Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Contributia BUDJG la promovarea culturii informatiei

Lucrarea a fost prezentata in cadrul Sectiunii Cultura informatiei, cu ocazia Conferintei Nationale a ABR, editia 2014.
Prezentarea audio a lucrarii este disponibila la adresa: http://youtu.be/Xmio-y3dFao?list=UU46EPaKAGy2Y9oYjbtE3iIA

 • Login to see the comments

Contributia BUDJG la promovarea culturii informatiei

 1. 1. Contribuţia bibliotecii Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi la promovarea culturii informaţiei Lenuţa Ursachi Mioara Voncilă
 2. 2. SUMAR •Realizare de ghiduri •Publicare de articole •Participare la seminarii •Întâlniri cu profesorii •Acţiuni de promovare •Top 5 8/17/2014 2 Lenuţa Ursachi, Mioara Voncilă. Contribuţia BUDJG la promovarea culturii informaţiei Conferinţa Naţională a ABR 2014, 3-5 septembrie, Cluj-Napoca
 3. 3. Realizare de ghiduri •Căutarea publicaţiilor în cataloagele tradiţionale ale BUDJG •Căutarea publicaţiilor în catalogul electronic al BUDJG •Citarea surselor de informare •Dezvoltarea unei teme de cercetare •Elementele redacţionale ale unei lucrări ştiinţifice •Localizarea tradiţională a publicaţiilor în BUDJG •Localizarea electronică a publicaţiilor în BUDJG •Realizarea unei bibliografii •Surse de informare utilizate în activitatea de cercetare •Tehnologiile web 2.0 în biblioteci: model de cercetare bibliografică •Utilizarea bazelor de date de periodice •Utilizarea resurselor Internet 8/17/2014 3 2012 12 ghiduri de CI Lenuţa Ursachi, Mioara Voncilă. Contribuţia BUDJG la promovarea culturii informaţiei Conferinţa Naţională a ABR 2014, 3-5 septembrie, Cluj-Napoca
 4. 4. 8/17/2014 4 Managementul referinţelor bibliografice cu Zotero (.ppt) Managementul referinţelor bibliografice cu Mendeley (.ppt) Managementul referinţelor bibliografice cu Zotero (set 4 video tutoriale) CITAREA INFORMAŢIILOR Căutarea online a informaţiilor în cadrul consorţiului Anelis Plus (EDS) Căutarea online a informaţiilor în baza de date Science Direct CĂUTAREA INFORMAŢIILOR 2013 Realizare de ghiduri Lenuţa Ursachi, Mioara Voncilă. Contribuţia BUDJG la promovarea culturii informaţiei Conferinţa Naţională a ABR 2014, 3-5 septembrie, Cluj-Napoca
 5. 5. Realizare de ghiduri 8/17/2014 5 2014 Managementul referinţelor •Mendeley (4 video tutoriale) •EndNote basic Căutarea online a informaţiilor •în Web of Science •în Scopus •în Journal Citation Reports •în Summon •cu Google •cu Google academic •cu operatorii booleni Lenuţa Ursachi, Mioara Voncilă. Contribuţia BUDJG la promovarea culturii informaţiei Conferinţa Naţională a ABR 2014, 3-5 septembrie, Cluj-Napoca
 6. 6. Realizare de ghiduri 8/17/2014 6 Căutarea online a informaţiilor 1.Căutarea online a informaţiilor în Web of Science : după afiliere 2.Căutarea online a informaţiilor în Web of Science: după titlul revistei 3.Căutarea online a informaţiilor în Journal Citation Reports: după titlul unei reviste 4.Căutarea online a informaţiilor în Scopus: după autor (aflarea AuthorID) Profilul ORCID: o oportunitate de creştere a vizibilităţii ştiinţifice 1.Accesul mobil in Scopus: contul de acces mobil, căutarea, exportarea rezultatelor 2.Căutarea online a informaţiilor în cadrul consorţiului Anelis Plus (Summon) 3.Căutarea online a informaţiilor cu Google 4.Căutarea online a informaţiilor cu Google academic 5.Căutarea online a informaţiilor cu ajutorul operatorilor booleni 2014 Lenuţa Ursachi, Mioara Voncilă. Contribuţia BUDJG la promovarea culturii informaţiei Conferinţa Naţională a ABR 2014, 3-5 septembrie, Cluj-Napoca
