SlideShare a Scribd company logo
1 of 16
Download to read offline
Tutoriale Cultura Informaţiei

BIBLIOGRAFIA.
ASPECTE UTILE PENTRU DEZVOLTAREA UNEI
TEME DE CERCETARE

Bibliotecar,
Lenuţa URSACHI
CUPRINS
 Aspecte generale
 Cum recunoaştem tipul documentului dintr-o bibliografie?
 Cum extragem elementele bibliografice pentru întocmirea unei

bibliografii?
 Tipuri de bibliografii utilizate
 Note de subsol. Note finale. Paranteze în text
 Reguli de redactare a notelor
 Abrevieri standard
 Plasarea citărilor în text. Plasarea bibliografiei într-o lucrare
2
Biblioteca Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi - Compartimentul Referinţe şi cercetare bibliografică
Aspecte generale
Ce este o bibliografie?
o listă alfabetică de cărţi, articole, resurse electronice, pe care le foloseşti în realizarea unei lucrări;
o listă de surse consultate pentru documentarea asupra unui subiect specific.

De ce întocmim o bibliografie?
pentru a aduce la cunoştinţă sursele pe care le-am folosit şi a da posibilitatea
cititorilor de a le consulta, garantând astfel acurateţea lucrării întocmite.

Ce se întâmplă dacă nu ataşăm o bibliografie?
Putem fi acuzaţi de plagiat.
Din contră, ataşarea unei bibliografii arată că am realizat o muncă de
cercetare şi de documentare pentru întocmirea lucrării.
Care sunt elementele bibliografice ale unei referinţe?
autorul/autorii; titlul resursei; formatul (online pentru
resursele Internet); datele de publicare (loc, editură, an);
titlul unităţii gazdă (carte sau serial); numărul serialului (în
cazul periodicelor); paginaţia; adresa web şi data accesării
(pentru resurse Internet).

3
Biblioteca Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi - Compartimentul Referinţe şi cercetare bibliografică
Cum recunoaştem tipul documentului dintr-o
bibliografie?

Wenham, S.R. Applied photovoltaics. 2nd edition. London: Earthscan, 2007.
RUSU, Liviu. Însemnări despre Titu Maiorescu. Viaţa românescă, XVI, nr. 5, mai, 1963, p. 64-88.

CARTE

ARTICOL
REVISTĂ

DOCUMENT
ONLINE

London South Bank University, 2009. How to do your Referencing: Numerical Style
[online]. Available at: http://www.lsbu.ac.uk/library/helpsheets/hs28.pdf [cited 28
December 2010]

Notă: Află mai multe pe tutorial Citarea surselor de informare.
4
Biblioteca Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi - Compartimentul Referinţe şi cercetare bibliografică
Cum extragem elementele bibliografice pentru
întocmirea unei bibliografii?

Coperta cărţii

JAMES, Henry. The Ambassadors. Rockville: Serenity, 2009.

Pagina de titlu – prima pagină după copertă
titlul cărţii

C
A
R
T
E

autorul cărţii
editura

locul

Dacă datele de publicare nu sunt
vizibile pe pagina de titlu, ele se
regăsesc:
• pe verso-ul paginii de titlu;
• la căsuţa tipografică (de la
sfârşitul cărţii)

data de publicare
Sursa: http://content.easybib.com/students/citation-guide/mla/book/

Biblioteca Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi - Compartimentul Referinţe şi cercetare bibliografică

5
Cum extragem elementele bibliografice pentru
întocmirea unei bibliografii?

volum

număr

anul

titlul revistei: American Journal of Political Science

JACOBY, William G. Public Attitudes Toward Government Spending. American
Journal of Political Science, vol. 32, nr. 2, mai 1994, p. 336-361.

A
R
T
I
C
O
L

titlul articolului: Public Attitudes Toward Government Spending

autorul articolului: William G. Jacoby

paginile: p. 336-361
(menţionate în subsolul paginii reviste)

Sursa: http://content.easybib.com/students/citation-guide/mla/journal/

Biblioteca Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi - Compartimentul Referinţe şi cercetare bibliografică

6
Cum extragem elementele bibliografice pentru
întocmirea unei bibliografii?

pagina web

titlul articolului

W
E
B

SATALKAR, Bhakti. Water aerobics. Buzzle.com [web].
Buzzle.com, 15 iulie 2010. [citat 16 iulie 2010].
autorul articolului

data publicării

autorul paginii: Buzzle.com
data accesării: data când a fost citit articolul

Sursa: http://content.easybib.com/students/citation-guide/mla/website/

Notă: Află mai multe pe tutorial Citarea surselor de informare.
Biblioteca Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi - Compartimentul Referinţe şi cercetare bibliografică

7
Tipuri de bibliografii utilizate

A. Bibliografia selectivă
Cuprinde
lista
surselor
de
informare citate în lucrarea
ştiinţifică, organizată numeric, în
ordinea succesiunii în text.

