Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bibliometria pe intelesul tuturor

1,046 views

Published on

Materialul se inscrie in seria tutorialelor de cultura informatiei.

Published in: Education
 • Be the first to comment

Bibliometria pe intelesul tuturor

 1. 1. BIBLIOMETRIA PE ÎNŢELESUL TUTUROR Bibliotecar, Lenuţa Ursachi Tutoriale de cultura informaţiei
 2. 2. CUPRINS  Aspecte generale  Indicatorii bibliometrici pentru publicaţii  Clasificarea revistelor ştiinţifice  Indicatorii bibliometrici pentru articole  Indicatorii bibliometrici pentru autori  Altmetrics  Webometrics 2/23/2015Lenuţa Ursachi - Bibliometria pe înţelesul tuturor 2
 3. 3. Aspecte generale BIBLIOMETRIA este ştiinţa care se ocupă cu măsurarea cantitativă a cercetării ştiinţifice. SCOPUL Indică influenţa sau interesul pe care îl prezintă în cadrul domeniului de cercetare. CUM Calculul indicatorilor se face prin intermediul bazelor de date bibliografice. Indicatorii bibliometrici diferă de la o bază de date la alta. Unii indicatori bibliometrici sunt specifici pentru o anumită bază de date. Imagine preluată de pe: http://chsa.org.pl/category/twojemiasto/katowice/ 2/23/2015Lenuţa Ursachi - Bibliometria pe înţelesul tuturor 3
 4. 4. Factorul de impact permite aprecierea relativă a impactului (importanţei) unei reviste. indică frecvenţa cu care articolele din revistă sunt citate se generează folosind datele din Web of Science se găseşte în Journal Citation Reports sau pe pagina web a revistei. Indicatorii bibliometrici pentru publicaţii 2/23/2015Lenuţa Ursachi - Bibliometria pe înţelesul tuturor 4
 5. 5. Exerciţiu: Aflarea factorului de impact pentru revistele româneşti (este acelaşi lucru cu aflarea revistelor din România cotate ISI) Algoritm: Intră pe pagina web a bibliotecii, www.lib.ugal.ro Click Baze de date Click Baze de date abonate Click Journal Citation Reports Indicatorii bibliometrici pentru publicaţii 2/23/2015Lenuţa Ursachi - Bibliometria pe înţelesul tuturor 5
 6. 6. Click Journal Citation Reports (sus) Click JCR Science Edition Click View a group of journals by Click Country/Territory Click Romania Indicatorii bibliometrici pentru publicaţii 2/23/2015Lenuţa Ursachi - Bibliometria pe înţelesul tuturor 6
 7. 7. Reviste româneşti cotate ISI (ordonare implicită, după titul revistei) Reviste româneşti cotate ISI (sortare după factorul de impact) Indicatorii bibliometrici pentru publicaţii 2/23/2015Lenuţa Ursachi - Bibliometria pe înţelesul tuturor 7
 8. 8. Factorul de impact aprecierea relativă a impactului unei reviste în Web of Science frecvenţa cu care sunt citate articolele foloseşte datele din Web of Science produs Thomson Reuters sursa: Journal Citation Reports (abonament) SCImago Journal Rank (SJR) indică prestigiul revistei în Scopus foloseşte datele din Scopus permite ierarhizarea revistelor după titlu sau ţară produs Elsevier sursa: pagina web SJR (gratuit) Indicatorii bibliometrici pentru publicaţii 2/23/2015Lenuţa Ursachi - Bibliometria pe înţelesul tuturor 8
 9. 9. 9 Exerciţiu: Aflarea SJR pentru revistele româneşti. Algoritm: Caută SCImago cu un motor de căutare Accesează http://www.scimagojr.com Click Journal Rankings Click Romania (din butonul Country) salvează rezultatele Indicatorii bibliometrici pentru publicaţii 2/23/2015Lenuţa Ursachi - Bibliometria pe înţelesul tuturor
