Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Unitat de programació corretgida

3,609 views

Published on

Published in: Education
 • ritakoneh@hotmail.co.uk
  Hei min nye venn
  Mitt navn er rita jeg så profilen din på (www.slideshare.net) og jeg elsker det jeg tror vi kan klikke så kan jeg vil gjerne at du skal email meg tilbake gjennom e-postadressen min slik: slik at jeg kan fortalt deg mer om meg og gi deg min søte bildet slik at du kan kjenne meg, skal ok.
  Venter å se dine herlige svar snarest.
  Miss rita ritakoneh@hotmail.co.uk

  ....................................................................................................................................

  ritakoneh@hotmail.co.uk
  Hello My New friend
  My name is rita i saw your profile at(www.slideshare.net) and i love it i think we can click so please i will like you to email me back through my email address thus: so that i can told you more about me and give you my sweet picture so that you can know me will ok.
  Awaiting to see your lovely reply soonest.
  Miss rita ritakoneh@hotmail.co.uk
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Unitat de programació corretgida

 1. 1. UNITAT DE PROGRAMACIÓ 4. GROWING FOODCICLE SUPERIOR NIVELL 5èTEMPORALITZACIÓ UBICACIÓ 2n trimestre DURADA 3 setmanesÀREA DE CONEIXEMENT ANGLÈSOBJECTIUS CONTINGUTS CRITERIS D’AVALUACIÓ Reconèixer el nom d’aliments • Reconeixement del nom dels Reconèixer i anomenar aliments d’unitats anteriors.(AVALUACIÓ INICIAL) aliments. • Saber les propietats d’alguns materials i aliments. Aprendre el nom de diferents aliments • Aprenentatge del noms dels • Anomenar aliments necessaris per a una dieta i• Reconèixer les propietats d’alguns aliments. aliments. ingredients per a diferents tipus de plats.• Conèixer i usar les estrucutres: How often • Les propietats d’alguns materials. • Relacionar aliments amb les condicions de conreu. do you…? How much/many…? • Estrucutres: How often do you…? • Relacionar aliments amb el seu lloc d’origen.• Reconèixer substantius contables i How much/many…? • Descriure diferents mètodes per conservar els aliments. incountables. • Substantius contables i • Calcular el pes, les mesures i les quantitats d’aliments.• Usar el Present simple i el Present incountables. • Anomenar aliments i distingir entre els comptables i continuous • El Present simple i el Present incomptables. How much How many• Ampliar el vocabulari sobre menjar. continuous • Descriure les condicions de conreu de diferents tipus• Usar nous verbs: grow, eat, plant, collect, • Vocabulari sobre menjar. d’aliments, tot utilitzant correctament el Present Simple i need, come from, pick, make, freeze, dry, • Verbs: grow, eat, plant, collect, el Present Continuous. cook, mix, cut, boil, melt need, come from, pick, make, • Anomenar països i dir quins aliments s’hi conrea. No cal• Expressar quantitats. freeze, dry, cook, mix, cut, boil, ja està a dalt. melt • Seguir els passos d’una recepta senzilla i descriure’ls, • Quantitats. utilitzant quantitats.COMPETÈNCIES BÀSIQUES• Competència en el coneixement i la interacció amb el món.• Competència d’aprendre a aprendre.• Competència matemàtica.• Competència social i ciutadana.• Tratament de la informació i competència digital.• Competència d’autonomia i inicitativa personalACTIVITATSLESSON 1ObjectiusIdentificar els elements clau d’una dieta diària sana.
