Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Duygudurum Bozukluları

Dsm-IV kriterlerine göre hazırlandı.

 • Login to see the comments

Duygudurum Bozukluları

 1. 1.  “...karanlığın, umutsuzluğun ve hayal kırıklığının egemen olduğu bir dönem. Öyle siyah ki, yalnızca insan zihninin cehennemi bu kadar karanlık olabilir” Sylvia Plath (1932–1963)
 2. 2.  Duygudurum bozukluğunda temel bozukluğun duygulanımda olduğu kabul edilir.  Duygulanım, bireyin uyaranlara, olaylara, düşüncelere, anılara neşe, öfke, üzüntü gibi duygusal tepki ile katılabilme yetisidir.
 3. 3. Normal duygu durum ile anormal duygu durum arasında ayrım yapmak için üç unsur kullanıyoruz:  Süre  Sıklık  Şiddet
 4. 4. Duygu durumu bozukluklarında iki temel duygu durumu vardır: Mani:Yoğun,gerçek dışı heyecan ve öfori duygularının görüldüğü durumdur. Depresyon(Melankoli):Olağanüstü üzüntü ve keder duygularının görüldüğü durumdur.
 5. 5. Biyolojik Etkenler Psikolojik Etkenler
 6. 6.  Genetik Etkenler  Nörokimyasal  Hormonlar  Uyku ve Biyolojik Ritimler  Gün Işığı ve mevsimler
 7. 7.  Yaşanan Stresli Olaylara Bağlı Nedenler  Psikanalitik kuramlar: Nesne kaybı kuramı Ego beklentilerine ulaşamama “narsisistik zedelenme”  Bilişsel kuramlar: Öğrenilmiş çaresizlik,  Kişilik: Bağımlı kişilik yapısı
 8. 8.  Kayıp veYas Süreci  Doğum Sonrası Hüzün
 9. 9. Duygu Durumu Bozuklukları Tek Kutuplu Bozukluk Majör Depresyon Manik Bozukluk Çift Kutuplu Bozukluk
 10. 10.  Kişinin gündelik yaşamını bozacak kadar yoğun ve tedavi gerektirecek düzeydeki şiddetli ruhsal çöküntüler ile karakterize olan bir bozukluktur.
 11. 11. İki hafta içerisinde belirtilen maddelerden en az beşinin görülmesi durumunda tanı koyulabilir.  Gün içindeki etkinliklere karşı ilgi kaybı ve etkinliklerden zevk alamama semptomları göstermesi  Hastanın kendisinin yada başkalarının gözlemesi ile hemen her gün,gün boyu süren depresif duygudurum.
 12. 12.  Hemen her gün etkinliklere karşı ilginin belirgin bir şekilde azalması.  Ciddi kilo kayıpları ya da kilo alma  Hemen her gün yorgunluk bitkinlik ya da enerji kaybının olması.
 13. 13.  Hemen her gün insomnia(uykusuzluk) ya da hipersomnianın(aşırı uyku) olması.
 14. 14.  Hemen her gün psikomotor ajitasyon olması.  Hemen her gün değersizlik, aşırı ya da uygun olmayan suçluluk.  Hemen her gün düşüncelerini bir konu üzerinde yoğunlaştırma yetisinde azalma.  Yineleyen intihar düşüncesi.
 15. 15.  Tekrarlanan bir bozukluk olarak depresyon  Nükseden bir bozukluk olarak depresyon
 16. 16.  Depresyon sosyal destekte yoksunluklara sosyal becerilerde eksikliklere neden olur.  Evlilik ve aile yaşamı üzerinde son derece olumsuz etki yapar.  Depresyon genel umutsuzluğa ve intihar düşüncesine neden olur.  Depresyon yakın arkadaş ilişkilerinde kopukluğa neden olur.
 17. 17. Neşeli, coşkulu bazen öfkeli bir duygudurum. Düşünce, konuşma ve hareketlerde hızlanma söz konusudur. Güçlülük ve büyüklük düşünceleri gibi belirtileri içerir.
 18. 18.  Bu kişilerde konuşmalar uzun süreli olup şakalar, kelime oyunları, dikkatini çeken eşyalar ve kişiler ile ilgilidir.  Bu davranışlar önlenmek istendiğinde ise kızgınlık ve öfke durumları ortaya çıkar.
 19. 19.  Duygu durumunun bozulma döneminde aşağıdaki belirtilerden üç ya da daha fazlasının ciddi derecede varlık ve süreklilik göstermesi gerekir.
 20. 20.  Kendilik değerinin şişmesi ya da kendini muhteşem görme.  Uyku gereksiniminin azalması.  Düşüncelerin uçuşması ya da birbiriyle yarışması.  Her zamankinden daha konuşkan olma.
 21. 21.  Dikkat dağınıklığı  Sosyal, mesleki, ya da cinsel açıdan hedefe yönelik etkinliğin artması ya da psikomotor ajitasyon.  Acı verici sonuçlar doğurma potansiyeli yüksek, zevkli etkinliklere aşırı katılma.
 22. 22.  Bipolar bozukluk,maniden depresyona kadar uzanan ruh halindeki aşırı değişiklikler olarak tanımlanır.  Bu ruh hali oynamaları arasında, bipolar bozukluğu olan kişi normal ruh hali de deneyimleyebilir.
 23. 23.  Mani ve melankolinin tekrarlanan döngüleri yakın bir zamana kadar manik-depresif delilik olara adlandırılıyordu.  DSM-IV bu hastalığı artık Çift kutuplu bozukluk olarak tanımlıyor.
 24. 24.  Sağlıklı kişilerdeki normal iniş ve çıkışların tersine, bu duygu durum dalgalanmaları şiddetli ve yaşamı tehdit edici olabiliyor ve normal, sağlıklı işlevselliği engelleyebiliyor.  Bipolar bozukluk herhangi bir kimseyi herhangi bir yaşta etkileyebilse de, tipik olarak ergenlik döneminin sonu ya da erişkinlik döneminin başında başlıyor.
 25. 25.  Genetik faktörler  Nörokimyasal dengesizlikler  Hipotalamik hipofiz adrenal eksenindeki anormallikler  Yaşanan strese bağlı durumlar
 26. 26. Mani nöbetleri genellikle ani başlar ve süresi 2 hafta ile 4-5 ay arasında değişir (ortalama süre 4 aydır). Manik dönemdeki belirtiler şunlardır:  Duygudurumda kişinin içinde bulunduğu duruma uygun olmayan coşku,  enerji artması ve aşırı hareketlilik  Saldırganlık  toplumsal kurallara uyamama vb.
 27. 27.  Hastalığın mani döneminde olan kişiler genellikle riskli davranışlardan, intihar düşüncesinden uzaklaştırılmak için hastaneye yatırılır. Daha ciddi bir formu olan ve belirgin mani ve depresyon atakları ile seyreden bipolar bozukluğu olanların yaklaşık %90'ı en azından bir kez psikiyatrik hastaneye yatırılmıştır.
 28. 28.  Çift kutuplu bozukluğu olan kişiler tek kutuplulara göre yaşamları boyunca daha çok sayıda manik ya da depresif dönem yaşalar.  Genel olarak çift kutuplu bozuklukta “tam iyileşme” oranları düşüktür.
 29. 29.  Orhan Şimşek
 30. 30. Kurt Kobain Mel Gibson Jim Carrey
 31. 31. Tuğba MUTLU Ebru BAŞAK Çağla MURTEZAOĞLU Özgenur AYDEMİR Yeter ER Mert DAYALI

×