılması o İlizyon resimler, gerçek bir dış uyaranın yanlış algılanmasıdır
 5. 5. Algıyı Yönetmek  Bir kişi, ilişkilerindeki pozisyonlarına göre bir çok farklı şekilde algılanabilir  İlişkimiz değiştikçe, kişiyi algılayış şeklimiz buna bağlı olarakta beklentilerimiz değişir
 6. 6. Algıyı Yönetmek Herhangi bir erkek  Biri için eş  Diğeri için baba  Evlat, oğul  Ağabey  Dayı  Küçük kardeş  Amca  Sevgili  Arkadaş  Kuzen  Yeğen
 7. 7. Algıyı Yönetmek  İlişkierimizi doğru bir şekilde yönetebilmek için algılarımızı yönetebilmemiz gerekir  Algıyı yönetmekteki en büyük güç, duruma karşı farkındalık kazanmış olmaktır
 8. 8. Reklam Algısı  Algı yönetiminin en dikkat çekici örneklerini reklam kampanyalarında görmekteyiz  Reklamlar, ürünlerin algılanmasını istedikleri şekilde oluşturulan pazarlama stratejileri doğrultusunda ortaya çıkar  Reklamların algı yönetiminde kullandıkları en büyük güç ise marka algısı oluşturmaktır
 9. 9. Marka Algısını Yönetmek  Tüketiciler karar verme süreçlerinde çoğu kez bilerek yada bilmeyerek en son kararı algılarına güvenerek verirler.  Karar verme sürecinde bu kadar önemli bir etken olan algılar kuşkusuz markalar içinde vazgeçilmez bir öneme sahip.  Bu süreç o kadar önemli ki, sadece tüketici satın alma sürecindeki yorumlarımızı değil, satış önceki ve sonrası bütün yorum ve davranışlarımızı da etkiler
 10. 10. Marka Algısını Yönetmek  Markalar da insanlar gibi kişilik özelliklerine sahiptir  Örneğin Pepsi canlı, genç, neşeliyken Coca-Cola aile odaklı, içten ve özgün bir marka kişiliğine sahiptir
 11. 11. Marka Algısını Yönetmek  Markanın sahip olduğu marka kişiliği tüketicinin algıladığı marka imajıyla uyuşmuyorsa marka için ciddi bir sorun var demektir  Marka bu süreci yönetemez ve tüketici nezdinde olumsuz bir algıya sahip olursa maddi ve manevi anlamda zarar görecektir  Bu yüzden markalar tüketicinin kendileri hakkında algılarını iyi belirlemeli ve çıkan veriler doğrultusunda iletişim çalışmaları yapmalıdır
 12. 12. Marka Algısı Nasıl Yönetilir? Markalarda algı yönetimi için önemli olan bazı seçenekleri şöyle sıralayabiliriz;  Hedef Kitlenin Kültürü,  Değerleri ve Tutumlarını Göz Önünde Bulundurmak,  Mesajın Yalın ,  Anlaşılır  Net Olması,  Görsel öğelerin ön plana çıkarılması
 13. 13. Örneğin  Markalarda algı yönetimi dendiğinde akla gelebilecek en önemli örneklerden biri de ünlü alman perakende devi Aldi’dir.  Avrupa’nın herhangi bir yerinde bir Aldi mağazasına girdiğinizde dikkatinizi çeken ilk şey mağaza düzeni ve kasiyer kıyafetlerinin çok sade ve gösterişsiz olduğudur  Bu kadar büyük bir perakende devinin neden göze hoş gelen, gösterişli bir görünümü tercih etmeyip böyle bir strateji izlediğini araştırdığınızda karşımıza çok ilginç bir gerçek çıkar
 14. 14. Aldi  Aldi yaptığı bir araştırmada Avrupalı tüketicinin “mağaza içerinde var olan lüksün fiyatlara yansıdığı” düşüncesine sahip olduğunu gördü  Bu yüzden Aldi bütün mağaza ve personelini gösterişten uzak sade bir tarzda sundu  Bu politikayla, tüketici Aldi’nin ucuzluk politikasının ürünlerin kalitesinden değil benimsediği “tutumlu olma” felsefesinden kaynaklandığına inandı  Kısaca Aldi başarılı algı yönetimiyle‘kaliteyi en uygun fiyata sunma’ vaadini tüketicinin beynine kazıdı.