 10. 10. Analiza bibliometrică după ţară (România) Indicatorii bibliometrici pentru publicaţii 2/23/2015Lenuţa Ursachi - Bibliometria pe înţelesul tuturor 10
 11. 11. Factorul de impact aprecierea relativă a impactului unei reviste în Web of Science frecvenţa cu care sunt citate articolele foloseşte datele din Web of Science produs Thomson Reuters sursa: Journal Citation Reports (abonament) SCImago Journal Rank (SJR) indică prestigiul revistei în Scopus foloseşte datele din Scopus permite ierarhizarea revistelor după titlu sau ţară produs Elsevier sursa: pagina web SJR (gratuit) Source Normalized Impact per Paper (SNIP) ia în calcul frecvenţa citărilor dintr-un domeniu foloseşte datele din Scopus produs Elsevier sursa: pagina web SNIP (gratuit); Scopus Indicatorii bibliometrici pentru publicaţii 2/23/2015Lenuţa Ursachi - Bibliometria pe înţelesul tuturor 11
 12. 12. Exerciţiu: Aflarea SNIP pentru revistele în care a publicat Ursachi L. de la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi. 1 2 3 Algoritm: 1. Introdu termenii de căutare (autor, afiliere) 2. Click pe titlul revistei din lista rezultatelor afişate 3. În pagina revistei sunt menţionaţi SJR şi SNIP Indicatorii bibliometrici pentru publicaţii 2/23/2015Lenuţa Ursachi - Bibliometria pe înţelesul tuturor 12
 13. 13. Factorul de impact aprecierea relativă a impactului unei reviste în Web of Science frecvenţa cu care sunt citate articolele foloseşte datele din Web of Science produs Thomson Reuters sursa: Journal Citation Reports (abonament) SCImago Journal Rank (SJR) indică prestigiul revistei în Scopus foloseşte datele din Scopus permite ierarhizarea revistelor după titlu sau ţară produs Elsevier sursa: pagina web SJR (gratuit) Source Normalized Impact per Paper (SNIP) urmăreşte frecvenţa citărilor dintr-un domeniu foloseşte datele din Scopus produs Elsevier sursa: pagina web SNIP (gratuit); Scopus Eigenfactor foloseşte o metodologie similară SJR foloseşte datele din Web of Science produs Thomson Reuters sursa: Journal Citation Reports Indicatorii bibliometrici pentru publicaţii 2/23/2015Lenuţa Ursachi - Bibliometria pe înţelesul tuturor 13
 14. 14. Reviste româneşti cotate ISI (ordonare implicită, după titul revistei) Reviste româneşti cotate ISI (sortare după scorul Eigenfactor) Exerciţiu: Aflarea scorului Eigenfactor pentru revistele româneşti. Algoritm: Urmăreşte paşii descrişi în slide-urile 5-6 Sortează lista rezultatelor după Eigenfactor Score Indicatorii bibliometrici pentru publicaţii 2/23/2015Lenuţa Ursachi - Bibliometria pe înţelesul tuturor 14
 15. 15. Scorul relativ de influenţă Index Copernicus Value Reprezintă raportul dintre scorul de influenţă al articolelor unei reviste şi scorul de influenţă referinţă corespunzător revistei. Scorul de influenţă (”article influence score”) este calculat de Thomson Reuters în Journal Citation Reports. Acest indicator este important pentru eligibilitatea titlurilor cadrelor didactice din învăţământul universitar, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare şi a atestatului de abilitare. Scorul relativ de influenţă al revistelor se găseşte pe site-ul UEFISCDI, la adresa: http://uefiscdi.gov.ro/articole/3055/Scorul-relativ-de-influenta.html Index Copernicus – este o platformă internaţională şi specializată pentru promovarea rezultatelor ştiinţifice; permite colaborarea între cercetători şi edituri de reviste ştiinţifice. IC Journal Master List – este o bază de date care indexează peste 13,000 reviste din lume (dintre care, 1200 reviste sunt din Polonia) Metodologia de calcul pentru ICV este disponibilă la: http://jml2012.indexcopernicus.com/page.php?page=3 Indicatorii bibliometrici pentru publicaţii 2/23/2015Lenuţa Ursachi - Bibliometria pe înţelesul tuturor 15
