Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Tutoriale Cultura Informaţiei

LOCALIZAREA TRADIŢIONALĂ
A PUBLICAŢIILOR BIBLIOTECII
UNIVERSITĂŢII „DUNĂREA DE JOS” DIN GAL...
CUPRINS
 Distribuţia fondului de publicaţii
 Localizarea tradiţională a cărţilor
 Localizarea tradiţională a revistelor...
Distribuţia fondului de publicaţii

Sala de lectură I

Tipuri de
documente
cărţi;
reviste;
teze doctorat;
lucrări referinţ...
Distribuţia fondului de publicaţii

Secţia de Împrumut

Domenii
ştiinţe exacte;
informatică;
inginerie;
sport;
literatură;...
Distribuţia fondului de publicaţii

Sala de lectură

Tipuri de
documente
cursuri
monografii
tratate
enciclopedii
dicţionar...
Distribuţia fondului de publicaţii
FILIALA FACULTĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE
Tipuri de
documente
cursuri
tratate
enciclop...
Localizarea cărţilor în căutarea tradiţională

Catalogul tradiţional
al Bibliotecii UDJG

7
Biblioteca Universităţii „Dună...
Localizarea cărţilor în căutarea tradiţională

CATALOGUL ALFABETIC
îl folosesc când vreau să caut o anumită
publicaţie

Ca...
Localizarea cărţilor în căutarea tradiţională
Căutarea fişei de carte în catalogul tradiţional
Fişa de carte

Fişe divizio...
Localizarea cărţilor în căutarea tradiţională
Algoritmul de lucru în localizarea publicaţiilor
A) compararea datelor bibli...
Localizarea cărţilor în căutarea tradiţională
primul autor

Exemplul 1

al doilea autor

cota topografică a cărţii

titlul...
Localizarea cărţilor în căutarea tradiţională
Exemplul 1

191056 – numărul de inventar al cărţii
L – sala de lectură

deta...
Localizarea cărţilor în căutarea tradiţională
Exemplul 1
Cartea, „Tehnici de programare : îndrumător de laborator”, având ...
Localizarea cărţilor în căutarea tradiţională
Exemplul 2

titlul cărţii

cota topografică
a cărţii
autorii cărţii

datele ...
Localizarea cărţilor în căutarea tradiţională
Exemplul 2

189628, 189629 – numerele de inventar ale cărţii
L – sala de lec...
Localizarea cărţilor în căutarea tradiţională
Exemplul 2
Cartea, „Îndrumar de laborator pentru prepararea minereurilor nef...
Localizarea cărţilor în căutarea tradiţională

cota topografică
- menţionată pe fişa cărţii, în
partea stângă, sus);
- pen...
Localizarea revistelor în căutarea tradiţională
Catalogul tradiţional al revistelor
De reţinut!
Toate revistele pot fi con...
Localizarea revistelor în căutarea tradiţională
în catalogul sistematic
Cota sistematică

19
Biblioteca Universităţii „Dun...
Localizarea revistelor în căutarea tradiţională
Exemplu:
Revista „Agricultura României” a fost identificată în catalogul s...
Analiza cotei de raft

Aşezarea cărţilor la raft în sălile de lectură

Cote de raft

Aşezarea cărţilor la raft în secţiile...
Analiza cotei de raft: în sălile de lectură
Grupul de cifre din faţa
punctului
reprezintă
subdomeniul la care se
referă
pu...
Cota topografică

III 14703

III 14703

III 14653

cifrele romane indică
formatul cărţii (dat de
înălţimea acesteia);
cazu...
Localizarea articolelor revistelor
în căutarea tradiţională
Catalog tematic industrie alimentară

De reţinut!
Toate revist...
Localizarea articolelor revistelor
în căutarea tradiţională
articolul

gazda (revista)

Articolul identificat se găseşte l...
Localizarea publicaţiilor utilizând instrumentele
bibliografice
Căutarea publicaţiilor noi
intrate în domeniul
„educaţie”
...
Localizarea publicaţiilor utilizând instrumentele
bibliografice

Căutarea publicaţiilor noi intrate
în lista de titluri

L...
AVEŢI ÎNTREBĂRI?

