Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Elevaktiv læring med digitale hjelpemidler

3,622 views

Published on

Elevaktiv læring med digitale hjelpemidler. Foredrag holdt på konferansen Digitale flater 2018 i Sandefjord 6/2/2018

Published in: Education
 • Be the first to comment

Elevaktiv læring med digitale hjelpemidler

 1. 1. Elevaktiv læring med digitale hjelpemidler Vi flytter fokus fra lærerens undervisning til elevens læring. Slideshare.net/presentasjon: bit.ly/ @magnusnohr
 2. 2. https://youtu.be/6ZwY5Fivl9c
 3. 3. Forkorte URL slik at de går å huske https://youtu.be/OXllHXjWp1k
 4. 4. Magnus Nohr
 5. 5. Oppstart januar 2019: http://bit.ly/iktpedmoocopen Oppstart august 2018: http://bit.ly/iktmoocopen
 6. 6. IKTMOOC – Innføring i IKT IKTPEDMOOC – Pedagogisk bruk av IKT Modul 1 - Digitale notater Modul 1 - IKT og Læring Modul 2 – Kontorprogramvare og samskriving Modul 2 - Digital Studieteknikk Modul 3 – Presentasjon Modul 3 - Sammensatte tekster Modul 4 - Bildebehandling Modul 4 - Digital Dømmenreaft Modul 5 – Video og Animasjon Modul 5 - Klasseledelse i teknologirike Omgivelser Modul 6 - Digitalt vurderingsarbeid Modul 6 - Vurdering for læring Modul 7 - Interaktiv tavle Modul 7 - Flipped Classroom Modul 8 – Webpublisering Modul 9 – Student respons systemer (SRS) Modul10 - Digitale hjelpemidler for elever med lese- og skrivevansker, samt opphavsrett
 7. 7. http://www.fag.hiof.no/~magnusn/div/tastatur.pdf
 8. 8. Stemmestyrt skriving i Google Disk https://youtu.be/5WfxFux-itw
 9. 9. 23 ord per minutt - https://10fastfingers.com/
 10. 10. Jeg snakker 126 ord per minutt
 11. 11. Jeg snakker 126 ord per minutt
 12. 12. Fra iOS 8 iPhone https://youtu.be/mS3-PN2UU6E
 13. 13. Talesyntese «Talesyntese er namnet på ein spesiell type dataprogram, som simulerer menneskeleg tale. Talesynteseprogram er av to typar. Dei kan enten lese opp tekst dei får som input (som når ein brukar får eit program til å lese opp e-posten for seg), eller dei kan generere tale ut frå eit visst sett av inputdata (som når programmet formidlar informasjon på grunnlag av inputdata, t.d. kan det generere ei setning Neste buss går om 25 minutt. ut i frå informasjon henta i ein busstabell, og kunnskap om kva klokka er akkurat no).» (Kilde: Wikipedia) http://youtu.be/Q2_DzDuIEZU
 14. 14. Select and Speak - Text to Speech - Gratis Talesyntese som tillegg til Chrome nettleser https://youtu.be/7eDRYokHwOI
 15. 15. Engasjerende leser i Online versjonen av Word og Onenote https://youtu.be/m9QSue8xyUY
 16. 16. Engasjerende leser i Office Lens App https://youtu.be/d2D5ln6Nh30
 17. 17. Ta OCR av dette bilde i onenote
 18. 18. Jeg lager mine egne lydbøker!
 19. 19. https://youtu.be/MigkJasmPSU
 20. 20. Mathisen, P. (2012). Video feedback in higher education, - A contribution to improving the quality of written feedback, Nordic Journal of Digital Literacy, 2, vol. 7, 93- 117.http://www.pmathisen.no/4file/filer/artikler/videofeedback%20in%20h igher%20education%20petter%20mathisen%202012.pdf Petter Mathisen Associate Professor Faculty of Humanities and Education/Pedagogical Development Center-PULS University of Agder, Norway
 21. 21. Intervju med Dosent Petter Mathisen om Videofeedback https://youtu.be/5vHC1KlI-Gw
 22. 22. Spill inn lyd og video i LMS https://youtu.be/-9Z8aAF33U0
 23. 23. Onenote klassenotatblokk bit.ly/OneNote-klassenotatblokk
 24. 24. På norsk betyr forelesning bokstavelig talt å lese for Universitetet i Bologna år 1233
 25. 25. Læringspyramide Kilde: National training laboratories http://www.ntl.org Kritikk: http://forskning.no/pedagogiske-fag-skole-og-utdanning/2009/10/vil-forkaste-laeringspyramiden
