Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

DI's Lean Facilitator

12,014 views

Published on

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

DI's Lean Facilitator

  1. 1. DIs Lean FacilitatorDI’s Lean Facilitator
  2. 2. DI’s Lean Facilitator 16. mar. 12Uddannelsens formålDI’s Lean Facilitator lærer dig, hvordan du opnår ensuccesfuld implementering af lean i praksis ved atidentificere og anvende konkrete leanværktøjer.Således er formålet med uddannelsen at forbedrevirksomhedens produktivitet ved at skærpe lederensfærdigheder inden for lean.
  3. 3. DI’s Lean Facilitator 16. mar. 12Uddannelsens fokusDI’s Lean Facilitator klæder dig på til at være denleanfrontfigur, der kan formidle din viden og træneandre i at gennemføre forbedringer af både service,administration og produktion.Du vil som en del af undervisningen sætte gang ieffektiviseringsprocesser for din virksomhed alleredeunder uddannelsens forløb.
  4. 4. DI’s Lean FacilitatorModul 1 – Indsigt i leankonceptetModulet giver dig indblik i leanfilosofien, leanledelse ipraksis samt en introduktion til leanrejsen, som er enstruktureret tilgang til implementering af lean i dinvirksomhed. Modulet arbejder bl.a. med:• Teoretisk læring samt praktisk træning i grundværktøjet VSM-Værdistrømsanalyse• Lær at se• Lean ledelse 4
  5. 5. DI’s Lean FacilitatorModul 2 – Anvendelsen afproblemløsningsværktøjerPå det andet modul får du overblik overleanværktøjskassen, og du får en viden omkringanvendelsen samt indførelsen af disse værktøjer.Modulet dykker bl.a. ned i :• Introduktion til lederens rolle• Future State Mapping• Forskellen på traditionel ledelse og leanledelse• Rollen som facilitator og Sensei 5
  6. 6. DI’s Lean FacilitatorModul 3 – Sikring af godkommunikation og forandringsledelseMed tredje modul sætter vi fokus på de udfordringer, derligger omkring den praktiske planlægning ogstrukturering af leanimplementeringen i din virksomhed.Modulet kigger bl.a. på:• De forandringsmæssige udfordringer, der opstår i forbindelse med implementering af nye og ændrede processer• Problemløsningsværktøjer og A3• Optimering af omstilling (SMED) 6
  7. 7. DI’s Lean FacilitatorModul 4 – Skab vedvarende resultaterPå sidste modul sætter vi fokus på, hvordan manfastholder og forankrer de opnåede resultater, samthvordan ledelsesadfærd påvirker forandringsprocessen.Modulet fokuserer bl.a. på:• Værdien af gode tavlemøder samt værdien af løbende opfølgning• Valg af KPI’er• Visuel ledelse• Fremlæggelse af den gennemgående hjemmeopgave 7
  8. 8. DI’s Lean FacilitatorUndervisningenUndervisningen foregår gennem en blanding af teori ogværktøjer, øvelser og hjemmearbejde i forhold til egenvirksomhed. Dette foregår som en kombination af teoriog praktiske øvelser ”på gulvet” i en virksomhed.Vi baserer undervisningen på den nyeste viden ogerfaringer fra DI’s banebrydende udviklingsprojektLeanrejsen.Next step – Efter endt kursus anbefaler vierfaringsudveksling i et af DI’s lean netværk 8

×