CONTACTAŢI-MĂ!
Lenuţa URSACHI
Compartimentul Referinţe şi cercetare bibliografică
Str. Domnească nr. 47,...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

1

Share

Localizarea traditionala a publicatiilor in biblioteca

Localizarea tradiţională a publicaţiilor Bibliotecii Universităţii "Dunărea de Jos" din Galaţi de Lenuţa Ursachi este licenţiat printr-o Licenţă Creative Commons Atribuire 3.0 Ne-adaptată

Localizarea traditionala a publicatiilor in biblioteca

 1. 1. Tutoriale Cultura Informaţiei LOCALIZAREA TRADIŢIONALĂ A PUBLICAŢIILOR BIBLIOTECII UNIVERSITĂŢII „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAŢI Bibliotecar, Lenuţa URSACHI
 2. 2. CUPRINS  Distribuţia fondului de publicaţii  Localizarea tradiţională a cărţilor  Localizarea tradiţională a revistelor  Analiza cotei de raft  Localizarea articolelor revistelor  Localizarea publicaţiilor utilizând instrumentele bibliografice 2 Biblioteca Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi - Compartimentul Referinţe şi cercetare bibliografică
 3. 3. Distribuţia fondului de publicaţii Sala de lectură I Tipuri de documente cărţi; reviste; teze doctorat; lucrări referinţe (dicţionare, enciclopedii etc.) Tipuri de documente cărţi; STAS-uri; brevete invenţii. Sala de lectură II Domenii lingvistică; literatură; etnografie; jurnalism. Domenii ştiinţe exacte (matematică, fizică, chimie, biologie); informatică; inginerie; arhitectură navală; metalurgie; industrie alimentară CLASE/SUBCLASE 001 Ştiinţă şi cunoaştere 030 Lucrări de referinţă 070 Jurnalism 39 Etnografie. Folclor 8 LINGVISTICĂ. LITERATURĂ CLASE/SUBCLASE 004 Calculatoare 5 ŞTIINŢE TEORETICE ŞI NATURALE 62 Inginerie 629.5 Tehnică navală 63 Ştiinţe agricole 663/664 Microbiologie industrială. Industrie alimentară 669 Metalurgie 681.5 Tehnica reglării şi comenzii automate SEDIUL CENTRAL Biblioteca Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi - Compartimentul Referinţe şi cercetare bibliografică 3
 4. 4. Distribuţia fondului de publicaţii Secţia de Împrumut Domenii ştiinţe exacte; informatică; inginerie; sport; literatură; lingvistică; arte. Tipuri de documente cursuri manuale îndrumare laborator îndrumare proiectare. Domenii ştiinţe exacte (matematică, fizică, chimie, biologie); informatică; inginerie; arhitectură navală; metalurgie; industrie alimentară Tipuri de documente cursuri dicţionare enciclopedii materiale însoţitoare la cărţi şi reviste. Sala Multimedia SEDIUL CENTRAL Biblioteca Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi - Compartimentul Referinţe şi cercetare bibliografică 4
 5. 5. Distribuţia fondului de publicaţii Sala de lectură Tipuri de documente cursuri monografii tratate enciclopedii dicţionare reviste Tipuri de documente cursuri manuale dicţionare Secţia de Împrumut Domenii filosofie; religie; istorie; educaţie; ştiinţe economice; drept; sport. Domenii filosofie; religie; istorie; educaţie; ştiinţe economice; drept; lingvistică şi literatură sport. CLASE/SUBCLASE 1 FILOSOFIE 2 RELIGIE 3 ŞTIINŢE SOCIALE. ECONOMIE. DREPT. ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. ÎNVĂŢĂMÂNT 64 Economie casnică 65 Management 7 ARTĂ. DIVERTISMENT. SPORT 9 GEOGRAFIE. BIOGRAFIE. ISTORIE FILIALA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI UMANISTE 5 Biblioteca Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi - Compartimentul Referinţe şi cercetare bibliografică
