Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Manažment nápadov

60 views

Published on

Trendy

Published in: Leadership & Management
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Manažment nápadov

 1. 1. © RNDr. Marta Krajčíová 1 www.krajciova.sk RNDr. Marta Krajčíová Manažment nápadov
 2. 2. © RNDr. Marta Krajčíová 2 www.krajciova.sk Program  Manažment nápadov – Získavanie nápadov – Produkovanie nápadov – Hodnotenie nápadov – Trh nápadov – Implementácia finálnych nápadov
 3. 3. © RNDr. Marta Krajčíová 3 www.krajciova.sk Manažment nápadov Získavanie nápadov Produkovanie nápadov Hodnotenie nápadov Trh nápadov Implementácia finálnych nápadov
 4. 4. © RNDr. Marta Krajčíová 4 www.krajciova.sk RNDr. Marta Krajčíová Získavanie nápadov
 5. 5. © RNDr. Marta Krajčíová 5 www.krajciova.sk Získavanie nápadov  Získavanie nápadov – Zdroje nových nápadov – Kde vznikajú nápady
 6. 6. © RNDr. Marta Krajčíová 6 www.krajciova.sk Zdroje nových nápadov  Zdroje nových nápadov – Výskum a vývoj – Plánovanie – Riaditelia a vedúci pracovníci – Krúžky kvality – Konkurencia – Dodávatelia – Zákazníci – Externé výskumné ústavy – Štátna správa
 7. 7. © RNDr. Marta Krajčíová 7 www.krajciova.sk Zdroje nových nápadov
 8. 8. © RNDr. Marta Krajčíová 8 www.krajciova.sk Kde vznikajú nápady
 9. 9. © RNDr. Marta Krajčíová 9 www.krajciova.sk RNDr. Marta Krajčíová Produkovanie nápadov
 10. 10. © RNDr. Marta Krajčíová 10 www.krajciova.sk Produkovanie nápadov  Produkovanie nápadov – Nápad-jednoduchý – Nápad-prekvapivý – Nápad-konkrétny – Nápad-hodnoverný – Nápad-emočne zafarbený – Nápad-príbeh – Ako vytvárať chytľavé nápady: komunikačný rámec – Nápad – Čo sa chytí
 11. 11. © RNDr. Marta Krajčíová 11 www.krajciova.sk Nápad-jednoduchý Jednoduchosť = podstata + kompaktnosť
 12. 12. © RNDr. Marta Krajčíová 12 www.krajciova.sk Nápad-jednoduchý  Podstata – Pod pojmom jednoduchosť rozumieme schopnosť pomenovať podstatu veci. – Dôležitá je prvá veta, ktorá má vystihovať podstatu. – Dôležité je posolstvo.  Kompaktnosť – Treba nájsť podstatu, a vyjadriť ju vo forme kompaktnej myšlienky. – Dosiahnuť, aby kompaktná fráza skrývala aj hlboký zmysel, je umenie.
 13. 13. © RNDr. Marta Krajčíová 13 www.krajciova.sk Nápad-jednoduchý Vyjadrovať sa jednoducho, prostredníctvom kľúčovej myšlienky, je ťažké.
 14. 14. © RNDr. Marta Krajčíová 14 www.krajciova.sk Nápad-prekvapivý Základným problémom komunikácie je zaujať ľudí a túto pozornosť udržať.  Ak sa snažíme ľudí motivovať, aby dávali pozor, mali by sme využiť silu veľkého prekvapenia. – Prekvapenie sa zmocní našej pozornosti. – Záujem udržiava našu pozornosť. – Ak používate na hodine metódu záhad, zvyšujete záujem. – Bod zlomu vyvoláva zvedavosť. – Vybočte zo známej schémy.
 15. 15. © RNDr. Marta Krajčíová 15 www.krajciova.sk Nápad-prekvapivý  Teória medzier – Zvedavosť prichádza, keď pocítime vo svojich vedomostiach medzery. – Teória medzier je založená na našej schopnosti upozorniť ľudí na veci, ktoré nevedia. – Medzery v poznaní plodia záujem. – Čím viac vieme, tým viac vieme, čo nevieme. – Povieme, tak toto viete a toto možno nie, alebo sa spýtame, čo príde potom. – Môžeme nastoliť otázku, alebo hádanku, ktorá ľuďom pomôže rozoznať, či v ich poznaní existuje medzera. – Môžeme ich vyzvať, aby navrhli riešenia.