 15. 15. Toplumsal Algı Yönetimi Liderler, uluslararası ve iç olaylarda izlenecek politikalar ve propaganda konusunda karar alırken büyük miktarlarda veri ve bilgiyi akıl süzgecinden geçirmektedirler. Bunların içinde ulusal ilgiler, halkın istekleri , yabancı düşmanların planları ve iç muhalefet olarak algıladıkları şeyler yer alır
 16. 16. Toplumsal Algı Yönetimi Gergin ve karmaşık bir ortamda; liderlerin ruhsal özellikleri, temsil ettikleri büyük grubun geneline de yansıyarak, grubun gerginlik, sorun ve çözümle ilgili algılarını etkileyebilmektedir. Özellikle toplumun kendisini çaresiz ve yardımsız hissettiği dönemlerde, sorunun kaynağını ve çözüm yolunu gösteren karizmatik liderlere olan bağlılık artmakta, grubu oluşturan bireyler, dünyayı liderlerinin onlara gösterdiği şekilde algılamaya meğilli olabilmektedirler.
 17. 17. Toplumsal Algı Yönetimi Bunun en güzel örneğini Hitler dönemindeki Almanya’da görebiliriz. Bu dönemde yoğun bir ekonomik bunalım, fakirlik ve kargaşa yaşayan Alman toplumunda, kendilerine yol gösterecek, kendilerini bu çaresiz ve umutsuz durumdan çıkaracak bir otorite figürüne ihtiyacı ortaya çıkmıştır
 18. 18. Toplumsal Algı Yönetimi İşte böyle bir ruhsal ve sosyal durum içerisinde bulunan Alman toplumunun, son derece yetenekli bir hatip ve konuşmacı olan Adolf Hitler’ e olan gözü kapalı sadakatı ve itaati, dünyayı Hitler’ in gözünden algılamalarına yol açmış
 19. 19. Toplumsal Krizlerde Algı Yönetimi Hitler’ in sunduğu sorun ve çözüm yolları Alman toplumunun dinamizmini arttırdığı gibi, çözüm için yıkıcı yollara da başvurmalarına yol açmıştır
 20. 20. Toplumsal Algı Yönetimi Son yıllarda yaşanan “Arap Baharı” olarak tarif edilen toplumsal olaylarda da algı yönetimini izleyebilmekteyiz. Ruhsal olarak gerileme süreci içerisinde bulunan öfkeli Arap halklarının karizmatik bir liderden yoksun olduğu gözlenmektedir
 21. 21. Toplumsal Krizlerde Algı Yönetimi İdeolojik bir alt yapıdan ve karizmatik bir liderden yoksun bu halk hareketleri, diktatoryel rejimleri devirmelerine rağmen, bir türlü istikrarı sağlayamamaktadır. Bu kitlelerin karizmatik bir lidere olan İhtiyaçları çok açıktır. Bu sebeple toplum, Türk Başbakan’ ı Recep Tayyip Erdoğanı’ beklentilerini karşılayacak lider olarak algılamıştır Erdoğan
 22. 22. Algı Yönetimi Örnekleri Atatürk İzmir’e girince ayakları altına serilen Yunan Bayrağını çiğnemeyerek düşmanlığı devam ettirmek istemediği algısı yaratmış ve bunun sonucunda Veznizelos Türkiye’ye gelerek Atatürk’le dostça konuşabilmiştir.
 23. 23. Algı Yönetimi Örnekleri Dünya ekonomik krize girdiğinde başbakan’ın bize teğet geçer demesi toplumsal endişeleri önleyici bir girişimdir
 24. 24. Algı Yönetimi Örnekleri Irak Savaşı öncesinde Saddamın Kitle imha Silahlarına sahip olduğu algısının tüm dünyaya yapılarak savaşa zemin hazırlanması
 25. 25. Avrupa ve Amerika’da Türk Algısı  Vahşi Türk milleti üzerine bir çok tarih kitabı yazılmış olup okullarda okutulmaktadır  Hristiyanların çoğu Türkleri uğursuz ve barbar sanmaktadırlar  Latin ve Yunan tarihçilere ek olarak İbrani ve Arap tarihçilerde de bunu görüyoruz. Bazıları Türk isminin ( Turco ) acı çektirme ( a torquendo ) veya işkence ( a tortura ) ile ilişkili olduğunu, ‘ellerine düşenlere acılar veren belalılar’ anlamına geldiğini dahi söylemeye çalışırlar.
