Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

La programació a la Llar d'Infants

La programació a l'educació infantil. Llar d'Infants.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

La programació a la Llar d'Infants

 1. 1. LA PROGRAMACIÓ A L’EDUCACIÓ INFANTIL Primera infància
 2. 2. La PROGRAMACIÓPROGRAMACIÓ anual
 3. 3. La utilitat d’una programació es relaciona, sobretot, amb la qualitat educativa dels processos que s’hi descriuen i, en menor mesura, amb la seva formalització. (Enric Queralt)
 4. 4. Infants als quals va destinada (grup, edat...) Capacitats que desenvolupa Objectius i continguts d’aprenentatge Metodologia (activitat, materials, espais, temps, actitud adult...) Documentació, valoració i reflexió. LesLes UNITATSUNITATS didàctiquesdidàctiques
 5. 5. CONTINUÏTAT EDUCATIVA ENTRE LES RUTINES DIÀRIES,
 6. 6. LES ACTIVITATS ESTRUCTURADES,
 7. 7. EL JOC ESPONTANI,
 8. 8. DOCUMENTEM per millorarDOCUMENTEM per millorar
 9. 9. "... Els educadors haurien d'aprofitar els moments de llibertat i joc dels nens i nenes per OBSERVAR-LOS, veure els aspectes del seu caràcter i les seves actituds ..., no per avaluar, sinó per conèixer ...“ Francesco Tonucci
 10. 10. Components UD IMATGES OBJECTIUS, METODOLOGIA DIARI BIBLIOGRAFIA REFERÈNCIES MATERIALS VD
 11. 11. ∙ Dóna resposta a les necessitats de l’infant? ∙ És l’infant el protagonista de l’activitat? ∙ Potencia l’autonomia? ∙ Té cura del benestar emocional? ∙ Parteix de l’acció? ∙ Té en compte totes les potencialitats de l’infant?
 12. 12. "El nen estima la natura i l'hem ficat en cambres tancades; li agrada donar un objectiu a les seves activitats i l'hi hem tret; li agrada moure's i l'hem immobilitzat; li agrada parlar i l'hem fet callar; volia raonar i ens dirigíem només a la seva memòria; volia seguir la seva fantasia i l'hem impulsat a fugir-ne; volia ser lliure i l'hem ensenyat a obeir passivament“ Ferrière
 13. 13. Les imatges emprades han estat trobades a la xarxa i recollides al llarg del temps. Si algú considera que alguna d’elles vulnera la propietat intel·lectual de persona o entitat, serà retirada immediatament. Poseu-vos en contacte amb: mrubio19_arroba_xtec.cat Manuela Rubio Berdún Juliol 2013

×