Læringsstrategi

1,521 views

Published on

Strategisk tenkning for læring og undervisning

Published in: Education
0 Comments
4 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,521
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
384
Actions
Shares
0
Downloads
16
Comments
0
Likes
4
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Læringsstrategi

 1. 1. Læringsstrategi Strategisk tenkning for læring og undervisning
 2. 2. To ting på en gang! 2013 Dag Sørmo
 3. 3. Hva betyr ordet 2013 Dag Sørmo
 4. 4. Strategi – vurdere / evaluere • Handler om hvordan vi skal nå et mål • Hvilke ”verktøy” trenger vi for å nå (treffe) målet? • Hva avgjør om jeg bommer eller treffer? 2013 Dag Sørmo
 5. 5. Strategi for å undervise (teaching) Mål? 2013 Dag Sørmo
 6. 6. Strategi for å lære (learning) 2013 Dag Sørmo
 7. 7. Strategisk tenkning Oppgave: Hvordan innta Gamlebyen i Fredrikstad? - Ingen skal skades Ingen bygninger ødelegges Mål om å ha full kontroll 2013 Dag Sørmo
 8. 8. Strategisk tenkning Hvordan innta en by? Hva er målene? - hva skal erobres? - hva skal jeg bevare? Hvilke våpen skal brukes? Hvilken kunnskap må jeg ha? Når har jeg kontroll over målet? Hvilken kontroll er mulig? Hvordan holde fortet (makta)? 2013 Dag Sørmo
 9. 9. Om å få OVERSIKT: • Hvordan ser terrenget ut? • Hvordan skape oversikt? • Hvordan planlegge? • Hvordan sikre at vi når målene? • Hvordan skal vi klare å ”holde fortet”? • Hvilke ressurser er tilgjengelig? – HVA ER RESSURSER? 2013 Dag Sørmo
 10. 10. Læringsstrategi • Hva er forskjellen på å planlegge og å gjennomføre en handling (læring)? • Hva er strategiske alternativer? • Det handler om å lage mål og planlegge hvordan disse skal nås • NÅR kan jeg vite om målet er nådd? (delvis/helt?) 2013 Dag Sørmo
 11. 11. Hva kan vi lære av det vi har lært? 2013 Dag Sørmo
 12. 12. 2013 Dag Sørmo
 13. 13. 2013 Dag Sørmo
 14. 14. 2013 Dag Sørmo
 15. 15. Forventninger og forutsetninger Hvilken sammenheng er det mellom forventninger og forutsetninger? 2013 Dag Sørmo
 16. 16. Strategi i læringssituasjonen Utfordring: Hvordan overføre kunnskap? Nytte- og overføringsverdi? 2013 Dag Sørmo
 17. 17. To veier videre: Metatenkning Min strategi for å lære? Min strategi for å undervise? Hvordan lærer jeg best? ? Kan jeg lære alt på samme måte? ? Variasjon i forhold til læringsmål 2013 ? Dag Sørmo
 18. 18. 2013 Dag Sørmo
 19. 19. 2013 Dag Sørmo
 20. 20. 2013 Dag Sørmo
 21. 21. Analytisk Holistisk • Fra del til helhet • Korte detaljrike avsnitt • Logiske enheter og beskrivelser • Tydelige og konkrete oppgaver • Stillhet, rutine og ro • Sterk ytre struktur • Helheten først – deretter detaljene • Personlig historie med hverdagsnær virkelighetstilknytning • Multisensorisk med bilder og farger • Annerledes og ulik form og innhold • Valgfrihet Læringsstiler 21
 22. 22. Visuell Jeg liker å tegne og male Jeg husker det jeg ser Jeg husker det jeg leser Jeg foretrekker orden og system Jeg vil heller lese selv enn å høre på andre Jeg arbeider raskt Læringsstiler 22
 23. 23. Jeg husker det jeg hører Auditiv Jeg elsker å høre læreren fortelle Jeg liker å fortelle andre hva jeg vet Jeg liker å prate og diskutere Noen ganger er jeg ”zummete” Læringsstiler 23
 24. 24. Kinestetisk og taktil Jeg synes det er slitsomt å sitte stille Jeg er hendig! Jeg er flink til å bygge og konstruer e Jeg konsentrerer meg best når jeg plukker på noe Læringsstiler Jeg liker å gjøre noe og spille teater 24
 25. 25. Verktøykassa 2013 Dag Sørmo
 26. 26. 2013 Dag Sørmo