Cele mai utilizate
bibliografii
B. Bibliografia exhaustivă
Cuprinde
lista
surselor
de
informare
consultate
şi
nu
neapărat
citate,
organizată
alfabetic, după numele autorului
sau titlul lucrării.
Imagine preluată de pe: http://charteo.com/index.php?lang=1&

8
Biblioteca Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi - Compartimentul Referinţe şi cercetare bibliografică
Note de subsol. Note finale. Paranteze în text
Notele de subsol
- citarea surselor se face prin indicarea cu cifre care
trimit în subsolul paginii - sursele citate (autor,
titlu, date publicare şi numărul paginii/plaja de
pagini)
- notele de subsol: între 1-3/pagină;
- metoda cea mai utilizată.
Algoritm de lucru, utilizând procesorul de text Word:
1. Insert – Footnote/Endnote
2. Selectare opţiune Numbering: „Automatic”
3. Selectare opţiune tip notă: “Footnote”
4. OK
5. Tastarea în zona notei de subsol a datelor
bibliografice ale sursei citate.

9
Biblioteca Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi - Compartimentul Referinţe şi cercetare bibliografică
Note de subsol. Note finale. Paranteze în text
Notele finale
Exemplu (Stilul MLA)
- citarea surselor se face prin indicarea cu cifre care
trimit la sfârşitul articolului/cărţii vizualizând
sursele citate
- când notele de subsol ocupă mult spaţiu;
- metodă mai puţin recomandabilă.
Algoritm de lucru utilizând procesorul de text Word:
1. Insert – Footnote/Endnote
2. Selectare opţiune Numbering: „Automatic”
3. Selectare opţiune tip notă: “Endnote”
4. OK
5. Tastarea în zona notei finale a datelor
bibliografice ale sursei citate.

The World Book Encyclopedia
defines Taboo as "an action,
object, person, or place forbidden
by law or culture."1
1

Alan Dundes, "Taboo," World Book
Encyclopedia. 2000 ed.

10
Biblioteca Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi - Compartimentul Referinţe şi cercetare bibliografică
Note de subsol. Note finale. Paranteze în text
număr pagină
citarea se face în cadrul
aceleiaşi propoziţii, iar
referirea este la aceeaşi
lucrare
(145)

Paranteze în text

- citarea surselor se face între
paranteze pătrate sau rotunde,
la sfârşitul paragrafului.

autor şi număr pagină
în bibliografie este citată
doar o lucrare a autorului
respectiv
(Smith 145)

autor, cuvinte din titlu, număr
pagină
în bibliografie sunt citate mai multe
lucrări ale aceluiaşi autor
(Smith. Journey Home 145)

titlu şi număr pagină
dacă nu există autor
(Webster’s
Dictionary 1990)

cifre arabe între
paranteze pătrate
[3]

Exemplu (Stilul MLA)
Imagine preluată de pe: http://charteo.com/index.php?lang=1&

11
Biblioteca Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi - Compartimentul Referinţe şi cercetare bibliografică
Reguli de redactare a notelor
Numerele prezentate sub formă de
indici (note de subsol/note finale)
sau între paranteze, sunt inserate
în text la sfârşitul ideii citate.

Notele inserate în text sunt
plasate înainte de a enumera
o listă de idei citate.

Câteva reguli utile
în citarea publicaţiilor

În notele plasate în text
pot fi citate mai multe
surse de informare.

12
Biblioteca Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi - Compartimentul Referinţe şi cercetare bibliografică
Abrevieri standard
Ibid.

Alte reguli utile în citarea publicaţiilor

[1] E. Vijh. Latin for Dummies. New York: Academic, 1997, p. 23
[2] Ibid.
[3] Ibid., p. 29

ibid. = Ibidem
în acelaşi document

Id.
[1] J.A. Macgillivray. Sir Arthur Evans and the Archaeology of
the Minoan Myth. New York: Hill & Wang, 2000.
[2] Id. Astral Labyrinth : Archaeology of the Greek Sky. Sutton
Pub, 2003.

id. = Idem
de acelaşi autor
loc. cit. = Loco citato
titlul şi pagina documentului citat anterior
în acelaşi document

loc. cit.
[1] R. Millan. Art of latin Grammar. New York: Academic, 1997,
p. 23.
[2] G. Wiki. Blah and its uses. Old York: Blah Ltd., 2000, p. 12
[3] Millan, loc. cit.

op. cit. = Opus citatum
titlul şi autorul citat anterior

op. cit.

