Presentació cb 6 pri

3,468 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
3,468
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2,116
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Presentació cb 6 pri

 1. 1. PROVES Competències bàsiques 6è primàriaOrganització del procés d’aplicació i de correcció de les proves Santa Coloma de Gramenet 7 i 8 de maig de 2012
 2. 2. ABANS Aspectes organitzatius previs a la realització de les proves
 3. 3. ABANS El director/a del centre rebrà les proves precintades entre el 23 d’abril i 4 de maig, en horari de 9 a 17 hores (…)En cas d’absència del director/a, el substituirà un membre de l’equip directiu.
 4. 4. ABANS Entre els dies 2 i 6 de maig, la direcció dels centres extrauran les llistes d’alumnat.
 5. 5. ABANS
 6. 6. ABANSSi el centre no ha rebut les proves el dia4 de maig, comunicarà la incidència*(CSA) i n’enviarà còpia als serveisterritorials.Si el centre no ha rebut les proves el dia 2/3 de maig,millor comunicar-ho al Consell Superior d’Avaluació(CSA).
 7. 7. ABANSEs responsabilitat de la direcció delcentre, deixar tot preparat el dia abans,és a dir, divendres 4 de maig: equip deso, aules, tenir previstes lessubstitucions dels mestres aplicadors, ellliurament de proves …etc..
 8. 8. MENTRE Aspectes organitzatius a tenir en compte mentre es realitzen les proves
 9. 9. MENTREEn cas d’absència de l’aplicador/a esresoldrà de la següent manera: Si el centreté 2 aplicadors, es quedarà un. En el casd’escoles amb un sol aplicador s’avisaràimmediatament a la presidenta de lacomissió. Tota persona aplicadora en uncentre on hi ha dos, és un/una possiblesuplent.
 10. 10. MENTREEl dia 7 de maig, abans de l’hora fixadaper a la realització de les proves (és adir: a les 8:45h.), la direcció del centre il’aplicador/a obriran els paquets icomprovaran que el seu contingut siguicorrecte. Aquesta revisió es recollirà al’acta d’aplicació (…).
 11. 11. MENTREContingut del paquet del dia 7 de maig: Etiquetes identificatives per a totes les proves d’ambdós dies. Quaderns de les proves de Ll. Catalana i de matemàtiques per a cada alumne/a. Sobres per guardar els quaderns una vegada feta cada prova. CD- NOU! [Mostra de centres: arxiu mp3 amb contingut del dictat de llengua catalana]
 12. 12. MENTRE Contingut del paquet del dia 8 de maig: Quaderns de les proves de Ll. castellana i de Ll. anglesa per a cada alumne/a. Sobres per guardar els quaderns una vegada feta cada prova. Un CD per a cada grup-classe, per a la prova oral de llengua estrangera. NOU [Mostra de centres: arxiu mp3 amb contingut del dictat de llengua castellana i el “listening” (prova d’anglé s)]
 13. 13. MENTRE En cas que es comprovi que el precinte o el contingut del paquet ha estat manipulat, es farà constar en l’acta d’aplicació. Si en el moment de l’aplicació de la prova es comprova que no hi ha prou exemplars d’algun quadern, se’n podran fer fotocòpies.
 14. 14. MENTREFUNCIONS DELS APLICADORS/ES• Llegir a l’alumnat les instruccions.• Repartir les etiquetes identificatives.• Atendre les incidències i consultes.• Motivar l’alumnat perquè llegeixi bé els enunciats.• Vetllar per la correcta actitud dels alumnes.• Comprovar que els reproductors de so, funcionen.• Recollir, comptar i ordenar els quaderns.
 15. 15. Horari de les proves (PROPOSTA)Dilluns 7 de maig : De 9:00 a 10:00 Ll. Catalana De 10:00 a 11:00 MatemàtiquesDimarts 8 de maig: De 9:00 a 10:00 Ll. castellana De 10:00 a 11:00 Ll. anglesa