 27. 27. Verktøy til ulike oppgaver Elaboreringsstrategier 2013 Pugg Dag Sørmo Tankekart
 28. 28. En oversikt Eksempel fra Lebesby kommune: 2013 Dag Sørmo
 29. 29. Strategisk læring – fokus på kunnskap i prosess Kan ikke 2 Kan litt 9 4 1 8 5 10 3 7 2013 Kan Kunnskapsmål kompetansemål: 1. kan… 2. …. 3. ….. 4. ….. 5. …. 6. …. 7. …. 8. …. 9. …. 10.….. Dag Sørmo
 30. 30. Hvilke læringstrategier kan du? Plassér disse begrepene inn i din strategisirkel: 1. Elaborering 2. Repetisjon 3. Organiseringsstrategi 4. Selvregulering 5. Metakognisjon 6. Motivasjonsstrategi 7. Kortidsminne 8. Langstidsminne 9. Dybdelesing 10. Skumlesing 11. Målrettet lesing 12. Studieteknikk 2013 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Kollektiv læringstrategi Individuell læringsstrategi Storyline Mnemoteknikker (Ass… Kims…) Læringsstil Mappevurdering Tankekart VØL-skjema Læresamtale Læringseffekt Assosiasjonskoblinger Venndiagram Dag Sørmo
 31. 31. Didaktisk skjema Klasse (gruppe):…………………………………………………….. Fag:………………………………………………………… Student med hovedansvar:………………………………….. Didaktisk relasjonsmodell Rammer Mål Innhold 2013 Metoder Forutsetning Evaluering Dag Sørmo
 32. 32. Underveisoppsummering • Loggnotat • Synspunkter • Hva har du lært? • Hva var vanskelig? • Hva var nyttig? 2013 Dag Sørmo
 33. 33. 2013 Dag Sørmo
 34. 34. Lesestrategier • Skumlesing – Skaffe en oversikt over innholdet • Skanning – Finne spesiell informasjon eller opplysninger • Superlesing – Rask lesing for å få oversikt (eks. tidligere lest tekst med understrekninger og notater) • Fotolesing – Skaffe oversikt over utformingen av teksten • Hurtiglesing – Rask lesing uten vekt på innhold • Reflekterende lesing – Bearbeide teksten, tenke gjennom en tekst, betydning, understreking… 2013 Dag Sørmo
 35. 35. Oppgave • Tegn et tankekart ut fra ordet Læringsstrategi 2013 Dag Sørmo
 36. 36. Varier tankekartet 2013 Dag Sørmo
 37. 37. Styrkenotat Hjelp til å få oversikt og struktur over stoffet Eksempel: • 1. Norge – Geografi • Byer – Hovedstad – Store byer • Fjell – Fjellkjeder – Rekreasjonsområder • Fjorder – De lengste fjordene – De dypeste fjordene – Befolkning • Antall innbyggere – Fordeling mellom by og land – Næringsveier – Politikk 2013 Dag Sørmo
 38. 38. Oppgave Læringsstrategi V (vet) Vet Ø (ønsker å lære) L (har lært) Ønsker å lære Slik vil jeg lære 2013 Dag Sørmo Har lært
 39. 39. Læringsstrategi Sjekkliste for læring: Jeg vil lære om: (jeg lurer på..) Jeg vet: (jeg tror…) Slik vil jeg jobbe: Jeg har lært at… (nå vet jeg…) 2013 Dag Sørmo
 40. 40. Målark Målark Hva skal jeg lære? Jeg har lært Jeg kan… 2013 Hva kan jeg? Jeg har lært at… Dag Sørmo
 41. 41. Venndiagram C Analyserer likhet og ulikheter (forskjeller) mellom to eller flere emner (personer, dyr, hendelser, fortellinger, ting, ideer, land…) A 2013 B Dag Sørmo
 42. 42. Mappevurdering Arbeidsoppgaver Samlearbeidsmappe Individuelt arbeid Presentasjonsmappe Vurdering Bidrag til fellesarbeid vurdering Begrunnelse Logg. respons 2013 Dag Sørmo Eksempler
 43. 43. Læresamtalen • Kort samtale på 2 – 5 min. • Tema avgrenset og konkret • Kan brukes som utgangspunkt for eget arbeid: Eks: 1. Jeg har lært at… 2. Jeg tror det betyr at… 3. Hva mener du om… 4. Kanskje vi kan… 5. Jeg tror forfatteren har ment at… 6. Jeg er uenig i at…. 7. Dette avsnittet handler om om…. (tre setninger) 8. Jeg har lest at/hørt at/lært at… 9. Ordet **** tror jeg betyr at… 10. Mitt tekst-/tankespørsmål er … 2013 Dag Sørmo