 6. 6. Distribuţia fondului de publicaţii FILIALA FACULTĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE Tipuri de documente cursuri tratate enciclopedii dicţionare reviste Sala de lectură şi secţie de împrumut Domenii medicină; chimie; biologie; farmacie. CLASE/SUBCLASE 53 Chimie 57 Biologie 61 Medicină FILIALA FACULTĂŢII DE INGINERIE DIN BRĂILA Tipuri de documente cursuri tratate enciclopedii dicţionare reviste Sala de lectură şi secţie de împrumut Domenii ştiinţe exacte; inginerie; ştiinţe economice. CLASE/SUBCLASE 004 Calculatoare 3 ŞTIINŢE SOCIALE. ECONOMIE. DREPT. ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. ÎNVĂŢĂMÂNT 62 Inginerie 63 Ştiinţe agricole 69 Lucrări de construcţii Biblioteca Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi - Compartimentul Referinţe şi cercetare bibliografică 6
 7. 7. Localizarea cărţilor în căutarea tradiţională Catalogul tradiţional al Bibliotecii UDJG 7 Biblioteca Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi - Compartimentul Referinţe şi cercetare bibliografică
 8. 8. Localizarea cărţilor în căutarea tradiţională CATALOGUL ALFABETIC îl folosesc când vreau să caut o anumită publicaţie Cataloagele tradiţionale ale Bibliotecii UDJG fişele de carte sunt aranjate alfabetic CATALOGUL SISTEMATIC îl folosesc când vreau să caut publicaţiile dintr-un anumit domeniu fişele de carte sunt aranjate pe domenii 8 Biblioteca Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi - Compartimentul Referinţe şi cercetare bibliografică
 9. 9. Localizarea cărţilor în căutarea tradiţională Căutarea fişei de carte în catalogul tradiţional Fişa de carte Fişe divizionare 9 Biblioteca Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi - Compartimentul Referinţe şi cercetare bibliografică
 10. 10. Localizarea cărţilor în căutarea tradiţională Algoritmul de lucru în localizarea publicaţiilor A) compararea datelor bibliografice de pe fişa cărţii cu cele din bibliografie; B) dacă datele sunt identice, pentru consultarea cărţii se va urmări: (a) examinarea verso-ului fişei pentru a identifica nr. de exemplare (nr. de inventar); (b) publicaţiile care sunt în 2 exemplare pot fi consultate la sala de lectură; (c) publicaţiile care sunt în mai mult de 2 exemplare sunt disponibile şi la secţiile de împrumut; (d) publicaţiile din sălile de lectură au aşezare liberă la raft, pe domenii; (e) publicaţiile din depozitele secţiilor de imprumut au aşezare pe cote topografice (date de înălţimea publicaţiilor); (f) dacă publicaţia este disponibilă doar la sala de lectură se notează cota sistematică sau indicele de clasificare (stânga, jos); (g)dacă publicaţia este disponibilă şi în secţiile de împrumut se notează cota topografică (stânga, sus). 10 Biblioteca Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi - Compartimentul Referinţe şi cercetare bibliografică
 11. 11. Localizarea cărţilor în căutarea tradiţională primul autor Exemplul 1 al doilea autor cota topografică a cărţii titlul cărţii date de publicare (loc, an) indicele de clasificare (domeniul) Vedeta - autor Fişa de carte din catalogul tradiţional 11 Biblioteca Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi - Compartimentul Referinţe şi cercetare bibliografică
 12. 12. Localizarea cărţilor în căutarea tradiţională Exemplul 1 191056 – numărul de inventar al cărţii L – sala de lectură detalii exemplare Fişa de carte din catalogul tradiţional - verso-ul 12 Biblioteca Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi - Compartimentul Referinţe şi cercetare bibliografică
 13. 13. Localizarea cărţilor în căutarea tradiţională Exemplul 1 Cartea, „Tehnici de programare : îndrumător de laborator”, având ca autori pe Alina Ilin şi Alexa Doboli, editată la Timisoara, în anul 1996: - este disponibilă într-un singur exemplar (1 nr. de inv de pe verso-ul fişei); - poate fi consultată doar la sala de lectură (simbolul L, de pe verso-ul fişei); - are indicele de clasificare 681.3.06(076.5), primele două cifre 68 semnifică domeniul (Diverse industrii şi meserii), implicit aşezarea la raft, repartizarea cărţii este la sediul central – sala de lectură II. Fişa de carte din catalogul tradiţional – analiza informaţiilo 13 Biblioteca Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi - Compartimentul Referinţe şi cercetare bibliografică
