Successfully reported this slideshow.

More Related Content

Related Books

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

fonètica catalana. Vocals

  1. 1. FONÈTICA: els sons vocàlics www.lluisrius.cat
  2. 2. Sumari Els òrgans de fonació Classificació dels sons vocàlics Síl·labes: diftongs, hiat… www.lluisrius.cat

×