Convivencia Broch

504 views

Published on

Published in: Education, Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
504
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
18
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Convivencia Broch

 1. 1. TRAJECTÒRIA DE LA CONVIVÈNCIA 2005/2008 IES PROFESSOR BROCH I LLOP LUCÍA ADSUARA AGUT
 2. 2. IES PROFESSOR BROCH I LLOP
 3. 3. CURS 2005/06 <ul><li>1. PLA D’INTERVENCIÓ AMB ALUMNES DE CONDUCTA DISRUPTIVA </li></ul><ul><li>2. PLA DE CONVIVÈNCIA </li></ul><ul><li>3. PROA </li></ul>
 4. 4. PLA D’INTERVENCIÓ <ul><li>Objectius específics: </li></ul><ul><li>1. Reduir la conflictivitat en el centre escolar. </li></ul><ul><li>2. Facilitar l’accés a l’educació als menors que es troben en situació de dificultat social/o familiar, que els deriven a aquestes conductes. </li></ul><ul><li>3. Millorar la qualitat del clima escolar i familiar d l’alumne. </li></ul><ul><li>4. Conèixer l’entorn socio-familiar que dificulta el clima escolar. </li></ul><ul><li>Responsables </li></ul><ul><li>Departament d’orientació, tutors, equip directiu i educadora </li></ul><ul><li>Temporalització </li></ul><ul><li>Al llarg de tot el curs </li></ul>
 5. 5. <ul><li>DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS I MESURES ORGANITZATIVES </li></ul><ul><li>Lliurament de les faltes setmanals per part del tutor/a a l’alumne/a,haurà de tornar-les firmades pels pares en la següent sessió de tutoria, ja que en ell es reflecteixen les amonestacions i expulsions. </li></ul><ul><li>Avisar i contactar amb la família del menor per a tractar de resoldre el conflicte, treballant amb el/la tutor/a i/o equip directiu i educadora. </li></ul><ul><li>Proposta individualitzada d’intervenció que tindria incloses les dades, punts forts i dèbils de l’alumne/a i persona responsable designada per a treballar amb ell/ella. </li></ul>
 6. 6. <ul><li>AVALUACIÓ I SEGUIMENT DEL PLA </li></ul><ul><li>Avaluació quantitativa (descens del nombre d’amonestacions i expulsions). </li></ul><ul><li>Avaluació qualitativa (entrevistes amb tutor, família, alumne). </li></ul><ul><li>Seguiment de les avaluacions i presa de mesures per part de la direcció del centre. </li></ul>
 7. 7. <ul><li>RESUM DE NECESSITATS </li></ul><ul><li>a. ¿Què aportarà el centre per via ordinària? Professors tutors. </li></ul><ul><li>b. ¿Què caldrà incrementar per via extraordinària? Professor i/o </li></ul><ul><li>educador i PT (alumnes de baix nivell de competències) </li></ul>
 8. 8. <ul><li>INFORME TÈCNIC </li></ul><ul><li>IDENTIFICACIÓ DE L’ ALUMNE/A </li></ul><ul><li>Nom i cognoms: Data de naixement: Edat: </li></ul><ul><li>Nom dels pares : Telèfon : Direcció : </li></ul><ul><li>Població: </li></ul><ul><li>Escolaritzat : IES Profesor Broch i Llop Curs : </li></ul><ul><li>OBSERVACIONS : </li></ul><ul><li>IDENTIFICACIÓ DE L’INFORME TÈCNIC </li></ul><ul><li>Servici que elabora l’informe </li></ul><ul><li>Professionals que intervenen: </li></ul><ul><li>Data d’elaboració: </li></ul><ul><li>Remitit a : INSPECCIÓ EDUCATIVA amb data... </li></ul><ul><li>INFORMACIÓ SOBRE LA HISTÒRIA I EL DESENVOLUPAMENT GENERAL DE L’ ALUMNE: </li></ul><ul><li>Aspectes biològics : Història escolar : </li></ul><ul><li>Aspectes del desenvolupament motor : </li></ul><ul><li>Aspectes del desenvolupament comunicatiu/lingüístic : </li></ul><ul><li>Aspectes del desenvolupament social i l’adaptació e inserció social : </li></ul><ul><li>Aspectes del desenvolupament conductual i emocional : </li></ul><ul><li>Aspectes d’autonomía personal : </li></ul><ul><li>Provisió de servicis (professionals) fora de l’escola : </li></ul>
 9. 9. INFORMACIÓ SOBRE EL CONTEXT SOCIO-FAMILIAR. a. Situació Familiar: Estructura: (s`adjunta genograma) Dinàmica: b. Relació família/escola: c. Situació econòmica/laboral de la família SITUACIÓ CURRICULAR ACTUAL: PROPOSTES: COMPROMÍS DE PARTICIPACIÓ
