Di executive program 2011

337 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
337
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Di executive program 2011

  1. 1. DI’s Executive Program» Global Strategies» Competent Leadership
  2. 2. 2 | DI’S EXEcutIvE program 2011> DI’S EXEcutIvE program 2011Den globale lederDI’s medlemsvirksomheder oplever den globale udfordring pånærmeste hold. Ledelsen skal håndtere de stadigt større udfordrin-ger, det er at agere i den globale verden. Derfor er der brug for videnog værktøjer samt ikke mindst professionelle ledere, der har viljentil at gøre brug heraf.DI’s Executive Program er DI’s strategiske lederuddannelse, derhar til formål at sætte topledere i stand til at se virksomheden i etglobalt perspektiv, at udtænke strategier, der er tilpasset denne glo-bale virkelighed og at implementere de nødvendige ændringer i or-ganisationen. Topledere skal udøve globalt lederskab. < Karsten Dybvad Adm. direktør, DIDeltagerne kommer bl.a. fra disse virksomhederAalborg Portland A/S · Aker Kvaerner Cool Sorption A/S · Autohuset Vestergaard A/SBenny Djarlo Automobiler A/S · Bilhuset Vestergaard · Carlsberg A/S · Coloplast A/SCOWI A/S · Danfoss A/S · Danfoss Universe · Danisco A/S · Danpo A/S · Dansteel A/SDantherm A/S · Dong Energy A/S / Elsam · Energi Fyn Holding A/S · FolkekirkensNødhjælp · Fornax A/S · Frese A/S · GVP International A/S · Hagens Fjedre A/SHjørring Erhverscenter · Hwam Heat Design A/S · Im. Stiholt A/S · LantmännenMærsk Container Industry A/S · Medialogic A/S · Micro Matic A/S · Nobel CigarPalsgaard A/S · Oticon A/S · Production ApS · Nordvestjysk Elforsyning AmbaNKT Holding · NVE – Nordvendsyssels Elforsyning · Odense Energi · Post Danmark A/SRadiometer A/S · Radiometer Medical ApS · RMG – Richard Muller Group A/SRoyal Arctic Logistics A/S · Røde Kors · SK Forsyning A/S · SK Service A/S · Gumlink A/STDC A/S · Tican · Vattenfall A/S · Verdensnaturfonden WWF · Westrup A/S
  3. 3. DI’S EXEcutIvE program 2011 | 3> DI’S EXEcutIvE program 2011Global StrategiesCompetent LeadershipDanske virksomheder skal stå stærkt i den glo- · Når du har gennemført DI’s Executive Program,bale konkurrence. Det stiller krav til lederens vil du:strategiske færdigheder, globale mindset og ikke – være i stand til at udvikle og implementere nye globalemindst til lederens handlekraft. DI’s Executive strategierProgram er et ambitiøst udviklingsforløb, der – se markeder, virksomhed og ledelse i et globalt perspektivskærper toplederens færdigheder på det strate- – have gennemført et tjek af jeres strategier og organisationgiske felt, når afgørende beslutninger skal tages. i relation til krav i markedet, nøgleinteressenter (aktionæ-Du bliver udfordret såvel fagligt som personligt rer, medarbejdere m.fl.) og den globale sammenhængaf internationale undervisere, spændende for- – have styrket dit personlige lederskab med henblik på atretningsprojekter, intensive studieture til Asien træffe beslutninger og kommunikere effektivtog Europa samt individuel coaching. – have skabt dig en personlig udviklingsplan og styrket din evne til at fortsætte din personlige udvikling på højt niveau – være en del af et velfungerende netværk af ledere i forskel-· Formål og udbytte lige virksomhederGlobal Strategies: Uddannelsen gør dig til en kompetent,strategisk medspiller i ledelsen af virksomheden. Du bliver i · Hvem kan deltage?stand til at udvikle forretningsstrategier i et globalt perspektiv DI’s Executive Program henvender sig til direktører, til cheferog gennemføre de nødvendige forandringer i organisationen for med strategisk ansvar og til nøglemedarbejdere, der er invol-at skabe ”FIT”. veret i de afgørende strategiske beslutninger i alle typer af virk- somheder.Competent Leadership: Du udvikler på det personlige plandine evner til at beslutte og kommunikere, øger din selvindsigtog styrker i det hele taget din evne til fortsat personlig udviklingi et fortroligt miljø af topledere i tilsvarende positioner. Varighed DI’s Executive Program 2011 består af fem moduler, heraf to tredags og et todags seminar som gennemføres på DI’s Konferencecenter ved Nyborg og to studieture til henholdsvis Bruxelles og Kina. Forløbet strækker sig over ca. seks måneder fra det første indledende inter- view til det afsluttende seminar i Danmark. Dato og sted Modul 1: 28. – 29. september 2011 Modul 2: 08. – 10. november 2011 Modul 3: 03. – 10. december 2011 Modul 4: 17. – 19. januar 2012 Modul 5: 06. – 08. marts 2012 Pris Medlemmer: Kr. 107.000,- ekskl. moms. Andre: Kr. 160.500,- ekskl. moms. Priserne inkluderer overnatning, forplejning samt indenrigsfly i Kina, men er eksklusiv fly til Kina og Bruxelles. Læs mere og tilmeld dig på di.dk/kurser