Apud
citarea aparţine altei persoane

[1] R. Millan. Art of latin Grammar. New York: Academic, 1997,
p. 23.
[2] G. Wiki. Language and its uses. London: Blah Ltd., 2000, p.
17
[3] Millan, op. cit., p. 5

Imagine preluată de pe: http://charteo.com/index.php?lang=1&

Apud

Mircea Regneală. Studii de biblioteconomie. Contanţa: Ex Ponto,
2000, p. 19. Apud: Ionel Enache. Biblioteconomie: suport de curs.
Bucureşti: Editura Universităţii din Bucureşti, 2001, p. 17.
(Ionel Enache l-a citat pe Mircea Regneală)

Abrevieri standard
STAS 6443/1988

13
Biblioteca Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi - Compartimentul Referinţe şi cercetare bibliografică
Plasarea citărilor în text. Plasarea bibliografiei
într-o lucrare

Citările

plasarea în text a citărilor

Notă: Află mai multe pe tutorial Citarea surselor de informare.
Biblioteca Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi - Compartimentul Referinţe şi cercetare bibliografică

14
Plasarea citărilor în text. Plasarea bibliografiei
într-o lucrare

Referinţa bibliografică

Bibliografia

plasată la sfârşitul lucrării/
cărţii / capitolului

15
Biblioteca Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi - Compartimentul Referinţe şi cercetare bibliografică
AVEŢI ÎNTREBĂRI?

CONTACTAŢI-MĂ!
Lenuţa URSACHI
Compartimentul Referinţe şi cercetare bibliografică
Str. Domnească nr. 47, cod 800008, Galaţi, România
Telefon: +40 336 130 134
Fax: +40 236 461 353
www.lib.ugal.ro
E-mail: lenuta.ursache@ugal.ro
www.wix.com/lursachi/budjg_referinte

16

More Related Content

What's hot

Cariera didactica intre_motivatie_si_performanta-moise_ion
Cariera didactica intre_motivatie_si_performanta-moise_ionCariera didactica intre_motivatie_si_performanta-moise_ion
Cariera didactica intre_motivatie_si_performanta-moise_ionsamsunge380
 
Importanta cartii in viata
Importanta cartii in viataImportanta cartii in viata
Importanta cartii in viataEliza Voinea
 
Cum sa-scrii-un-eseu
Cum sa-scrii-un-eseuCum sa-scrii-un-eseu
Cum sa-scrii-un-eseuIsidhor
 
Didactica educatie tehnologica
Didactica educatie tehnologicaDidactica educatie tehnologica
Didactica educatie tehnologicaCostin Florin
 
2 martie: Ziua Memoriei și Recunoștinței - Ziua de comemorare a celor căzuţi...
2 martie: Ziua Memoriei și Recunoștinței - Ziua de comemorare a celor căzuţi...2 martie: Ziua Memoriei și Recunoștinței - Ziua de comemorare a celor căzuţi...
2 martie: Ziua Memoriei și Recunoștinței - Ziua de comemorare a celor căzuţi...Biblioteca Drept
 
Alcătuirea unei flori ppt
Alcătuirea unei flori pptAlcătuirea unei flori ppt
Alcătuirea unei flori pptNicoleta Radu
 
Teza. chimie poluarea aerului
Teza. chimie poluarea aeruluiTeza. chimie poluarea aerului
Teza. chimie poluarea aeruluiCristalina Vațic
 
Ion Druță viața și activitatea
Ion Druță viața și activitateaIon Druță viața și activitatea
Ion Druță viața și activitateabiografiielectronice
 
Patrimoniul cultural al Republicii Moldova: de la realitate la necesitate
Patrimoniul cultural al Republicii Moldova: de la realitate la necesitatePatrimoniul cultural al Republicii Moldova: de la realitate la necesitate
Patrimoniul cultural al Republicii Moldova: de la realitate la necesitateGhenadie Sontu
 
Cum se face o carte?
Cum se face o carte?Cum se face o carte?
Cum se face o carte?Alba Iulia
 

What's hot (20)

Imaginea bibliotecii publice
Imaginea bibliotecii publiceImaginea bibliotecii publice
Imaginea bibliotecii publice
 