 14. 14. Localizarea cărţilor în căutarea tradiţională Exemplul 2 titlul cărţii cota topografică a cărţii autorii cărţii datele de publicare indicele de clasificare (domeniul) Vedeta - titlu Fişa de carte din catalogul tradiţional 14 Biblioteca Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi - Compartimentul Referinţe şi cercetare bibliografică
 15. 15. Localizarea cărţilor în căutarea tradiţională Exemplul 2 189628, 189629 – numerele de inventar ale cărţii L – sala de lectură detalii exemplare Fişa de carte din catalogul tradiţional – verso-ul 15 Biblioteca Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi - Compartimentul Referinţe şi cercetare bibliografică
 16. 16. Localizarea cărţilor în căutarea tradiţională Exemplul 2 Cartea, „Îndrumar de laborator pentru prepararea minereurilor neferoase”, având ca autori pe Ienciu Moise, Popescu Gabriela, Popescu Cristian şi Taloi Liliana, editată la Bucureşti, Institutul Politehnic, în anul 1991: - este disponibilă în două exemplare (2 nr. de inv de pe verso-ul fişei); - poate fi consultată doar la sala de lectură (simbolul L, de pe verso-ul fişei); - are indicele de clasificare 553.4(076.5), primele două cifre, 55, semnifică domeniul (Geologie), implicit aşezarea la raft, repartizarea cărţii este la sediul central – sala de lectură II. Fişa de carte din catalogul tradiţional – analiza informaţiilor 16 Biblioteca Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi - Compartimentul Referinţe şi cercetare bibliografică
 17. 17. Localizarea cărţilor în căutarea tradiţională cota topografică - menţionată pe fişa cărţii, în partea stângă, sus); - pentru secţiile de împrumut; > 2 exemplare. Localizarea la raft a cărţilor clasificarea zecimală - menţionată pe fişa cărţii, în partea stângă, jos); - pentru sălile de lectură; < 2 exemplare. Când solicitaţi o carte, notaţi-vă: 1. cota cărţii (topografică sau sistematică); 2. autorul cărţii; 3. titlul cărţii. 17 Biblioteca Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi - Compartimentul Referinţe şi cercetare bibliografică
 18. 18. Localizarea revistelor în căutarea tradiţională Catalogul tradiţional al revistelor De reţinut! Toate revistele pot fi consultate doar în sălile de lectură. Localizarea revistelor se face similar ca la cărţi. Se va ţine cont de repartizarea domeniilor în sălile de lectură ale bibliotecii. 18 Biblioteca Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi - Compartimentul Referinţe şi cercetare bibliografică
 19. 19. Localizarea revistelor în căutarea tradiţională în catalogul sistematic Cota sistematică 19 Biblioteca Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi - Compartimentul Referinţe şi cercetare bibliografică
 20. 20. Localizarea revistelor în căutarea tradiţională Exemplu: Revista „Agricultura României” a fost identificată în catalogul sistematic al revistelor: - la divizionara „63 Agricultură”; - are cota sistematică 63/A28, primele două cifre, 63, semnifică domeniul Agricultură, implicit aşezarea la raft, repartizarea revistei este la sediul central – sala de lectură I. - colecţia din catalogul tradiţional cuprinde volumele apărute între anii 19911996. Când solicitaţi o revistă, notaţi-vă: 1. cota revistei; 2. titlul revistei; 3. colecţia (volumul, numărul, anul apariţiei). 20 Biblioteca Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi - Compartimentul Referinţe şi cercetare bibliografică
 21. 21. Analiza cotei de raft Aşezarea cărţilor la raft în sălile de lectură Cote de raft Aşezarea cărţilor la raft în secţiile de împrum 21 Biblioteca Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi - Compartimentul Referinţe şi cercetare bibliografică