 26. 26. https://explaineverything.com/ https://youtu.be/lupVle5m-iY Magnus Demo: https://youtu.be/V08uqZQ00sU
 27. 27. Flytte fokuset fra: til å tenke:
 28. 28. http://bit.ly/learingomlearing Er undervisning det sammen som læring? https://youtu.be/RVziwi1IhRw Lærer vi alle på Samme måte? - Læringsstiler https://youtu.be/i4V2rY0Eu2c Fra læringsstiler til læringsstrategier Metakognisjon og selvregulert læring https://youtu.be/4TnO_1O6O_g https://youtu.be/DMw7dzPpqzs IKTPEDMOOC Modul 2 Digital studieteknikk http://bit.ly/iktpedmooc2017
 29. 29. Lærere på Lærerutdanning på HiØ Deltagere på Læring på digitale flater 2018: Lærere på Høgskolen i Innlandet – Campus Elverum Deltagere på Læringsfestivalen 2017:
 30. 30. Nyutdannede lærere i grunnskolen i Oslo Realfagslærere i VGS i Stavanger Lærere ved Storhamar VGSLærere ved Trysil VGS Lærere ved Nordøsterdal VGS Deltagere på Læring på digitale flater 2018 :
 31. 31. youtu.be/VY1BVkGyz6Q
 32. 32. Det vi ofte glemmer, er at en fore- lesning, enten den skjer i et klasserom eller et auditorium, er i sin natur multitasking. Det å ta notater mens noen snakker, er multitasking, og hjerneforskning viser at hjernen vår ikke er konstruert for dette. June Breivik s.125 Er tradisjonell undervisning «multitasking» for eleven?
 33. 33. https://youtu.be/6Lv3pFq3rsM
 34. 34. http://www.forskerforum.no/skrot-powerpoint-bruk-tavla-og- ta-pauser/ Jon Arne Løken
 35. 35. 90% av undervisning i videregåendeskole og Høyere utdanning er Tradisjonell frontal/plenum undervisning
 36. 36. For supermen og kvinner
 37. 37. Fra PowerPoint til Onenote
 38. 38. Onenote-app https://youtu.be/4vZQN6YxjlQ
 39. 39. Importer PowerPoint i Onenote notatene dine youtu.be/JwcNydH8BWw
 40. 40. Onenote •Sill inn lyd •Spill inn video Som oppsummering og «self-explanation»
 41. 41. Forskning på læring innenfor en rekke ulike fagområder og forskjellige kontekster har demonstrert at studenter lærer bedre når de må forklare det de studerer for seg selv. I litteraturen refereres dette fenomenet til som «self-explanation» (Chi, Bassok, Lewis, Reimann & Glaser, 1989: Fonseca & Chi, 2011). Når studenter forklarer lærestoff for seg selv, øker sjansen betydelig for at de prøver å forstå nytt stoff i lys av det de allerede vet, blant annet gjennom å trekke slutninger og å sammenligne fenomener. Det er positive indikasjoner fra en relativt stor mengde studier på at slik «self-explanation» fører til bedre læring, mer effektiv problemløsing og økt bevissthet om hva man kan og ikke kan. (Mayer et al., 2009).
 42. 42. https://www.idunn.no/uniped/2014/02/klikkere_i_forelesningen_bidrar_det_til_laering_eller_er_ Helge Ivar Strømsø Professor/ Prodekan for forskning Institutt for pedagogikk Universitetet i Oslo
 43. 43. Intervju med professor Helge I. Strømsø UiO om SRS https://youtu.be/fKp7Ug4z7wQ https://youtu.be/Y76hCnA67IY
 44. 44. Ny Modul i IKTMOOC høst 2017
 45. 45. Bare gøy? https://play.kahoot.it/#/k/84 ca2a6f-4874-45fb-9551- 481229d1cb79
 46. 46. https://youtu.be/4p8TRQPGf50
 47. 47. https://play.kahoot.it/#/k/98bc7bce-772a-4fe4-bbe7-7d4bb32b209d
 48. 48. www.youtube.com/SocrativeVideos
 49. 49. https://youtu.be/1wkDwbWM_YQ https://b.socrative.com/teacher/#import-quiz/27593549 https://www.socrative.com/
 50. 50. Google skjema som egenvurdering https://youtu.be/xPDv9njCR3U
 51. 51. Google skjema - egenvurdering http://bit.ly/egenvurderingen
 52. 52. Jeg må bare vise dere Translator fra Microsoft https://www.microsoft.com/nb- no/store/p/translator/9wzdncrfj3pg?rtc=1
 53. 53. Oppstart januar 2018: http://bit.ly/iktpedmooc2018 Oppstart august 2017: http://bit.ly/iktmooc2017

×