Cautarea traditionala a publicatiilor in biblioteca
Cautarea traditionala a publicatiilor in bibliotecaCautarea traditionala a publicatiilor in biblioteca
Cautarea traditionala a publicatiilor in biblioteca
 
Grigore Vieru
Grigore VieruGrigore Vieru
Grigore Vieru
 
Cariera didactica intre_motivatie_si_performanta-moise_ion
Cariera didactica intre_motivatie_si_performanta-moise_ionCariera didactica intre_motivatie_si_performanta-moise_ion
Cariera didactica intre_motivatie_si_performanta-moise_ion
 
Rezervația științifică „Codrii"
Rezervația științifică „Codrii"Rezervația științifică „Codrii"
Rezervația științifică „Codrii"
 
Dmitric Ecaterina - Lecturi profesionale
Dmitric Ecaterina - Lecturi profesionaleDmitric Ecaterina - Lecturi profesionale
Dmitric Ecaterina - Lecturi profesionale
 
Parameciul
ParameciulParameciul
Parameciul
 
Importanta cartii in viata
Importanta cartii in viataImportanta cartii in viata
Importanta cartii in viata
 
șEzatoarea sf. andrei
șEzatoarea sf. andreișEzatoarea sf. andrei
șEzatoarea sf. andrei
 
Cum sa-scrii-un-eseu
Cum sa-scrii-un-eseuCum sa-scrii-un-eseu
Cum sa-scrii-un-eseu
 
Didactica educatie tehnologica
Didactica educatie tehnologicaDidactica educatie tehnologica
Didactica educatie tehnologica
 
2 martie: Ziua Memoriei și Recunoștinței - Ziua de comemorare a celor căzuţi...
2 martie: Ziua Memoriei și Recunoștinței - Ziua de comemorare a celor căzuţi...2 martie: Ziua Memoriei și Recunoștinței - Ziua de comemorare a celor căzuţi...
2 martie: Ziua Memoriei și Recunoștinței - Ziua de comemorare a celor căzuţi...
 
Atelierul de comunicare
Atelierul de comunicareAtelierul de comunicare
Atelierul de comunicare
 
Alcătuirea unei flori ppt
Alcătuirea unei flori pptAlcătuirea unei flori ppt
Alcătuirea unei flori ppt
 
0 padurea
0 padurea0 padurea
0 padurea
 
Teza. chimie poluarea aerului
Teza. chimie poluarea aeruluiTeza. chimie poluarea aerului
Teza. chimie poluarea aerului
 
Prezentare STEM
Prezentare STEMPrezentare STEM
Prezentare STEM
 
Ion Druță viața și activitatea
Ion Druță viața și activitateaIon Druță viața și activitatea
Ion Druță viața și activitatea
 
Patrimoniul cultural al Republicii Moldova: de la realitate la necesitate
Patrimoniul cultural al Republicii Moldova: de la realitate la necesitatePatrimoniul cultural al Republicii Moldova: de la realitate la necesitate
Patrimoniul cultural al Republicii Moldova: de la realitate la necesitate
 
Cum se face o carte?
Cum se face o carte?Cum se face o carte?
Cum se face o carte?
 

Similar to Realizarea unei bibliografii

Activităţii prilejuite de consemnarea a 25 de ani de la fondarea Universităţi...
Activităţii prilejuite de consemnarea a 25 de ani de la fondarea Universităţi...Activităţii prilejuite de consemnarea a 25 de ani de la fondarea Universităţi...
Activităţii prilejuite de consemnarea a 25 de ani de la fondarea Universităţi...DIB ULIM
 
Nicolae Matcas biobibliografie
Nicolae Matcas biobibliografieNicolae Matcas biobibliografie
Nicolae Matcas biobibliografieCudlenco Maria
 

Similar to Realizarea unei bibliografii (15)

Activităţii prilejuite de consemnarea a 25 de ani de la fondarea Universităţi...
Activităţii prilejuite de consemnarea a 25 de ani de la fondarea Universităţi...Activităţii prilejuite de consemnarea a 25 de ani de la fondarea Universităţi...
Activităţii prilejuite de consemnarea a 25 de ani de la fondarea Universităţi...
 
Citarea surselor de informare
Citarea surselor de informareCitarea surselor de informare
Citarea surselor de informare
 
Lina Mihaluta - GOST 1.7.03
Lina Mihaluta - GOST 1.7.03Lina Mihaluta - GOST 1.7.03
Lina Mihaluta - GOST 1.7.03
 
Natalia Culicov: Biblioteca Ştiinţifică şi Bibliotecarul în presa tradiţional...
Natalia Culicov: Biblioteca Ştiinţifică şi Bibliotecarul în presa tradiţional...Natalia Culicov: Biblioteca Ştiinţifică şi Bibliotecarul în presa tradiţional...
Natalia Culicov: Biblioteca Ştiinţifică şi Bibliotecarul în presa tradiţional...
 