 2. 2. Vocabulari: fruit, vegetables, cereals, meat, fish, apple, orange, strawberry, grapes, beans, carrots, lettuce, potato, rice, cake, egg, pasta, bread,biscuits, fruit salad, apple pie, hamburger, tuna pie, carrot cake, omelette, tomato soup.Estructures: How often do you eat (fruit)? I eat (apples) every day.Suggeriments didàcticsGrowing food• Presentar Penjar a la pissarra el pòster (pel cantó A), aixecar els relleus un per un i preguntar: What’s this? What are these? Demanar als alumnes que diguin el nom dels aliments. Escriure les paraules següents a la pissarra (sense cap ordre): oranges, carrots, grapes, biscuits, beans, rice, apples, pasta, bread, strawberries, lettuce, potatoes, tomatoes. Triar tres colors i demanar als alumnes que surtin davant. Donar a cada voluntari un guix de color diferent i assignar una categoria a cadascun: fruit, vegetables i cereals. Demanar als alumnes que cerquin aliments de la seva categoria i els encerclin. Deixar les paraules a la pissarra per a l’activitat següent.• Treballar amb el llibre Student’s Book, pàgina 35, activitat 1 Dir: Open your books at page 35. Look at Activity 1. Posar el Track 1.25. Els alumnes escolten la cançó. Demanar a tres infants que surtin davant i assignar a cada voluntari un grup alimentari: fruit, vegetables o cereals. Tornar a posar el Track 1.25. Els alumnes assenyalen els grups alimentaris a mesura que els sentin. Posar el Track 1.25 un altre cop i aturar el CD després de cada estrofa. Els infants diuen les paraules que falten. Preguntar: What other kinds of fruit do you know? Escriure a la pissarra els suggeriments dels alumnes i fer el mateix amb vegetables i cereals. Student’s Book, pàgina 35, activitat 2 Dir: Now look at Activity 2. Recordar als alumnes que al llarg d’aquest llibre ajudaran en Sam i l’Eve amb els seus projectes, i cercaran les preguntes (a casa i a classe) i prendran nota de la informació que trobin. Llegir el correu electrònic en veu alta i escriure les categories a la pissarra. Dir: Look at the dishes in Eve’s email. Can you classify them? Demanar a voluntaris que surtin al davant i classifiquin els plats. Alguns dels plats es poden classificar en més d’una categoria. Desenvolupar Dir als alumnes que mirin els suggeriments que han escrit a la pissarra. Assenyalar un dels plats i dir: Mmm! (Fish soup) is my favourite (fish dish). Fer una votació per triar el plat preferit de cada categoria.• Activity Book Optional Activity Book exercices Consultar la pàgina 155. Pàgina 35, activitat 1 Dir: Open your Activity Books at page 35. Look at Activity 1. Dir als alumnes que cerquin dotze noms d’aliments i demanar a voluntaris que diguin quins han trobat. Després, dir als alumnes que classifiquin les paraules. Quan hagin acabat, demanar a voluntaris que llegeixin en veu alta les seves llistes. Pàgina 35, activitat 2 Dir: Now look at Activity 2. Dir: I eat (bread) every day. What about you? Els alumnes aixequen la mà. Després, dir: I eat (rice) once a week. I eat (pasta) twice a week… Seguir descrivint els hàbits alimentaris i, després, dir als alumnes que completin les frases sobre ells mateixos. Demanar a voluntaris que llegeixin les seves frases en veu alta i comparar-les. Dir: My favourite pudding is (ice cream). Fer el mateix amb els altres àpats i dir als alumnes que completin les frases amb els seus plats preferits per a cada àpat. Demanar a voluntaris que llegeixin les seves frases en veu alta i
 3. 3. comparar-les.Treball oral Visualització d’un dvd per tal de treballar el Present Continuous i el Present Simple. Activitats: Fer preguntes sobre les activitats que apareixen al vídeo tot demant el que els agrada i el que no. Game: Utilitzar flashcards per ajudar a introduir el nou vocabulari dels aliments, repasar el que ja saben i amagar les flashcards per tal que recordin i adivinin el nom: What’s missing.Treball amb competènciesCompetència en el coneixement i la interacció amb el món• Parlar amb els alumnes sobre què forma una dieta sana i la importància de seguir-ne una.Competència d’aprendre a aprendre• Repassar amb els alumnes el vocabulari relacionat amb els aliments i els adverbis de freqüència.LESSON 2ObjectiusAprendre coses sobre el cultiu de certs tipus d’aliments.Vocabulari: mesos; potatoes, green beans, tomatoes, oranges, strawberries, grapes, lettuce, carrots; plant, grow, eat.Estructures: They need (a lot of) sunlight. They need (medium) temperatures. We plant (green beans) in (April) and (May). They grow for (three)months. When can we eat them? We can eat (green beans) in (July) and (August).Suggeriments didàcticsFood cultivation• Presentar Ensenyar als alumnes el pòster (pel cantó A). Aixecar els relleus i fer preguntes als infants sobre les estacions de l’any i sobre quan mengem els aliments següents: Are (strawberries) a winter, spring, summer or autumn (fruit)? Després, assenyalar les columnes del pòster i preguntar als alumnes sobre les condicions de conreu: Do tomatoes need a lot of water? What do you think? Demanar als infants que escriguin els noms dels aliments en trossets de paper i facin torns per col·locar les paraules en les columnes correctes del pòster. (Consultar el Track 1.26 de la pàgina 159 si es vol informació sobre les condicions de conreu.)• Treballar amb el llibre Student’s Book, pàgina 36, activitat 3 Dir: Open your books at page 36. Look at Activity 3. Llegir en veu alta la primera frase: They need a lot of sunlight. Després, dir: Look at the picture. What fruit or vegetables need a lot of sunlight? Escriure els seus suggeriments a la pissarra i fer el mateix amb les altres frases. Dir: Now let’s listen and check. Posar el Track 1.26. Marcar amb un tick els suggeriments de la pissarra. Tornar a posar el Track 1.26, aturar-lo després de cada frase i preguntar: Can you name other fruit and vegetables that need (a lot of sunlight)? Student’s Book, pàgina 36, activitat 4 Dir: Now look at Activity 4. Llegir en veu alta el nombre 1 i demanar als alumnes que calculin i responguin: We can eat green beans in July and