 16. 16. Scorul relativ de influenţă Journal Citation Reports (Article Influence Score) UEFISCDI (Scorul relativ de influenţă) Indicatorii bibliometrici pentru publicaţii 2/23/2015Lenuţa Ursachi - Bibliometria pe înţelesul tuturor 16
 17. 17. ICV pentru revistele româneşti Algoritm de căutare: Caută IC Journal Master List cu ajutorul unui motor de căutare (Google) Selectează din butonul Country „Romania” Indicatorii bibliometrici pentru publicaţii 2/23/2015Lenuţa Ursachi - Bibliometria pe înţelesul tuturor 17
 18. 18. • Matematică • Ştiinţe ale naturii • Ştiinţe inginereşti • Ştiinţe biomedicale • Ştiinţe juridice • Sociologie, ştiinţe politice şi administrative • Ştiinţe economice • Ştiinţele educaţiei • Educaţie fizică şi sport • Arte • Filologie • Filozofie • Istorie şi studii culturale • Teologie Analiza pe baza criteriilor de abilitare Reviste cotate ISI Reviste indexate în ERA Journal List: • Categoria A • Categoria B Reviste cotate ISI Reviste indexate în BDI Reviste indexate ISI Reviste indexate ERIH • INT1 • INT2 • NAT Reviste clasificate CNCS: • Categoria A • Categoria B • Categoria C Clasificarea revistelor ştiinţifice 2/23/2015Lenuţa Ursachi - Bibliometria pe înţelesul tuturor 18
 19. 19. ERA Journal List ERIH CNCS Clasificarea revistelor în 2013: http://www.cncs-nrc.ro/evaluarea-publicatiilor-stiintifice/rezultate- evaluare-revisteedituricolectii/clasificare-reviste/clasificare-reviste/ Clasificarea revistelor în 2011: https://www2.esf.org/asp/ERIH/Foreword/search.asp/ Clasificarea revistelor în 2012: http://www.arc.gov.au/era/era_2012/era_journal_list.htm • Ştiinţe inginereşti • Arte şi ştiinţe umaniste • Arte şi ştiinţe umaniste Clasificarea revistelor ştiinţifice 2/23/2015Lenuţa Ursachi - Bibliometria pe înţelesul tuturor 19
 20. 20. Indică de câte ori a fost citat un articol de un alt cercetător. Se găseşte în: Web of Science Scopus Google academic Publish or Perish Ce reprezintă? Unde se găseşte? NUMĂRUL CITĂRILOR Indicatorii bibliometrici pentru articole 2/23/2015Lenuţa Ursachi - Bibliometria pe înţelesul tuturor 20
 21. 21. Numărul citărilor în Web of Science Numărul citărilor Rafinarea căutării Indicatorii bibliometrici pentru articole 2/23/2015Lenuţa Ursachi - Bibliometria pe înţelesul tuturor 21
 22. 22. Rafinarea căutării Numărul citărilor Numărul citărilor în Scopus Indicatorii bibliometrici pentru articole 2/23/2015Lenuţa Ursachi - Bibliometria pe înţelesul tuturor 22
 23. 23. Numărul citărilor în Google Scholar Rafinarea căutării Numărul citărilor Indicatorii bibliometrici pentru articole 2/23/2015Lenuţa Ursachi - Bibliometria pe înţelesul tuturor 23
 24. 24. Numărul citărilor în Publish or Perish Numărul citărilor Indicatorii bibliometrici pentru articole 2/23/2015Lenuţa Ursachi - Bibliometria pe înţelesul tuturor 24