 7. 7. 30 ghiduri ale bibliotecii pe domenii de cercetare (din universitate) (surse de informare utile şi puncte de acces din pagina web a BUDJG) 8/17/2014 7 Realizare de ghiduri 2014 Lenuţa Ursachi, Mioara Voncilă. Contribuţia BUDJG la promovarea culturii informaţiei Conferinţa Naţională a ABR 2014, 3-5 septembrie, Cluj-Napoca
 8. 8. 8/17/2014 8 Publicare de articole 2013- 2014 URSACHI, Lenuţa; SCUTELNICU, Elena. Need of content improvement and information update in academic libray website design. În: Proceedings of the Fourth International Conference in Romania on Information Science and Information Literacy, April 17th – 19th 2013, Sibiu, Romania [CD-ROM]. Sibiu: University „Lucian Blaga” of Sibiu, 2013. ISSN 2247-0255. URSACHI, Lenuta; SCUTELNICU, Elena. Video tutorials developed to support the learning process. In: Proceedings of the Fifth International Conference in Romania on Information Science and Information Literacy, April 1st – 3rd 2014, Sibiu, Romania [CD- ROM]. Sibiu: University „Lucian Blaga” of Sibiu, 2011. ISSN 2247-0255. Lenuţa Ursachi, Mioara Voncilă. Contribuţia BUDJG la promovarea culturii informaţiei Conferinţa Naţională a ABR 2014, 3-5 septembrie, Cluj-Napoca
 9. 9. Publicare de articole 8/17/2014 9 Surse de informare disponibile prin depozitul digital ARTHRA (2013) Citarea surselor de informare cu ajutorul tutorialelor video Zotero (2014) Lenuţa Ursachi, Mioara Voncilă. Contribuţia BUDJG la promovarea culturii informaţiei Conferinţa Naţională a ABR 2014, 3-5 septembrie, Cluj-Napoca
 10. 10. 8/17/2014 10 Participare la seminarii 2012 1 2 3 4 1. 24 octombrie 2012 Introducere în CI 2. 7 noiembrie 2012 Referinţele bibliografice. Realizarea unei bibliografii 3. 14 noiembrie 2012 Extragerea referinţelor bibliografice (exerciţii) 4. 21 noiembrie 2012 Plagiatul (soluţii de evitare, softuri) Grupă studenţi anul II, Master, Facultatea de Ştiinţe şi Ingineria Alimentelor Lenuţa Ursachi, Mioara Voncilă. Contribuţia BUDJG la promovarea culturii informaţiei Conferinţa Naţională a ABR 2014, 3-5 septembrie, Cluj-Napoca
 11. 11. Participare la seminarii 8/17/2014 11 2013 28 februarie 2013 cu studenţii Facultăţii de Inginerie din Brăila tema: Model de cercetare bibliografică 1 noiembrie 2013 cu studenţii Facultăţii de Arhitectură Navală tema: Pagina web a BUDJG şi cultura informaţiei 12 decembrie 2013 cu doctoranzii UDJG tema: Căutarea cu EDS şi managementul referinţelor cu Mendeley 11 decembrie 2013 cu doctoranzii UDJG tema: Căutarea cu EDS şi managementul referinţelor cu Zotero Lenuţa Ursachi, Mioara Voncilă. Contribuţia BUDJG la promovarea culturii informaţiei Conferinţa Naţională a ABR 2014, 3-5 septembrie, Cluj-Napoca
 12. 12. Participare la seminarii 8/17/2014 12 Iulie 2013 Seminar online pe skype organizat de Biblioteca Ştiinţifică Centrală Andrei Lupan a Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova Martie 2014 Seminar Facultatea de Mecanică cu studenţii anului IV, Inginerie economică industrială Lenuţa Ursachi, Mioara Voncilă. Contribuţia BUDJG la promovarea culturii informaţiei Conferinţa Naţională a ABR 2014, 3-5 septembrie, Cluj-Napoca
 13. 13. 8/17/2014 13 Întâlniri cu profesorii din UDJG Data Locul întâlnirii Tema 28 Februarie 2013 Facultatea de Inginerie din Brăila Surse de informare şi instrumente de CI disponibile pe site-ul BUDJG 20 Martie 2013 Facultatea de Mecanică Surse de informare şi instrumente de CI disponibile pe site-ul BUDJG 14 Noiembrie 2013 Facultatea de Ştiinţe Politice şi Juridice Cercetarea bibliografică şi depozitul digital ARTHRA 27 Noiembrie 2013 Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor Managementul referinţelor cu MS Word, Zotero şi Mendeley 11 Decembrie 2013 Biblioteca UDJG Managementul referinţelor cu Zotero 12 Decembrie 2013 Biblioteca UDJG Managementul referinţelor cu Mendeley Lenuţa Ursachi, Mioara Voncilă. Contribuţia BUDJG la promovarea culturii informaţiei Conferinţa Naţională a ABR 2014, 3-5 septembrie, Cluj-Napoca