 4. 4. August. Fer el mateix amb les altres frases i preguntes. Després, demanar: Do we eat lettuce in the winter? Alumnes: Yes. Fer el mateix amb algunes de les altres verdures. Desenvolupar Escriure a la pissarra el nom de les estacions de l’any i demanar als alumnes que surtin al davant i escriguin el nom de la seva fruita i verdura preferida (un de cada per alumne). Demanar a un voluntari que surti davant i encercli tota la fruita i verdura que sigui del temps de la primavera. Fer el mateix amb les altres estacions de l’any. Project Quest: How many apples are there in a kilo? And how many strawberries? Escriure les preguntes a la pissarra i demanar si algú en sap les respostes. Dir als alumnes que les cerquin i en prenguin nota a la llibreta per al projecte Speaking de les lliçons 8 i 9.• Activity Book Optional Activity Book exercises Consultar la pàgina 159. Pàgina 36, activitat 3 Dir: Open your Activity Books at page 36. Look at Activity 3. Fer preguntes sobre les fruites: Do (strawberries) need a lot of water? Do (oranges) need a lot of sunlight? How much water do (grapes) need? Llegir en veu alta la primera frase: Grapes need high temperatures. Demanar a voluntaris que triïn una fruita i completin les frases oralment. Dir als alumnes que completin la resta de les frases a l’Activity Book. Després, demanar a voluntaris que llegeixin les seves frases en veu alta i comparar-les. Pàgina 36, activitat 4 Dir: Now look at Activity 4. Dir als alumnes que pensin en les estacions normals per a les fruites i verdures. Preguntar: What fruit and vegetables are seasonal in spring? Escriure a la pissarra els seus suggeriments i fer el mateix amb les altres estacions de l’any. Esborrar la pissarra i dir als alumnes que completin els mapes mentals a l’Activity Book. Demanar a voluntaris que llegeixin en veu alta les seves llistes i comparar-les.Treball amb competènciesCompetència en el coneixement i la interacció amb el món• Els alumnes aprenen dades sobre diferents verdures.• Els alumnes aprenen més coses sobre les condicions de conreu que necessiten les fruites i verdures, i com tenir-ne cura.Competència matemàtica• Els alumnes empren nombres per parlar de períodes de temps.LESSON 3ObjectiusAprendre coses sobre l’origen de certs tipus d’aliments.Vocabulari: potatoes, beans, tomatoes, oranges, strawberries, grapes, olives, bananas, rice, coffee, sugar, olive oil, flour, pasta; China, Spain, USA,Colombia, Kenya, Italy, France, United Kingdom, Morocco, Ireland.Estructures: Where do (oranges) come from? (Oranges) come from Spain. Where does (rice) come from? (Rice) comes from China.Suggeriments didàctics
 5. 5. Origins of food• Presentar Dividir la pissarra en dues columnes i escriure les paraules do i does encapçalant cadascuna. Ensenyar als alumnes el pòster (pel cantó A). Aixecar els relleus i preguntar: Does (rice) grow in our country? Do (oranges) grow in our country? Escriure el nom de l’aliment a la columna correcta si els alumnes diuen yes. Treballar amb el llibre Student’s Book, pàgina 37, activitat 5 Dir: Open your books at page 37. Look at Activity 5. Preguntar: Where do oranges come from? Alumnes: Oranges come from Italy, Spain and Greece. Demanar a voluntaris que facin altres preguntes sobre els aliments de les pàgines 36 i 37. La resta de la classe respon. Després, preguntar: Are these the only countries where this food comes from? Explicar que (les taronges) provenen de molts llocs del món. Originàriament eren de la Xina! Student’s Book, pàgina 37, activitat 6 Dir: Now look at Activity 6. Dir als alumnes que treguin els seus retallables de la unitat 4. (Si es prefereix, es reparteixen les fotocòpies.) Dir-los que treballin en parelles. Dobleguen per la meitat els seus retallables, de manera que cadascun en vegi una part diferent d’informació. Després, fan torns per fer preguntes sobre els aliments i respondre-les, fins que hagin completat la informació del seu mapa.• Activity Book Optional Activity Book exercises Consultar la pàgina 163. Pàgina 37, activitat 5 Dir: Open your Activity Books to page 37. Look at Activity 5. Preguntar: What food do you normally keep in your fridge at home? Escriure a la pissarra els suggeriments dels alumnes i, després, preguntar: And what food do you normally keep in the food cupboards at home? Escriure els suggeriments dels infants a la pissarra i demanar a un voluntari que surti davant i encercli totes les fruites. Amb altres colors, fer el mateix amb les altres categories d’aliments. Dir: Tonight I want you to check in your fridge and cupboards at home and complete the lists. Pàgina 37, activitat 6 Dir: Now look at Activity 6. Assenyalar alguns dels noms dels aliments que has escrit a la pissarra per a l’activitat 5 i preguntar: Where does the (rice) come from? Els alumnes proposen els seus suggeriments. Dir: Tonight I want you to look at different food items and complete the sentences in your Activity Books. *Nota: Si vols dur a terme aquestes activitats a classe, dir als alumnes que endevinin les respostes i les corregeixin quan arribin a casa.Treball amb competènciesCompetència d’aprendre a aprendre• Els alumnes repassen el nom dels països i el vocabulari necessari per parlar de productes diferents.Competència social i ciutadana• Repassar amb els alumnes la ubicació de diversos països i confeccionar un mapa per aprendre d’on provenen diferents productes.• Els alumnes fan una llista d’aliments diferents de la cuina de casa seva i parlen sobre de quin país provenen.Competència d’aprendre a aprendre• Els alumnes fan prediccions sobre què creuen que passarà al conte.• Els alumnes analitzen els elements del conte.