 44. 44. Regler for ”læresamtalen” A. Foregår i par eller små grupper B. Alle må si noe etter tur C. Alle har øyekontakt med hverandre og lytter til den som snakker D. Samtalen skal være kort 2013 Dag Sørmo
 45. 45. SIX THINKING HATS Optimisten Fakta (kreativitet, nytenkning) Planleggeren (informasjon, fakta) Følelsene (organisering) Optimisten (intuisjon) (mulighetene, fordelene) 2013 Dag Sørmo Farene (hva kan gå galt)
 46. 46. Storyline • Storyline er kjennetegnet ved at undervisningen tilrettelegges som en fortelling som elever og lærere skaper i klasserommet. Med utgangspunkt i emner og mål fra læreplanen velger lærerne tema, tid og sted for fortellingen. Den første utfordringen er å finne et egnet sted / miljø der handlingene skal foregå. • Elevene skaper karakterene som gir liv til fortellingen. Lærerne initierer ulike hendelser som danner en storyline, en rød tråd i fortellingen • Elevene lærer ved å oppdage, utforske, reflektere, samtale og handle sammen. 2013 Dag Sørmo
 47. 47. Hvordan brukes læringsstrategier? 2013 Dag Sørmo
 48. 48. Organisering av læringssituasjonen • Hvilken betydning har organiseringen av timen? – Gjennomgang av fagstoff • Oppsummering / avklaring / tilrettelegging ( er oppgaven forstått?) • Arbeid / øvelse – Hjelp, forståelse, • Refleksjon – Hva har jeg lært? Hva er nyttig? Hvordan kan kunnskapen brukes? • Vurdering – Hva kan /vet jeg? Hvor godt kan jeg dette? 2013 Dag Sørmo
 49. 49. Hvordan? • Noen metoder – – – – – – – – – – Tankekart Venndiagram Friformkart (felles tegning om innhold) Styrkenotat VØL-skjema Brettebok Påstand – bevis -skjema Bildepresentasjoner Kolonnenotat (2, 3, flere kolonner) Prosessnotat (årsak – virkning, problem – løsning, nøkkelord – forklaring) – Utenatlæring – Læresamtale 2013 Dag Sørmo
 50. 50. Læringsstiler • Opptatt av påvirkningsmomenter: – – – – – – – – Miljømessige faktorer (møblering, lys, varm, ro…) Sosiologiske faktorer (alene, sammen med andre...) Fysiologiske faktorer (når på døgnet, sult, tørst…) Auditive forhold (muntlige diskusjoner, fortellinger Visuelle forhold (husker bilder, symboler, farger, film osv…) Taktile (lære ved å bruke fingrene…) Kinestetiske forhold (”husker med musklene”… gjøre ting..) Psykologiske forhold (impulsivitet, trenger tid til å tenke..holoistisk, analytisk...) – Emosjonelle forhold (indre / ytre motivasjon, situasjonsskifter, ansvarsforhold..) (Dunn & Dunn) 2013 Dag Sørmo
 51. 51. 2013 Dag Sørmo
 52. 52. Elever lærer når de • Vet hva som skal oppnås • Setter seg mål • Jobber målretta • Planlegger arbeidet • Får gode forklaringer og tilbakemeldinger • Ser hvordan andre gjør det • Etterligner • Kan prøve og feile 2013 Dag Sørmo
 53. 53. Elever lærer når de • Snakker sammen om læring • Hjelper hverandre • Reflekterer om læring • Vurderer læringsarbeidet • Yter god innsats • Jobber systematisk over tid • Bruker det de lærer • Når de forteller hva det de lærer betyr for dem 2013 Dag Sørmo
 54. 54. Forklaring, instruksjon Vurdering av individuelt arbeid innføring Forberedende refleksjon Individuelt arbeid Læringsarbeid Oppsummerende refleksjon 2013 Dag Sørmo
 55. 55. INNLEDENDE REFLEKSJON • Hva sa læreren? • Vet jeg hva jeg skal lære? • Hva tror jeg at jeg klarer å få til? • Trenger jeg hjelpemidler? • Hvem kan hjelpe meg? 2013 Dag Sørmo
 56. 56. OPPSUMMERENDE REFLEKSJON • Hva gjorde jeg for å løse oppgaven? • Hva har jeg lært? • Hva var interessant for meg? • Hva var vanskelig? 2013 Dag Sørmo
 57. 57. • Kollegaobservasjon • Elevobservasjon 2013 Dag Sørmo

×