Norme de redactare
Norme de redactareNorme de redactare
Norme de redactare
 
Elementele redactionale ale unei lucrari stiintifice
Elementele redactionale ale unei lucrari stiintificeElementele redactionale ale unei lucrari stiintifice
Elementele redactionale ale unei lucrari stiintifice
 
Ana Nagherneac: Ghidul Bibliografului
Ana Nagherneac: Ghidul Bibliografului Ana Nagherneac: Ghidul Bibliografului
Ana Nagherneac: Ghidul Bibliografului
 
Terminologie
TerminologieTerminologie
Terminologie
 
Adella Cucu. Cercetări bibliometrice ale colecţiilor tipărite: studiu de caz
Adella Cucu. Cercetări bibliometrice ale colecţiilor tipărite: studiu de cazAdella Cucu. Cercetări bibliometrice ale colecţiilor tipărite: studiu de caz
Adella Cucu. Cercetări bibliometrice ale colecţiilor tipărite: studiu de caz
 
Nicolae Matcas biobibliografie
Nicolae Matcas biobibliografieNicolae Matcas biobibliografie
Nicolae Matcas biobibliografie
 
Rodica CAZACU - Procesul de cutterizare
Rodica CAZACU - Procesul de cutterizareRodica CAZACU - Procesul de cutterizare
Rodica CAZACU - Procesul de cutterizare
 
Natalia Culicov. Descrierea analitică a articolelor din publicaţii periodice ...
Natalia Culicov. Descrierea analitică a articolelor din publicaţii periodice ...Natalia Culicov. Descrierea analitică a articolelor din publicaţii periodice ...
Natalia Culicov. Descrierea analitică a articolelor din publicaţii periodice ...
 
Localizarea electronica a publicatiilor in biblioteca
Localizarea electronica a publicatiilor in bibliotecaLocalizarea electronica a publicatiilor in biblioteca
Localizarea electronica a publicatiilor in biblioteca
 
Marina Magher, Gherda Palii :  Teoria Literaturii (82.0) : Studiu bibliometric
Marina Magher, Gherda Palii : 	Teoria Literaturii (82.0) : Studiu bibliometricMarina Magher, Gherda Palii : 	Teoria Literaturii (82.0) : Studiu bibliometric
Marina Magher, Gherda Palii :  Teoria Literaturii (82.0) : Studiu bibliometric
 
Intrări de specialitate 2014
Intrări de specialitate 2014Intrări de specialitate 2014
Intrări de specialitate 2014
 

More from Biblioteca Universitatii "Dunarea de Jos" din Galati

More from Biblioteca Universitatii "Dunarea de Jos" din Galati (20)

Portalul UGAL Index
Portalul UGAL IndexPortalul UGAL Index
Portalul UGAL Index
 
Abordarea BUDJG privind prelucrarea publicatiitiilor periodice in sistemul in...
Abordarea BUDJG privind prelucrarea publicatiitiilor periodice in sistemul in...Abordarea BUDJG privind prelucrarea publicatiitiilor periodice in sistemul in...
Abordarea BUDJG privind prelucrarea publicatiitiilor periodice in sistemul in...
 
Implementarea sistemului integrat de biblioteca Koha
Implementarea sistemului integrat de biblioteca KohaImplementarea sistemului integrat de biblioteca Koha
Implementarea sistemului integrat de biblioteca Koha
 
Activitati de cultura informatiei in cadrul proiectului PERFORM
Activitati de cultura informatiei in cadrul proiectului PERFORMActivitati de cultura informatiei in cadrul proiectului PERFORM
Activitati de cultura informatiei in cadrul proiectului PERFORM
 
Ghid de utilizare a catalogului online al BUDJG
Ghid de utilizare a catalogului online al BUDJGGhid de utilizare a catalogului online al BUDJG
Ghid de utilizare a catalogului online al BUDJG
 
Instrumente software utile in realizarea tutorialelor online
Instrumente software utile in realizarea tutorialelor onlineInstrumente software utile in realizarea tutorialelor online
Instrumente software utile in realizarea tutorialelor online
 
Koha, un proiect colaborativ viabil
Koha, un proiect colaborativ viabilKoha, un proiect colaborativ viabil
Koha, un proiect colaborativ viabil
 
Ghid de utilizare a depozitului digital ARTHRA
Ghid de utilizare a depozitului digital ARTHRAGhid de utilizare a depozitului digital ARTHRA
Ghid de utilizare a depozitului digital ARTHRA
 
Scholarometer: solutia software pentru aflarea indicelui Hirsch din Google Sc...
Scholarometer: solutia software pentru aflarea indicelui Hirsch din Google Sc...Scholarometer: solutia software pentru aflarea indicelui Hirsch din Google Sc...
Scholarometer: solutia software pentru aflarea indicelui Hirsch din Google Sc...
 