 6. 6. Tractament de la informació i competència digital• Recordar-los que les il·lustracions ens ajuden a fer prediccions i a descobrir què passarà.Competència d’autonomia i inicitativa personal• Animar-los a cercar, identificar i llegir els sons objectiu, i ajudar-los a confeccionar llistes de paraules que continguin aquests sons.LESSON 4ObjectiusLectura: predicció.Vocabulari de la lectura: food, lunch, egg, tomato, lettuce, cheese, bread, oil, tuna fish, tin, salad, mayonnaise, sandwich, dog, toy, chance, shelf,toaster; jumps, washes, sees, eats, breaks, cuts, opens, goes, walks, puts, spills; Oh dear! What’s for lunch? When’s lunch? Is lunch ready? It’snearly ready. What a noise! What a mess! What’s he going to do? What am I going to do? Enjoy your lunch!Suggeriments didàcticsStory: What’s for lunch?• Presentar el conte Dir: It’s story time! Open your books at pages 38 and 39. Llegir el títol en veu alta i demanar als alumnes que mirin les vinyetes mentre es fan preguntes: Vinyeta 1: Where is Jake? What animals can you see? What is Jake doing? What’s in the fridge? What other food can you see? Is there a lot of food? Are the animals hungry? Vinyeta 2: What food can you see on the table? What do you think Jake is going to make with that food? What are the animals doing? Vinyeta 3: Where is the dog? What’s she doing? Where is the cat? What’s he doing? What’s Jake doing? Is he angry? What do you think he’s going to make for lunch now? Vinyeta 4: What’s Jake doing now? Why? Vinyeta 5: Where’s the cat? What’s he doing? Where’s the dog? What’s she doing? What do you think Jake’s going to make for lunch now? Vinyeta 6: Where is everybody now? What have they got for lunch? Is that a good lunch? Are the children happy with their lunch?• Treballar amb el llibre Student’s Book, pàgina 38 and 39, activitat 7 Posar el Track 1.27. Dir als alumnes que escoltin el conte i el segueixin al llibre. Després, fer preguntes de comprensió. How many eggs has he got? How many tomatoes? How much lettuce? How much cheese? How much bread? How much oil? How much tuna fi sh? What’s he going to make? Who eats the cheese? Who breaks the eggs? So what has Jake got for lunch now? What’s he going to make now? Who eats the tuna fi sh? Who walks on the tomatoes? Who spills the oil? So what has Jake got for lunch now? What’s he going to make now? Després, preguntar: What do the family have for lunch? Is that a good lunch? Is it balanced? What’s wrong with it?• Desenvolupar la lectura Dir als alumnes que tornin a llegir el conte en silenci i prenguin nota de les paraules que no entenguin. Assenyalar les paraules una a una i preguntar si algú pot explicar-ne el significat. Ajudar-los donant exemples.• Activity Book
 7. 7. Pàgina 38, activitat 7 Dir: Open your Activity Books at page 28. Look at Activity 7. Dir: Look at picture 1. What’s he going to make? Fer el mateix amb els altres dibuixos i dir als alumnes que completin les frases a l’Activity Book. Pàgina 38, activitat 8 Dir: Now look at Activity 8. Let’s do the story summary. Preguntar: What’s the title of the story? Who are the main characters? Llegir les frases en veu alta, aturar-se a la informació que falta i demanar als alumnes que diguin les paraules. Dir als alumnes que completin el resum del conte a l’Activity Book i demanar a voluntaris que llegeixin el seu en veu alta. Dir als infants que mirin les parts de frases. Llegir la primera en veu alta: He can’t make mayonnaise... Demanar als alumnes que en diguin el motiu. Alumnes: Because the dog breaks the eggs. Fer el mateix amb les altres parts de frases i dir als alumnes que les relacionin a l’Activity Book. Demanar a voluntaris que llegeixin les frases completes en veu alta.LESSON 5ObjectiusLectura: phonics ew (few, new) i oi (noise, toy)Suggeriments didàcticsPhonics• Tornar a explicar el conte Preguntar: What do you remember about the story? Ajudar els alumnes a fer memòria fent preguntes. Utilitzar les preguntes de comprensió de la lliçó 4.• Treballar amb el conte Student’s Book pàgina 38 and 39, Reading Activity Dir als alumnes que llegeixin el conte en veu alta. Assignar en Jake, el nen i la nena a tres alumnes, i demanar-los que llegeixin la narració. No interrompre’ls mentre llegeixen, però es pren nota de les paraules que no pronuncien correctament i s’escriuen a la pissarra quan hagin acabat. Assenyalar-les una per una i demanar si algú les pot llegir d’una en una en veu alta. Corregir la pronunciació quan calgui. Student’s Book, pàgina 39, activitat 8 Posar el Track 1.28 per identificar els sons de les paraules tuna (ew) i oil (oi). Aturar el CD; els alumnes repeteixen les paraules. Després, escoltar altres paraules del conte. Dividir la pissarra en dues columnes i escriure les paraules tuna i oil encapçalant cadascuna. Dir als infants que copiïn les columnes a la llibreta i classifiquin les paraules de la llista. Tuna (ew): new, few Oil (oi): toy, noise. Sedenvolupar el conte Dividir la classe en grups de set i assignar un personatge a cada infant: en Jake, el nen, la nena, el gat Tabby, el gos Blackie i els dos narradors. Dir als alumnes que llegeixin el conte en veu alta amb el seu grup. Animar-los a representar el seu paper.