 14. 14. 8/17/2014 14 Acţiuni de promovare •Conferinţa Şcolilor Doctorale din UDJG (mai 2013) •Simpozionul Internaţional de Inginerie Electrică şi Electronică - ISEEE 2013 (octombrie, 2013) Ziua bibliotecarului 2013 Serviciile bibliotecii universitare în context digital în cadrul întâlnirilor profesionale/ştiinţifice Lenuţa Ursachi, Mioara Voncilă. Contribuţia BUDJG la promovarea culturii informaţiei Conferinţa Naţională a ABR 2014, 3-5 septembrie, Cluj-Napoca
 15. 15. 8/17/2014 15 Acţiuni de promovare pe reţelele de socializare Lenuţa Ursachi, Mioara Voncilă. Contribuţia BUDJG la promovarea culturii informaţiei Conferinţa Naţională a ABR 2014, 3-5 septembrie, Cluj-Napoca
 16. 16. 8/17/2014 16 materiale promoţionale Acţiuni de promovare Lenuţa Ursachi, Mioara Voncilă. Contribuţia BUDJG la promovarea culturii informaţiei Conferinţa Naţională a ABR 2014, 3-5 septembrie, Cluj-Napoca
 17. 17. 8/17/2014 17 Acţiuni de promovare Ghidul bibliotecii pentru cercetarea în domeniul fizicii în depozitul digital ARTHRA Lenuţa Ursachi, Mioara Voncilă. Contribuţia BUDJG la promovarea culturii informaţiei Conferinţa Naţională a ABR 2014, 3-5 septembrie, Cluj-Napoca
 18. 18. 8/17/2014 18 Slideshare Top 5 Academia.edu YouTube 1. Realizarea unei bibliografii (10,625) 2. Surse de informare utilizate în activitatea de cercetare (7,125) 3. Dezvoltarea unei teme de cercetare (5,872) 4. Citarea surselor de informare (4,963) 5. Utilizarea bazelor de date de periodice (2,265) 1. Tutoriale Zotero 1. Introducere (168) 2. Tutoriale Zotero 2. Organizarea referinţelor (84) 3. Tutoriale Zotero 4. Citarea referinţelor (71) 4. Tutoriale Mendeley 4. Citarea referinţelor (54) 5. Tutoriale Zotero 3. Adăugarea referinţelor (42) 1. Citarea surselor de informare (526) 2. Surse de informare utilizate în activitatea de cercetare (272) 3. Realizarea unei bibliografii (117) 4. Tehnologii web 2.0: model de cercetare bibliografică (116) 5. Dezvoltarea unei teme de cercetare (90) Cele mai vizualizate/populare ghiduri de CI Lenuţa Ursachi, Mioara Voncilă. Contribuţia BUDJG la promovarea culturii informaţiei Conferinţa Naţională a ABR 2014, 3-5 septembrie, Cluj-Napoca
 19. 19. 8/17/2014 19 Bibliografie 1. Kosson Community [Internet]. [cited 2014 Jul 17]. Available from: http://www.kosson.ro/ 2. Lenuta Ursachi: My uploads [Internet]. slideshare. [cited 2014 Jul 17]. Available from: http://www.slideshare.net/lursachi/edit_my_uploads 3. Lenuta Ursachi Tutorials [Internet]. Academia.edu. [cited 2014 Jul 14]. Available from: https://ugal.academia.edu/LenutaUrsachi/Tutorials 4. Lenuta Ursachi Videos [Internet]. YouTube. [cited 2014 Jul 14]. Available from: https://www.youtube.com/channel/UC46EPaKAGy2Y9oYjbtE3iIA/videos 5. Library Guides [Internet]. University of Portsmouth Library. [cited 2014 Jul 17]. Available from: http://www.libr.port.ac.uk/libguides/ 6. Secţia E-INFORMAŢIE: iulie 2013 [Internet]. [cited 2014 Jul 17]. Available from: http://serviciuleinformationalbscasm.blogspot.ro/2013_07_01_archive.html 7. y-Biblioteca [Internet]. DSpace Repository. [cited 2014 Jul 17]. Available from: http://www.arthra.ugal.ro/handle/123456789/2514
 20. 20. 8/17/2014 20 VĂ MULŢUMESC PENTRU ATENŢIE! Lenuţa URSACHI Biblioteca Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi Compartimentul Referinţe şi cercetare bibliografică Tel.: +40 336 130 134 Fax: +40 236 461 353 E-mail: lenuta.ursachi@ugal.ro

×