 22. 22. Analiza cotei de raft: în sălile de lectură Grupul de cifre din faţa punctului reprezintă subdomeniul la care se referă publicaţia: Patologie Cota sistematică Linia de separare dintre indicele de clasificare zecimală şi semnul de autor. 616.31 / T32 Indicele de clasificare zecimală reprezintă o subdiviziune a subdomeniului la care se referă publicaţia: Stomatologie Semnul de autor, format din: „T” - iniţiala numelui autorului sau titlului şi „grupul de cifre „32” aferente primei silabe a numelui/titlului din tabela de autori. Sursa: http://www.library.usyd.edu.au/elearning/print/iResearch_Print_FindThatBook.pdf 22 Biblioteca Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi - Compartimentul Referinţe şi cercetare bibliografică
 23. 23. Cota topografică III 14703 III 14703 III 14653 cifrele romane indică formatul cărţii (dat de înălţimea acesteia); cazul de faţă cartea are între 23-26 cm şi este la formatul III III 14653 III 14672 III 14681 III 14690 III 14690 III 14690 Analiza cotei de raft: în secţiile de imprumut III 14653 Grupul de cifre arabe indică locul de ordine al titlului cărţii respective printre celelalte de la acelaşi format. Sursa: http://www.library.usyd.edu.au/elearning/print/iResearch_Print_FindThatBook.pdf 23 Biblioteca Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi - Compartimentul Referinţe şi cercetare bibliografică
 24. 24. Localizarea articolelor revistelor în căutarea tradiţională Catalog tematic industrie alimentară De reţinut! Toate revistele din domeniul industrie alimentară se află localizate la sediul central al bibliotecii, sala de lectură I. 24 Biblioteca Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi - Compartimentul Referinţe şi cercetare bibliografică
 25. 25. Localizarea articolelor revistelor în căutarea tradiţională articolul gazda (revista) Articolul identificat se găseşte la sediul central, sala de lectură I, în revista de industrie alimentară Hlebopekarnaia i konditerskaia promîslennost, nr. 6 din anul 1970, la pag. 27. Când vă interesează un articol de revistă, notaţi-vă: 1. cota revistei; 2. titlul revistei; 3. colecţia (volumul, numărul, anul apariţiei); 4. autorul, titlul şi paginile articolului. Biblioteca Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi - Compartimentul Referinţe şi cercetare bibliografică 25
 26. 26. Localizarea publicaţiilor utilizând instrumentele bibliografice Căutarea publicaţiilor noi intrate în domeniul „educaţie” Localizarea publicaţiilor noi intrate în domeniul „educaţie” 26 Biblioteca Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi - Compartimentul Referinţe şi cercetare bibliografică
 27. 27. Localizarea publicaţiilor utilizând instrumentele bibliografice Căutarea publicaţiilor noi intrate în lista de titluri Localizarea titlului căutat (la numărul curent al înregistrării bibliografice) Exemplu de localizare utilizând metoda căutării in indexul de titluri 27 Biblioteca Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi - Compartimentul Referinţe şi cercetare bibliografică
 28. 28. AVEŢI ÎNTREBĂRI? CONTACTAŢI-MĂ! Lenuţa URSACHI Compartimentul Referinţe şi cercetare bibliografică Str. Domnească nr. 47, cod 800008, Galaţi, România Telefon: +40 336 130 134 Fax: +40 236 461 353 www.lib.ugal.ro E-mail: lenuta.ursache@ugal.ro www.wix.com/lursachi/budjg_referinte
 • bibliotecibihorene

  Jul. 4, 2012

Localizarea tradiţională a publicaţiilor Bibliotecii Universităţii "Dunărea de Jos" din Galaţi de Lenuţa Ursachi este licenţiat printr-o Licenţă Creative Commons Atribuire 3.0 Ne-adaptată

Views

Total views

2,611

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

282

Actions

Downloads

0

Shares

0

Comments

0

Likes

1

×