• Activity Book Pàgina 39, activitat 9 Dir: Open your Activity Books to page 39. Look at Activity 9. Demanar a voluntaris que facin torns per llegir les línies de paraules en veu alta. Després de cada línia, aturar-se i preguntar: Which word has got a different sound to the others? Dir: Now read the words again and circle the odd one out. Pàgina 39, activitat 10
 8. 8. Dir: Now look at Activity 10. Look carefully at the spelling patterns for the sounds. Dir als alumnes que completin els gràfics amb paraules de l’activitat 9. Escriure els gràfics a la pissarra i demanar a voluntaris que surtin i escriguin les paraules. Els alumnes corregeixen la seva feina; demanar-los que suggereixin més paraules per afegir-les al gràfic.Treball amb competènciesCompetència d’autonomia i iniciativa personal• Centrar l’atenció dels alumnes en la manera en què el personatge central intenta resoldre els problemes amb què es troba al conte. Parlar de la importància de trobar solucions per als problemes de la vida diària.LESSON 6ObjectiusConrear fruites i verdures a la ciutat; un jardí sota sostre.Vocabulari: mesos; tomatoes, potatoes, rice, carrots, strawberries, oranges, grapes, bananas, apples, beans; plant, pick; flat, city, parks, greenspaces, fruit, vegetables, flowers, terrace, roof garden .Estructures: I think he’s growing (tomatoes). He isn’t growing oranges. He’s going to plant (beans) in (April).Suggeriments didàcticsGrowing fruit and vegetables• Presentar Preguntar: What food grows in our country? Where does it grow? Does it grow in the city? Alumnes: No. Professor: Why not? Preguntar: Can you grow fruit or vegetables without a garden? How? Explicar que podem conrear quantitats petites de fruites i verdures a testos. Aixecar les flashcards de la fruita i la verdura una per una i preguntar: Can we grow (tomatoes) in a pot? Animar els alumnes a debatre aquestes idees i a mostrar-s’hi d’acord o en desacord.• Treballar amb el llibre Student’s Book, pàgina 40, activitat 9 Dir: Open your books at page 40. Llegir en veu alta el text introductori i dir: Look at the picture of Bob’s roof garden. What do you think he’s growing? Demanar a voluntaris que expressin la seva opinió fent servir el model de la pàgina 40. Student’s Book, pàgina 40, activitat 10 Dir: Let’s look at Bob’s gardening plans for this year. Explicar als alumnes el significat dels plant i pick. Dir als alumnes que mirin el temps de sembra i collita i parlin dels plans. Fer preguntes: When is he going to plant (potatoes)? Alumnes: In (April). Professor: And when is he going to pick the (potatoes)? Alumnes: In (October).• Activity Book Pàgina 40, activitat 11 Dir: Open your Activity Books to page 40. Look at Activity 11. Llegir les instruccions als alumnes i explicar-los-les. Dir als alumnes que dissenyin el seu jardí de verdures i fer-los preguntes: What are you growing in the (south-east) corner? Dir als alumnes que completin les frases sobre el seu jardí i demanar a voluntaris que llegeixin les seves frases en veu alta. Pàgina 40, activitat 12 Dir: Now look at Activity 12. Llegir el text de la bafarada en veu alta i demanar als alumnes que responguin emprant el disseny del seu jardí. Dir als
 9. 9. infants que completin les frases a l’Activity Book. Demanar a voluntaris que llegeixin en veu alta les seves frases.Treball amb competènciesCompetència d’aprendre a aprendre• Els alumnes repassen els llenguatge descriptiu parlant del dibuix.Competència en el coneixement i la intreacció amb el món• Els alumnes fan predicció dels plans de sembra i omplen les fitxes sobre què passarà cada mes.Competència d’autonomia i inicitiva personal• Els alumnes treballen individualment per consolidar els seus coneixements del futur en anglès.LESSON 7ObjectiusEstudiar diferents maneres de conservar aliments.Vocabulari: summer, strawberries, tomatoes, strawberry jam, tomato sauce; freeze, dry, buy, make, pick; plastic bags, labels, jars, sugar, paper.Estructures: What are you going to do on Monday? What’s he going to do? I’m going to (pick tomatoes). What are you going to buy? I’m going tobuy some (plastic bags).Suggeriments didàcticsPreserving food• Presentar Dividir la pissarra en dues columnes i escriure les paraules cupboard i freezer encapçalant cadascuna. Assenyalar la columna encapçalada per cupboard i preguntar: What food have you got in the cupboard at home? Fer el mateix amb la columna encapçalada per freezer. Ajudar els alumnes a dir el nom de coses que es trobin en llaunes, congelades i assecades, com, per exemple: llaunes de tomàquets, llaunes de peix, herbes assecades, cafè, pèsols congelats, peix congelat, melmelada, olives, etc. Assenyalar els aliments i preguntar: Is this fresh food? Could we keep it in the cupboard if it were fresh? Why not? (Because it goes off.) Explicar que, si volem menjar certs aliments durant tot l’any, hem de trobar una manera de mantenir-los frescos. Podem fer-ho conservant-los de diverses maneres.