 26. 26. Avrupa ve Amerika’da Türk Algısı  Türkiyenin islam devleti olarak anılması ve islamiyete karşı olan önyargılarında türk kimliği üzerine ek olarak yapıştırılması türklerin geri kalmış bir millet olarak algılatılmaya çalışmasına örnektir
 27. 27. Ne yapmalı?  Algı yönetimi; toplum mühendisliğinin temelidir. Öncelikle algımızı ve yaşam tarzımızı bozan dilde yabancılaşma, kültürel yozlaşma ve yolsuzluk virüsünü yok etmeliyiz  Küresel algı virüslerini etkisiz hale getiren 'anti-virüs' programları olmadan beynimizi korumak mümkün değildir  Ulusal algıyı bozan her çeşit yozlaşma ve çürümeye önlem almalıyız  Sağlıklı ve temiz bir toplum için milli ve manevi değerlerimizi korumak zorundayız
 28. 28. Ne Yapmalı?  Uyutmaya, aldatmaya ve algısını yönetmeye çalışan her türlü bilinçaltı kurgulamaya karşı caydırıcı yaptırımlar getiren kanunlar çıkarılmalıdır  Hiçbir toplum en değerli hazinesi olan algısını korumasız bırakamaz.
 29. 29. Ne Yapmalı?  Topraklarımızı korumak için milli bir orduya ve toplum güvenliği için de polis teşkilatına neden gerek duyuyorsak, çağımızda beynimizi, zihnimizi, algımızı koruyacak ulusal bir kuruma da çok daha fazla nedenle ihtiyaç duyuyoruz  Saldırılar doğrudan veya dolaylı olarak algımızı ele geçirmeye yönelmiş bulunuyor  Sağlıktan ekonomiye, kültürden milli güvenliğe her türlü küresel tehlikeyi algılayan, küresel medyanın algı yönetimini izleyen ve ulusal refleksleri yöneten 'Ulusal Algı Yönetimi' acilen kurulmalıdır
 30. 30. İslam Algısı Hemen hemen her filmde, müslüman din adamlarının veya müslüman kişilerin terörist, gerici, cahil kimseler olarak değerlendirilmesi islamiyeti basitleştirerek yayılmasını engelemek için oluşturulmuş bir algı yönetimi politikasıdır
 31. 31. İslam Algısı  Müslüman kişiler çoğu zaman türk dizi ve filmlerinde de aynı algı yönetim politikası ile küçük düşürülmeye çalışımaktadır  İslam ile arap kültürü arasındaki ayırımın doğru yapılamamış olması islamiyetin yanlış anlaşılma sebeplerinden en büyüğüdür  Müslüman ülkelerin birlik hakim güç olmaması da müslümanların, gerici ve cahil olduğu algısını kuvvetlendirmektedir
 32. 32. Savaşta Algıyı Yönetmek  Gerçek ve doğru için değil gerçek ve doğru olduğuna inandırıldığımız şey için savaşırız.  Sun Tzu: “Mükemmellik yüz savaşın yüzünü de kazanmak değildir. Asıl maharet düşmana hiç savaşmadan boyun eğdirmektir.”
 33. 33. Savaşta Algıyı Yönetmek Algi yonetimini Amerika Savunma Departmani asagidaki gibi tanimlamistir:  İstihbarat sistemlerinin ve liderlerin resmi tahminleri, dis iliskileri ve resmi eylemlerini etkilemenin yaninda, toplumlarin duygularini, motivasyonlarini, etkilemek amaciyla yapilan yayinlar ya da seçilen bilgiler ve gostergeleri inkar etme eylemidir
 34. 34. Savaşta Algıyı Yönetmek  Modernite sonrası dünyada güçlü bir şekilde var olabilmek ve varlığını sürdürebilmenin yolu bilgilenmek ve bilgiyi kendi amaçlarımız doğrultusunda kullanabilmektir.
 35. 35. Savaşta Algıyı Yönetmek  Günümüzün savaşlarında hala kullanılmakta olan geleneksel silahlar artık yerini daha ucuz ve etkili bir yöntem olan bilgi ve algı kontrolüne bırakmaktadır