 16. 16. © RNDr. Marta Krajčíová 16 www.krajciova.sk Nápad-prekvapivý  Prednášky – Logické zoradenie faktov je nudné. – Cieľom prednášky nemá byť podať informácie, ale vzbudiť u poslucháčov túžbu niečo sa dozvedieť. – Nepýtajte sa: aké informácie potrebujeme odovzdať, ale aké otázky máme vzbudiť v hlavách svojich poslucháčov. – Zlepšenie dosiahneme zmenou štruktúry, nie obsahu. – Trochu tajomstva robí divy. Obohatiť naše nápady o potrebný moment prekvapenia si vyžaduje úsilie a kreativitu.
 17. 17. © RNDr. Marta Krajčíová 17 www.krajciova.sk Nápad-konkrétny  Abstraktnosť – Aj tá najabstraktnejšia stratégia sa musí premeniť na konkrétnu činnosť. – Abstraktnosť znižuje zrozumiteľnosť a zapamätanie myšlienky.
 18. 18. © RNDr. Marta Krajčíová 18 www.krajciova.sk Nápad-konkrétny  Konkrétnosť – Je nevyhnutným aspektom chytľavých nápadov. – Pomáha nám vyhnúť sa problémom. – Konkrétne myšlienky sa ľahšie zapamätajú. – Prebúdza poznanie. – Umožňuje koordináciu. – Je najefektívnejšia. Nezabudnite, že máte hovoriť konkrétne.
 19. 19. © RNDr. Marta Krajčíová 19 www.krajciova.sk Nápad-hodnoverný  Získavanie hodnovernosti – Autority – Celebrity – Antiautority – Detaily – Štatistika – Overiteľná referencia
 20. 20. © RNDr. Marta Krajčíová 20 www.krajciova.sk Nápad-hodnoverný  Viera – Ako presvedčiť ľudí o tom, aby nám verili? – Viera má veľkú cenu, ale sama o sebe nestačí. – Aby ľudia začali konať, musí im na niečom záležať. – To, že ľudia niečomu veria, ešte neznamená, že pre to niečo urobia. – Ľudí zaujímajú konkrétne výzvy.
 21. 21. © RNDr. Marta Krajčíová 21 www.krajciova.sk Nápad-emočne zafarbený Ak vidím za sebou masy, nikdy nič nevykonám. Ak vidím jednotlivca, to ma motivuje na činy. Matka Tereza.
 22. 22. © RNDr. Marta Krajčíová 22 www.krajciova.sk Nápad-emočne zafarbený  Emočná inteligencia – Výskum potvrdil, že keď sa vo veciach rozhodujeme srdcom, uprednostňujeme jednotlivca pred masou. – Je to emočná inteligencia, ktorá podnieti konanie.  Analytické myslenie – Keď začneme myslieť ako analytici, naše reakcie na emotívne podnety sa menia. – Naša schopnosť cítiť je zatlačená do úzadia.
 23. 23. © RNDr. Marta Krajčíová 23 www.krajciova.sk Nápad-emočne zafarbený  Nadšenie – Manažéri musia nadchnúť ľudí pre prácu na zložitých úlohách. – Ako vložiť do odkazu emóciu, ktorá by ľudí vedela pre vec nadchnúť? – Pocity dokážu inšpirovať pre činnosť. – Ako dosiahnuť, aby ľuďom záležalo na tom, čo im komunikujeme? – Aby sme pre svoj odkaz ľudí nadchli, nepotrebujeme vytvárať emócie tam, kde absentujú. – V skutočnosti je to tak, že mnohé odkazy využívajú existujúce emócie.
 24. 24. © RNDr. Marta Krajčíová 24 www.krajciova.sk Nápad-emočne zafarbený  Tri stratégie, aby ľuďom na niečom záležalo – Využitie asociácie. – Apelovanie na vlastný záujem cieľovej skupiny. – Apelovanie na identitu. Ich spoločným nepriateľom je Prekliatie Poznaním-racionalita.
 25. 25. © RNDr. Marta Krajčíová 25 www.krajciova.sk Nápad-emočne zafarbený  Vlastný záujem – Ak chceme ľudí pre niečo získať, musíme staviť na to, na čom im už záleží. – Robíme to tak, že apelujeme na veci, ktoré sú pre nich dôležité. – Pre ľudí sú dôležití oni sami. – Teda musíme apelovať na ich vlastný záujem. – Úplne najdôležitejšie je, aby sa vám podarilo do každého sloganu dostať kúsok vlastného záujmu zákazníka. – Napíšte to tak, aby ho presvedčil, že ponúkate niečo, čo on chce. – Spoločnosti často zdôrazňujú vlastnosti produktu namiesto toho, aby sa sústredili na ich výhody.
 26. 26. © RNDr. Marta Krajčíová 26 www.krajciova.sk Nápad-emočne zafarbený  Vlastný záujem – Nepomenovávajú dôvod, prečo by sme si ich mali kúpiť. – Musíte jasne pomenovať výhodu ponúkanej výhody. – Ľudí skôr priláka reálnosť, ako rozsah ponúkaných výhod. – Nemusíte sľubovať bohatstvo, sexepíl, alebo príťažlivú osobnosť. – Úplne stačí dať prísľub primeraných výhod, ktoré si ľudia vedia reálne predstaviť.