 25. 25. Limitările din Google academic Algoritm de calcul al citărilor necunoscut citările sunt relevante sau de calitate? Număr mai mare de citări citări mai multe în Google academic faţă de Web of Science Căutarea este limitată Google academic nu caută şi în abonamentele bibliotecii Opţiuni de rafinare limitate Google academic nu are numărul de opţiuni din WoS Indicatorii bibliometrici pentru articole 2/23/2015Lenuţa Ursachi - Bibliometria pe înţelesul tuturor 25
 26. 26. 26 Reprezintă numărul de lucrări (n) care au n sau mai multe citări Se găseşte în: Web of Science Scopus Publish or Perish Ce reprezintă? Unde se găseşte? INDICELE HIRSCH (h-index) Exemplu: h-index=7 (autorul are 7 lucrări , fiecare din ele având 7 sau mai multe citări) Indicatorii bibliometrici pentru autori 2/23/2015Lenuţa Ursachi - Bibliometria pe înţelesul tuturor
 27. 27. Aflarea h-index în Web of Science Indicatorii bibliometrici pentru autori 2/23/2015Lenuţa Ursachi - Bibliometria pe înţelesul tuturor 27
 28. 28. Aflarea h-index în Scopus Indicatorii bibliometrici pentru autori 2/23/2015Lenuţa Ursachi - Bibliometria pe înţelesul tuturor 28
 29. 29. •Software gratuit de analiza citărilor •Utilizează datele din Google academic şi Microsoft Academic Search •Analiza citărilor este mai cuprinzătoare Publish or Perish Indicatorii bibliometrici pentru autori 2/23/2015Lenuţa Ursachi - Bibliometria pe înţelesul tuturor 29
 30. 30. Panoul de navigare Zona rezultatelor găsite Zona indicatorilor bibliometrici Zona de interogare Interfaţa Publish or Perish Bifează toate lucrările relevante cu ajutorul butoanelor check/uncheck Bifează lucrările relevante Acest buton va folosi softul PoP Acest buton va direcţiona căutarea către Google academic Scrie numele autorului Ex.: „georgescu lp” va conduce la aceleaşi rezultate ca şi în cazul „lp georgescu” Atenţie! Autorul ar putea să nu folosească întotdeauna aceleaşi iniţiale, prin urmare încearcă şi „l georgescu” Alege sursa rezultatelor (cu Google Scholar sau Microsoft Academic Search) Indicatorii bibliometrici pentru autori 2/23/2015Lenuţa Ursachi - Bibliometria pe înţelesul tuturor 30
 31. 31. Importul citărilor din WoS şi Scopus în PoP şi analiza comparativă Analiza citărilor în Publish or Perish (cu Google Scholar) Analiza citărilor în Scopus şi Web of Science h-index Indicatorii bibliometrici pentru autori 2/23/2015Lenuţa Ursachi - Bibliometria pe înţelesul tuturor 31
 32. 32. Analiza citărilor cu Microsoft Academic Search Indicatorii bibliometrici pentru autori 2/23/2015Lenuţa Ursachi - Bibliometria pe înţelesul tuturor 32
 33. 33. Indică cât de departe şi cât de larg a fost răspândit conţinutul unei lucrări pe web. Indică în ce măsură a fost acordată atenţie unui aspect al cercetării, dar nu indică dacă această „atenţie” este una pozitivă sau negativă. Sursa: http://altmetrics.org/manifesto/ Altmetrics 2/23/2015Lenuţa Ursachi - Bibliometria pe înţelesul tuturor 33
 34. 34. Este un instrument care poate fi utilizat în completarea bibliometriei, dar NU o înlocuieşte! Sursa: http://blog.scielo.org/es/2013/08/14/altmetrics-altmetricas- altmetrias-nuevas-perspectivas-sobre-la-visibilidad-y-el-impacto- de-la-investigacion-cientifica/ Conţinutul lucrării tale ar putea fi semnalat : pe reţelele de socializare: Facebook Twitter Google+ pe bloguri în biblioteci de managementul referinţelor: Mendeley Zotero, Connotea EndNote Altmetrics 2/23/2015Lenuţa Ursachi - Bibliometria pe înţelesul tuturor 34