  4. 4. 4 | DI’S EXEcutIvE program 2011> DI’S EXEcutIvE program 2011Global StrategiesCompetent Leadership· Viden og teoriIgennem hele uddannelsen lægger vi vægt på at formidle både gennemprøvet teori ogden nyeste viden inden for kerneområderne. Undervisningen gennemføres af udvalgteeksperter.· Kerneområderne omfatter:Den strategiske radar er et nøgleord i DI’s Executive Program. Igennem hele programmetfår du mulighed for at udvikle og afprøve den strategiske radar, der passer til de forret-ningsmæssige udfordringer, som din virksomhed står overfor.På det første modul skaber vi i fællesskab overblik over økonomiske, klimamæssige oggeopolitiske udfordringer, og vi får defineret de gennemgående projekter og projektgrup-per.På det andet modul sætter vi fokus på Danmark som en del af EU og på hele Europa somdet primære marked for danske virksomheder. Vi giver redskaber til, at du kan formulerestrategiske scenarier.Herefter går turen til Kina, Shanghai, som er et af de største vækstområder i verden. Deter her, de fremtidige markedsmuligheder er – og hvordan får du og din virksomhed godtfat i disse muligheder. Vi ser også på Kina som kommende konkurrent.På fjerde modul ser vi indad. Er din organisation fit? Passer jeres ledelsesform og –struk-tur til jeres strategier og udfordringer? Hvordan udviser du personligt lederskab, der kanføre virksomheden frem?På det afsluttende modul handler det om kommunikation – evnen til at håndtere deninterne og den eksterne kommunikation kan være helt afgørende for virksomhedens kon-kurrenceevne. Modulet afsluttes med ”eksamen” på det gennemførte projektarbejde.Dele af programmet foregår på engelsk.
  5. 5. DI’S EXEcutIvE program 2011 | 5· Praksis og afprøvning ForbErEDELSETeorier og modeller skal anvendes og afprøves. Derfor er der gennem hele program- Virksomhedsstatusmet et stort element af praksis, hvor lederne har mulighed for, at omsætte ny viden til Personlig udviklingsplanegentlige færdigheder, idet vi tager meget udgangspunkt i egen virksomhed.Deltagerne gennemfører, i mindre grupper, forretningsudviklingsprojekter. moDuL 1 (2 DagE, Danmark) Udsyn – den strategiske radarDisse projekter er real-life projekter, som til slut fremlægges. Projektet indgår somen del af det afsluttende DI ledelsescertifikat. Studieturene, som i 2011 er planlagt Globale trendstil at gå til Bruxelles og Kina, er omdrejningspunkt for arbejdet med at se forretnings- Personligt lederskabstrategier i det globale perspektiv. På studieturene møder deltagerne både lokale,internationale og danske virksomhedsledere og ser, hvordan ledelse udøves i andredele af verden, og får et grundigt kendskab til lokale forhold, udviklingstendenser og moDuL 2 (3 DagE, Europa)betydningen for dansk erhvervsliv. Global forretningsforståelse EU som ”lokalt” marked Strategiske scenarier· Personlig udvikling og afklaringUnder overskriften ”det personlige lederskab” får hver enkelt deltager i uddannelsen Studieturinspiration, praktisk træning og konkret rådgivning med henblik på at styrke den per-sonlige integritet og beslutsomhed som topleder. Denne del omfatter bl.a. coaching- moDuL 3 (6 DagE, aSIEn)samtaler med en erfaren konsulent, tilbagemelding på typeprofil. Herudover gennem- Global forretningsforståelsegår alle et træningsforløb i kommunikation og mediehåndtering. Markeder i udvikling Nye konkurrenter· Tilrettelæggelse og metode StudieturDI’s Executive Program 2011 består af fem moduler, heraf tre seminarer, som gen-nemføres i Danmark, 3-dages studietur til Bruxelles og en uges studietur til Kina. For- moDuL 4 (3 DagE, Danmark)løbet strækker sig over ca. seks måneder fra det første indledende interview til detafsluttende seminar i Danmark. På hvert seminar tages der fat i et eller flere temaer Ledelse og organisation Eksekvering af strategienmed internationalt anerkendte undervisere. Endvidere sættes dagsaktuelle spørgs- CSR (Corporate Social Responsibility)mål på dagsordenen. Hertil kommer to individuelle coachingsamtaler samt arbejde Personligt lederskabmed forretningsprojekt.Første samtale gennemføres ca. 4 uger før modul 1. moDuL 5 (2 ¼ Dag, Danmark) Virksomhed og omverdenen Mediehåndtering· En uddannelse i udviklende omgivelser ProjektbedømmelseDe tre danske moduler gennemføres på DI’s eget konferencecenter Gl. Vindinge vedNyborg. Centralt beliggende i landet og midt i den smukke natur omkring Holcken- Afslutninghavn fjord. Gl. Vindinge er designet som uddannelsescenter, hvor der tages store hen-syn til den enkelte leders ønsker og behov. Her vil deltageren opleve intimitet og fred.Her er rum for koncentration og fordybelse i et miljø, der både kulinarisk, indretnings-mæssigt og servicemæssigt skaber unikke oplevelser for enhver. Og selvfølgelig med opFøLgnIng”teknikken” i orden i form af trådløs internetopkobling, CNN på værelset, smuk natur Afsluttende coachingtil morgenløbeturen og fleksible, moderne undervisningsfaciliteter.