Crearea profilului in Google academic
Crearea profilului in Google academicCrearea profilului in Google academic
Crearea profilului in Google academic
 
Aflarea indicelui Hirsch din bazele de date Web of Knowledge, Scopus si Googl...
Aflarea indicelui Hirsch din bazele de date Web of Knowledge, Scopus si Googl...Aflarea indicelui Hirsch din bazele de date Web of Knowledge, Scopus si Googl...
Aflarea indicelui Hirsch din bazele de date Web of Knowledge, Scopus si Googl...
 
ECLASS
ECLASSECLASS
ECLASS
 
Clasa 3 : 34 Drept. Jurisprudenta
Clasa 3 : 34 Drept. JurisprudentaClasa 3 : 34 Drept. Jurisprudenta
Clasa 3 : 34 Drept. Jurisprudenta
 
Analiza citarilor cu Publish or Perish
Analiza citarilor cu Publish or PerishAnaliza citarilor cu Publish or Perish
Analiza citarilor cu Publish or Perish
 
Bibliometria pe intelesul tuturor
Bibliometria pe intelesul tuturorBibliometria pe intelesul tuturor
Bibliometria pe intelesul tuturor
 
A synergetic approach to the information literacy and social media
A synergetic approach to the information literacy and social mediaA synergetic approach to the information literacy and social media
A synergetic approach to the information literacy and social media
 
Contributia BUDJG la promovarea culturii informatiei
Contributia BUDJG la promovarea culturii informatieiContributia BUDJG la promovarea culturii informatiei
Contributia BUDJG la promovarea culturii informatiei
 
Solutii software testate si implementate la BUDJG
Solutii software testate si implementate la BUDJGSolutii software testate si implementate la BUDJG
Solutii software testate si implementate la BUDJG
 
Cautarea informatiilor cu ajutorul operatorilor booleni
Cautarea informatiilor cu ajutorul operatorilor booleniCautarea informatiilor cu ajutorul operatorilor booleni
Cautarea informatiilor cu ajutorul operatorilor booleni
 
Cautarea informatiilor cu Google academic
Cautarea informatiilor cu Google academicCautarea informatiilor cu Google academic
Cautarea informatiilor cu Google academic
 