 16. 16. MENTRE Es procurarà complir aquest horari, per tal de garantir que tot l’alumnat faci la prova en les mateixes condicions. Es descomptarà el temps dedicat a les instruccions, de manera que l’alumnat pugui disposar de 50 minuts útils per fer la prova. Es pot deixar un temps de 10mn. més, per qui ho necessiti.
 17. 17. MENTRENo es permetrà l’entrada o la sortida de l’auladurant la realització de les proves.Per fer les proves s’ha d’usar el bolígraf, NO elllapis.En els quaderns de llengua, hi ha espai perquèes pugui fer un esborrany de les redaccionsL’alumnat no podrà utilitzar cap full a part delquadern de la prova.
 18. 18. MENTRE INCIDÈNCIESLa direcció del centres és responsabled’entrar a l’aplicació informàtica lesincidències que es produeixin durant lesproves, així com de deixar constància al’acta.Cal fer constar a l’aplicació informàtica l’estatde l’alumne en cas d’absència de totes od’alguna de les proves, així com a les actes
 19. 19. MENTREDel 7 al 13 de maig podran introduir, al’aplicació informàtica, les incidènciesreferides a absències i assignació decodis contingents i alumnat que nopertany al centre (baixes).
 20. 20. DESPRÉS Acta final i lliurament de les proves
 21. 21. DESPRÉS Els aplicadors/es comunicaran a la direcció del centre totes les incidències (absències, assignació etiquetes contingents …). El director/a introduirà les absències a l’aplicació informàtica.
 22. 22. DESPRÉSLa direcció del centre custodiarà totesles proves fins que s’acabi la darrera,el dia 8 de maig.
 23. 23. DESPRÉSEls quaderns es lliuraran el dimarts 8de maig, entre les 11:30h i les14:30h, a la presidenta de la comissió(a la sala polivalent de la CFA FondoRambla Sant Sebastià, 98-100, 2aplanta) juntament amb el llistatcodificat del grup- classe i l’actad’aplicació.
 24. 24. DESPRÉSEn el sobre ha de constar: nombre dequaderns, CODI de centre, grup A, B, C.Dins del sobre només hi ha d’haver elsquaderns amb les proves fetes.El llistat codificat i l’acta d’aplicació eslliuraran en mà.
 25. 25. CORRECCIÓ DE LES PROVES
 26. 26. CORRECCIÓ Els correctors i les correctores recolliran els sobres amb els quaderns a corregir el 8 de maig, de 16:00h a 17:30h, a la seu dels Serveis educatius. a la sala polivalent de la CFA Fondo Rambla Sant Sebastià, 98-100, 2a planta.
 27. 27. CORRECCIÓ Dijous 10 de maig es farà una reunió, a la mateixa seu dels serveis educatius, dels correctors i correctores amb la presidenta de la comissió per fer un seguiment del procés de correcció i aclarir possibles dubtes.
 28. 28. CORRECCIÓLa correcció es farà en horari de nopermanència al centre i els resultatshauran d’estar introduït s al’aplicació informàtica corresponentabans del dia 25 de maig.
 29. 29. CORRECCIÓEls correctors/es retornaran els sobres amb els quaderns corregits a la comissió (seu dels serveis educatius), abans del 10 de juny.
 30. 30. CORRECCIÓEntre l’11 i el 15 de juny, els centrespodran recollir a la seu de la comissió lesproves corregides, que hauran decustodiar com a mínim durant el curssegüent al de la seva aplicació.
 31. 31. CORRECCIÓHi haurà una revisió de la correcció delsquaderns, per part de la Inspecció .Aquesta supervisió es farà amb unamostra aleatò ria de quaderns.La direcció del centre comprovarà quetots els seus quaderns estan degudamentcorregits.
 32. 32. Adreces-e i telèfons de contacteAdreça-e: crp-santacolomag@xtec.catTelèfons: 93 468 09 58 / 93 468 10 70http://blocs.xtec.cat/manuelarubio/
 33. 33. CONSULTES I INCIDÈNCIESAplicació informàtica, contrasenyes, incidències tècniques:sau.ensenyament@gencat.cat 902 532 100
 34. 34. CONSULTES I INCIDÈNCIESIncidències sobre el procés en general de les proves: Consell Superior d’Avaluacióprova_sise.ensenyament@gencat.cat

×