• Treballar amb el llibre Student’s Book, pàgina 41, activitat 11 Dir: Open your books at page 41. Look at Activity 11. Dir als alumnes que escriguin els dies de la setmana, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday i Friday, a cinc papers (que siguin prou petits per posar-los al costat de les caselles grogues del llibre). Dir: Now listen to Bob’s plan and put the days of the week next to the activities. Posar el Track 1.29. Els alumnes escolten i col·loquen els dies de la setmana al costat de l’activitat corresponent. Tornar a posar el Track 1.29. Els infants escolten i corregeixen. Fer preguntes: What’s Bob going to do on (Tuesday)? Student’s Book, pàgina 41, activitat 12 Dir: Look at Activity 12. Llegir les instruccions als alumnes i explicar-los-les. Els infants fan la seva llista de la compra. Treballen en parelles i fan torns per fer-se preguntes sobre la llista de la compra i els seus plans, i respondre-les. Emprar el model de la pàgina 41 com a guia.• aActivity Book Pàgina 41, activitat 13 Dir: Open your Activity Books at page 41. Look at Activity 13. Demanar als alumnes que identifiquin les fruites i verdures del dibuix. Després.
 10. 10. preguntar: How can we preserve (strawberries)? Can we freeze them? Alumnes: Yes. Professor: Can we dry them? Alumnes: Yes. Professor: Can we make jam? Alumnes: Yes. Professor: Can we make sauce? Alumnes: Yes. Fer el mateix amb les altres fruites i verdures. Pot ser que els infants no estiguin d’acord; animar-los a expressar els seus motius. Després, dir: Now classify the fruit and vegetables in your Activity Books. Pàgina 41, activitat 14 Dir: Now look at Activity 14. Llegir en veu alta el primer text i dir: Look at number 1. Who can complete the calculation? Fer el mateix amb els altres textos i les altres frases. Dir als alumnes que calculin les respostes i completin les frases a l’Activity Book.Treball amb competènciesCompetència en el coneixement i la interacció amb el món• Els alumnes ordenen les activitats amb la informació de l’activitat d’audició.Competència social i ciutadana• Parlar amb ells de la necessitat de fer una llista de la compra per comprar allò que es necessita exactament per a la setmana.Competència matemàtica• Els alumnes demostren les seves aptituds matemàtiques resolent problemes senzills.LESSON 8ObjectiusComparar el pes i el volum dels tipus d’aliments.Vocabulari: lemon cake, banana ice cream, apple pie, strawberry jam; milk, sugar, bananas, strawberries, flour, butter, eggs, lemon, water, apples;cup, grams, kilos; mix, freeze, stir, add, roll out, put, mash, boil; fruit, mixture.Estructures: How much sugar do you need? How many strawberries do you need? (Mix) the fruit.Suggeriments didàcticsSpeaking project: Cooking• Presentar Llegir en veu alta el títol del projecte: Cooking. Assenyalar els aliments i preguntar: Can we count sugar? Alumnes: No. Professor: Can we count apples? Alumnes: Yes. Explicar que per fer una recepta necessitem calcular les quantitats dels ingredients. Això es pot fer pensant-los o mesurant- los en tasses. Assenyalar i preguntar: How many cups of sugar are there in a kilo? So how much does a cup of sugar weigh? Fer el mateix amb sugar, butter, flour, milk i water. Després, assenyalar l’aliment i preguntar: How many (apples) are there in a kilo? Anomenar les accions. Treballar amb el llibre Student’s Book, pàgina 42, activitat 13 Dir: Open your books at page 42. Look at Activity 13. Dir als alumnes que mirin els ingredients i preguntar: What are the ingredients for the (lemon cake)? Repetir la pregunta per als altres plats i, després, demanar: How much sugar do you need for the lemon cake? How many lemons do you need? Dir als alumnes que treballin en parelles i facin torns per fer preguntes sobre la quantitat dels ingredients per als diferents plats, i respondre- les. Student’s Book, pàgina 42, activitat 14