Realizarea unei bibliografii

 • 1. Tutoriale Cultura Informaţiei BIBLIOGRAFIA. ASPECTE UTILE PENTRU DEZVOLTAREA UNEI TEME DE CERCETARE Bibliotecar, Lenuţa URSACHI
 • 2. CUPRINS  Aspecte generale  Cum recunoaştem tipul documentului dintr-o bibliografie?  Cum extragem elementele bibliografice pentru întocmirea unei bibliografii?  Tipuri de bibliografii utilizate  Note de subsol. Note finale. Paranteze în text  Reguli de redactare a notelor  Abrevieri standard  Plasarea citărilor în text. Plasarea bibliografiei într-o lucrare 2 Biblioteca Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi - Compartimentul Referinţe şi cercetare bibliografică
 • 3. Aspecte generale Ce este o bibliografie? o listă alfabetică de cărţi, articole, resurse electronice, pe care le foloseşti în realizarea unei lucrări; o listă de surse consultate pentru documentarea asupra unui subiect specific. De ce întocmim o bibliografie? pentru a aduce la cunoştinţă sursele pe care le-am folosit şi a da posibilitatea cititorilor de a le consulta, garantând astfel acurateţea lucrării întocmite. Ce se întâmplă dacă nu ataşăm o bibliografie? Putem fi acuzaţi de plagiat. Din contră, ataşarea unei bibliografii arată că am realizat o muncă de cercetare şi de documentare pentru întocmirea lucrării. Care sunt elementele bibliografice ale unei referinţe? autorul/autorii; titlul resursei; formatul (online pentru resursele Internet); datele de publicare (loc, editură, an); titlul unităţii gazdă (carte sau serial); numărul serialului (în cazul periodicelor); paginaţia; adresa web şi data accesării (pentru resurse Internet). 3 Biblioteca Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi - Compartimentul Referinţe şi cercetare bibliografică
 • 4. Cum recunoaştem tipul documentului dintr-o bibliografie? Wenham, S.R. Applied photovoltaics. 2nd edition. London: Earthscan, 2007. RUSU, Liviu. Însemnări despre Titu Maiorescu. Viaţa românescă, XVI, nr. 5, mai, 1963, p. 64-88. CARTE ARTICOL REVISTĂ DOCUMENT ONLINE London South Bank University, 2009. How to do your Referencing: Numerical Style [online]. Available at: http://www.lsbu.ac.uk/library/helpsheets/hs28.pdf [cited 28 December 2010] Notă: Află mai multe pe tutorial Citarea surselor de informare. 4 Biblioteca Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi - Compartimentul Referinţe şi cercetare bibliografică
 • 5. Cum extragem elementele bibliografice pentru întocmirea unei bibliografii? Coperta cărţii JAMES, Henry. The Ambassadors. Rockville: Serenity, 2009. Pagina de titlu – prima pagină după copertă titlul cărţii C A R T E autorul cărţii editura locul Dacă datele de publicare nu sunt vizibile pe pagina de titlu, ele se regăsesc: • pe verso-ul paginii de titlu; • la căsuţa tipografică (de la sfârşitul cărţii) data de publicare Sursa: http://content.easybib.com/students/citation-guide/mla/book/ Biblioteca Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi - Compartimentul Referinţe şi cercetare bibliografică 5
 • 6. Cum extragem elementele bibliografice pentru întocmirea unei bibliografii? volum număr anul titlul revistei: American Journal of Political Science JACOBY, William G. Public Attitudes Toward Government Spending. American Journal of Political Science, vol. 32, nr. 2, mai 1994, p. 336-361. A R T I C O L titlul articolului: Public Attitudes Toward Government Spending autorul articolului: William G. Jacoby paginile: p. 336-361 (menţionate în subsolul paginii reviste) Sursa: http://content.easybib.com/students/citation-guide/mla/journal/ Biblioteca Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi - Compartimentul Referinţe şi cercetare bibliografică 6
 • 7. Cum extragem elementele bibliografice pentru întocmirea unei bibliografii? pagina web titlul articolului W E B SATALKAR, Bhakti. Water aerobics. Buzzle.com [web]. Buzzle.com, 15 iulie 2010. [citat 16 iulie 2010]. autorul articolului data publicării autorul paginii: Buzzle.com data accesării: data când a fost citit articolul Sursa: http://content.easybib.com/students/citation-guide/mla/website/ Notă: Află mai multe pe tutorial Citarea surselor de informare. Biblioteca Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi - Compartimentul Referinţe şi cercetare bibliografică 7
 • 8. Tipuri de bibliografii utilizate A. Bibliografia selectivă Cuprinde lista surselor de informare citate în lucrarea ştiinţifică, organizată numeric, în ordinea succesiunii în text. Cele mai utilizate bibliografii B. Bibliografia exhaustivă Cuprinde lista surselor de informare consultate şi nu neapărat citate, organizată alfabetic, după numele autorului sau titlul lucrării. Imagine preluată de pe: http://charteo.com/index.php?lang=1& 8 Biblioteca Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi - Compartimentul Referinţe şi cercetare bibliografică