 10. 10. PLA DE CONVIVÈNCIA <ul><li>ORDRE 31 MARÇ 2006, ES REGULA EL PLA DE CONVIVÈNCIA DELS CENTRES </li></ul><ul><li>EL PLA DE CONVIVÈNCIA DEL BROCH I LLOP I CAL DESTACAR EL FULL D’INCIDÈNCIES QUE CANVIA EN FUNCIÓ DE LA CREACIÓ DE L’OBSERVATORI ESCOLAR , NOTIFICACIÓ D’INCIDÈNCIES I DE L’ARXIU DE REGISTRE SOBRE CONVIVÈNCIA ESCOLAR (PLA PREVI). </li></ul><ul><li>MODIFICACIÓ DE LES NORMES DE CONVIVÈNCIA. </li></ul>
 11. 12. DECÀLEG SOBRE NORMES DE CONVIVÈNCIA <ul><li>Entre classe i classe els alumnes no han d´ eixir ni estar-se al corredor, tret de casos de necessitat. Cap membre del claustre ho permetrà. </li></ul><ul><li>A tercera i sisena ( només dimarts i dijous) hora els alumnes eixiran de l’aula i el professorat tancarà quan els alumnes hagin eixit. </li></ul><ul><li>Cap alumne, de cap nivell, podrà entrar o eixir del centre fora de les hores d’entrada i d’eixida. Si per raons de força major és necessari (per exemple visita mèdica), ho farà prèvia presentació d’un justificant del pare/mare, metge amb el model oficial d’autorització d’eixida del Centre, i aprofitant el moment del canvi de classe. A l’hora del pati, les portes exteriors del centre restaran tancades i cap alumne podrà eixir sense permís. </li></ul><ul><li>Les taules estaran distribuïdes en les aules de manera ordenada (en files de dos com a distribució standard). El tutor i els professors podran establir altres distribucions si ho consideren convenient. En qualsevol cas, s’evitarà el caos en la organització de l’aula i que els alumnes s’apiloten en determinats racons. </li></ul>
 12. 13. DECÀLEG SOBRE NORMES DE CONVIVÈNCIA <ul><li>L’alumnat ha de romandre al centre durant totes les hores lectives que determina el seu horari i no pot anar-se’n a casa abans d’hora (si falta algun professor a última hora, la classe serà atesa pels professors de guàrdia, a excepció del batxillerat que disposen d’autorització). Per a tot l’alumnat del centre, l’absència injustificada suposarà una falta lleu. Està absolutament prohibida la sortida durant els esbarjos. </li></ul><ul><li>Com a norma de caràcter general, l’alumnat restarà a classe durant tota l’hora lectiva (exàmens inclosos) fins que sone el timbre i no podrà eixir abans. Tret de casos d’estricta necessitat, l’alumnat no eixirà als serveis, fotocopiadora, etc. </li></ul><ul><li>La conservació i manteniment en bon ús del material propi, dels companys i del centre són bàsics en la formació personal. Cadascú dels alumnes serà responsable del seu pupitre i la seua cadira, i el grup com a col·lectiu de l’estat de la seua aula. El tutor/a del grup controlarà setmanalment l’estat del material. Els desperfectes ocasionats pel mal ús, correran a càrrec dels infractors o infractores. En cas de no aparèixer aquests, la responsabilitat recaurà en tota la classe. </li></ul>
 13. 14. DECÀLEG SOBRE NORMES DE CONVIVÈNCIA <ul><li>Fumar, prendre begudes alcohòliques i drogar-se a l’interior dels centre escolars està prohibit per la llei (Reial decret 192/1988). D’acord, doncs, amb la legalitat vigent, NO ES POT FUMAR, NI BEURE ALCOHOL, NI DROGAR-SE dins del centre, incloent-ne el pati i els passadissos. Es decomissarà el tabac, la beguda i/o la droga a tot l’alumnat que incumplisca la norma i es considerarà falta molt greu en cas de tràfic de drogues. </li></ul><ul><li>Els passadissos i les escales no són lloc adequat per seure, reunir-se, córrer, cridar, etc. Cal evitar aquest tipus de comportaments. Prohibit tirar escombraries. </li></ul><ul><li>Queda totalment prohibit l’ús de mòbils, ràdios, walkmans MP3, MP4, MP5 i qualsevol altre equip de reproducció d’imatge i/o de so, dins del recinte escolar. Cas de ser descoberts amb el mòbil es considerarà falta lleu i se li incautarà i no se li retornarà fins a l’últim dia de classe del mes de juny que vindran acompanyats pel pare o mare. Si a més de portar-lo també estava en ús es considerarà falta greu (encara que siga per comprovar l’hora) i se li retirarà com abans però a més es telefonarà a casa per anar-se’n i tindrà cinc dies de sanció cautelar a casa. </li></ul><ul><li>Aquest decàleg ha estat treballat en les tutories de forma consensuada , a més, en el mes de maig es presenta a les escoles adscrites al centre. </li></ul>
