Decret Llars Infants

10,468 views

Published on

Published in: Self Improvement, Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
10,468
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3,602
Actions
Shares
0
Downloads
50
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Decret Llars Infants

 1. 1. Les Llars d’Infants i/o Escoles Bressol Aspectes generals Decret 282/2006, de 4 de juliol pel qual es regulen el primer cicle de l’educació infantil i els requisits dels centres Inspecció d’educació
 2. 2. L’Etapa d’Educació Infantil Educació Preescolar Educació Infantil Abans en la LOCE era
 3. 3. Àmbit d’aplicació <ul><li>Centres que acullen de manera regular, continuada i sistemàtica infants de 0 a 3 anys. Necessiten autorització de l’Administració Educativa. Els establerts amb caràcter general per als centres educatius (creació, autorització, modificació i extinció de l’autorització) </li></ul><ul><li>No s’inclouen els serveis que reben els infants de manera no regular. Aquests establiments no requereixen autorització de l’Administració educativa, sens perjudici de la regulació referida a les condicions de seguretat, higiene i altres que l’Administració Autonòmica o Local consideri oportú establir </li></ul>
 4. 4. Modalitats del servei educatiu <ul><li>Els centres han d’oferir els seus serveis de manera continuada i sistemàtica a grups estables d’infants, amb freqüència diària, distribuint les activitats per franges horàries i de serveis durant deu o més mesos a l’any. </li></ul><ul><li>També poden oferir un servei educatiu de menor freqüència i atenció horària que l’anterior a grups estables d’infants dos o més dies a la setmana, tres o més hores al dia, durant deu o més mesos a l’any. </li></ul><ul><li>Aquests serveis educatius han d’estar definits i aprovats per a cada curs acadèmic amb la concreció de les estratègies educatives i objectius a assolir. </li></ul>
 5. 5. Professorat a les Llars o Escoles bressol <ul><li>Reial Decret 1004/91 </li></ul><ul><li>Un nombre de personal qualificat igual a les unitats en funcionament més un </li></ul><ul><li>Un mestre especialista d’educació infantil per a cada sis unitats (titulació equivalent: Diplomat en EGB o Mestre amb l’especialitat d’educació infantil o parvulari; també hi ha acreditacions d’adequació) </li></ul><ul><li>El personal amb deguda qualificació ha de tenir el títol de Tècnic superior en EI o el de Tècnic Especialista Educador Infantil o Jardí d’infància </li></ul><ul><li>Decret 282/2006 </li></ul><ul><li>El nombre mínim de professionals en presència simultània igual al nombre de grups en funcionament simultani més un, incrementat en un de més per a cada 3 grups </li></ul><ul><li>Un mestre especialista d’educació infantil per a cada tres unitats o fracció </li></ul><ul><li>Els professionals que imparteixen ha de tenir el títol de Mestre d’educació infantil o equivalent o el de Tècnic superior en Educació infantil o equivalent. </li></ul>
 6. 6. Nombre màxim d’infants per grup <ul><li>RD 1004/91 de 14 de juny </li></ul><ul><li>per infants menors d’un any: 8 </li></ul><ul><li>per infants d’un a dos anys: 13 </li></ul><ul><li>per infants de dos a tres anys: 20 </li></ul><ul><li>Decret 353/2000 de 7 novembre </li></ul><ul><li>agrupant infants de primer cicle: 15 </li></ul><ul><li>agrupant infants de primer i segon cicle: 20 </li></ul><ul><li>Decret 282/2006 </li></ul><ul><li>per infants menors d’un any: 8 </li></ul><ul><li>per infants d’un a dos anys: 13 </li></ul><ul><li>per infants de dos a tres anys: 20 </li></ul><ul><li>La capacitat màxima simultània es fixa en el corresponent conveni o disposició. </li></ul>
 7. 7. Edificis de les Llars <ul><li>Locals d’ús exclusiu i accés independent </li></ul><ul><li>Un mínim de tres sales (en algun cas dos sales), una per a cada tram d’edat (mínim 30 m 2 i dos m 2 per alumne). Amb espai diferenciat de descans i higiene < 2 anys i un servei per sala de 2 a 3 anys, visible i accessible, amb dos lavabos i dos inodors. </li></ul><ul><li>Un espai per a preparació d’aliments o una cuina. </li></ul><ul><li>Un pati d’esbarjo superfície mínima de 2 m 2 per cada infant en utilització simultània (mínim 75 m 2 ) </li></ul><ul><li>Una sala d’usos múltiples de 30 m 2 </li></ul><ul><li>Un espai per tasques administratives (mínim 10 m 2 ). En les Llars de 7 unitats o més hi ha d’haver dos espais. </li></ul><ul><li>Una cambra higiènica pel personal separat de les unitats amb un lavabo, un inodor i una dutxa </li></ul>