 • 9. Note de subsol. Note finale. Paranteze în text Notele de subsol - citarea surselor se face prin indicarea cu cifre care trimit în subsolul paginii - sursele citate (autor, titlu, date publicare şi numărul paginii/plaja de pagini) - notele de subsol: între 1-3/pagină; - metoda cea mai utilizată. Algoritm de lucru, utilizând procesorul de text Word: 1. Insert – Footnote/Endnote 2. Selectare opţiune Numbering: „Automatic” 3. Selectare opţiune tip notă: “Footnote” 4. OK 5. Tastarea în zona notei de subsol a datelor bibliografice ale sursei citate. 9 Biblioteca Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi - Compartimentul Referinţe şi cercetare bibliografică
 • 10. Note de subsol. Note finale. Paranteze în text Notele finale Exemplu (Stilul MLA) - citarea surselor se face prin indicarea cu cifre care trimit la sfârşitul articolului/cărţii vizualizând sursele citate - când notele de subsol ocupă mult spaţiu; - metodă mai puţin recomandabilă. Algoritm de lucru utilizând procesorul de text Word: 1. Insert – Footnote/Endnote 2. Selectare opţiune Numbering: „Automatic” 3. Selectare opţiune tip notă: “Endnote” 4. OK 5. Tastarea în zona notei finale a datelor bibliografice ale sursei citate. The World Book Encyclopedia defines Taboo as "an action, object, person, or place forbidden by law or culture."1 1 Alan Dundes, "Taboo," World Book Encyclopedia. 2000 ed. 10 Biblioteca Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi - Compartimentul Referinţe şi cercetare bibliografică
 • 11. Note de subsol. Note finale. Paranteze în text număr pagină citarea se face în cadrul aceleiaşi propoziţii, iar referirea este la aceeaşi lucrare (145) Paranteze în text - citarea surselor se face între paranteze pătrate sau rotunde, la sfârşitul paragrafului. autor şi număr pagină în bibliografie este citată doar o lucrare a autorului respectiv (Smith 145) autor, cuvinte din titlu, număr pagină în bibliografie sunt citate mai multe lucrări ale aceluiaşi autor (Smith. Journey Home 145) titlu şi număr pagină dacă nu există autor (Webster’s Dictionary 1990) cifre arabe între paranteze pătrate [3] Exemplu (Stilul MLA) Imagine preluată de pe: http://charteo.com/index.php?lang=1& 11 Biblioteca Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi - Compartimentul Referinţe şi cercetare bibliografică
 • 12. Reguli de redactare a notelor Numerele prezentate sub formă de indici (note de subsol/note finale) sau între paranteze, sunt inserate în text la sfârşitul ideii citate. Notele inserate în text sunt plasate înainte de a enumera o listă de idei citate. Câteva reguli utile în citarea publicaţiilor În notele plasate în text pot fi citate mai multe surse de informare. 12 Biblioteca Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi - Compartimentul Referinţe şi cercetare bibliografică
 • 13. Abrevieri standard Ibid. Alte reguli utile în citarea publicaţiilor [1] E. Vijh. Latin for Dummies. New York: Academic, 1997, p. 23 [2] Ibid. [3] Ibid., p. 29 ibid. = Ibidem în acelaşi document Id. [1] J.A. Macgillivray. Sir Arthur Evans and the Archaeology of the Minoan Myth. New York: Hill & Wang, 2000. [2] Id. Astral Labyrinth : Archaeology of the Greek Sky. Sutton Pub, 2003. id. = Idem de acelaşi autor loc. cit. = Loco citato titlul şi pagina documentului citat anterior în acelaşi document loc. cit. [1] R. Millan. Art of latin Grammar. New York: Academic, 1997, p. 23. [2] G. Wiki. Blah and its uses. Old York: Blah Ltd., 2000, p. 12 [3] Millan, loc. cit. op. cit. = Opus citatum titlul şi autorul citat anterior op. cit. Apud citarea aparţine altei persoane [1] R. Millan. Art of latin Grammar. New York: Academic, 1997, p. 23. [2] G. Wiki. Language and its uses. London: Blah Ltd., 2000, p. 17 [3] Millan, op. cit., p. 5 Imagine preluată de pe: http://charteo.com/index.php?lang=1& Apud Mircea Regneală. Studii de biblioteconomie. Contanţa: Ex Ponto, 2000, p. 19. Apud: Ionel Enache. Biblioteconomie: suport de curs. Bucureşti: Editura Universităţii din Bucureşti, 2001, p. 17. (Ionel Enache l-a citat pe Mircea Regneală) Abrevieri standard STAS 6443/1988 13 Biblioteca Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi - Compartimentul Referinţe şi cercetare bibliografică
 • 14. Plasarea citărilor în text. Plasarea bibliografiei într-o lucrare Citările plasarea în text a citărilor Notă: Află mai multe pe tutorial Citarea surselor de informare. Biblioteca Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi - Compartimentul Referinţe şi cercetare bibliografică 14
 • 15. Plasarea citărilor în text. Plasarea bibliografiei într-o lucrare Referinţa bibliografică Bibliografia plasată la sfârşitul lucrării/ cărţii / capitolului 15 Biblioteca Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi - Compartimentul Referinţe şi cercetare bibliografică
 • 16. AVEŢI ÎNTREBĂRI? CONTACTAŢI-MĂ! Lenuţa URSACHI Compartimentul Referinţe şi cercetare bibliografică Str. Domnească nr. 47, cod 800008, Galaţi, România Telefon: +40 336 130 134 Fax: +40 236 461 353 www.lib.ugal.ro E-mail: lenuta.ursache@ugal.ro www.wix.com/lursachi/budjg_referinte 16