  6. 6. 6 | DI’S EXEcutIvE program 2011> DI’S EXEcutIvE program 2011Efter DI’s Executive Program?· DI’s Executive NetværkAt deltage i programmet betyder også, at du knytter stærke personlige bånd til andre del-tagere. Et netværk opstår, der vil være til både personlig glæde og erhvervsmæssig gavn.For at styrke netværket kan du vælge at blive medlem af vores netværk for tidligere delta-gere: DI’s Executive Netværk.· DI’s ejerlederuddannelseEn stor del af DI’s medlemskreds er ejerledede virksomheder. Derfor har DI udviklet ensærlig uddannelse til DI’s ejerledere. Vi sætter fokus på dig som leder, dit ejerskab ogdin virksomhed. Vi støtter dig til at udvikle din virksomhed – altså skabe omsætning ogbundlinje.
  7. 7. DI’S EXEcutIvE program 2011 | 7> DI’S EXEcutIvE program 2011Praktisk information og tilmeldingDI’s Executive Program er et omfattende program og kan opleveskrævende, hvad angår krav til tid og indsats. Derfor kan det ogsåvære væsentligt, at du, inden du træffer den endelige beslutningi virksomheden, får yderligere informationer. Vi kommer gerneud til dig, og du er naturligvis altid velkommen til at kontakte os.Ring og få en snak om din egen personlige udvikling eller på veg-ne af en af jeres nuværende eller kommende topledere.· KontaktChefkonsulent Vagn RiisTelefon: 3377 3056Mail: var@di.dk· TilmeldingDu kan tilmelde dig ved at kontakte:Kursussekretær Gitte HansenTelefon: 3377 3701Mail: gih@di.dkFax: 3377 3780Du kan også tilmelde dig online på di.dk/kurserNår vi har modtaget din tilmelding, modtager du en bekræftelse inden for en uge.· BetalingEfter tilmelding modtager du en faktura. Du skal først betale for kurset, når du harmodtaget din faktura.· AfmeldingAfmelding kan ske uden beregning indtil fire uger før kursusstart. I de følgende touger betales 35 pct. af prisen. Afmeldes der senere end to uger før kursusstart,skal hele kursusprisen betales.· PrisMedlemmer: Kr. 107.000,- ekskl. moms.Andre: Kr. 160.500,- ekskl. moms.Priserne inkluderer overnatning, forplejning samt indenrigsfly i Kina, men er eksklusiv fly tilKina og Bruxelles.
  8. 8. 2 | DI’S EXEcutIvE program 2011” DI’s Executive Program er et intenst kursusforløb, der udfordrer dig selv og din virksomhed. En bred tilgang til de mest vitale problemstil-linger i din virksomhed. Med mulighed for at drøfte velkendte og nye pro-blemstillinger i relation til ledelse og strategi i et forum af kompetente under-visere og engagerede kursister, der hver især kan bidrage med oplevelser ogerfaringer fra deres egen hverdag, der selv om de kommer fra mange forskel-lige brancher, alle har værdifuld viden, der bidrager til en bedre forståelseaf dig selv og din egen virksomhed. Adm. direktør Jesper Bjørk Hansen Frese Metal- & Stålstøberi A/S” DI’s Executive Program er et intenst og inspirerende læringsforløb, der udfordrer dig på din faglige kompetence, din personlige indsigtog handlekraft. I et konstruktivt samarbejde med andre engagerede ledereog undervisere undersøger og afprøver du nye perspektiver på strategi ogledelse, som samlet set får afgørende og positiv indflydelse på din indsats somleder. Og samtidig udbygger du dine netværk, både de arbejdsrelaterede ogsociale. Vicedirektør Birgitte Kofod Olsen Institut for menneskerettigheder > DI 1787 København V Telefon 3377 3377 di@di.dk di.dk

×