 35. 35. „analiza citărilor” pe reţelele de socializare Altmetrics articolul analizat 2/23/2015Lenuţa Ursachi - Bibliometria pe înţelesul tuturor 35
 36. 36. Academic Ranking of World Universities Indicatorii care stau la baza ierarhizării universităţilor sunt: laureaţi Nobel; medaliaţi în domeniu; cercetători Highly Cited; lucrări publicate în Nature sau Science număr mare de lucrări indexate în: Science Citation Index- Expanded (SCIE) şi Social Science Citation Index (SSCI) Webometrics 2/23/2015Lenuţa Ursachi - Bibliometria pe înţelesul tuturor 36
 37. 37. În top 500, România este reprezentată de Universitatea Babeş-Bolyai Webometrics 2/23/2015Lenuţa Ursachi - Bibliometria pe înţelesul tuturor 37
 38. 38. Ranking Web of Universities Indicatorii care stau la baza ierarhizării universităţilor lumii sunt: •volumului de conţinut web (pagini web şi fişiere); •vizibilităţii şi impactului publicaţiilor web deţinute (de câte ori este menţionat linkul lor pe web). Webometrics 2/23/2015Lenuţa Ursachi - Bibliometria pe înţelesul tuturor 38
 39. 39. Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi în Ranking Web of Universities Webometrics 2/23/2015Lenuţa Ursachi - Bibliometria pe înţelesul tuturor 39
 40. 40. 1. Altmetric - We Make Article Level Metrics Easy [Internet]. [cited 2014 Jul 3]. Available from: http://www.altmetric.com/ 2. Bibliometrics [Internet]. University of Portsmouth Library. [cited 2014 Jul 3]. Available from: http://www.port.ac.uk/library/help/research/Bibliometrics/ 3. ERA 2012 Journal and Conference Lists [Internet]. Australian Research Council. [cited 2014 Jul 4]. Available from: http://www.arc.gov.au/era/era_2012/era_journal_list.htm 4. European Reference Index for the Humanities (ERIH) [Internet]. European Science Foundation. [cited 2014 Jul 4]. Available from: http://www.esf.org/index.php?id=4813 5. Evaluarea publicatiilor stiintifice [Internet]. CNCS (Consiliul Ştiinţific al Cercetării Ştiinţifice). [cited 2014 Jul 4]. Available from: http://www.cncs-nrc.ro/evaluarea-publicatiilor-stiintifice/ 6. Evaluation methodology [Internet]. Index Copernicus Journals Master List. [cited 2014 Jul 3]. Available from: http://jml2012.indexcopernicus.com/page.php?page=3 7. Methodology [Internet]. Ranking Web of Universities. [cited 2014 Jul 3]. Available from: http://www.webometrics.info/en/Methodology 8. Methodology [Internet]. Academic Ranking of World Universities. [cited 2014 Jul 4]. Available from: http://www.shanghairanking.com/ARWU-Methodology-2013.html 9. Microsoft Academic Search [Internet]. [cited 2014 Jul 3]. Available from: http://academic.research.microsoft.com/ 10. Publish or Perish [Internet]. [cited 2014 Jul 3]. Available from: http://www.harzing.com/pop.htm 11. Scimago Journal & Country Rank [Internet]. [cited 2014 Jul 3]. Available from: http://www.scimagojr.com/index.php 12. Scorul relativ de influenta [Internet]. Unitatea Executiva Pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii. [cited 2014 Jul 4]. Available from: http://uefiscdi.gov.ro/articole/3055/Scorul-relativ-de-influenta.html Bibliografie 2/23/2015Lenuţa Ursachi - Bibliometria pe înţelesul tuturor 40
 41. 41. CONTACTAŢI-MĂ! AVEŢI ÎNTREBĂRI? Lenuţa URSACHI Compartimentul Referinţe şi cercetare bibliografică Str. Domnească nr. 47, cod 800008, Galaţi, România Telefon: +40 336 130 134 Fax: +40 236 461 353 E-mail: lenuta.ursachi@ugal.ro

×