 11. 11. Dir: Now look at Activity 14. Llegir en veu alta la primera sèrie d’instruccions i preguntar: What dish are these instructions for? Alumnes: The banana ice cream. Demanar a voluntaris que llegeixin les altres instruccions i diguin als seus companys de classe el nom del plat.• Activity Book Pàgina 42, activitat 15 Dir: Open your Activity Books at page 42. Look at Activity 15. Dir als alumnes que mirin el dibuix i preguntar: What can you see? Can you see any eggs? Alumnes: Yes. Professor: How many eggs are there? Alumnes: (Four.) Fer el mateix posant èmfasi en la diferència entre How much…?, i How many…? Dir als alumnes que encerclin les paraules correctes de les preguntes. Pàgina 42, activitat 16 Dir: Now look at Activity 16. Llegir la primera línia de les preguntes i demanar als alumnes que diguin els seus suggeriments. Hi ha moltes possibilitats diferents: butter, chocolate, cheese, ice cream, etc. Fer el mateix amb les altres preguntes i dir als alumnes que les completin a l’Activity Book.Treball amb competènciesCompetència matemàtica• Els alumnes empren els nombres en anglès per expressar si quelcom és comptable o no.Tractament de la informació i competència digital• Els alumnes aprenen a ordenar els passos per fer una recepta.Competència d’autonomia i iniciativa personal• Els alumnes treballen individualment per repassar els seus coneixements dels aliments comptables i incomptables.LESSON 9ObjectiusConfeccionar una llibre de cuina de la classe.Vocabulari: tots els noms d’aliments.Estructures: Are you going to use (sugar)? Are you going to mix the (sugar) and the (butter)? Yes, I am./ No, I’m not. Are you using sugar? Are you mixing the sugar en the butter?Suggeriments didàcticsSpeaking project: A class cookery book• Presentar Demanar als alumnes que surtin a la pissarra i hi escriguin els plats que inclouran al llibre de receptes de la classe. Assenyalar plats a l’atzar i preguntar: Who’s going to do (lemon pie)? What ingredients are you going to use? How much (flour) do you need? How many (lemons) do you need? How are you going to make it? Dividir la classe en grups de cinc i animar els infants a parlar de les seves receptes amb els altres membres del grup i explicar-les-hi.• Treballar amb el llibre Student’s Book, pàgina 43, activitat 15 Dir: Open your books at page 43. Look at Activity 15. Repartir el material i dir als alumnes que escriguin la seva recepta i l’enganxin en un full.
 12. 12. Passejar-se per l’aula preguntant els alumnes per les seves receptes. Student’s Book, pàgina 43, activitat 16 Dir als alumnes que tornin amb el seu grup i posin les receptes sobre la taula. Els infants fan torns per fer preguntes i respondre-les fins que endevinin qui ha escrit cada recepta. Demanar a un portaveu de cada grup que expliqui les receptes.• Activity Book Optional Activity Book exercises Consultar la pàgina 187. Pàgina 43, activitat 17 Dir: Open your Activity Books at page 43. Look at Activity 17. Llegir el pes dels diferents aliments o tasses en veu alta i explicar que alguns aliments pesen més que d’altres. Després, preguntar: How much do four cups of sugar weigh? Alumnes: 1 kilo. Fer el mateix amb els altres aliments i dir als alumnes que dibuixin els pesos a les balances per mostrar el pes de cada aliment.Treball amb competènciesCompetència artística i cultural• Els alumnes demostren la seva creativitat confeccionant un llibre de cuina de la classe.Competència d’aprendre a aprendre• Els alumnes demostren el seu domini del vocabulari i les estructures que han après, oralment i per escrit, fent receptes i participant en jocs d’endevinalles.Competència matemàtica.• Els alumnes repassen els seus coneixements previs i demostren les seves aptituds matemàtiques fent càlculs senzills.ATENCIÓ A LA DIVERSITATEn les activitats que es duran a terme al llarg del curs els alumnes treballaran en grup i en parelles d’aquesta manera s’ajudaran unsals altres aconseguint un aprenentatge més motivador i participatiu. En el cas que l’activitat fos individual, els primers alumnes enacabar, sota la supervisió del mestre ajudaran aquells que més els costa. D’altra banda el mestre farà partícips a tots els alumnesde la classe ajudant aquells que més ho necessitin.PROCEDIMENT D’AVALUACIÓEn el procediment davaluació es tindrà en compte la realització de les activitats de lActivity Book com a referència de treball a laula i de treball acasa. A més a més, es farà un control per avaluar els coneixements globals del tema.METODOLOGIALa importància creixent pel que fa a l’aprenentatge de la llengua durant les primeres etapes de l’educació ha donat lloc a molts canvis en la manera comes fa l’ensenyament als joves estudiants.Recentment, l’atenció ha girat cap a la integració del vocabulari i els continguts curriculars principals. Aquest enfocament ha conduït a l’aparició demoltes variants d’aprenentatge integrat de continguts i vocabulari.L’aprenentatge relacionat amb els continguts implica un doble enfocament per a cada lliçó. Els professors treballen simultàniament amb els objectiusdel llenguatge i els objectius dels continguts. Al principi de cada lliçó, el professor treballa dins d’un marc conceptual que dóna suport al vocabulari