 36. 36. Algı Süreci Algı yönetimi açısından önem arz eden ve algı sürecini etkileyen faktörler 3 başlıkta toplanabilir  1. Algılayan bireyin özellikleri (bireyin kişiliği, kişisel özellikleri, geçmişte yaşamış olduğu tecrübeler)  2. Algılanan nesnenin özellikleri (kişi, eşya, olay, canlı ve cansız varlıklar)  3. Algılama ortamı (algılama sürecinin yaşandığı fiziksel, sosyal ve örgütsel çevre koşulları)
 37. 37. Algı Süreci Algı sürecinde öncelikle algılama işlemini başlatan kişi, algıyan kişinin kişiliği, kişisel özellikleri ve geçmişte yaşamış olduğu deneyimler algı sürecini etkiler.
 38. 38. Algı Süreci Bununla birlikte algıladığı nesnenin sahip olduğu özellikler, karşı tarafın bir kişi, nesne ya da olay olması ve algılama sürecinin gerçekleştiği fiziksel ortam, sosyal çevre ve örgütsel çevre unsurları da algı sürecine etki eder
 39. 39. Algı Süreci Algı Yönetimi ile özellikle amaçlanan,  Geçerlilik kazanmak ve korumak için, kamuoyu desteği (yurtiçinde ya da yurtdışında) oluşturmak ve korumak,  Belirlenen topluluğun davranış ve tutumlarını istenilen doğrultuda etkilemektir
 40. 40. Algı Süreci Algı yönetimi anlayışında kaynaklar ve alıcıların dışında gönderilen mesajların içeriği de önem taşır. Burada kişinin algılaması sonucu oluşan gerçeğin, gerçeğin kendisinden daha önemli olduğu ifade edilebilir
 41. 41. Algı Süreci Bireyler alıcı konumunda yer alır ve bireylerin algı sistemleri çözümlendikten sonra, bu sistemleri etkileme amacı taşıyan mesajların kalitesi, tutarlılığı, anlaşılabilirliği karşı tarafın algısını istenilen tarafa çevirmek açısından önemlidir
 42. 42. Algı Süreci Duyular aracılığı ile uyarılar ve bilgiler beyine aktarılır ve değerlendirmeye alınırlar. Değerlendirme ölçütü, bireyin zihninde neyin doğru neyin yanlış olduğu, neyin kendisi için önemli, neyin önemsiz olduğu, nelerin öncelikli olduğu şeklindedir. İletilerin anlaşılabilmesi, karşıdaki kişinin baskın olan algılanma kanalına uyumlu olarak biçimlendirilmesi ile daha da kolaylaşır
 43. 43. Algı Süreci Özellikle firmalar algı yönetimi ve algı yönetimi uygulamalarına önem vermektedirler. Sundukları ürün ve hizmetlere ilişkin pozitif yargının oluşması ve bunun sürdürülmesi için tüketicilerin o ürün ve hizmete ilişkin düşüncelerinin olumlu bir seyir izlemesi özellikle işletmeler için önem kazanmaktadır. Bu durum beraberinde kurumsal algı ve bunun yönetilmesini getirmektedir.
 44. 44. Algıyı Yönetmek İnsanı Yönetmektir  Ürün pazarlamada, ilişkilerimizde, inançlarda, savaşta ve hatta barışta lider olabilmenin sırrı, algıları yönetebilmektir  Zihin gördüğü, duyduğu her şeyi algılarıyla yorumladıktan sonra tepki verdiğinden, algı yönetebilme kabiliyetimiz olduğunda olayları ve durumları istediğimiz gibi gösterebilmek oldukça kolaydır
 45. 45. TEŞEKKÜR EDERİM
 • AliGr4

  Mar. 9, 2021
 • TaylanErgl

  Mar. 11, 2020
 • SerhanEraslan

  Nov. 11, 2016
 • EzgiYldrm

  Oct. 4, 2016
 • Selim435

  Jan. 30, 2016
 • ummikatip

  Jun. 11, 2015
 • gulkaraca963

  May. 11, 2015
 • msirma

  Apr. 7, 2015
 • yasar26

  Mar. 29, 2015
 • mehribanava39

  Feb. 4, 2015
 • selinmelismeri

  Nov. 15, 2014
 • mehtapkuntay

  Nov. 15, 2014

Algı yönetimi sunumu

Views

Total views

14,593

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

133

Actions

Downloads

374

Shares

0

Comments

0

Likes

12

×