 27. 27. © RNDr. Marta Krajčíová 27 www.krajciova.sk Nápad-emočne zafarbený  Cieľová skupina – Treba myslieť na záujem cieľovej skupiny. – Ak máte záujem cieľovej skupiny na vlastnej strane, nezahadzujte ho. – Skupinové názory sú mnohokrát lepším barometrom politických názorov ako záujem jednotlivca.
 28. 28. © RNDr. Marta Krajčíová 28 www.krajciova.sk Nápad-emočne zafarbený Vrchol Maslowovej pyramídy dosahuje iba nepatrné množstvo ľudí z reklamy alebo manažérskych postov.
 29. 29. © RNDr. Marta Krajčíová 29 www.krajciova.sk Nápad-emočne zafarbený  Motivácia – Metapotreby: pomôcť iným využiť vlastný potenciál. – Sebaaktualizácia: využitie vlastného potenciálu, sebauskutočnenie, vrcholové zážitky. – Potreba estetiky: symetria, postupnosť, krása, vyrovnanosť. – Potreba učiť sa: vedieť, chápať, mentálne spájať. – Potreba uznania: uspieť, byť schopný, získať si úctu, nezávislosť, postavenie. – Potreba spolupatričnosti: láska, rodina, priatelia, náklonnosť. – Potreba bezpečia a istoty: ochrana, bezpečnosť, stabilita. – Telesné a fyziologické potreby: hlad, smäd, pohodlie.
 30. 30. © RNDr. Marta Krajčíová 30 www.krajciova.sk Nápad-emočne zafarbený  Identita – Prvý model: Ľudí poháňa vlastný záujem a rozum. – Druhý model: Ľudia sa rozhodujú na základe identity. – Nehovorte čo robíte, ale prečo to robíte. – Otázka „Prečo“ nám pomáha pripomenúť si základné hodnoty a princípy, na ktorých budujeme svoje nápady.
 31. 31. © RNDr. Marta Krajčíová 31 www.krajciova.sk Nápad-príbehy  Príbehy dokážu ľudí motivovať k činom.
 32. 32. © RNDr. Marta Krajčíová 32 www.krajciova.sk Ako vytvárať chytľavé nápady: komunikačný rámec  Aby sa nápad chytil, mal praktický a trvalý dosah, musí u poslucháča dosiahnuť, aby: – Pochopil jeho podstatu: JEDNODUCHÝ – Zaujal jeho pozornosť: PREKVAPIVÝ – Rozumel mu a zapamätal si ho: KONKRÉTNY – S ním súhlasil/veril mu: HODNOVERNÝ – Mu na ňom záležalo: EMOČNE ZAFARBENÝ – Mohol na základe neho konať: PODANÝ AKO PRÍBEH
 33. 33. © RNDr. Marta Krajčíová 33 www.krajciova.sk Nápad  Každý z nás dokáže vytvoriť nápad, ktorý je: – Simple • Jednoduchý: Nájdite podstatu. – Unexpected • Prekvapivý: Zaujmite pozornosť-prekvapenie, udržte si pozornosť- záujem. – Concrete • Konkrétny: Pomôžte ľuďom, aby rozumeli a zapamätali si. • Pomôžte ľuďom k lepšej koordinácii. – Credentialed • Hodnoverný: Pomôžte ľuďom uveriť. – Emotional • Emočne zafarbený: Aby ľuďom na tom záležalo. • Využite silu asociácie. Apelujte na vlastný záujem. • Apelujte na identitu. – Story • Príbehy: Povzbuďte ľudí k činom. • Dodajte ľuďom energiu potrebnú na čin.
 34. 34. © RNDr. Marta Krajčíová 34 www.krajciova.sk Čo sa chytí  Dva kroky k dosiahnutiu toho, aby sa nápad chytil: – Pomenovať podstatu. – Preložiť podstatu do konkrétneho zoznamu: • Simple-Jednoduchý • Unexpected-Prekvapivý • Concrete-Konkrétny • Credentialed-Hodnoverný • Emotional-Emočne zafarbený • Story-Príbehy
 35. 35. © RNDr. Marta Krajčíová 35 www.krajciova.sk RNDr. Marta Krajčíová Hodnotenie nápadov
 36. 36. © RNDr. Marta Krajčíová 36 www.krajciova.sk Hodnotenie nápadov  Hodnotenie nápadov – Zoskupovať nápady – Zapojiť správnych ľudí – Kritéria rozhodovania-1 – Kritéria rozhodovania-2 – Rozhodovanie
 37. 37. © RNDr. Marta Krajčíová 37 www.krajciova.sk Hodnotenie nápadov  Zoskupovať nápady – Pred vytvorením štruktúry hodnotiaceho a rozhodovacieho procesu si rozdeľte nápady zoskupením tých podobných okolo spoločných tém. – Je to dôležité, pretože zoskupenia si môžu vyžadovať uplatnenie rozdielnych hodnotiacich kritérií a zručností.
