Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Istorie şi memorie locală în activitatea bibliotecii: tendinţe autohtone şi străine

344 views

Published on

Conferinta anuală: Descoperă, Conectează, Arhivează la Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” de la 21.10.2015.

Călimara ideilor: Arhivează!
Sesiunea va include prezentări despre proiecte ce susțin valorificarea și promovarea conținutului local, național, atât prin utilizarea tehnologiilor, cât și prin alte modalități.

Prezantarea Istorie şi memorie locală în activitatea bibliotecii: tendinţe autohtone şi străine a fost prezentată de Irina Tutun, bibliotecar principal, Departamentul „Memoria Chișinău”.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Istorie şi memorie locală în activitatea bibliotecii: tendinţe autohtone şi străine

 1. 1. Istorie şi memorie locală în activitatea bibliotecii: tendinţe autohtone şi străine Tutun Irina Departamentul Memoria Chişinăului
 2. 2. Direcţii de activitate • selectarea, acumularea şi prelucrarea informaţiei cu caracter local • cercetarea şi conservarea documentelor referitioare la trecutul şi prezentul comunităţii • oferirea accesului la informaţii legate de viaţa politică, economică şi culturală a localităţii • elaborarea publicaţiilor cu caracter local (ghiduri, calendare, bibliografii, materiale promoţionale, excursii virtuale etc.) • organizarea activităţilor culturale şi ştiinţifice pentru promovarea patrimoniului local • implicarea cetăţenilor în crearea memoriei comunitare şi încurajarea donaţiilor
 3. 3. Tipuri de documente incluse în colecţiile locale • Cărţi • Ediţii periodice • Materiale foto şi video • Materiale de arhivă • Hărţi şi materiale ilustrative • Pliante şi broşuri • Diverse documente oficiale • Baze de date cu conţinut local (ex.Monitor de Chişinău) Alte tipuri • Produse filatelice cu simbolică locală • Obiecte decorative, suvenire • Numismatică (monede jubliare, insigne) • Pinacotecă (picturi, minipicturi, grafică) • Resurse electronice (bloguri, pagini pe site-urile bibliotecilor, publicaţii digitizate, mape tematice electronice)
 4. 4. Subdiviziuni responsabile de istoria locală în diferite ţări • Memoria Chişinăului (BM “B.P. Hasdeu”, Chişinău) • Istorie locală (România, Franţa, Anglia) • Memorie şi cunoaştere locală (România, Cluj) • Colecţie de istorie locală; Colecţie de istorie şi cultură locală (Franţa) • Colecţii speciale (Belgia) • Pragensia (Cehia) • Varsaviana (Polonia) • Colecţia Budapesta (Ungaria) • Краеведение (Rusia) • Петербурговедение (Rusia, Sankt Petersburg)
 5. 5. Direcţia locală în structura bibliotecilor • Bibliotecă/filială separată • Departament/centru în cadrul bibliotecii • Serviciu în cadrul bibliotecii • Colţişor local • Rafturi speciale (la biblioteci mici)
 6. 6. România • Proiectul Istoria locală@biblioteca ta publică include 5 judeţe, şi este o bază de date complexă, cu informaţii care combină textul şi multimedia.
 7. 7. Biblioteca Judeţeană “O. Goga” Cluj Memorie şi cunoaştere locală • Istoricul oraşului • Biserici • Clădiri • Instituţii • Monumente istorice • Parcuri şi grădini • Personalităţi locale • Străzi, etc.
 8. 8. Franţa • Cluburi şi cercuri de istorie locală în cadrul bibliotecilor (КЛИК, filiala Lomonosov) • Activităţi culturale şi ştiinţifice pentru promovarea patrimoniului local • Arhive de fotografii (Pointe- Claire), Filiala Mangher “Кишинев в семейном альбоме” • Acţiuni de sensibilizare a comunităţii • Expoziţii cu caracter local
 9. 9. Italia • Personalităţi celebre şi familii de nobili etc. • Colecţii de cărţi culinare locale (recete regionale) (Chişinău delicios) • Cartografie • Casa della Memoria e della Storia (Roma)
 10. 10. Belgia Colecţii speciale: • Istoria locală • Scriitori belgieni • Cultura urbană • Biblioteca gastronomică
 11. 11. Cehia • Pragensia – subdiviziune specializată, unde este concentrată toată informaţia despre Praga • 1333 documente referitoare la Praga publicate în CE, cu imaginea cărţii şi adnotarea desfăşurată • Tema lunii octombrie – Praga în bibliotecă (Decada Oraşul meu)
 12. 12. Polonia • Varşaviana Ungaria • Colecţia Budapesta
 13. 13. Ucraina Отдел краеведческой литературы и библиографии • Cărţi vechi şi rare • Biobibliografii • Femei Kievene • Kiev în paginile ediţiilor periodice • Cărţi noi despre Kiev - anuar • Blog “Как не любить тебя мой Киев...”, • Activităţi culturale şi ştiinţifice
 14. 14. Rusia Краеведение (Петербуговедение) • Publicaţii bibliografice • Calendarul datelor şi evenimentelor locale • Activităţi culturale şi ştiinţifice pentru promovarea patrimoniului local • Excursii prin oraş • Sankt Petersburg: baze de date locale Peterburgul în bibliotecile şi muzeele oraşului; Străzile şi clădirile Peterburgului; Sculptura orăşenească etc.
 15. 15. Moldova • Colecţia Chişinău • Bibliografia municipiului Chişinău • Biobibliografii ale personalităţilor chişinăuiene • Chişinăul literar şi artistic: în literatură, pictură, muzică • Ghiduri, calendare, pliante etc. • Blogul “Chişinău, oraşul meu” • Baza de date Analitica
 16. 16. Concluzii • Valorificarea patrimoniului local este una din misiunile de bază ale bibliotecilor şi are o importanţă deosebită atât în bibliotecile marilor oraşe, cât şi în bibliotecile din localităţile mici.
 17. 17. Mulţumesc!

×