 8. 8. Edificis de les Llars <ul><li>Municipis o nuclis aïllats de menys de 2.500 habitants </li></ul><ul><li>Una sala per a cada unitat (mínim 20 m 2 i 2 m 2 per alumne) </li></ul><ul><li>Un recinte d’esbarjo a l’aire lliure (50 m 2 ) </li></ul><ul><li>Les proporcions entre nombre d’infants i professionals s’adeqüen al nombre màxim d’infants als diferents trams d’edat. </li></ul><ul><li>La Llar ha d’atendre infants de totes les edats, i no es exigible disposar d’una sala per a cadascun dels trams d’edat, ni la sala addicional i diferenciada per a usos múltiples quan la llar d’infants és d’1 o 2 grups. </li></ul><ul><li>En centres que imparteixen el segon cicle d’Educació In </li></ul><ul><li>A més dels establerts poden compartir la cuina, pati, usos múltiples, despatx i sala professors, i han de complir els requisits d’espais exigits per autoritzar el segon cicle. </li></ul>.
 9. 9. Altres aspectes del decret 282/2006 <ul><li>Consell de participació de les Llars privades sufragades amb fons públics </li></ul><ul><li>Delegació de competències als ajuntaments que ho vulguin assumir </li></ul><ul><ul><li>Relacionades amb el procés de preinscripció i admissió d’alumnes als centres sufragats amb fons públics. </li></ul></ul><ul><ul><li>Relacionades amb la resolució dels expedients d’autorització, de cessament, modificació i revocació de les Llars. </li></ul></ul><ul><ul><li>Relacionades amb els Consells de participació. </li></ul></ul><ul><li>Adaptació dels centres a aquest decret ( centres autoritzats amb caràcter temporal pel Decret 65/1982, Disposició transitòria Primera ) </li></ul><ul><li>Expedients d’autorització iniciats (Disposició transitòria Segona) </li></ul><ul><li>Adaptació de les Llars autoritzades a l’empara del Decret 353/2000. </li></ul><ul><li>S’estableix el calendari d’adaptació (Disposició transitòria tercera) </li></ul><ul><li>Assoliment de la ràtio de mestres en educació infantil. 10 anys. No s’incorporen altres professionals mentre no s’assoleixi (Disposició transitòria quarta) </li></ul><ul><li>Principis, objectius i competències educatives a assolir al primer cicle de l’educació infantil. </li></ul><ul><li>Consell de participació de les Llars públiques </li></ul>
 10. 10. Aspectes de la delegació de competències <ul><li>La delegació de competències és efectiva des de la data que es formalitzi mitjançant conveni. </li></ul><ul><li>L’Ajuntament facilita al Departament d’Educació les dades relatives a les matèries que són objecte d’aquest Decret. </li></ul><ul><li>L’Ajuntament, sens perjudici de les funcions de la Inspecció Educativa, pot establir els controls i les supervisions necessaris per a garantir les competències delegades. A aquest efecte pot sol·licitar l’actuació de la Inspecció educativa perquè informi en l’àmbit de les seves competències sobre qualsevol expedient instruït per l’Ajuntament (sol·licitud a través de la direcció dels Serveis Territorials) </li></ul><ul><li>La delegació de competències pot ser progressiva. </li></ul>
 11. 11. Documents de les Llars <ul><li>Documents generals </li></ul><ul><ul><li>Fitxa de dades bàsiques de l’alumne (hi ha model) </li></ul></ul><ul><ul><li>Resum d’escolarització de l’alumne (hi ha model) </li></ul></ul><ul><li>Els propis elaborats a cada centre </li></ul><ul><ul><li>Registre anual d’avaluació </li></ul></ul><ul><ul><li>Informe a les famílies </li></ul></ul><ul><li>S’ha de garantir com a mínim un informe escrit anual a les famílies, una entrevista individual a l’inici i una altra al llarg del curs i una col·lectiva a cada curs. </li></ul><ul><li>Quan canviï de centre s’ha de trametre a petició del centre receptor el Resum d’escolarització i l’últim Registre anual d’avaluació. </li></ul>

×