 38. 38. © RNDr. Marta Krajčíová 38 www.krajciova.sk Hodnotenie nápadov  Zapojiť správnych ľudí – Kto má hodnotenie uskutočniť? – Kreatívni ľudia. – Musia ho robiť nezávisle a niekedy aj anonymne. – Môžete oddeliť tím na získavanie nápadov od tímu na hodnotenie nápadov. – Existuje metóda na širšie zapojenie zamestnancov: tí sú odmeňovaní za rozvíjanie myšlienok niekoho iného, za čo dostanú finančnú alebo vecnú odmenu.
 39. 39. © RNDr. Marta Krajčíová 39 www.krajciova.sk Rozhodovanie  Kritéria rozhodovania-1 – Simple-Jednoduchý – Unexpected-Prekvapivý – Concrete-Konkrétny – Credentialed-Hodnoverný – Emotional-Emočne zafarbený – Story-Príbehy
 40. 40. © RNDr. Marta Krajčíová 40 www.krajciova.sk Rozhodovanie  Kritéria rozhodovania-2 – Originálnosť myšlienky – Prínos pre zákazníka – Mimoriadny obchodný potenciál – Zlepšenie kvality – Ľahká implementácia – Náklady spojené s implementáciou – Úspora nákladov
 41. 41. © RNDr. Marta Krajčíová 41 www.krajciova.sk Rozhodovanie 3 voľba rozhodnutie, akcia 1,3 voľba buď/alebo 2, 4, 5 vyradenie 1-5 alternatívy
 42. 42. © RNDr. Marta Krajčíová 42 www.krajciova.sk RNDr. Marta Krajčíová Trh nápadov
 43. 43. © RNDr. Marta Krajčíová 43 www.krajciova.sk Trh nápadov  Trh nápadov – Trh nápadov – Burza nápadov – Ako priviesť dobré nápady na trh
 44. 44. © RNDr. Marta Krajčíová 44 www.krajciova.sk Trh nápadov  Trh nápadov – Najlepšie nápady majú často obyčajní ľudia, ktorí nepracujú ako manažéri. – Je potrebné vytvoriť pre nich trh, ktorý im umožňuje nápady vytvárať a hodnotiť. – Pri hodnotení nepovedzte, ktorý nápad je váš, čo si myslíte vy. – Môžete založiť stránku „wiki“ (podobne ako Wikipedia), ktorá bude slúžiť na oznamovanie nápadov a ich spoločné zlepšovanie.
 45. 45. © RNDr. Marta Krajčíová 45 www.krajciova.sk Burza nápadov  Burza nápadov – Nápady môžu ísť na burzu nápadov, kde môžu zamestnanci akcie kupovať alebo predávať. – Zmeny akciových cien odrážajú pocity a intelektuálnu zainteresovanosť zamestnancov. – Zamestnanci môžu vidieť, ktoré nápady firma v budúcnosti uplatní.
 46. 46. © RNDr. Marta Krajčíová 46 www.krajciova.sk Ako priviesť dobré nápady na trh Inovácia sa musí vykonávať so zreteľom k jej budúcemu uplatneniu na trhu a naozaj sa tam musí dostať. Keď sa to nedá predať, nie je to inovačné.
 47. 47. © RNDr. Marta Krajčíová 47 www.krajciova.sk Implementácia finálnych nápadov  Tri spôsoby ako prekonať odpor: – Nájdite sponzora projektu. – Navrhnite pilotnú skúšku. – Inovácia musí znamenať prínos.
 48. 48. © RNDr. Marta Krajčíová 48 www.krajciova.sk Knihy  Chip Heath & Dan Heat – Nápad za milión  John Adair – Efektivní inovace  Ján Košturiak, Ján Chaľ – Inovace, vaše konkurenční výhoda!
 49. 49. © RNDr. Marta Krajčíová 49 www.krajciova.sk RNDr. Marta Krajčíová RNDr. Marta Krajčíová konzultantka Business Process Management e-mail: mail@krajciova.sk mobil: +421 911 556 331 web: www.krajciova.sk blog: martakrajciova.blogspot.com blog: martaknihy.blogspot.com blog: martaznalosti.blogspot.com blog: martaseminare.blogspot.com blog: martasloboda.blogspot.com Ďakujem za pozornosť

×