 13. 13. clau. Això assegura que el procés d’aprenentatge de la llengua tingui el suport adequat del desenvolupament cognitiu de l’alumne. D’aquesta manera,aprendre anglès no es limita a aprendre simplement un altre conjunt de paraules, sinó que implica el desenvolupament dels conceptes que hi ha darrerede les mateixes paraules.Finalment, els professors s’asseguren que els alumnes han assimilat tant el vocabulari com els conceptes i els continguts.CANVIS INTRODUITSCarbassa: Modificacions introduïdes.Vermell : Parts SuprimidesBlau: CanvisEls canvis que he introduït en aquesta unitat de programació són els següents:Primer de tot afegeixo una avaluació inicial del vocabulari sobre els aliments. Vocabulari que se suposa que ja han de saber però que moltes vegades no elsaben o simplement no el recorden. Per fer això utilitzo flashcards (fotos) i els faig un joc anomenat What’s missing. Aquestes activitats són orals senzilles,molt entenedores i motivadores el que fa que participin tota la classe.També he afegit un vídeo de curta durada 5 minuts aproximadament per tal que repassin el Present Continuous.Un cop fet això ja considero que es pot començar la lliçó.Els Objectius, Continguts i Criteris d’Avaluació crec que estan ben relacionats i són coherents entre ells. Però hi he afegit en quines criteris d’avaluaciós’utilitzen els contables i incontables com ara: How much i How many. El Present Simple i Contiuous. On utilitzo les quantitats.En una part de la lliçó apareix el futur Going to (futur). L’he tret utilitzaria el present o el present continuous ja que el futur encara no l’han estudiat.Pel que fa a les competències bàsiques penso que en aquesta lliçó estan molt presents. El fet que els alumnes aprenguin anglès parlant de menjars, conreus,estacions de l’any països etc... fa que sigui més fàcil treballar les matemàtiques ciències etc... Hi ha activitats manuals. S’utilitzen diferents tipus dellenguatge( audiovisual, gràfic escrit,etc...Personalment crec que amb les activitats treballades es poden assolir els objectius establerts d’un principi tot i que a vegades els alumnes necessiten força tempsper dur-les a terme per això he tret algunes activitats extres que apareixien a la UP.Hi ha treball individual i cooperatiu.Els alumnes amb NEE i que no poden seguir el ritme de la classe se’ls donarà la feina adaptada, es a dir, sempre que puguin, s’intentarà que assoleixin elsobjectius però d’una manera molt més senzilla. Exemple: si en una unitat entressin molts verbs, ells només estudiarien els més importats, no caldria quesabessin totes les estructures, amb unes poques ja n’hi hauria prou.En aquestes activitats, tots els alumnes que no puguin seguir el ritme seuran junts en grup i s’ajudaran uns als altres. Jo com a mestre intentaré ajudar-los elmàxim possible, estan amb ells, mentre que la resta de la classe fa altres activitats.
 14. 14. A part d’aquestes activitats també se’ls donaran activitats senzilles per tal que reforcin els aspectes bàsics de la llengua anglesa com ara números, colors,pronoms etc... Són activitats molt divertides ja que pinten, relacionen i busquen al diccionari. Gràcies a elles els alumnes van assolin un nivell cada vegada mésalt.En aquesta unitat que parla del menjar els alumnes que més els costés treballarien aspectes més senzills com ara si els agrada o no. Exemple: En aquestexercici els alumnes primer han d’encerclar els aliments que els agraden i tot seguit respondre les preguntes: Do you like oranges? Yes I do / No I don’t . Uncop fet això cadascú preguntarà a la seva parella.També treballarien de quin color són les fruites, quantes n’hi ha, quin és el país d’origen d’alguns aliments, etc... A l’hora de treballar els comptables i elsincomptables, en comptes de fer servir les estructures how much i how many, aprendran quins acaben amb s i quins no.En l’activitat referent a les quantitas, treballariem els números en angles tot fent un crosword on aparèixen sumes i restes d’aliments.Una activitat molt divertida per tal que aprenguessin els països d’origen de les fruites seria dibuixar les banderes dels països, posar el nom en anglès iemparellar-les amb les fruites que fa cada país.Les activitats que sí podessin seguir, ho farien amb la resta de la classe, un exemple serien els listenings, ja que aquests són molt útils i encara que noentenguin tot el que es diu, sí que es reté molt més del que ens pensem.A l’hora d’avaluar, els exàmens seran el màxim adaptats, tenint molt en compte el que s’ha treballat i s’ha assolit.

×