 14. 15. IES PROFESSOR BROCH I LLOP
 15. 16. 3. PROA: NORMATIVA <ul><li>Llei Orgànica 10/2002, de 23 de setembre, de Qualitat de l’Educació. </li></ul><ul><li> Apartat 6 Apartat 2 de l’article 40 </li></ul><ul><li>OBJECTIUS: </li></ul><ul><li>1. Impulsar la revisió de l’organització i funcionament </li></ul><ul><li>de l’institut, en el següents àmbits: </li></ul><ul><li>a. L’atenció a la diversitat </li></ul><ul><li>b. La relació amb les famílies </li></ul><ul><li>c. La relació amb l’entorn </li></ul><ul><li>2. Potenciar mesures de recolzament en els tres àmbits anteriors. </li></ul><ul><li>3. Complementar les mesures i recursos de compensació </li></ul><ul><li>educativa. </li></ul><ul><li>DESTINATARIS: </li></ul><ul><li>Alumnat d’Educació Secundària que manifesta dificultats generalitzades en l’aprenentatge i han resultat insuficients les altres mesures d’atenció a la diversitat. </li></ul>
 16. 17. CURS 2006/07 <ul><li>Enquesta sobre l’entorn escolar </li></ul><ul><li>Pla director </li></ul><ul><li>SAPE </li></ul>
 17. 18. Enquesta sobre l’entorn escolar <ul><li>Els qüestionaris emprats han estat: </li></ul><ul><li>“ Cuestionario sobre abusos entre compañeros” de Isabel Fernández y Rosario Ortega. (alumnat) </li></ul><ul><li>“ Prevención de la violencia y resolución de conflictos” de Isabel Fernández. (professorat) </li></ul><ul><li>“ Instrumentos para valorar la convivencia escolar” de Rosario Ortega y Rosario del Rey (pares/mares/tutors) </li></ul><ul><li>pla aprovat el 18 abril 2007 </li></ul>
 18. 19. PLA DIRECTOR <ul><li>OBJECTIUS: </li></ul><ul><li>A propar els serveis públics a la comunitat escolar per millorar la confiança dels alumnes en els Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat </li></ul><ul><li>Posar a disposició de la comunitat educativa l'assistència tècnica per previndre </li></ul><ul><li>Ajudar a millorar el coneixement de la C.E. sobre problemes de seguretat (acaçament escolar, consum de drogues i alcohol, bandes juvenils i risc d'Internet) </li></ul><ul><li>ACTIVITATS: </li></ul><ul><li>Reunions de treball conjunta en els membres de la comunitat educativa </li></ul><ul><li>Xerrades donades per un funcionari policial a un grup o grups d’alumnes </li></ul><ul><li>Possibilitat de consultar de forma ràpida i eficaç a un expert policial sobre qualsevol problema relacionat amb la seguretat o convivència en el centre escolar </li></ul><ul><li>Millorar la vigilància de l’entorn del centre escolar </li></ul>
 19. 20. Mesura d’intervenció: SAPE <ul><li>SAPE (servici d’atenció psicològica externa) </li></ul><ul><li>Consta: </li></ul><ul><li>1. Protocol d’actuació : </li></ul><ul><li>a)Procés ordinari </li></ul><ul><li>b)Procés extraordinari </li></ul><ul><li>2. Informe del centre per sol·licitar prestació servici psicològic extern per a membres de la comunitat educativa </li></ul><ul><li>3. Informe psicopedagògic específic </li></ul><ul><li>Tot es remetrà a la UAI (unitat d’atenció i intervenció) </li></ul>
 20. 21. CURS 2007/08 <ul><li>1. PLA DE COOPERACIÓ AMB NAVARRA </li></ul><ul><li>2. ME-UA (MAFALDA) </li></ul><ul><li>3. BOPI ( Bones pràctiques per a la Integració.26.05.08) </li></ul>
 21. 22. IES PROFESSOR BROCH I LLOP
 22. 23. IES PROFESSOR BROCH I LLOP 2005/2008

×