Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Di's innovationsuddannelse

3,337 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Di's innovationsuddannelse

 1. 1. DI’s innovationsuddannelse
 2. 2. 16. mar. 12Uddannelsens formålDI’s innovationsuddannelse styrker dinefærdigheder i innovationsledelse, og gør dig dervedbedre i stand til at arbejde struktureret og succesfuldtmed innovation. 2
 3. 3. 16. mar. 12Uddannelsens fokusDI’s innovationsuddannelse har fokus påudvikling af ny viden og værktøjer, der bidrager til atmålrette din virksomheds arbejde med innovation påbåde taktisk og operationelt niveau. 3
 4. 4. DI’s innovationsmodelDI’s innovationsuddannelse tager afsæt i DI’s innovationsmodel.Modellen er udviklet af DI på baggrund af inputs og forskning fraen række innovationsklare medlemmer. 4
 5. 5. Modul 1På første modul får vi et fælles overblik over DI’sinnovationsmodel og en forståelse for forskellige typerinnovation. Modulet arbejder bl.a. med:• Værktøjer og metoder, der gør sig gældende, når man bedre skal forstå sine kunders og brugeres behov• At opsøge, vurdere og implementere ny viden og anvende det i dine innovationsprojekter 5
 6. 6. Modul 2På det andet modul har vi fokus påkonceptudviklingsprocessen og elementer der fremmereller hæmmer en kultur, som skaber innovativeforretningsmæssige resultater. Modulet dykker bl.a.ned i :• Værktøjer, der styrker idé- og konceptudviklingen• Teknikker til at forbedre de kreative processer blandt medarbejderne• Personprofiler, hvor du får udarbejdet din egen personprofil. 6
 7. 7. Modul 3Med tredje modul sætter vi fokus på arbejdet med envirksomheds organisatoriske setup og styring afinnovationsprojekter med værktøjer hentet fra bl.a lean-verdenen. Modulet kigger bl.a. på:• Projektorganisering og teamwork internt i virksomheden og dens samarbejdspartnere• Ledelse og effektiv styring af innovationsprojekter.• Elementer, som skal sikre en kvalificeret opbygning af en innovationsstrategi 7
 8. 8. Modul 4På sidste modul får du forståelse for væsentligheden afden sidste fase i innovationsprocessen – der hvor duendelig kan dokumentere værdien og resultatet af dineinnovationsprojekter. Modulet fokuserer bl.a. på:• Læring omkring markedsintroduktionen af nye produkter, ydelser og services• Dit eget innovationsprojekt og din gennemslagskraft med fokus på en professionel tilgang til den efterfølgende implementering af dit hjemmeprojekt 8
 9. 9. UndervisningenUndervisningen byder på et miks af teori, øvelser,cases og afprøvning af værktøjer ”ude i marken” hosrigtige virksomheder. Undervisning tager afsæt i DI’sseks publikationer om innovationsprocessentilsat en række øvrige relevante værktøjer, cases ogteori. 9

×